Bài Giảng Tài Chính Công

Bài giảng tài chính Công đoàn

Bài giảng tài chính Công đoàn
... công đoàn LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK I- Khái quát tài công đoàn 1- Khái niệm: Tài công đoàn phận hệ thống tài Nhà nước, tài công đoàn có tính độc lập tương đối thu - chi, sở Luật Công đoàn, ... II Nội dung thu công đoàn sở: ( Gồm có nguồn thu sau): Thu 2% kinh phí công đoàn: Thực theo Thông tư liên tịch số: 119/2004/TTLT/BTC-TLĐ ngày 8/12/2004 Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn hướng dẫn trích ... 58/TTr-TLĐ ngày 10/5/2004 Tổng Liên đoàn việc hướng dẫn đóng thu đoàn phí công đoàn a Đối tượng đóng ĐPCĐ: - ĐVCĐ hưởng tiền lương, tiền công, sinh hoạt phí sinh hoạt Công đoàn sở thuộc quan, đơn vị đây:...
 • 24
 • 484
 • 3

Bài giảng Tài chính công

Bài giảng Tài chính công
... Bài giảng Tài Công Khoa Kinh tế => Tài công bao gồm tài hoạt động không mục tiêu lợi nhuận nhà nước như: Ngân sách nhà nước, Tài đơn vị hành nghiệp, Các quỹ dự trữ nhà nước Tài nhà nước, tài ... Đặc điểm tài công: - Tài công liên quan đến sở hữu công đặc điểm kinh tế Nhà nước Tài công chịu điều chỉnh luật : luật ngân sách Nhà nước, luật tổ chức máy Nhà nước, luật thuế - Tài công bao ... góp phần điều chỉnh hoạt động tài chủ thể kinh tế- xã hội theo định hướng Nhà nước Trang Bài giảng Tài Công Khoa Kinh tế 1.1.4 Phân loại tài công 1.1.4.1 Các quỹ tài công ngân sách Nhà nước Ngân...
 • 49
 • 349
 • 5

Bài giảng tài chính công Chương 5 CÂN ĐỐI NSNN

Bài giảng tài chính công Chương 5 CÂN ĐỐI NSNN
... I Cân đối NSNN học thuyết cân đối NSNN: Khái niệm đặc điểm cân đối NSNN:  Khái niệm:  Cân đối NSNN phản ảnh mối quan hệ tương tác thu chi NSNN nhằm đạt mục tiêu kinh ... 2004 20 05 2006 2007 Tỷ lệ bội chi ngân sách 4,7% 4 ,5% 3,3% 4,3% 4,9% 5% 5% Tổng sản phẩm nước 481 53 5 613 7 15 839 973 1.143 11,3 14 ,58 16,64 17,34 15, 97 17,47 24 47 20 67 31 98 57 2 45 Tỷ lệ bội ... hụt): thu NSNN không đáp ứng nhu cầu chi NSNN Đặc điểm cân đối NSNN: Cân đối NSNN phản ánh mối quan hệ thu chi NSNN nhằm đạt mục tiêu sách tài khoá Nó vừa công cụ thực sách phát triển kinh tế xã...
 • 18
 • 738
 • 0

Bài giảng Tài chính công - Phân cấp tài khóa

Bài giảng Tài chính công - Phân cấp tài khóa
... phép xem xét vấn đề quan trọng phân cấp tài khóa: có nên tái phân phối nguồn tài công cấp quyền hay không?  Vấn đề không công mong đợi tạo chế công tài trợ hàng hóa công  Có khoảng cách chi tiêu/học ... cung cấp không đầy đủ => cấp quyền cao đóng vai trò xúc tiến cung cấp hàng hóa Phân cấp tài khóa tối ưu  Yếu tố thứ ba định mức tối ưu phân cấp quy mô kinh tế sản xuất (cung cấp hàng hóa công) ... biệt phân cấp đầu tư) PHÂN CẤP TÀI KHÓA TỐI ƯU  Câu hỏi đặt ra: Phân chia trách nhiệm tối ưu cấp quyền gì?  Để trả lời câu hỏi này, sử dụng lý thuyết cung cấp hiệu hàng hóa công để làm tảng phân...
 • 44
 • 771
 • 2

Bài giảng tài chính công chương 2 đặng văn cường

Bài giảng tài chính công chương 2  đặng văn cường
... năm 20 10: St t Tổng chi ngân sách Dự toán C (không bao gồm chi trả Chỉ tiêu N o 20 10 (Plan2010) A Tổng thu viện trợ 4 62, 500 5 82, 200 nợ gốc) Chi đầu tư phát triển 125 ,500 Chi thường xuyên 4 42, 400 ... Ví dụ: Một số chương trình mục tiêu • Chương trình giảm nghèo • Chương trình dân số & kế hoạch hoá gia đình • Chương trình phòng chống bệnh dịch xã hội… • Chương trình việc làm • Chương trình ... không hoàn lại Chính phủ nước, tổ chức khác, cá nhân nước cho Chính phủ Việt Nam; 3.1 .2 Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% a) Thuế nhà, đất; b) Thuế tài nguyên; không kể thuế tài nguyên...
 • 40
 • 270
 • 0

Bài giảng tài chính công chương 3

Bài giảng tài chính công chương 3
... hoá dịch vụ công  Thực thi công  phân biệt dịch vụ công dịch vụ công vượt trội  Thực tiết kiệm Khu vực công Khu vực tư Cung cấp Bán Hàng hoá, Hàng hoá, Dịch vụ công Dịch vụ tư Cơ Tài trợ = thuế ... theo nguyên tắc công  Thuế dùng vào chi tiêu công cộng Vai trò thuế: Thuế công cụ chủ yếu để huy động nguồn tài cho NSNN Thuế công cụ quản lý điều tiết vĩ mô kinh tế Thuế công cụ góp phần ... động viên 3. 2 Căn vào tính chất khoản thu 3. 3 Căn vào lãnh thổ 3. 4 Căn vào phân cấp quản lý NS 3. 5 Căn vào mục lục NSNN Vai trò thu NSNN: 4.1 Huy động nguồn tài đáp ứng nhu cầu chi tiêu NSNN - Bao...
 • 43
 • 273
 • 0

Bài giảng tài chính công ty chương 6 TS nguyễn thu hiền

Bài giảng tài chính công ty chương 6  TS nguyễn thu hiền
... tr c t c Vì v y công ty không phá s n n u không tr c t c C t c Thu thu nh p công ty C t c không c xem m t lo i chi phí kinh doanh, v y không c kh u tr thu thu nh p Thu nh p công ty chia cho c ông ... CP ưu ãi ko ph i nghĩa v c a công ty phát hành, c t c có th c trì hoãn toán lâu dài (giá c phi u lúc ó hi n giá thu nh p thu n c a công ty) Thông thư ng n u công ty không kh tr c t c ưu ãi, c ... u tr thu thu nh p Thu nh p công ty chia cho c ông dư i hình th c c t c b ánh thu hai l n: thu thu nh p công ty thu thu nh p cá nhân c a c ông c i m c a c phi u ưu ãi C phi u ưu ãi thư ng quy n...
 • 31
 • 190
 • 0

Bài giảng tài chính công ty chương 7 TS nguyễn thu hiền

Bài giảng tài chính công ty chương 7  TS nguyễn thu hiền
... tr gia tăng cho công ty s tăng giá tr c a c ông Vì m c tiêu c a công ty gia tăng giá tr c ông, NPV tiêu chu n tr c ti p cho th y kh th c hi n m c tiêu Minh h a tính NPV Dùng công th c sau: NPV ... 101,880 s ti n c n ti p t c thu h i hoàn v n Year 2: 101,880 – 70 ,800 = 31,080 s ti n c n ti p t c thu h i hoàn v n Year 3: 31,080 – 91,080 = -60,000 v y d án cho phép thu h i v n u tư năm th Có ... sinh l i (Profitability Index) o l i ích t o chi phí có cân nh c y u t Giá tr ti n t theo th i gian Công th c: PI = PV(Cash-ins) / PV(Cashouts) D án ví d minh h a có PI 1, 07 có nghĩa v i m i ng...
 • 34
 • 180
 • 0

Bài giảng tài chính công ty chương 8 TS nguyễn thu hiền

Bài giảng tài chính công ty chương 8  TS nguyễn thu hiền
... 13,739 089 3 089 3(110,000) = 9 ,82 3 089 3 089 3(110,000) = 9 ,82 3 BV in year = 110,000 – 15,719 – 26,939 – 19,239 – 13,739 – 9 ,82 3 – 9 ,82 3 = 14,7 18 After-tax salvage = 17,000 4(17,000 – 14,7 18) = 16, 087 .20 ... 18 Chi phí kh u hao Chi phí kh u hao phi ti n m t; nhiên tác ng lên thu thu nh p công ty; v y ph i c cân nh c trình tính CF Ti t ki m thu nh kh u hao = D*T D = Chi phí kh u hao T = thu su t thu ... ng c làm vư n Công ty ã mua m t mi ng t sáu năm trư c giá $5 tri u dùng làm kho bãi tr m trung chuy n hàng, sau ó công ty ã không th c hi n ý nh mà thu ti n ích kho bãi t m t công ty khác N u...
 • 35
 • 213
 • 0

Bài giảng tài chính công ty chương 9 TS nguyễn thu hiền

Bài giảng tài chính công ty chương 9  TS nguyễn thu hiền
... l ch Tính phương sai LC - Minh h a Trong ví d trư c: Stock C Psai: σ2 = 3(15 -9. 9)2 + 5(10 -9. 9)2 + 2( 29. 9)2 = 20. 29 LC: σ = 4.5 Stock T Psai: σ2 = 3(25-17.7)2 + 5(20-17.7)2 + 2(117.7)2 = 74.41 ... dùng công th c trư ng h p m t tài s n riêng l Tính phương sai LC cho TDM dùng công th c trư ng h p m t tài s n riêng l Phương sai c a TDM – Minh h a Xem thông tin sau: B n u tư 50% v n vào Ts n ... th ng Là y u t r i ro ch nh hư ng lên m t s lư ng có h n tài s n Cũng c g i r i ro cá bi t c a tài s n M t s ví d : ình công t i m t công ty, thi u h t nguyên li u u vào m t ngành s n xu t, s c...
 • 43
 • 236
 • 0

Bài giảng tài chính công ty chương 10 TS nguyễn thu hiền

Bài giảng tài chính công ty chương 10  TS nguyễn thu hiền
... t c d án? òn cân n Chính sách c u trúc ngu n v n Môn Tài công ty TS Nguy n Thu Hi n N i dung Chương òn cân ho t ng, òn cân tài chính, òn cân t ng h p R i ro ho t ng, r i ro tài The Capital Structure ... ty th ki n t ng n u công ty không tr c t c Công ty 100 % v n không bao gi phá s n (bankrupt)… ch h t v n (extinct) Ngu n v n r hơn? B n cân nh c u tư vào m t công ty, công ty hi n ang có hai lo ... t tài s n ph thu c m c r i ro c a tài s n Su t sinh l i yêu c u v n u tư i v i nhà u tư chi phí s d ng v n i v i công ty Chi phí v n c a công ty ch c ánh giá c a th trư ng v m c r i ro c a tài...
 • 54
 • 406
 • 0

Bài giảng tài chính công ty chương 11 TS nguyễn thu hiền

Bài giảng tài chính công ty chương 11  TS nguyễn thu hiền
... CA Tài s n lưu ng t m th i TSL n nh TSL n nh Trong trình ho t ng công ty c n trì m c t i thi u tài s n su t trình Các tài s n c g i “ n nh” có qui mô (giá tr ) không i TSL t m th i Doanh thu ... TSL gia tăng vào mùa cao i m TSL gi m sút doanh thu gi m 10 Các sách qu n tr tài ng n h n u tư tài s n ng n h n Chính sách b o th (Flexible hay conservative)- trì t l TSL ròng doanh thu cao Chính ... ngày Chúng ta ph i tài tr cho t n kho vòng 131 ngày N u mu n gi m nhu c u tài chính, c n quan tâm n kho n ph i thu, t n kho kho n ph i tr TSC (FA), TSL (CA) (= TSL n nh + TSL mùa v ) TA = FA...
 • 24
 • 288
 • 1

Bài giảng tài chính công ty chương 12 TS nguyễn thu hiền

Bài giảng tài chính công ty chương 12  TS nguyễn thu hiền
... Mua hay Thu TC? Công ty Roberts ang cân nh c gi a quy t nh mua ho c thu tài m t thi t b s n xu t tr giá $24,000 Công ty thu su t thu thu nh p 40% C th hai phương án sau: Thu TC: Công ty s ... arrangement): Công ty cho thu mua TS t khách hàng cho h thu l i TS ó Cho thu t vay (leveraged leasing arrangements): Công ty cho thu b v n mua tương ương 20% tr giá TS; ph n l i (80% giá tr TS) bên ... ã b cho TS thu Các dàn x p h p mua ng thu Công ty cho thu TC kinh doanh d ch v thu TC b ng phương th c sau: Cho thu tr c ti p (direct lease): Công ty cho thu m t TS s h u Mua cho thu l...
 • 16
 • 180
 • 1

Bài giảng tài chính công ty chương 1 TS nguyễn thu hiền

Bài giảng tài chính công ty chương 1  TS nguyễn thu hiền
... lĩnh v c tài l n Tài công ty (Qu n tr tài chính) (Corporate Finance) u tư (Investment) Các nh ch tài (Financial institutions) Tài qu c t (International Finance) Ba quy t nh TCCT b n TÀI S N NGU ... $10 tri u Giá tr c ông? Tình hu ng Phim ☺ $ 10 $ 10 $ 10 Phim ($ 10 ) $ 10 $ 30 Nên s n xu t phim nào? (Căn c vào l i nhu n vs vào giá tr c ông) V n i di n (Agency problem) Ban qu n tr công ty ... trò c a th trư ng tài i v i Tài doanh nghi p? Primary vs Secondary Vai trò c a th trư ng tài i v i Tài doanh nghi p? Money vs Capital V n b n c a Chương Các quy t nh tài công ty b n? c i m lo...
 • 20
 • 220
 • 0

Bài giảng tài chính công ty chương 2 TS nguyễn thu hiền

Bài giảng tài chính công ty chương 2  TS nguyễn thu hiền
... n ph i thu 430 T n kho Tài s n lưu ng Nhà máy & thi t b Tr : Kh u hao tlũy TSC ròng T ng tài s Báo cáo thu nhn p 625 $1 ,23 0 $2, 500 (1 ,20 0) $1,300 $2, 530 Công ty máy tính Simsboro Doanh thu Giá ... ng Nhà máy & thi t b Tr : Kh u hao tlũy TSC ròng T ng tài s Báo cáo thu nhn p 625 $1 ,23 0 $2, 500 (1 ,20 0) $1,300 $2, 530 Công ty máy tính Simsboro Doanh thu Giá v n hàng bán L i nhu n g p Chi phí ... doanh thu Vòng quay tài s n c Doanh thu nh = Tài s n c nh ròng Công ty có hi u qu s d ng TSC t o doanh thu? Minh h a Vòng quay tài s n Balance Sheet Simsboro Computer Company c nh Assets Liabilities...
 • 58
 • 199
 • 0

Xem thêm