Marketing van tai oto

Thực trạng và giải pháp marketing cho dịch vụ vận tải ôtô tại công ty Vận tải và đại lý vận tải

Thực trạng và giải pháp marketing cho dịch vụ vận tải ôtô tại công ty Vận tải và đại lý vận tải
... marketing mix Dịch vụ cung ứng Quá trình cung cấp dịch vụ công ty loại dịch vụ khác bao gồm cấp bậc dịch vụ cốt lõi (dịch vụ chính) dịch vụ bao quanh (dịch vụ thành phần) .Dịch vụ vận tảI công ty cung ... chung thực hhiện cách nhỏ lẻ chưa đồng có hệ thống 25 25 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY VẬN TẢI VÀ ĐẠI LÝ VẬN TẢI I Thực trạng hoạt động marketing nói chung tạI công ty Có thể nói công ... Thị trường vận tảI ôtô &thực trạng hoạt động kinh doanh công ty Vitranimex giai đoạn 1997-2001 Chương 2 :Thực trạng marketing mix tạI công ty vận tảI đạI vận tảI Chương 3:Một số giải pháp hoàn...
 • 59
 • 905
 • 7

Thực trạng và giải pháp marketing cho dịch vụ vận tải ôtô.doc

Thực trạng và giải pháp marketing cho dịch vụ vận tải ôtô.doc
... marketing mix Dịch vụ cung ứng Quá trình cung cấp dịch vụ công ty loại dịch vụ khác bao gồm cấp bậc dịch vụ cốt lõi (dịch vụ chính) dịch vụ bao quanh (dịch vụ thành phần) .Dịch vụ vận tảI mà công ... đối đắt.ĐIều làm cho giá thành dịch vụ vận tảI ôtô cao cách tương đối so với dịch vụ vận tảI khác Thực trạng thị trường vận tảI ô tô a.KháI quát chung thị trường vận tảI ôtô Cùng với phát triển ... nhập 100% thực trạng xe tăng lên chất lượng phương tiện vận tảI bước đột phá cần thiết đểđổi “công nghệ vận tảI b.Nhu cầu tiêu dùng dịch vụ vận tảI ôtô Có thể nói sử dụng dịch vụ vận tải nhu cầu...
 • 58
 • 382
 • 3

101 Thực trạng và giải pháp Marketing cho dịch vụ vận tải ôtô tại Công ty Vận tải và đại lý vận tải

101 Thực trạng và giải pháp Marketing cho dịch vụ vận tải ôtô tại Công ty Vận tải và đại lý vận tải
... mix Dịch vụ cung ứng Quá trình cung cấp dịch vụ công ty nh loại dịch vụ khác bao gồm cấp bậc dịch vụ cốt lõi (dịch vụ chính) dịch vụ bao quanh (dịch vụ thành phần) .Dịch vụ vận tảI công ty cung ... đợc thực hhiện cách nhỏ lẻ cha đồng có hệ thống 23 Chơng 2 :Thực trạng marketing mix tạI công ty vận tảI đạI vận tảI I Thực trạng hoạt động marketing nói chung tạI công ty Có thể nói công ty ... Thị trờng vận tảI ôtô &thực trạng hoạt động kinh doanh công ty Vitranimex giai đoạn 1997-2001 Chơng 2 :Thực trạng marketing mix tạI công ty vận tảI đạI vận tảI Chơng 3:Một số giải pháp hoàn...
 • 55
 • 216
 • 0

110 Thực trạng và giải pháp Marketing cho dịch vụ vận tải ôtô tại Công ty Vận tải và đại lý vận tải

110 Thực trạng và giải pháp Marketing cho dịch vụ vận tải ôtô tại Công ty Vận tải và đại lý vận tải
... đa dạng loại dịch vụ, gia tăng dịch vụ cung cấp mạng lưới phân phối sẵn sản phẩm VNPT: Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện, dịch vụ phát ngày, dịch vụ khai giá, dịch vụ Email to Letter, dịch vụ điện thoại ... lượng dịch vụ không ổn định chưa thực theo bảng công bố chất lượng dịch vụ Công ty nên số khách hàng sử dụng song song nhiều dịch vụ - Công tác phát triển thị trường chưa hiệu thiếu lực lượng marketing ... sử dụng dịch vụ Internet dịch vụ điện thoại đường dài cao trước Với công nghệ VOIP dịch vụ đường dài nước quốc tế nhà cung cấp dịch vụ có mức giá rẻ 45% giá truyền thống, phát triển dịch vụ điện...
 • 118
 • 239
 • 0

“Thực trạng và giảI pháp marketing cho dịch vụ vận tảI ôtô tạI công ty Vận tảI và đạI lý vận tảI”.

  “Thực trạng và giảI pháp marketing cho dịch vụ vận tảI ôtô tạI công ty Vận tảI và đạI lý vận tảI”.
... 23 Chơng 2:Thực trạng marketing mix tạI công ty vận tảI đạI vận tảI I Thực trạng hoạt động marketing nói chung tạI công ty Có thể nói công ty ngành vận tảI ôtô nói chung công ty Vitranimex nói ... mix Dịch vụ cung ứng Quá trình cung cấp dịch vụ công ty nh loại dịch vụ khác bao gồm cấp bậc dịch vụ cốt lõi (dịch vụ chính) dịch vụ bao quanh (dịch vụ thành phần) .Dịch vụ vận tảI công ty cung ... kháI quát công ty vận tảI đạI vận tải Công ty Vận tải Đại vận tải doanh nghiệp nhà nớc thuộc Tổng công ty xuất nhập chế biến nông sản Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (tổng công ty đợc...
 • 55
 • 160
 • 0

“Thực trạng và giảI pháp marketing cho dịch vụ vận tảI ôtô tạI công ty Vận tảI và đạI lý vận tảI

 “Thực trạng và giảI pháp marketing cho dịch vụ vận tảI ôtô tạI công ty Vận tảI và đạI lý vận tảI
... 23 Chơng 2:Thực trạng marketing mix tạI công ty vận tảI đạI vận tảI I Thực trạng hoạt động marketing nói chung tạI công ty Có thể nói công ty ngành vận tảI ôtô nói chung công ty Vitranimex nói ... mix Dịch vụ cung ứng Quá trình cung cấp dịch vụ công ty nh loại dịch vụ khác bao gồm cấp bậc dịch vụ cốt lõi (dịch vụ chính) dịch vụ bao quanh (dịch vụ thành phần) .Dịch vụ vận tảI công ty cung ... kháI quát công ty vận tảI đạI vận tải Công ty Vận tải Đại vận tải doanh nghiệp nhà nớc thuộc Tổng công ty xuất nhập chế biến nông sản Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (tổng công ty đợc...
 • 55
 • 105
 • 0

thực trạng và giải pháp marketing cho dịch vụ vận tải ôtô tại công ty vận tải và đại lý vận tải

thực trạng và giải pháp marketing cho dịch vụ vận tải ôtô tại công ty vận tải và đại lý vận tải
... vận tảI ôtô 2 .Thực trạng thị trờng vận tảI ôtô II Thực trạng hoạt động kinh doanh tạI công ty vận tảI đạI vận tảI giai đoạn 1997-2001 11 1.Giới thiệu kháI quát công ty vận tảI đạI vận tảI ... mix 22 Dịch vụ cung ứng Quá trình cung cấp dịch vụ công ty nh loại dịch vụ khác bao gồm cấp bậc dịch vụ cốt lõi (dịch vụ chính) dịch vụ bao quanh (dịch vụ thành phần) .Dịch vụ vận tảI công ty cung ... 2 .Thực trạng hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 1997-2001 16 Chơng2 :Thực trạng hoạt động marketing tạI công ty vận tảI đạI vận tải I Thực trạng hoạt động marketing nói chung tạI công ty...
 • 46
 • 109
 • 0

Thực trạng và giải pháp cho dịch vụ vận tải oto tải tại công ty Vận Tải.doc.DOC

Thực trạng và giải pháp cho dịch vụ vận tải oto tải tại công ty Vận Tải.doc.DOC
... Dịch vụ cung ứng Quá trình cung cấp dịch vụ công ty nh loại dịch vụ khác bao gồm cấp bậc dịch vụ cốt lõi (dịch vụ chính) dịch vụ bao quanh (dịch vụ thành phần) .Dịch vụ vận tảI công ty cung ứng vận ... khắc nghiệt II Thực trạng hoạt động kinh doanh công ty vận tảI &đạI lý vận tảI giai đoạn 1997-2001 1.Giới thiệu kháI quát công ty vận tảI đạI lý vận tải Công ty Vận tải Đại lý vận tải doanh nghiệp ... Thị trờng vận tảI ôtô &thực trạng hoạt động kinh doanh công ty Vitranimex giai đoạn 1997-2001 Chơng 2 :Thực trạng marketing mix tạI công ty vận tảI đạI lý vận tảI Chơng 3:Một số giải pháp hoàn...
 • 55
 • 427
 • 13

Cty vận tải ôtô số 3

Cty vận tải ôtô số 3
... 187511 733 37 76 436 6 83 116780116 16910 239 6 55 638 45405 Đầu kỳ 7056954822 35 1694520 30 4404 733 4 64926989 34 6119058 108 637 42718 Cuối kỳ 7117721712 32 119 938 6 25 138 35412 4 731 0989 31 4907058 1 031 4974552 ... từ vào sổ cáiTK 33 4 TK 33 8 35 Sổ 33 4 - Phải trả công nhân viên Số d Nợ đầu kỳ Có 120. 530 .574 TT Ghi có tài khoản đ/ với tk 111 33 83 338 4 Cộng phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có Số d Nợ cuối kỳ ... ,BHYT, KPCĐ đội xe Nợ TK 33 4 :14.456.11,96 Có TK 33 8 : 14.456.11,96 + Quỹ từ thiện Nợ TK 33 4 :3. 210.000 Có TK 33 8 :3. 210.000 + Quỹ tiền lơng Nợ TK 33 4 :56.420.000 Có TK 33 8 :56.420.000 Từ chứng...
 • 93
 • 363
 • 0

Nâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại công ty cổ phần vận tải ôtô Nghệ An.DOC

Nâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại công ty cổ phần vận tải ôtô Nghệ An.DOC
... lao động trọng đến công tác nâng cao động lực cho ngời lao động Phải có động lực lao động ngời lao động tạo thành cho công ty Nâng cao động lực lao động tức làm cho ngời lao động yêu thích công ... c to ng lc lao ng ca cụng ty ó t phỏt huy tỏc dng kớch thớch ng lc lao ng, cụng c ch yu ang t hu hiu nht ú l cụng c kinh t 2.Thc trng nõng cao ng lc lao ng bng cụng c kinh t ti cụng ty 2.1.Lng ... thúc đẩy động lực lao động giữ ngời tài Lao động có trình độ đại học đại học mỏng , chiếm 11.2% Số lao động có trình độ không cao , công việc khó đợc giải cách tốt Hơn kinh phí cho công tác...
 • 65
 • 293
 • 2

Nâng cao hoạt động SXKD tại cty CP vận tải ôtô Vĩnh Phúc

Nâng cao hoạt động SXKD tại cty CP vận tải ôtô Vĩnh Phúc
... CTCP nhiều lao động bị sa thải Hiệu hoạt động SXKD Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu CPH 3.1 Kết hoạt động SXKD giai đoạn hậu CPH Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc vào hoạt ... hiệu hoạt động SXKD doanh nghiệp giai đoạn hậu CPH - Nghiên cứu cụ thể thực trạng hoạt động SXKD hiệu hoạt động SXKD Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc, so sánh với hiệu hoạt động SXKD trước ... phần nâng cao hiệu hoạt động SXKD Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu CPH” đưa nội dung chủ yếu vấn đề hiệu hoạt động SXKD doanh nghiệp sau CPH nói chung Công ty Cổ phần Vận tải...
 • 80
 • 710
 • 2

QL LĐ tiền lương tại cty CP vận tải ôtô 3

QL LĐ tiền lương tại cty CP vận tải ôtô 3
... việc _ 132 135 72 35 nghìn đồng 422 4 23 541 550 triệu đồng 38 380 57724 46758 19620 37 768 57 431 4 437 1 1 930 0 612 2 93 238 7 32 0 9917 16962 12067 12964 8 53 895 902 910 + Thuế lợi tức 108 83 478 569 ... ty vận tải ô tô số đợc thành lập dựa sở sát nhập xí nghiệp : - Xí nghiệp vận tải hàng hoá số - Xí nghiệp vận tải ô tô số 20 - Xí nghiệp vận tải cảnh C1 Ngày 4 -3- 19 93 định số 31 5QĐ/TCCB - LĐ đặt ... nghiệp : Xí nghiệp vận tải hàng hoá số Xí nghiệp vận tải ô tô số 20 Xí nghiệp vận tải cảnh C1 Khi thành lập Công ty có khoảng 1000 xe khoảng 2000 công nhân Tháng 3- 19 83 Công ty vận tải đợc thành lập...
 • 42
 • 441
 • 2

Nâng cao hoạt động SXKD tại cty CP vận tải ôtô Vĩnh Phúc

Nâng cao hoạt động SXKD tại cty CP vận tải ôtô Vĩnh Phúc
... lao động nớc ta có tỷ lệ lao động nữ chiếm gần 52% lao động nữ độ tuổi lao động nhiều lao động nam đặc biệt lao động nữ độ tuổi lao động cao nhiều so với lao động nam (gấp lần) Nh thấy lao động ... Điều tra lao động- việc làm 1/7/2004 Lao động nữ chiếm tỷ lệ tơng đơng với lao động nam lực lợng lao động nớc Tuy nhiên, tỷ lệ lao động nữ tham gia vào hoạt đông kinh tế lại so với lao động nam (77,4% ... lao động nớc ta có trình độ học vấn hạn chế trình độ không vùng, miền Lực lơng lao động thành thị có trình độ cao lao động nông thôn, lao động vùng đồng có trình độ cao nhiều so với lao động...
 • 36
 • 392
 • 0

Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vận tải ôtô số 8.DOC

Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vận tải ôtô số 8.DOC
... Tổ chức máy quản tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tổ chức máy quản Công ty Năm 1990 có xếp lại lãnh đạo Công ty - máy quản Công ty từ phòng ban tham mu đến đội xe xởng Công ... Hàng tháng nộp khoán doanh thu Công ty Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Do đặc điểm kinh doanh ngành kinh doanh vận tải, sản phẩm hữu hình, sản phẩm ngành hàng vận chuyển km luân chuyển ... quát máy quản Công ty vận tải ôtô số Phòng kinh doanh Phòng thống kê tài Phòng tổ chức nhân Phòng kỹ thuật vật t Giám đốc công ty Phòng Hành ytế Phó giám đốc công ty Trạm vận tải 801 Ga ôtô...
 • 18
 • 495
 • 2

Xem thêm