68545 fibonacci sequence

Báo cáo toán học: "A Fibonacci-like sequence of composite numbers" ppt

Báo cáo toán học:
... Fibonacci-like sequence of composite numbers, Mathematics Magazine 63 (1990), 21-25 [5] Paulo Ribenboim, The Little Book of Big Primes (1991), 178 [6] Paulo Ribenboim, The New Book of Prime Number ... Fibonacci-like sequence of composite numbers, Mathematics Magazine 37 (1964), 322-324 [3] Richard K Guy, Unsolved Problems in Number Theory, Second Edition (1994), 11, 252 [4] Donald E Knuth, A Fibonacci-like ... coverings of the integers given the mk ) and minimize the a’s and b’s constructed by Knuth’s method Thus the minimum values of a and b are determined for the pairs (pk , mk ) Proof of Regularity...
 • 6
 • 143
 • 0

phân tích kĩ thuật Forex fibonacci + sóng elliot

phân tích kĩ thuật Forex fibonacci + sóng elliot
... VARP(1, 2, 3, 4, 5) = Thử tính lại công thức theo công thức: Ta có AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5) = ( 1+2 + 3+4 +5 )/5 = Ví dụ 2: 28 Mar RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI Hàm COVAR : - Cú pháp : COVAR(array1,array2) ... Giống lai Giống lai không không 170 =SUMPRODUCT(A1:A3,B1:B3) Bản chất công thức làm việc =A2*B2+A3*B3+A4*B4 kết 170 VD2: Tính tổng doanh thu cam : = SUMPRODUCT(A2:B4*B2:B4*(C2:C4= “Cam”)) = 140 ... Ví dụ : SQRT(4) => kết Hàm MMULT : - MMULT viết tắt từ chữ Matrix Multiple: Ma trận tích Hàm dùng để tính tích hai ma trận - Cú pháp: = MMULT(array1, array2) - array1, array 2: mảng giá trị chứa...
 • 47
 • 373
 • 1

DÃY SỐ FIBONACCI - XÁC ĐỊNH MỨC KHÁNG CỰ / HỖ TRỢ

DÃY SỐ FIBONACCI - XÁC ĐỊNH MỨC KHÁNG CỰ / HỖ TRỢ
... đến mức kháng cự 100% Kết Luận:     Fibonacci mức hỗ trợ kháng cự giúp xác định mức tăng giảm Mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ đường giá vượt lên mức kháng cự Mức hỗ trợ trở thành mức kháng ... Sau xác định đỉnh cổ phiếu STB rớt hiệu mức hỗ trợ 23.6% bật lên mức đỉnh cũ Đến ngày 2 0/1 1/2 009 STB vượt xuống mức hỗ trợ 23.6% mức hỗ trợ 38.2% mức 23.6% trở thành mức kháng cự Xác định mức ... kháng cự Xác định mức độ hỗ trợ /kháng cự CÁC MỨC TĂNG % sau đạt mức ĐÁY Sau xác định mức ĐỈNH ĐÁY khoảng thời gian, DÃY FIBONACCI xuất tương ứng với vị trí hỗ trợ, kháng cự 0%, 23.6%, 38.2, 50%,...
 • 4
 • 331
 • 1

Phân tích kỹ thuật sóng elliott và chuỗi fibonacci

Phân tích kỹ thuật sóng elliott và chuỗi fibonacci
... thông qua phân tích thị trường tại, điều có nghĩa bạn nắm vững phương pháp phân tích phân tích kỹ thuật NỘI DUNG I.LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: Lịch sử hình thành: Lịch sử Phân tích kỹ thuật bắt ... PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT Phân tích bản(Fundamental analysis) -Phân tích phương pháp phân tích tập trung vào việc nghiên cứu lý nguyên nhân làm cho giá tăng lên giảm xuống Phân tích ... thống lý luận quan trọng phân tích đầu tư thị trường chứng khoán nói riêng thị trường tài nói chung Các khái niệm Phân tích kỹ thuật: 2.1 Phân tích kỹ thuật -Phân tích kỹ thuật nghiên cứu lịch sử...
 • 57
 • 474
 • 8

Fibonacci

Fibonacci
... tương ứng với tỷ lệ Fibonacci Fan 50% 61.8% Ngoài tỷ lệ Fibonacci sử dụng để dự đoán vùng thời gian mà đường giá có thay đổi, công cụ gọi Fibonacci Time Zone Fibonacci Time Zones Fibonacci Time Zones ... hướng tiến đến tỷ lệ Fibonacci 61.8% cung tròn Tại vùng 61.8% cung tròn đóng vai trò vùng kháng cự 50% đóng vai trò vùng hỗ trợ mới… Fibonacci Fans Fibonacci Fans sử dụng tỷ lệ Fibonacci tảng kết ... giá Ngoài Fibonacci Fans sử dụng để đo tốc độ di chuyển đường giá cao hay thấp · Nếu đường giá di chuyển đường xu hướng Fibonacci Fans đường giá có nhiều khả rơi xuống đường xu hướng Fibonacci...
 • 5
 • 110
 • 0

DÃY SỐ FIBONACCI

DÃY SỐ FIBONACCI
... thời gian, DÃY FIBONACCI xuất tương ứng với vị trí hỗ trợ, kháng cự 0%, 23.6%, 38.2, 50%, 61.8%, 100% Ví dụ cổ phiếu ITA sau xác định Đỉnh 100%( giá 53) Đáy ngày 0% (giá 9.6) dãy fibonacci xuất ... mức kháng cự 61.8% (giá 36.4) mức kỳ vọng kết tiếp vượt đến mức kháng cự 100% Kết Luận:     Fibonacci mức hỗ trợ kháng cự giúp xác định rõ mức tăng giảm Mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ đường ... thành mức kháng cự đường giá vượt xuống mức hỗ trợ Chúng ta nên giao dịch mức hỗ trợ/ kháng cự Fibonacci ...
 • 4
 • 391
 • 1

Sự hòa hợp giữa các thì (Sequence of tenses)

Sự hòa hợp giữa các thì (Sequence of tenses)
... after I (arrive) Alice and I (wait) at the Activity 2: Complete each of the following sentences with an adverbial clause of time (p 139) had recovered from his sickness/ was ready g came home/ ... make sentences with the given situations  Free Practice: Make three sentences of your own, using Adverbial Clauses of Time Consolidation: − Give some remarks on their activities & highlight the ... at this time that she (5 write) ……………………………… her famous song “The Price of Peace” leaving went was joined wrote A friend of mine, Judith Nelson, (1 presently, work) ……………………………… in the international...
 • 3
 • 5,112
 • 231

DAY FIBONACCI

DAY FIBONACCI
... u n+1 = u 2n + u 2n -1 với n ≥ Thực quy trình ta dãy : 1, , , , 29 , 866 , 705797 , ……… 5) dãy Fibonacci bậc ba : Ví dụ4 : Cho u1 = , u2 = , u3 =2 , u n+1 = un + un -1 + un-2 với n ≥3 Quy trình ... (u7 ) Ta dãy : , , , , ,9 , 17 , 31 , 57 , 105 , 193 , 355 , 653 , ……… MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ DÃY SỐ FIBONACCI Bài : Cho dãy số u1 = 25 ; u2 =100 ; ….un+1 = un + un-1 với n> Tính u10 ; u29 Bài : Cho...
 • 3
 • 245
 • 0

Fibonacci trong phân tích kỹ thuật dự đoán xu hướng giá chứng khoán

Fibonacci trong phân tích kỹ thuật  dự đoán xu hướng giá chứng khoán
... từ điểm giá cao đến thấp (một số đường không vẽ nằm quy mô phân tích đồ thị) Sau giai đoạn biến động giá (có thể lên xu ng), giá thường có xu hướng đảo ngược xu hướng (toàn phần) Khi giá đảo ... Fibonacci để đưa mức dự đoán xác Một nhà phân tích sử dụng Fibonacci Arcs điểm giao vùng hỗ trợ kháng cự Nhiều người khác kết hợp nghiên cứu Fibonacci với dạng thức phân tích kỹ thuật khác “lý thuyết ... (điểm A, B, C) Fibonacci Fan (FF) vẽ cách kết nối hai điểm giá cao thấp giai đoạn phân tích Sau đường thẳng đứng “vô hình” vẽ qua điểm giá cao Tiếp theo đường chéo vẽ từ điểm giá thấp cắt đường...
 • 3
 • 435
 • 8

KHAI THÁC D. LI.U ESTs (EXPRESSED SEQUENCE TAGs) . CHI CAM CHANH (CITRUS) CHO VI.C PHÁT TRI.N MARKER PHÂN T. SSR (SIMPLE SEQUENCE REPEATS)

KHAI THÁC D. LI.U ESTs (EXPRESSED SEQUENCE TAGs) . CHI CAM CHANH (CITRUS) CHO VI.C PHÁT TRI.N MARKER PHÂN T. SSR (SIMPLE SEQUENCE REPEATS)
.. . TP Hồ Chí Minh, tháng 07/2007 KHAI THÁC DỮ LIỆU ESTs (EXPRESSED SEQUENCE TAGs) CHI CAM CHANH (CITRUS) CHO VIỆC PHÁT TRIỂN MARKER PHÂN TỬ SSR (SIMPLE SEQUENCE REPEATS) Hội đồng hƣớng dẫn TS .. . /sputnik/index.html], 3.CUGIssr [http://www.genome.clemson.edu/projects /ssr/ ] 4.SSRSEARCH [ftp://ftp.gramene.org/pub/gramene/software/scripts /ssr. pl] 22 5.SSRFinder [http://www.maizemap.org/bioinformatics/ .. . tìm SSR trình tự nhƣ: 1 .SSR Server [http://www.bioinfo.wsu.edu/cgi-bin/gdr/gdr _ssr] SSR Primer Discovery [http://hornbill.cspp.latrobe.edu.au/cgibinpub/ssrprimer/indexssr.pl] SSRIT [http://www.gramene.org/db/searches/ssrtool]...
 • 71
 • 127
 • 0

Chuyên đề GTMT Casio570MS-3 : Dạng toán Dãy số FIBONACCI

Chuyên đề GTMT Casio570MS-3 : Dạng toán Dãy số FIBONACCI
... A D=D+1:B=B+A : C=C+B II/- DÃY LUCAS : 1- Dạng tổng quát : Dãy Lucas dãy số tổng quát dãy Fibonacci ; số hạng tuân theo quy luật : u1 = a , u2 = b ; un+1 = un + un-1 với n ≥ 2, a b hai số Với ... B=3 SHIFT STO B D=2 SHIFT STO D Công thức : D = D + : A = A + B : D = D + : B = B + A III/- DÃY FIBONACCI SUY RỘNG : 1- Dãy Fibonacci suy rộng dạng : u1 = a , u2 = b ; un+1 = Mun + Nun-1 với ... thức : D = D + : A = 4B + A : D = D + : B = 4A + B Biên soạn : Huỳnh Bá Tân Du Tổ Trang Toán Tin -Trường THCS Nguyễn Giáo trình Giải toán máy tính Casio Fx 570 MS Các chuyên đề 2- Dãy Fibonacci...
 • 9
 • 2,093
 • 119

Sequence và Index

Sequence và Index
... liệu vào bảng ASSIGNMENTS Trang 67 Quyển sách upload tại: hutonline.net Oracle - SQL PL/SQL Chương SEQUENCE INDEX 9.1 .SEQUENCE 9.1.1 Tạo Sequence Sequence danh sách số, tạo Oracle sever Sequence ... tên sequence trước currval nextval sequence. CURRVAL sequence. NEXTVAL Để truy cập sequence không thuộc schema thời, phải tên schema schema .sequence. CURRVAL schema .sequence. NEXTVAL Để truy cập sequence ... CREATE SEQUENCE sample _sequence INCREMENT STRAT WITH MAXVALUE 100; Để làm việc với sequence, dùng lệnh SQL với cột giả sau CURRVAL NEXTVAL Cho giá tri thời sequence Tăng giá tri thời sequence...
 • 3
 • 89
 • 0

Xem thêm