Phương Pháp Đánh Giá Và Lựa Chọn Dự Án Đầu Tư

Các phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư. Lấy ví dụ để triển khai quá trình đánh giá lựa chọn dự án đó.doc

Các phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư. Lấy ví dụ để triển khai quá trình đánh giá và lựa chọn dự án đó.doc
... cán thô, máy cán mịn, máy nhào có lới lọc, máy nhào ép liên hợp có hút chân không Lựa chọn máy Việt Nam sản xuất thịnh hành có chất lợng tốt, kèm theo dịch vụ bảo hành bảo trì có uy tín 3) Đầu ... suất 0,80%/tháng (9,6 %/năm) Vốn lu động vay phục vụ sản xuất 1.240.728.000 đồng Thời gian đánh giá dự án: 10 năm Chi phớ v doanh thu d kin 10 nm hot ng nh sau: (n v: 1000) Nm Doanh thu Dũng tin ... uy tín 3) Đầu t trạm biến áp với công suất 400 KVA 11 4) Đầu t xây dựng số hạng mục công trình: + Nhà bao che lò nung, hầm sấy + Nhà bán mái + Nhà chứa đất + Nhà phơi gạch mái nhựa + Nhà CBTH,...
 • 18
 • 19,872
 • 93

Phương Pháp Đánh Giá Lựa Chọn Dự Án Đầu

Phương Pháp Đánh Giá Và Lựa Chọn Dự Án Đầu Tư
... Các phương pháp đánh giá hiệu dự án đầu 7.2 Điểm hoà vốn đòn bẩy kinh doanh 10/8/16 7.1 Các phương pháp đánh giá hiệu dự án đầu 10/8/16 7.1.1 Tiêu chuẩn đánh giá hiệu dự án ĐTDH - Hiệu đầu ... + r ) NPV: GTHT dự án đầu CFt : Dũng tiền dự án đầu năm thứ t CF0 : VĐT ban đầu dự án n : Vòng đời dự án r : Tỷ lệ CK (thường tính theo chi phí SDV dự án TSSL mà nhà đầu đòi hỏi) (chú ... 7.1.2.1 Phương pháp TSLN bình quân VĐT Nội dung: đánh giá lựa chọn DAĐT sở xem xét TSLN bình quân VĐT DA Trình tự: 1- Xác định TSLN bình quân VĐT DAĐT 2- Đánh giá lựa chọn dự án: + Với dự án độc...
 • 38
 • 1,806
 • 0

đánh giá lựa chọn dự án đầu

đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư
... Đánh giá lựa chọn DAĐT Đầu dòng tiền DA đầu Các phương pháp đánh giá lựa chọn DA đầu Vận dụng phương pháp đánh giá Đầu dòng tiền đầu Khái niệm đầu Đầu hy sinh ... dự án đầu mà việc lựa chọn hay loại bỏ không ảnh hưởng đến đến việc lựa chọn hay loại bỏ dự án lại Dự án đầu xung khắc Là dự án đầu mà việc lựa chọn dự án dẫn tới việc loại bỏ dự án khác ... Phương Đông đánh giá lựa chọn dự án đầu với số liệu sau: Dòng tiền vào dự án đầu $10,000; $12,000; $15,000; $10,000; $7,000, ng ứng với năm từ đến năm Chi phí đầu ban đầu $40,000...
 • 36
 • 368
 • 4

Cơ sở lý thuyết về đánh giá lựa chọn dự án đầu dài hạn, lấy ví dụ cụ thể tại doanh nghiệp

Cơ sở lý thuyết về đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư dài hạn, lấy ví dụ cụ thể tại doanh nghiệp
... vốn đầu Bài thảo luận Nhóm I với chủ đề CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN.LẤY VÍ VỤ CỤ THỂ TẠI DOANH NGHIỆP gồm ba phần: Phần I: sở thuyết đánh giá lựa chọn dự ... lựa chọn dự án đầu dài hạn Phần II: dụ để triển khai trình đánh giá lựa chọn dự án đầu dài hạn Phần III: Kết luận PHẦN I CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN 1.Phương ... Tỷ suất LNbq vốn đầu = x 100% B4: Đánh giá lựa chọn dự án đầu Nếu dự án độc lập dự án chấp nhận tỷ suất LNbq vốn đầu hớn 11 Nếu dự án loại trừ lựa chọn dự án đầu có tỉ suất lợi nhuận...
 • 23
 • 512
 • 3

Đánh Giá Lựa Chọn Dự Án Đầu Trong Thực Tiễn

Đánh Giá Và Lựa Chọn Dự Án Đầu Tư Trong Thực Tiễn
... 8.1 Đánh giá lựa chọn dự án đầu điều kiện giới hạn vốn đầu 8.2 Đánh giá lựa chọn dự án đầu điều kiện đầu thay 8.3 Đánh giá lựa chọn dự án đầu điều kiện thuê hay mua 8.4 Đánh giá lựa ... mua 8.4 Đánh giá lựa chọn dự án đầu xung khắcc tuổi thọ dự án không 8.5 Đánh giá lựa chọn dự án đầu xảy mâu thuẫn hai phương pháp NPV IRR 8.6 Đánh giá lựa chọn dự án đầu điều kiện rủi ro ... Trường hợp giới hạn vốn đầu - Trong trường hợp giới hạn VĐT tiến hành sau: 1- Tính toán số PI cho tất dự án 2- Sắp xếp dự án theo thứ tự PI từ cao đến thấp 3- lựa chọn dự án có PI từ cao đến thấp...
 • 35
 • 1,794
 • 0

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp đánh giá lựa chọn thông tin trong xử lý – phân tích số liệu địa vật lý

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp đánh giá và lựa chọn thông tin trong xử lý – phân tích số liệu địa vật lý
... ta Các nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tìm hiểu phƣơng pháp đánh giá lựa chọn thông tin thuyết xử số liệu - Áp dụng số phƣơng pháp đánh giá lựa chọn thông tin vào xử lý, phân tích số liệu ... CHƢƠNG CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN THÔNG TIN TRONG XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊA VẬT LÝ 2.1 CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ PHÂN TÍCH TÀI LIÊU ĐỊA VẬT LÝ MÁY BAY HIỆN NAY 2.1.1 Các phƣơng pháp phân tích ... lưa chọn thông tin xử phân tích số liệu địa vật - Chương 3: Áp dụng phương pháp đánh giá lựa chọn thông tin xử phân tích số liệu địa vật máy bay vùng Tây Nam Tuy Hòa CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ...
 • 22
 • 571
 • 0

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp đánh giá lựa chọn thông tin trong xử lý - phân tích số liệu địa vật lý

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp đánh giá và lựa chọn thông tin trong xử lý - phân tích số liệu địa vật lý
... vật  Chương 2: Các phương pháp đánh giá lưa chọn thông tin xử phân tích số liệu địa vật  Chương 3: Áp dụng phương pháp đánh giá lựa chọn thông tin xử phân tích số liệu địa vật ... ta Các nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tìm hiểu phƣơng pháp đánh giá lựa chọn thông tin thuyết xử số liệu - Áp dụng số phƣơng pháp đánh giá lựa chọn thông tin vào xử lý, phân tích số liệu ... Khoa Địa chất CHƢƠNG CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN THÔNG TIN TRONG XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊA VẬT LÝ 2.1 CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ PHÂN TÍCH TÀI LIÊU ĐIẠZ VẬT LÝ MÁY BAY HIỆN NAY 2.1.1 Các...
 • 67
 • 204
 • 0

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIA LỰA CHỌN DỰ ÁN

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIA VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN
... thẩm định Dự án đầu t xây dựng 5.1 GIớI THIệU Xác định tiêu đánh giá hiệu dự án bớc phân tích lựa chọn đợc dự án hợp lý Trong chơng giới thiệu tiêu đánh giá dự án sử dụng rộng rãi nh đánh giá u ... Chơng 5: Chỉ tiêu đánh giá hiệu lựa chọn dự án 19 Theo tiêu chí IRR cực đại, chọn dự án A Ví dụ: Xét hai phơng án A B để chọn dự án có lợi nhất, theo phơng pháp so sánh IRR dự án Giả thiết MARR=12%/năm ... (năm) Dự án A 24 Dự án B 40 4,8 Lời giải: Chọn thời kỳ phân tích: năm (bội số nhỏ năm) Chơng 5: Chỉ tiêu đánh giá hiệu lựa chọn dự án tỷ 43 tỷ t tỷ 24 tỷ 24 tỷ Dự án A tỷ t 4,8 tỷ 40 tỷ Dự án B...
 • 57
 • 335
 • 0

