BÀI GIẢNG dân tộc học lược KHẢO sự HÌNH THÀNH và PHÂN bố các CHỦNG tộc TRÊN THẾ GIỚI và VIỆT NAM

BÀI GIẢNG dân tộc học lược KHẢO sự HÌNH THÀNH PHÂN bố các CHỦNG tộc TRÊN THẾ GIỚI VIỆT NAM

BÀI GIẢNG dân tộc học  lược KHẢO sự HÌNH THÀNH và PHÂN bố các CHỦNG tộc TRÊN THẾ GIỚI và VIỆT NAM
... sinh học Hômôsapiêng  Các chủng tộc  tiểu chủng  loại hìh nhân chủng II NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH CÁC CHỦNG TỘC A CÁC QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU VỀ SỰ HÌNH THÀNH CÁC CT: Xquanh vấn đề hình thành chủng tộc ... hỗn chủng pha trộn dòng máu thông mặt nhân chủng loài người tương lai Đến lúc người đạt nhân chủng Phần 2: SỰ PHÂN LOẠI, PHÂN BỐ CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM I PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI CÁC ... tr III SỰ PHÂN BỐ CHỦNG TỘC Ở ĐÔNG NAM Á VÀ VIỆT NAM A SỰ PHÂN BỐ CHỦNG TỘC Ở ĐÔNG NAM Á Khu vực ĐNA (bao gồm Bắc Đông Dương) từ lâu vốn coi nôi loài người Các phát khảo cổ cho thấy, vào hậu...
 • 10
 • 166
 • 0

Bài giảng Tâm lý học Chương 2: Sự hình thành phát triển của tâm lý, ý thức (p3)

Bài giảng Tâm lý học Chương 2: Sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p3)
... C SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ, Ý THỨC Sự hình Sự hình thành thành phát triển phát triển tâm ý thức I Sự hình hành phát triển tâm Sự nảy sinh, phát triển tâm phương diện ... vi trí tuệ Các giai đoạn phát triển tâm phương diện cá thể: (Giáo trình ) II Sự hình thành phát triển ý thức Khái niệm ý thức 1.1 Định nghĩa ý thức hình thức phản ánh tâm lí cao có người, phản ... thức - Cấp độ ý thức nhóm - ý thức tập thể Sự hình thành phát triển ý thức 2.1 Sự hình thành ý thức theo phương diện loài 2.2 Sự hình thành phát triển ý thức theo phương diện cá thể (cá nhân) ...
 • 9
 • 1,870
 • 0

Bài giảng tâm lý học chương 2 sự hình thành phát triển của tâm lý, ý thức (p1)

Bài giảng tâm lý học  chương 2 sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p1)
... sinh lý- sở vật chất HTTL 2 Não tâm - Tâm chức não - Muốn có hình ảnh tâm lí phải có HTKQ tác động vào não làm cho não hoạt động theo chế phản xạ - Não sở đặc biệt nhất, nơi tồn tượng tâm ... TỰ NHÊN CỦA TÂM LÍ CON NGƢỜI Di truyền tâm DT MLH kế thừa thể sống, đảm bảo tái tạo hệ nét giống sinh học so với hệ trước để tạo khả đáp ứng yêu cầu hoàn cảnh chế định sẵn DT tham gia vào việc ... giác, tư duy, cảm xúc, ý thức nơi chuẩn bị vận hành, điều khiển điều chỉnh hành vi, hành động, hoạt động người 3 Vấn đề định khu chức não (nghiên cứu SGT) Phản xạ tâm - Phản xạ không điều...
 • 18
 • 216
 • 0

Bài giảng tâm lý học chương 2 sự hình thành phát triển của tâm lý, ý thức (p2)

Bài giảng tâm lý học  chương 2 sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p2)
... độ ý thức - Cấp độ vô thức - Cấp độ ý thức - tự ý thức - Cấp độ ý thức nhóm - ý thức tập thể Sự hình thành phát triển ý thức (SGT) 2. 1 Sự hình thành ý thức theo phƣơng diện loài 2. 2 Sự hình thành ... VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ, Ý THỨC Sự hình Sự hình thành thành phát triển phát triển tâm ý thức I Sự hình hành phát triển tâm Sự nảy sinh, phát triển tâm phƣơng diện loài ngƣời 1.1 Tiêu chuẩn ... vi trí tuệ Các giai đoạn phát triển tâm phƣơng diện cá thể: (Giáo trình ) II Sự hình thành phát triển ý thức Khái niệm ý thức 1.1 Định nghĩa ý thức hình thức phản ánh tâm lí cao có ngƣời, phản...
 • 21
 • 217
 • 0

BÀI GIẢNG dân tộc học XU HƯỚNG QUÁ TRÌNH tộc NGƯỜI, QUAN hệ dân tộc TRÊN THẾ GIỚI VIỆT NAM

BÀI GIẢNG dân tộc học  XU HƯỚNG QUÁ TRÌNH tộc NGƯỜI, QUAN hệ dân tộc TRÊN THẾ GIỚI và VIỆT NAM
... DÂN TỘC, SẮC TỘC TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY * Một số khái niệm cần làm rõ: - Quan hệ dân tộc: Là mối quan hệ quốc gia với nhau, phạm vi quốc tế - quan hệ tộc người quốc gia - Quan hệ sắc tộc: quan ... đồng tộc người - Hiện nay, trình đổi đất nước đưới lãnh đạo Đảng, tác động làm cho trình tộc người nước ta có đặc điểm Phần MỐI QUAN HỆ DÂN TỘC, SẮC TỘC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VN HIỆN NAY I QUAN HỆ DÂN ... 11 Mối quan hệ tộc người quan hệ dân tộc phản ánh diễn biến trình tộc người tác động yếu tố tự nhiên nhân tố xã hội, nhân tố xã hội quan trọng cần đặc biệt quan tâm Ở nước ta quan hệ dân tộc có...
 • 11
 • 202
 • 0

bài giảng gdcd 9 bài 5 tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

bài giảng gdcd 9 bài 5 tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
... hệ hữu nghị dân tộc mang lại ý nghĩa ? *Mang lại ý nghĩa : +Tăng cường giao lưu +Học hỏi , hợp tác , phát triển tất lĩnh vực -Thế tình hữu nghị dân tộc giới ? 1 .Tình hữu nghị dân tộc giới quan ... hợp tác ngày rộng rãi giới Việt Nam -Em làm để thể tình hữu nghị dân tộc giới? 1 .Tình hữu nghị dân tộc giới quan hệ bạn bè thân thiện nước với nước khác 2.Quan hệ hữu nghị tạo hội điều kiện ... tình hữu nghị dân tộc Đảng Nhà nước ta ? *Việt Nam : +Quan hệ với 167 nước +Quan hệ ngoại giao với 61 nước +Có 47 tổ chức hữu nghị  Việt Nam muốn làm bạn với tất nước giới b)Sự quan hệ hữu...
 • 20
 • 9,853
 • 4

LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TÓM TẮT VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG AN GIANG

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ TÓM TẮT VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG AN GIANG
... TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ TÓM TẮT VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG AN GIANG 27 2.2.1- Quá trình hình thành phát triển hệ thống Ngân Hàng Công Thương Việt Nam ... NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG AN GIANG 2.2.1- Quá trình hình thành phát triển hệ thống Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Ngân hàng Công thương Việt Nam (viết tắt NHCTVN) Ngân hàng Thương mại Nhà nước lớn Việt ... cầu phát triển chung tỉ trọng công nghiệp – xây dựng có tăng tăng chậm 2.2- GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ TÓM TẮT VỀ HỆ THỐNG NGÂN...
 • 83
 • 259
 • 0

Lược Về Sự Hình Thành Phát Triển Tư Duy Xã Hội Học Quản Lý

Sơ Lược Về Sự Hình Thành Và Phát Triển Tư Duy Xã Hội Học Quản Lý
... động) Các hội học quản lí Trung hoa thời kỳ cổ đại    3.1 tưởng Đức trị - Khổng Tử 3.2 tưởng Pháp trị - Hàn Phi Tử 3.3 tưởng quản lí theo binh pháp Tôn Tử Các hội học quản ... Các tưởng hội học quản lí Thời kỳ Trung cổ * Thời kỳ quan niệm đặc biệt quản hội loại trừ tưởng tôn giáo * Học thuyết Arơgustin (Thế kỷ 4-5) lần nhấn mạnh tính chất lao động hội, ... Đó tưởng quản hội Acơvinski kỷ 13-14 * Nếu Acơvinski kết thúc giai đoạn “tiền khoa học tưởng hội học quản lí vào kỷ 14 coi M Luther (1483-1546) người bắt đầu thời đại khoa học...
 • 16
 • 135
 • 0

Xu thế chủ yếu của sự phát triển khoa học công nghệ, sự hình thành vai trò của kinh tế tri thức trong hai thập niên đầu tiên thế kỷ 21

Xu thế chủ yếu của sự phát triển khoa học công nghệ, sự hình thành và vai trò của kinh tế tri thức trong hai thập niên đầu tiên thế kỷ 21
... khoa học kết nghiên cứu đề tài KX08-02 Dựa phơng pháp luận chủ nghĩ Mác-Lê nin t tởng Hồ Chí Minh, đề tài phân tích làm rõ xu phát tri n mạnh mẽ khoa học công nghệ hai thập niên đầu kỷ ... với nhiều công trình nghiên cứu khác giới KTTT có vai trò chủ yếu (dominant) giới vào khoảng kỷ kỷ 21 kỷ chuyển hoàn toàn từ kinh tế công nghiệp TBCN sang KTTT toàn cầu hoá - Đề tài bớc đầu phân ... khoa học, đợt khảo sát thực tế số báo báo cáo đăng tải báo hội thảo đề tài khác (do ngời tham gia đề tài thực hiện) Kết đề tài đợc in thành số sách liên quan tới xu phát tri n khoa học công nghệ,...
 • 233
 • 913
 • 0

