5353 writing clinic creative writing prompts 2 an ordinary day

Giáo án Tự nhiên và Xã hội - Lớp 2 - Ăn uống đầy đủ

Giáo án Tự nhiên và Xã hội - Lớp 2 - Ăn uống đầy đủ
... ích việc ăn uống đầy đủ Mục tiêu : Hiểu cần ăn uống đầy đủ có ý thức ăn uống đầy đủ Cách tiến hành : + Bước 1: Làm việc lớp - GV gợi ý cho học sinh lớp nhớ lại em học “Tiêu hoá thức ăn câu hỏi ... Bước 2: Học sinh bắt đầu chơi + Bước 3: Từng học sinh nêu trước lớp thức ăn đồ uống gia đình 3’ Họat động : Củng cố – dặn dò - Dặn học sinh nên ăn đủ, uống đủ ăn thêm hoa - Nhận xét học - Học ... đủ ăn thêm hoa - Nhận xét học - Học sinh trả lời - Học sinh trình bày trước lớp - Học sinh nhắc lại kết luận - Học sinh theo dõi GV hướng dẫn - Học sinh chơi IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
  • 2
  • 7,258
  • 50

TNXH 2: Ăn uống đầy đủ

TNXH 2: Ăn uống đầy đủ
... Th t ngy 12 thỏng 10 nm 2011 T nhiờn xó hi Bài 7: Ăn uống đầy đủ TUN Th t ngy 12 thỏng 10 nm 2011 T nhiờn xó hi Bài 7: Ăn uống đầy đủ Hot ng 2: Liờn h thc t + Hng ngy cỏc n my ba?ú l nhng ba ... ngày cần ăn đủ ba bữa chính: Sáng - Tra - Tối Nên ăn uống hợp lý: Ăn nhiều vào bữa sáng, bữa tra để có sức khoẻ học tập làm việc ngày Bữa tối không nên ăn no Ngoài cần ăn thêm rau, hoa uống đủ nớc ... phi: ăn uống y đủ giúp thể: Thờng xuyên bị đói khát, thể sẽ: khoẻ mạnh mệt mỏi học tập cao lớn làm việc Gy yếu săn thông minh TUN Th t ngy 12 thỏng 10 nm 2011 T nhiờn xó hi Bài 7: Ăn uống đầy đủ...
  • 18
  • 112
  • 0

bài:TNXHlớp 2:Ăn uống đầy đủ

bài:TNXHlớp 2:Ăn uống đầy đủ
... Bài:Ăn uống đầy đủ Ăn uống đầy đủ để thể khỏe mạnh, chóng lớn, làm việc học tập tốt Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013 Tự nhiên Xã hội: Bài:Ăn uống đầy đủ Ghi nhớ - Ăn uống đầy đủ ăn đủ bữa, ăn đủ ... trái Các loại đồ uống cần thiết nước nước suối nước trà Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013 Tự nhiên Xã hội: Bài:Ăn uống đầy đủ Ăn uống đầy đủ ăn đủ bữa, ăn đủ no, ăn đủ chất uống đủ nước Hoạt động ... ăn đủ no, ăn đủ chất uống đủ nước Hoạt động 2: Ích lợi việc ăn uống đầy đủ Đánh dấu x vào ý trước câu trả lời:Cần ăn đủ no ,uống đủ nước để làm gì?  Bị bệnh  Khỏe mạnh X  Gầy yếu  Chóng lớn...
  • 29
  • 226
  • 0

Xem thêm