Bài giảng các chỉ tiêu đánh giá lựa chọn dự án

Bài giảng các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án
... toán giá cho tất dòng tiền tương lai với hệ số chiết khấu thích hợp ° NPV hiệu số tổng giá thực thu tiền tổng giá thực chi tiền ° Dự án đáng giá NPV > ° Lựa chọn dự án loại trừ : chọn dự án có ... IRR lớn dự án hấp dẫn ° Dự án đáng giá IRR > MARR n NPV *   t0 n CF t CIF t  COF t  0 t t (1  IRR ) (1  IRR ) t 0 PHƯƠNG PHÁP IRR : ĐÁNH GIÁ Ưu điểm ° Việc tính toán dựa giá trị tiền ... động dự án Ước lượng ngân lưu (chi phí doanh thu kỳ vọng) So sánh dự án trường hợp vòng đời khác nhau, qui mô khác ° Đánh giá rủi ro dự án chuyển đổi rủi ro thành thuật ngữ tài ° Thẩm định tiêu...
 • 17
 • 232
 • 0

Quy hoạch nguồn vốn lựa chọn dự án đầu

Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn dự án đầu tư
... tập dự án dựa vào nguồn ngân sách B xác định 41 Lựa chọn tập dự án đầu VD: Xét DA độc lập A, B, C sau lựa chọn tập dự án đầu có lời MARR = 15% Nguồn ngân sách đầu cty cho việc đầu ... hội đầu => có 2m – tập dự án  Các bước chọn lựa tập dự án: Xác định số tập dự án Sắp xếp tập dự án tăng dần theo vốn đầu Xác định dòng tiền tệ cho tập dự án Tính PW cho tập dự án Chọn ... Nội dung Nguồn vốn Chi phí sử dụng vốn Suất sinh lợi tối thiểu chấp nhận Lựa chọn tập dự án đầu Nguồn vốn Nguồn vốn để đầu công ty bao gồm nhóm chính:  Vốn vay nợ: nguồn vốn thu từ khoản...
 • 44
 • 464
 • 0

nội dung phương pháp đánh giá, lựa chọn dự án đầu dài hạn của doanh nghiệp. liên hệ thực tế các nội dung này ở một doanh nghiệp cụ thể

nội dung và phương pháp đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư dài hạn của doanh nghiệp. liên hệ thực tế các nội dung này ở một doanh nghiệp cụ thể
...  Lập dự án đầu Đánh giá, thẩm định lựa chọn dự án đầu  Ra định đầu II Đánh giá lựa chọn dự án đầu dài hạn Tiêu chuẩn đánh giá lựa chọn dự án đầu Để đến định đầu tư, vấn đề quan ... Chỉ số sinh lời dự án đầu (PI) Các phương pháp chủ yếu đánh giá lựa chọn dự án đầu Để đánh giá lựa chọn dự án đầu trước hết cần phải tiến hành phân loại dự án Dự án đầu tập hồ sơ, tài ... bày nội dung, phương pháp đánh giá lựa chọn đầu dài hạn doanh nghiệp; đồng thời liên hệ với thực tế công ty cổ phần xây dựng số Nghệ An với việc có nên hay không đầu vào dự án đầu thiết...
 • 25
 • 1,303
 • 22

Đánh giá ảnh hưởng của dự án đầu nâng cấp quốc lộ 4, đoạn nối hà giang lào cai” tới hệ sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên tây côn lĩnh đề xuất các giải pháp giảm thiểu

Đánh giá ảnh hưởng của dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 4, đoạn nối hà giang  lào cai” tới hệ sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên tây côn lĩnh và đề xuất các giải pháp giảm thiểu
... luận văn Đánh giá ảnh hưởng dự án đầu nâng cấp Quốc lộ 4, đoạn nối Giang - Lào Cai tới hệ sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh đề xuất giải pháp giảm thiểu thực nhằm đánh giá thiệt ... khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh; Đề xuất giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực gây Dự án đến hệ sinh thái KBTTN Tây Côn Lĩnh CHƢƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Hệ ... cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề sau đây:  Các hoạt động Dự án;  Hiện trạng hệ sinh thái KBTTN Tây Côn Lĩnh khu vực Dự án; Các ảnh hưởng gây hoạt động Dự án đến KBTTN Tây Côn Lĩnh; Các giải pháp...
 • 15
 • 311
 • 0

Thực hành phương pháp lựa chọn dự án đầu 2

Thực hành phương pháp lựa chọn dự án đầu tư 2
... 8,806, 628 10,165 ,24 0 16,480,419 17,765,765 23 ,865, 122 25 ,134,538 26 ,419,883 20 ,4 02, 320 20 ,4 02, 320 20 ,4 02, 320 20 ,4 02, 320 20 ,4 02, 320 20 ,4 02, 320 30,567,560 36,8 82, 739 38,168,085 44 ,26 7,4 42 45,536,858 ... 84.477.433 82. 7 42. 398 81.049.843 79.336.049 Khấu hao 20 .4 02. 320 20 .4 02. 320 20 .4 02. 320 20 .4 02. 320 20 .4 02. 320 20 .4 02. 320 Doanh thu 100.316.160 108.165. 120 108.165. 120 114.5 62. 560 114.5 62. 560 114.5 62. 560 ... THI ĐẦU TƯ THIẾT KẾ DỰ ÁN CHI TIẾT KẾT THÚC XÂY DỰNG VẬN HÀNH ĐẦUÁN DỰ TƯ KẾT THÚC DỰ ÁN GV: ThS Phạm Đình Cường trang / 41 Chương I 3) CÁC TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP: Đầu...
 • 41
 • 474
 • 0

Đánh giá ảnh hưởng của dự án đầu nâng cấp Quốc lộ 4, đoạn nối Hà Giang - Lào Cai tới hệ sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh đề xuất các giải pháp giảm thiểu

Đánh giá ảnh hưởng của dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 4, đoạn nối Hà Giang - Lào Cai tới hệ sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh và đề xuất các giải pháp giảm thiểu
... văn Đánh giá ảnh hưởng dự án đầu nâng cấp Quốc lộ 4, đoạn nối Giang - Lào Cai tới hệ sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh đề xuất giải pháp giảm thiểu đƣợc thực nhằm đánh giá ... tồn Chính vậy, đề tài luận văn đánh giá ảnh hưởng dự án đầu nâng cấp Quốc lộ 4, đoạn nối Giang - Lào Cai tới hệ sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh đề xuất giải pháp giảm thiểu ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN ĐÌNH ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA DỰ ÁN “ĐẦU TƢ NÂNG CẤP QUỐC LỘ 4, ĐOẠN NỐI HÀ GIANG - LÀO CAI TỚI HỆ SINH THÁI KHU BẢO TỒN THIÊN...
 • 153
 • 260
 • 0

Bước đầu đánh giá môi trường cho dự án đầu dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng cactong Duplex 30.000 tấn/năm của Công ty cổ phần giấy Lam Sơn Thanh Hóa

Bước đầu đánh giá môi trường cho dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cactong Duplex 30.000 tấn/năm của Công ty cổ phần giấy Lam Sơn Thanh Hóa
... vực đánh giá hoạt động môi trờng cho dự án đầu t dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng cac tông Duplex Với đề tài: "Bớc đầu đánh giá môi trờng cho dự án đầu t dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng ... giấy bao xi măng cáctông duplex 30.000 tấn/năm Công ty cổ phần giấy Lam Sơn 1.2 Chủ đầu t dự án Công ty Cổ phần Giấu Lam Sơn 1.3 Địa điểm thực dự án Khu sản xuất Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn - xã ... luật môi trờng đất nớc, Thanh Hoá bắt đầu nghiên cứu cải tạo dự án để đa vào sản xuất dựa mạnh vùng "Dự án đầu t dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng tông Duplex 30.00 0tấn/năm Công ty cổ phần giấy...
 • 65
 • 656
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư lấy ví dụ để triển khai quá trình đánh giá và lựa chọn dự án đó doccác phương pháp đánh giá và lựa chọn dự áncác phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tưđánh giá và lựa chọn dự án đầu tư dài hạnviệc sử dụng chỉ số sinh lời làm tiêu chuẩn để đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư được thực hiện như sauđánh giá và lựa chọn dự án đầu tư dài hạn 6 2 2 1 tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn dự án đầu tưchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 43. Rễ cây