Bài giảng phân loại các ngôn ngữ trên thế giới

Bài giảng phân loại các ngôn ngữ trên thế giới
... PHÂN LOẠI CÁC NGÔN NGỮ TRÊN THẾ GiỚI I Các ngôn ngữ giới sở phân loại II Phân loại ngôn ngữ theo nguồn gốc III Phân loại ngôn ngữ theo loại hình Các ngôn ngữ giới sở phân loại • • • Các ngôn ... tiêu chí ngôn ngữ học Có hai cách phân loại: Phân loại ngôn ngữ theo nguồn gốc – Phân loại ngôn ngữ theo loại hình Các ngôn ngữ giới sở phân loại Các phương pháp phân loại • Phương pháp so sánh ... chủ yếu dùng để phân loại ngôn ngữ theo cội nguồn • Phương pháp so sánh - loại hình: dùng để phân loại ngôn ngữ theo loại hình • Phương pháp so sánh đối chiếu: đối chiếu ngôn ngữ, nhằm phát tương...
 • 40
 • 4,565
 • 6

Tư tưởng Hồ Chí Minh khát vọng của các dân tộc trên thế giới ppsx

Tư tưởng Hồ Chí Minh khát vọng của các dân tộc trên thế giới ppsx
... này" Thừa hưởng truyền thống dân tộc, Hồ Chí Minh chia sẻ hiểu biết phong phú mình, đồng thời cởi mở với giới Các hành trình đời khiến Bác Hồ trở thành công dân giới, đồng thời đại sứ Việt Nam ... Khổng giáo, chịu ảnh hưởng giáo dục phương Tây, Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng hệ tưởng sở dung hòa khác biệt Cũng từ khác biệt này, Hồ Chí Minh biết biết đúc kết để xây dựng sắc văn hóa Việt Nam ... chứng Hồ Chí Minh thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Pháp lúc Người quan tâm phát biểu số phận dân tộc thuộc địa Và điểm khiến thấy vĩ đại Hồ Chí Minh, Người không bác bỏ nước nước thực dân đô...
 • 4
 • 258
 • 0

BÁO CÁO KHOA HỌC: "ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR KHẢO SÁT SƠ BỘ TẦN SUẤT PHÂN BỐ CÁC ALEN CỦA LOCUS D7S820 Ở NGƯỜI VIỆT NAM" pot

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... thang alen cho locus di truyền D7S820 với alen khác Đã khảo sát tần suất alen locus D7S820 64 mẫu ADN người Việt Nam dựa vào thang alen tạo Tần suất khảo sát thu cao alen số 11 thấp alen số Alen ... thang alen kỹ thuật PCR sử dụng phương pháp trộn ADN khuôn - Tiến hành khảo sát bổ xung để xây dựng bảng phân bố tần suất alen locus D7S820 mẫu ADN người Việt Nam - Tiếp tục khảo sát tần suất alen ... học phân tử - Cục Kỹ thuật Hoá-Sinh Tài liệu nghiệp vụ-Tổng cục VI -Bộ Công an, tiến hành nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PCR khảo sát tần suất phân bố alen locus D7S820 nhóm cá thể người Việt...
 • 16
 • 266
 • 0

Phân tích luận điểm Hồ Chí Minh “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền được sống, quyền được sung sướng quyền tự do”.

Phân tích luận điểm Hồ Chí Minh “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền được sống, quyền được sung sướng và quyền tự do”.
... dân tộc: “Tất dân tộc giới sinh bình đẳng, dân tộc quyền sống, quyền sung sướng quyền tự do” Hồ Chí Minh người sử dụng Tuyên ngôn tư sản để đấu tranh cho lợi ích dân tộc mình, biến quyền tự ... “Tất dân tộc giới bình đẳng, dân tộc quyền sống, quyền sung sướng quyền tự do.” Đồng thời Bác trích dẫn Bản Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền Cách mạng tư sản Pháp năm 1791: “Người ta sinh ... hội Độc lập dân tộc đồng thời độc lập cho tất dân tộc, Hồ Chí Minh khẳng định quyền tự do, độc lập quyền bất khả xâm phạm dân tộc, dân tộc quyền sống, quyền sung sướng quyền tự do” Là chiến...
 • 9
 • 2,005
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: bài 5 tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giớibài 5 tình hữu nghị của các dân tộc trên thế giớigiới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng công thương việt nam và tóm tắt về hệ thống ngân hàng công thương an giangso luoc lich su hinh thanh va phat trien cua tam ly hoc quan tri kinh doanhcâu 15 nội dung cơ bản của ñường lối kháng chiến chồng thực dân pháp xâm lược 1 sự hình thành ñường lối kháng chiếntất cả các dân tộc trên thế giớicác dân tộc trên thế giớitính cách của các dân tộc trên thế giớitình hữu nghị các dân tộc trên thế giớidanh sách các dân tộc trên thế giớitình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giớitình hữu nghị của các dân tộc trên thế giớiquan hệ dân tộc trên thế giớiquan hệ dân tộc trên thế giới hiện nayvấn đề dân tộc trên thế giớiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại