69152 compost

Những lợi ích mang lại từ việc tái sử dụng rác thải sinh hoạt để sản xuất phân Compost ở Hà Nội

Những lợi ích mang lại từ việc tái sử dụng rác thải sinh hoạt để sản xuất phân Compost ở Hà Nội
... thu từ việc tái sản xuất rác thải sinh hoạt làm phân Compost biểu diễn hàm sau: F (lợi ích) = lợi ích kinh tế + lợi ích môi trường + lợi ích xã hội II ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH SẢN XUẤT PHÂN COMPOST TỪ RÁC ... chế việc sử dụng phân bón hoá học Lợi ích việc sử dụng phân compost Từ phân tích ta thấy rõ tác hại việc sản xuất đến việc sử dụng phân bón hoá học, cần đẩy mạnh việc sản xuất phân compost để ... DỤNG RÁC THẢI SINH HOẠT ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN COMPOST HÀ NỘI B Nội dung I Nhận thức lợi ích việc tái sử dụng rác thải để sản xuất phân Compost Lợi ích kinh tế 1.1 Tiết kiệm diện tích chôn lấp 1.2...
 • 37
 • 2,545
 • 0

Những lợi ích mang lại từ việc tái sử dụng rác thải sinh hoạt để sản xuất phân Compost ở Hà Nội

Những lợi ích mang lại từ việc tái sử dụng rác thải sinh hoạt để sản xuất phân Compost ở Hà Nội
... thích hợp đảm bảo cho thành phố Nội ngày đẹp II Lợi ích việc sản xuất phân compost từ rác thải sinh hoạt Lợi ích kinh tế Ngay từ năm đầu thập niên 80, nhận thấy thành phần hữu rác thải Nội ... cho đợc đầu Vậy để tăng việc sử dụng phân compost ta phải tìm hiểu lợi ích việc sử dụng để từ có sở để quyến khích sử dụng Trớc hết thành phần phân compost chủ yếu rác thải qua ủ đợc trộn với ... Biện pháp để giải khó khăn việc sản xuất sử dụng phân compost Phân loại rác thải nguồn phát thải Một hạn chế việc sử dụng chất thải hữu nhiều để làm phân compost rác thải không đợc phân loại...
 • 29
 • 291
 • 0

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT COMPOST TỪ CHẤT HỮU CƠ TRONG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT COMPOST TỪ CHẤT HỮU CƠ TRONG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... án nghiên cứu đưa quy trình chế biến phân Compost từ rác sinh hoạt thành phố Hồ Chí Minh trước TRANG:2 Đề tài :Nghiên cứu sản xuất Compost từ chất hữu chất thải rắn sinh hoạt TP HCM tình hình chất ... TRANG:21 Đề tài :Nghiên cứu sản xuất Compost từ chất hữu chất thải rắn sinh hoạt TP HCM rắn phát sinh phụ thuộc vào phát triển dân số thành phố Hồ Chí Minh 3.1 Dự báo dân số thành phố Hồ Chí Minh đến ... Quản lý chất thải rắn đô thị, NXB Xây Dựng – Hà Nội -2001) 2.4 Phân loại chất thải rắn TRANG:11 Đề tài :Nghiên cứu sản xuất Compost từ chất hữu chất thải rắn sinh hoạt TP HCM Chất thải rắn đa dạng,...
 • 51
 • 1,288
 • 9

SỬ DỤNG VSV PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM COMPOST

SỬ DỤNG VSV PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM COMPOST
... Lignin khó phân hủy sinh học, bò phân hủy sau thời gian dài -Một số chất dinh dưỡng cần thiết cho VSV không sẵn có 11 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST ... Phanerochaete chrysosporium có số đặc điểm hữu dụng Hình: Phanerochaete chrysosporium mọc thân keo tai tượng 32 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: ... trung vào giai đoạn phân hủy sinh học, bước ban đầu tách lựa, băm rác, sàng lọc làm hoàn toàn thủ công LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn...
 • 73
 • 486
 • 2

hiện trạng quản lý rác thải và đề xuất giải pháp xử lý rác thải bằng phương pháp ủ phân Compost

hiện trạng quản lý rác thải và đề xuất giải pháp xử lý rác thải bằng phương pháp ủ phân Compost
... Trong Đề xuất đưa quy trình công nghệ xử rác phương pháp hiếu khí: 5.4.3.1 Quy trình công nghệ - 50 - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: LÊ THỊ BÍCH THẢO Sơ đồ công nghệ xử rác thải phương pháp phân ... nước rác thải - Rác thải trước đưa vào bể phải phân thành loại (theo khả xử lý) , tùy theo đặc tính phần rác sau phân loại mà đưa - 44 - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: LÊ THỊ BÍCH THẢO vào xử theo phương ... nghiên cứu đề tài là: - Hiện trạng quản xử chất thải rắn Thò xã Trà Vinh - Các yêu cầu tiêu chí để lựa chọn công nghệ xử chất thải rắn Thò xã Trà Vinh Công nghệ xử chất thải rắn Thò...
 • 72
 • 907
 • 4

khai toán vốn đầu tư phương án xử lý rác bằng phương pháp ủ phân compost

khai toán vốn đầu tư phương án xử lý rác bằng phương pháp ủ phân compost
... 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6a Xử Xe Đảo trộn Nhà chín Hệ thống phun nước Hệ thống thu nước Máy quạt gió Sàng tuyển Xe xúc lật Sàng thô Sàng tinh Băng chuyền Nhà sàng tuyển Xử hoàn thiện Máy trộn ... 899,471,700 5,424,708,472 2,720,000,000 15 Chuẩn bò đầu 15.1 Đo đạc, khoan nghiệm 15.2 Báo cáo tiền khả thi 15.3 Báo cáo khả thi 15.4 Thẫm đònh dự án đầu 15.5 Khảo sát lập BCĐGTĐMT 41,765,000 15,000,000 ... 16 Chuẩn bò thực thi dự án Thiết kế kỹ thuật Thẫm đònh thiết kế kỹ thuật Thẫm đònh dự toán Hồ sơ mời thầu xây lắp Hồ sơ mời thầu thiết kế 17 Chi phí khác Chi phí Ban Quản Tổng cộng 53,477,084,720xk3%x1.1x1.0...
 • 4
 • 383
 • 3

phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác hữu cơ thành phần compost

phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác hữu cơ thành phần compost
... Phân lo i rác t i ngu n & x rác h u thành phân compost Rác t h gia ình T t cho compost Không t t cho compost Rác phân h y: Rác nguy hi m: Rác c n bã: Rác tái ch : Rác vư n:Lá c , Cành nh ,… ... SVTH : Lê Th H ng H o - 36 - tài Phân lo i rác t i ngu n & x rác h u thành phân compost 3.2.2 Quy trình x rác h u thành phân compost ng d ng công ngh x CTR b ng bi n pháp y m khí tuỳ ... -3- tài Phân lo i rác t i ngu n & x rác h u thành phân compost CHƯƠNG 2: T NG QUAN D VÀ CƠ S ÁN PHÂN LO I RÁC T I NGU N LÝ THUY T CÁC PHƯƠNG PHÁP 2.1 GI I THI U CHUNG V KHU V C D Thành ph...
 • 80
 • 943
 • 6

DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN COMPOST VÀ BÃI CHÔN LẤP

DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN COMPOST VÀ BÃI CHÔN LẤP
... Điều hành Vận hành Tổng công nhân 15 công nhân Thành tiền (VNĐ/tháng) 15.000.000 45.000.000 60.000.000 8.1.3 Chi phí xây dựng Bảng 8.3 Chi phí xây dựng cho khu xử lý Công trình Số lượng Nhà bảo ... 8.491.850.000 2 8.4.3 Chi Phí Vận Hành Chi phí vận hành bãi chôn lấp bao gồm chi phí tiền lương cho công nhân, chi phí xăng dầu, chi phí hóa chất khử mùi sử dụng Chi phí xăng dầu 8-3 Thuyết minh ... Chi phí xây dựng lớp phủ đỉnh bãi chốn lấp chất thải rắn P3 = Thể tích × 500.000 đ/m3 = 29.861 m3 × (ô) × 500.000 đ/m3 × 10 = 149.305.000.000 VNĐ Chi phí xây dựng sở hạ tầng Bảng 8.4 Chi phí xây...
 • 6
 • 1,797
 • 35

Xây dựng quy trình hoàn thiện nhất để ủ phân compost từ vỏ cà phê

Xây dựng quy trình hoàn thiện nhất để ủ phân compost từ vỏ cà phê
... l nng Oxy compost, c cung cp nh s lm thoỏng ng compost Nhn bit s quan trng ca yu t ny cn phi chỳ ý n s lm thoỏng mt cỏch hiu qu thit k hay quy hoch cỏc thit b compost, cỏc bung compost, v cỏc ... theo Núi túm li, sn phm compost ó hon thnh (c gi l sn phm compost) c ly i sau 21 ngy k t xõy dng ng compost- 1 (Nu sn phm thu c cha n nh gi l compost thỡ ngy thu dn sn phm compost s di li cho ... lng hn hn sn phm compost truyn thng Khụng phi loi trựng t no cng u phự hp sn xut compost (to protein v cht bi tit) Trong cỏc loi trựng t cú th gi li sn xut compost, loi thng dựng l loi c gi l...
 • 85
 • 1,247
 • 9

Xây dựng quy trình làm phân compost từ rác thải hữu cơ quy mô hộ gia đình tại TP. Hội An

Xây dựng quy trình làm phân compost từ rác thải hữu cơ quy mô hộ gia đình tại TP. Hội An
... mà chiếm tỷ lệ tốc độ phân hủy chậm 3.4 XÂY DỰNG QUY TRÌNH LÀM PHÂN COMPOST TỪ RÁC THẢI HỮU CƠ QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI TP HỘI AN 3.4.1 Quy trình phân compost từ rác thải hữu Theo phương pháp ... 3.4.3 Thuyết minh quy trình - Rác thải sinh hoạt gia đình thu gom lại phân thành loại rác thải hữu rác thải vô - Đối với rác thải hữu sử dụng vào việc làm phân hữu nhà, mục đích việc phân loại để ... Hứa Đa gia đình ông Phạm A với phụ gia tro 3.2 QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM LÀM PHÂN COMPOST TẠI HỘ GIA ĐÌNH ÔNG PHẠM A VÀ GIA ĐÌNH ÔNG HỨA ĐA 3.2.1 tả thực nghiệm Lượng rác thải nhà bếp ngày phân...
 • 63
 • 3,957
 • 15

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN COMPOST VÀ MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA DƯA CHUỘT SẢN XUẤT THEO HƯỚNG HỮU CƠ TRÊN ĐẤT GIA LÂM-HÀ NỘI

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN COMPOST VÀ MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA DƯA CHUỘT SẢN XUẤT THEO HƯỚNG HỮU CƠ TRÊN ĐẤT GIA LÂM-HÀ NỘI
... Ảnh hưởng liều lượng phân compost số loại phân đất Gia Lâm-Hà Nội như: phân chuồng, phân hữu vi sinh, dịch chiết từ củ quả, loại thuốc có nguồn gốc thảo mộc đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất ... vệ sinh an toàn với chất lượng sản phẩm cao.Đây công thức bón vừa cho suất hiệu kinh tế cao nên đưa vào sản xuất dưa chuột hữu Gia Lâm, Hà Nội 205 Ảnh hưởng liều lượng phân compost số loại phân ... L3) tương ứng phân hữu vi sinh sông Gianh, chế phẩm hữu vi sinh ANVIL - I, phân hữu vi sinh đa chức số 05, với lượng sử dụng tương đương giá trị 2.500 kg phân hữu vi sinh sông Gianh/ Thí nghiệm...
 • 8
 • 476
 • 3

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN COMPOST VÀ MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA DƯA CHUỘT SẢN XUẤT THEO HƯỚNG HỮU CƠ TRÊN ĐẤT GIA LÂM-HÀ NỘI

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN COMPOST VÀ MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA DƯA CHUỘT SẢN XUẤT THEO HƯỚNG HỮU CƠ TRÊN ĐẤT GIA LÂM-HÀ NỘI
... khác (Vi t Chương Nguyễn Vi t Thi, 2004) Các giống sứ thí nghiệm có thời gian từ xuất mầm hoa đến hoa tàn dài Giống TVĐ có có thời gian phân hóa hoa dài (tổng thời gian từ xuất mầm hoa đến hoa ... Thái Chỉ tiêu Thời gian Thời gian từ mầm đến nụ (ngày) Kí Thời gian từ nụ đến nở (ngày) Thời gian từ nở đến tàn (ngày) hiệu giống phân hoá hoa Số hoa trung bình/ cụm (bông) Số hoa trung bình nở ... đậm (Kí hiệu vi t tắt: HĐ); Giống Hồng phấn (Kí hiệu vi t tắt: HP); Giống Phúc tinh (Kí hiệu vi t tắt: PT); Giống Trắng vi n đỏ (Kí hiệu vi t tắt: TVĐ); Giống Trắng vi n hồng (Kí hiệu vi t tắt:...
 • 6
 • 363
 • 2

EFFECT OF CASSAVA PULP AND SWINE MANURE COMPOST ON GROWING PLANTS IN GREENHOUSE

EFFECT OF CASSAVA PULP AND SWINE MANURE COMPOST ON GROWING PLANTS IN GREENHOUSE
... effect of compost forms (ground and pelletized) on soil chemical properties; and 2) investigate the effect of ground and pelletized compost on plant growth and macronutrient accumulation in plants ... ground compost This research examined the effect of ground and pelletized cassava and swine manure compost on soil properties and plant growth The objectives of this research were to: 1) investigate ... application of compost (in ground form) to soil include storage area, transportation, and preservation (Ta-oun et al, 2003) In addition, dust and odor pollution could occur during the application of...
 • 24
 • 356
 • 1

compost - nước cấp

compost - nước cấp
... BVS = 0,6 x VS - Hiệu suất chuyển hoá BVS 95% - Thời gian ủ Compost ngày - Nhu cầu oxy ngày ủ 20, 35, 25, 15, 5% - Amoni sinh suốt trình phân hủy hiếu khí chất thải bò vào khí - Không khí chứa ... sử dụn Má bể (Trộn với nước tái sử dụng) trộn bơm Polyme nước Ép Nước tiền xử lý Nước thải xử lý Phân Humotex Thành phần chất rắn tổng số nguyên liệu biến thiên khoảng 1 5-4 0%, phụ thuộc vào vật ... tạo thành nitrit (NO 2-) cuối thành nitrat (NO 3-) : NH4+ + 3/2 O2  NO 2- + 2H+ + H2O NO 2- + ½ O2  NO3Kết hợp hai phương trình trên, trình nitrat hóa diễn sau: NH4+ + 2O2  NO 3- + 2H+ + H2O Mặt khác,...
 • 70
 • 135
 • 0

Xem thêm