Đánh Giá Và Lựa Chọn Dự Án Đầu Tư Trong Thực Tiễn

Đánh Giá Lựa Chọn Dự Án Đầu Trong Thực Tiễn

Đánh Giá Và Lựa Chọn Dự Án Đầu Tư Trong Thực Tiễn
... 8.1 Đánh giá lựa chọn dự án đầu điều kiện giới hạn vốn đầu 8.2 Đánh giá lựa chọn dự án đầu điều kiện đầu thay 8.3 Đánh giá lựa chọn dự án đầu điều kiện thuê hay mua 8.4 Đánh giá lựa ... mua 8.4 Đánh giá lựa chọn dự án đầu xung khắcc tuổi thọ dự án không 8.5 Đánh giá lựa chọn dự án đầu xảy mâu thuẫn hai phương pháp NPV IRR 8.6 Đánh giá lựa chọn dự án đầu điều kiện rủi ro ... Trường hợp giới hạn vốn đầu - Trong trường hợp giới hạn VĐT tiến hành sau: 1- Tính toán số PI cho tất dự án 2- Sắp xếp dự án theo thứ tự PI từ cao đến thấp 3- lựa chọn dự án có PI từ cao đến thấp...
 • 35
 • 1,794
 • 0

Các phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư. Lấy ví dụ để triển khai quá trình đánh giá lựa chọn dự án đó.doc

Các phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư. Lấy ví dụ để triển khai quá trình đánh giá và lựa chọn dự án đó.doc
... cán thô, máy cán mịn, máy nhào có lới lọc, máy nhào ép liên hợp có hút chân không Lựa chọn máy Việt Nam sản xuất thịnh hành có chất lợng tốt, kèm theo dịch vụ bảo hành bảo trì có uy tín 3) Đầu ... suất 0,80%/tháng (9,6 %/năm) Vốn lu động vay phục vụ sản xuất 1.240.728.000 đồng Thời gian đánh giá dự án: 10 năm Chi phớ v doanh thu d kin 10 nm hot ng nh sau: (n v: 1000) Nm Doanh thu Dũng tin ... uy tín 3) Đầu t trạm biến áp với công suất 400 KVA 11 4) Đầu t xây dựng số hạng mục công trình: + Nhà bao che lò nung, hầm sấy + Nhà bán mái + Nhà chứa đất + Nhà phơi gạch mái nhựa + Nhà CBTH,...
 • 18
 • 19,902
 • 93

đánh giá lựa chọn dự án đầu

đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư
... Đánh giá lựa chọn DAĐT Đầu dòng tiền DA đầu Các phương pháp đánh giá lựa chọn DA đầu Vận dụng phương pháp đánh giá Đầu dòng tiền đầu Khái niệm đầu Đầu hy sinh ... dự án đầu mà việc lựa chọn hay loại bỏ không ảnh hưởng đến đến việc lựa chọn hay loại bỏ dự án lại Dự án đầu xung khắc Là dự án đầu mà việc lựa chọn dự án dẫn tới việc loại bỏ dự án khác ... Phương Đông đánh giá lựa chọn dự án đầu với số liệu sau: Dòng tiền vào dự án đầu $10,000; $12,000; $15,000; $10,000; $7,000, ng ứng với năm từ đến năm Chi phí đầu ban đầu $40,000...
 • 36
 • 368
 • 4

Cơ sở lý thuyết về đánh giá lựa chọn dự án đầu dài hạn, lấy ví dụ cụ thể tại doanh nghiệp

Cơ sở lý thuyết về đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư dài hạn, lấy ví dụ cụ thể tại doanh nghiệp
... vốn đầu Bài thảo luận Nhóm I với chủ đề CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN.LẤY VÍ VỤ CỤ THỂ TẠI DOANH NGHIỆP gồm ba phần: Phần I: sở thuyết đánh giá lựa chọn dự ... lựa chọn dự án đầu dài hạn Phần II: dụ để triển khai trình đánh giá lựa chọn dự án đầu dài hạn Phần III: Kết luận PHẦN I CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN 1.Phương ... Tỷ suất LNbq vốn đầu = x 100% B4: Đánh giá lựa chọn dự án đầu Nếu dự án độc lập dự án chấp nhận tỷ suất LNbq vốn đầu hớn 11 Nếu dự án loại trừ lựa chọn dự án đầu có tỉ suất lợi nhuận...
 • 23
 • 512
 • 3

Phương Pháp Đánh Giá Lựa Chọn Dự Án Đầu

Phương Pháp Đánh Giá Và Lựa Chọn Dự Án Đầu Tư
... Các phương pháp đánh giá hiệu dự án đầu 7.2 Điểm hoà vốn đòn bẩy kinh doanh 10/8/16 7.1 Các phương pháp đánh giá hiệu dự án đầu 10/8/16 7.1.1 Tiêu chuẩn đánh giá hiệu dự án ĐTDH - Hiệu đầu ... + r ) NPV: GTHT dự án đầu CFt : Dũng tiền dự án đầu năm thứ t CF0 : VĐT ban đầu dự án n : Vòng đời dự án r : Tỷ lệ CK (thường tính theo chi phí SDV dự án TSSL mà nhà đầu đòi hỏi) (chú ... 7.1.2.1 Phương pháp TSLN bình quân VĐT Nội dung: đánh giá lựa chọn DAĐT sở xem xét TSLN bình quân VĐT DA Trình tự: 1- Xác định TSLN bình quân VĐT DAĐT 2- Đánh giá lựa chọn dự án: + Với dự án độc...
 • 38
 • 1,806
 • 0

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIA LỰA CHỌN DỰ ÁN

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIA VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN
... thẩm định Dự án đầu t xây dựng 5.1 GIớI THIệU Xác định tiêu đánh giá hiệu dự án bớc phân tích lựa chọn đợc dự án hợp lý Trong chơng giới thiệu tiêu đánh giá dự án sử dụng rộng rãi nh đánh giá u ... Chơng 5: Chỉ tiêu đánh giá hiệu lựa chọn dự án 19 Theo tiêu chí IRR cực đại, chọn dự án A Ví dụ: Xét hai phơng án A B để chọn dự án có lợi nhất, theo phơng pháp so sánh IRR dự án Giả thiết MARR=12%/năm ... (năm) Dự án A 24 Dự án B 40 4,8 Lời giải: Chọn thời kỳ phân tích: năm (bội số nhỏ năm) Chơng 5: Chỉ tiêu đánh giá hiệu lựa chọn dự án tỷ 43 tỷ t tỷ 24 tỷ 24 tỷ Dự án A tỷ t 4,8 tỷ 40 tỷ Dự án B...
 • 57
 • 338
 • 0

Bài giảng các chỉ tiêu đánh giá lựa chọn dự án

Bài giảng các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án
... toán giá cho tất dòng tiền tương lai với hệ số chiết khấu thích hợp ° NPV hiệu số tổng giá thực thu tiền tổng giá thực chi tiền ° Dự án đáng giá NPV > ° Lựa chọn dự án loại trừ : chọn dự án có ... IRR lớn dự án hấp dẫn ° Dự án đáng giá IRR > MARR n NPV *   t0 n CF t CIF t  COF t  0 t t (1  IRR ) (1  IRR ) t 0 PHƯƠNG PHÁP IRR : ĐÁNH GIÁ Ưu điểm ° Việc tính toán dựa giá trị tiền ... động dự án Ước lượng ngân lưu (chi phí doanh thu kỳ vọng) So sánh dự án trường hợp vòng đời khác nhau, qui mô khác ° Đánh giá rủi ro dự án chuyển đổi rủi ro thành thuật ngữ tài ° Thẩm định tiêu...
 • 17
 • 236
 • 0

Quy hoạch nguồn vốn lựa chọn dự án đầu

Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn dự án đầu tư
... tập dự án dựa vào nguồn ngân sách B xác định 41 Lựa chọn tập dự án đầu VD: Xét DA độc lập A, B, C sau lựa chọn tập dự án đầu có lời MARR = 15% Nguồn ngân sách đầu cty cho việc đầu ... hội đầu => có 2m – tập dự án  Các bước chọn lựa tập dự án: Xác định số tập dự án Sắp xếp tập dự án tăng dần theo vốn đầu Xác định dòng tiền tệ cho tập dự án Tính PW cho tập dự án Chọn ... Nội dung Nguồn vốn Chi phí sử dụng vốn Suất sinh lợi tối thiểu chấp nhận Lựa chọn tập dự án đầu Nguồn vốn Nguồn vốn để đầu công ty bao gồm nhóm chính:  Vốn vay nợ: nguồn vốn thu từ khoản...
 • 44
 • 465
 • 0

VẬN DỤNG các TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ dự án đầu TRONG THỰC TIỄN

VẬN DỤNG các TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ dự án đầu tư TRONG THỰC TIỄN
... Một dự án có thời gian thu hồi vốn có chiết khấu ngắn dự án khác khơng có nghĩa dự án có NPV lớn CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG THỰC TIỄN 2.1 Đánh giá dự án đầu ... : đầu ban đầu VD: Giả sử cho phí sử dụng vốn 10% dòng tiền dự án sau:  Chỉ số hiểu việc đầu thu hồi lại đầu ban đầu cộng thêm với NPV ng đương 32% đầu ban đầu 1.3.3 Ứng dụng tiêu ... 1.4.2 Ứng dụng tiêu chuẩn PP thẩm định dự án đầu  Xét theo tiêu chuẩn đánh giá thu hồi vốn, thời gian thu hồi vốn ngắn dự án đầu tốt  Trong thực tế, tiêu chuẩn tiến hành sau, trước hết phải...
 • 30
 • 460
 • 2

VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TRONG THỰC TIỄN

VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG THỰC TIỄN
... Một dự án có thời gian thu hồi vốn có chiết khấu ngắn dự án khác điều nghĩa dự án có NPV lớn  PHẦN 2: VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG THỰC TIỄN 1/ Đánh giá dự án đầu ... .9 VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN VÀO DỰ ÁN THỰC TIỄN Đánh giá dự án đầu trường hợp nguồn vốn bị giới hạn Thời điểm tối ưu để đầu dự án 11 Các dự án đầu không ... thường sử dụng việc đánh giá lựa chọn dự án đầu tư: 1) TIÊU CHUẨN HIỆN GIÁ THUẦN – THE NET PRESENT VALUE – NPV: Hiện giá (NPV) dự án giá trị dòng tiền dự kiến ng lai quy giá trừ vốn đầu dự kiến...
 • 29
 • 550
 • 3

CHUYÊN ĐỀ 4 VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TRONG THỰC TIỄN pptx

CHUYÊN ĐỀ 4 VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG THỰC TIỄN pptx
... a nh ng d án khơng bình th Năm ng Năm Dự án Dự án Dự án B 1500$ - 3000$ 2250$ -750$ 300$ C -20.000$ 64. 000$ -48 .000$ C -20.000$ 64. 000$ -48 .000$ Chun ngành TCDN Ho ch nh NS v n ut 34 Chun ngành ... giá trò so với năm trước (%) nh NS v n ut 13 Chun ngành TCDN Ho ch NPV 64, 4 +28,8 77,5 +20,3 89 ,4 +15 ,4 100 +11,9 109 ,4 +9 ,4 nh NS v n ut ut • NPV n u khai thác n m 58.500 la thá 58.500 • Giá tr ... xét NPV giá tr t ng thêm mà d án t o ra, xé ph i g n NPV vào y u t vòng i d án Chúng ta ch có th so Chú sánh NPV c a d án có vòng i b ng có • Trong tr ng h p d án có vòng i khác nhau, có th s...
 • 12
 • 373
 • 2

vận dụng các phương pháp thẩm định dự án đầu trong thực tiễn

vận dụng các phương pháp thẩm định dự án đầu tư trong thực tiễn
... Hãy xác định w,x,y,z =? MBA NGUYEN VAN BINH 27/09/2010 10 Thời điểm tối ưu để đầu § Trong thực tế, dự án có NPV> nghĩa thực dự án tốt Dự án có giá trị thực ng lai § ng tư, dự án có NPV< ... dự án đầu trở nên phức tạp § Trong trường hợp ta sử dụng phương pháp qui hoạch tuyến tính để giải § Phương pháp qui hoạch tuyến tính cho kết với giả định dự án thực phần với tỷ trọng vốn đầu ... hiệu thực dự án v Nếu giá trị dự án NPV > ta không cần cộng thêm v Nếu giá trị dự án NPV < 0, cộng thêm khoản thu nhập chuyển nước cách bất hợp pháp nêu để đảm bảo dự án hiệu quả, định đầu ban...
 • 18
 • 576
 • 3

nội dung phương pháp đánh giá, lựa chọn dự án đầu dài hạn của doanh nghiệp. liên hệ thực tế các nội dung này ở một doanh nghiệp cụ thể

nội dung và phương pháp đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư dài hạn của doanh nghiệp. liên hệ thực tế các nội dung này ở một doanh nghiệp cụ thể
...  Lập dự án đầu Đánh giá, thẩm định lựa chọn dự án đầu  Ra định đầu II Đánh giá lựa chọn dự án đầu dài hạn Tiêu chuẩn đánh giá lựa chọn dự án đầu Để đến định đầu tư, vấn đề quan ... Chỉ số sinh lời dự án đầu (PI) Các phương pháp chủ yếu đánh giá lựa chọn dự án đầu Để đánh giá lựa chọn dự án đầu trước hết cần phải tiến hành phân loại dự án Dự án đầu tập hồ sơ, tài ... bày nội dung, phương pháp đánh giá lựa chọn đầu dài hạn doanh nghiệp; đồng thời liên hệ với thực tế công ty cổ phần xây dựng số Nghệ An với việc có nên hay không đầu vào dự án đầu thiết...
 • 25
 • 1,307
 • 22

Báo cáo khoa học: "một số vấn đề về Đánh giá, lựa chọn dự án đầu t- trong doanh nghiệp" pps

Báo cáo khoa học:
... lợi nhuận tính cạnh tranh doanh nghiệp tuỳ thuộc phần lớn vào tính hữu hiệu lựa chọn có hiệu dự án đầu t doanh nghiệp Vì vậy, vấn đề đánh giá, lựa chọn dự án đầu t doanh nghiệp có tầm quan trọng ... chuẩn lựa chọn dự án, cần ý đến tiêu chuẩn định lợng định tính, đồng thời làm rõ mức độ u tiên tiêu chuẩn III nội dung đánh giá lựa chọn dự án Về thực chất, đánh giá lựa chọn dự án đánh giá lợi ... Phân tích, đánh giá kỹ thuật làm tiền đề cho phân tích, đánh giá kinh tế phân tích, đánh giá tài dự án thị trờng phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn công nghệ công suất dự án: Các dự án không khả...
 • 6
 • 205
 • 0

Bước đầu đánh giá môi trường cho dự án đầu dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng cactong Duplex 30.000 tấn/năm của Công ty cổ phần giấy Lam Sơn Thanh Hóa

Bước đầu đánh giá môi trường cho dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cactong Duplex 30.000 tấn/năm của Công ty cổ phần giấy Lam Sơn Thanh Hóa
... vực đánh giá hoạt động môi trờng cho dự án đầu t dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng cac tông Duplex Với đề tài: "Bớc đầu đánh giá môi trờng cho dự án đầu t dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng ... giấy bao xi măng cáctông duplex 30.000 tấn/năm Công ty cổ phần giấy Lam Sơn 1.2 Chủ đầu t dự án Công ty Cổ phần Giấu Lam Sơn 1.3 Địa điểm thực dự án Khu sản xuất Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn - xã ... luật môi trờng đất nớc, Thanh Hoá bắt đầu nghiên cứu cải tạo dự án để đa vào sản xuất dựa mạnh vùng "Dự án đầu t dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng tông Duplex 30.00 0tấn/năm Công ty cổ phần giấy...
 • 65
 • 657
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tưcác phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư lấy ví dụ để triển khai quá trình đánh giá và lựa chọn dự án đó docđánh giá và lựa chọn dự án đầu tư dài hạncác phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tưđánh giá và lựa chọn dự án đầu tư dài hạn 6 2 2 1 tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn dự án đầu tưmột số tình huống đặc biệt trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tưĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây