XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
...  Chất lượng  Định nghĩa văn hóa chất lượng  Các thành phần môi trường văn hóa chất lượng  Các bước triển khai xây dựng phát triển văn hóa chất lượng  Trách nhiệm thành viên để xây dựng văn ... hóa chất lượng hướng đến việc đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng; Văn hóa chất lượng hướng đến hài lòng bên liên quan XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG Xây dựng văn hóa chất lượng thực chất thiết ... cầu chất lượng. ” (PGS TS Lê Đức Ngọc) NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG • Văn hóa chất lượng gắn cá nhân tập thể; • Vai trò người lãnh đạo việc xây dựng phát triển văn hóa chất lượng...
 • 42
 • 216
 • 0

Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa chất lượng trong Trường Đại học Quy Nhơn

Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa chất lượng trong Trường Đại học Quy Nhơn
... Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển VHCL trường đại học Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phát triển VHCL trường đại học (các yếu tố bên bên ngoài) Một yếu tố cốt lõi có ảnh hưởng lớn đến phát triển ... trên, đề tài triển khai nghiên cứu: Một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển văn hóa chất lượng trường Đại học Quy Nhơn Tác giả hi vọng kết nghiên cứu đề tài đưa cách nhìn văn hóa chất lượng công ... nước” [4] 1.3.2 Văn hóa chất lượ ng VHCL trường đại học 1.3.2.1 Văn hóa chất lượng Khái niệm văn hóa chất lượng đưa vào giáo dục đại học từ đầu kỷ 20 số trường đại học Hoa Kỳ phát triển thành nghiên...
 • 125
 • 441
 • 1

BÀI 20 XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV

BÀI 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV
... hỏi: Sự phát triển văn học thời kì biểu nào? HS theo doic SGK trả lời GV nêu câu thơ Trần Nguyên Đán (SGK) HS thấy phát triển văn học Văn học: - Thế kỉ XI-XIV: văn học chữ Hán phát triển Các tác ... thuật có phát triển, nhiên khoa học tự nhiên phát triển 4.Sơ kết học: a Củng cố: - Vị trí Phật giáo kỉ X-XV? - Tình hình giáo giáo dục kỉ X-XV? Trang Tran Thi Diem Truc - Đặc điểm thơ văn kỉ XI-XIV? ... có nhận xét đời sống văn triển phong phú đa dạng, đậm tính hóa nhân dân thời Lý, Trần, Lê? dân tộc dân gian HS suy nghĩ trả lời GV: Khoa học- kĩ thuật có điều kiện phát triển Đặt câu hỏi: Em...
 • 4
 • 9,309
 • 14

Bài giảng BAI 20: XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV.

Bài giảng BAI 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV.
... Bài 20: X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X- XV I Tư tưởng, tôn giáo II Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học – kĩ thuật I Tư tưởng, tôn giáo: Những tôn giáo du nhập vào ... thời Trần (Hịch tướng sĩ, Nam quốc sơn hà, …) - Thế kỷ X – XV, văn học chữ Hán chữ Nôm phát triển Đặc điểm văn thơ (X- XV)? Chữ Nôm Nghệ thuật Khoa học - kĩ thuật Thảo luận nhóm: Nhóm 1: Nhóm 1: ... sinh vào quảng trường thi Nam Định năm 1897 họ phải tự dựng lều đặt chỏng để viết Hội đồng giám khảo năm 1879 2 Văn học Văn học thời kỳ phát triển - Mang nặng tư tưởng Phật giáo nào? - Phát triển...
 • 26
 • 781
 • 2

XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X – XV pdf

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X – XV pdf
... 20 :X y dựng phát triển văn hóa dân tộc kỉ X - XV Chương trình Lịch Sử 10 Ban Bài 20 X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X XV (1 tiết) Bài 20 :X y dựng phát triển văn hóa dân ... 1049 Bài 20 :X y dựng phát triển văn hóa dân tộc kỉ X - XV Câu 1: Nho giáo giữ vị trí độc tôn nước ta vào kỉ nào? A Thế kỉ XV B Thế kỉ XII C Thế kỉ XIV D Thế kỉ XIII Câu 2: Phật giáo phát triển mạnh ... Đồng tiến sĩ xuất thân Bài 20 :X y dựng phát triển văn hóa dân tộc kỉ X - XV Bàn thờ Khổng Tử Văn Miếu Văn Miếu (Hà Nội) Bài 20 :X y dựng phát triển văn hóa dân tộc kỉ X - XV Bia Tiến sĩ Văn Miếu...
 • 28
 • 968
 • 0

XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ K Ỷ X - XV - Lịch sử lớp 10 ppsx

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ K Ỷ X - XV - Lịch sử lớp 10 ppsx
... tựu khoa học k thuật X XV theo mẫu - HS theo dõi SGK, tự hoàn thiện bảng thống k Củng cố - Vị trí Phật giáo k X XV - Đặc điểm thơ băn k XI – XV - Nét độc đáo, tính dân tộc dân gian lĩnh ... Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động thầy trò vững kinh tế phát triển Hoạt động 3:  Phát triển văn học - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy phát triển văn hoá qua k Lý giải văn học k XI – XV ... học k XI – XV - HS: Dựa kiến thức văn học học k t hợp với kiến thức Lịch - Đặc điểm: Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động thầy trò vững sử để trả lời - GV k t luận + Thể tinh thần dân tộc, ...
 • 14
 • 381
 • 0

XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV doc

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV doc
... nắm Các hoạt động thầy trò vững kinh tế phát triển Hoạt động 3:  Phát triển văn học - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy phát triển văn hoá qua kỷ Lý giải văn học kỷ XI – XV phát triển - HS ... X XV theo mẫu - HS theo dõi SGK, tự hoàn thiện bảng thống kê Củng cố - Vị trí Phật giáo kỷ X XV - Đặc điểm thơ băn kỷ XI – XV - Nét độc đáo, tính dân tộc dân gian lĩnh vực nghệ thuật kỷ X ... lập, trải qua gần kỷ lao động chiến đấu nhân dân Việt Nam x y dựng cho văn hoá đa dạng, phong phú, đậm đà sắc dân tộc Để thấy thành tựu văn hoá, nhân dân ta x y dựng từ kỷ X XV, tìm hiểu 20 Tổ...
 • 14
 • 305
 • 0

BÀI 20. XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV

BÀI 20. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV
... từ kỉ XI - XII) phát triển với xuất hàng loạt tập thơ Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Lý Tử Tấn,… có nội dung ca ngợi đất nước phát triển Nghệ thuật Nghệ thuật có bước phát triển Trong kỉ X - XIV, ... tự hào dân tộc lòng yêu nước sâu sắc Văn thơ phát triển đến mức, cuối kỉ XIV, Trần Nguyên Đán lên: Tướng võ, quan hầu biết chữ Thợ thuyền, thư lại hay thơ (Thơ văn - Trần) Ở kỉ XV, văn học ... trọng vào việc x y dựng bảo vệ đất nước Tuy nhiên, giáo dục Nho học không tạo điều kiện cho phát triển kinh tế Văn học Sự phát triển giáo dục góp phần phát triển văn học Ban đầu, văn học mang nặng...
 • 3
 • 806
 • 3

Giáo án Lịch Sử lớp 10: XÂY DỤNG PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG THẾ KỶ X - XV pdf

Giáo án Lịch Sử lớp 10: XÂY DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG THẾ KỶ X - XV pdf
... sách giáo khoa tự hoàn thiện bảng thống kê Khoa học kỹ thuật Củng cố - Vị tri phật giáo kỷ X- XV - Đặc điển thơ văn kỷ XI - XV - Nét độc đáo, tính dân tộc dân gian lĩnh vực nghệ thuật X -XV Dặn ... giải văn học kỷ X - XV phát triển? - Học sinh theo dõi SGK phát biểu - Giáo viên nhận x t, bổ sung, kết luận phát triển văn học - Giáo viên minh họa - Phát triển mạnh từ thời nhà thêm vị trí phát ... nét độc đáo: - PV: Em có nhận x t đời sống văn hoá nhân dân thời Lý - Trần - Hồ - Học sinh suy nghĩ trả lời - Giáo viên bổ sung kết luận - Nhận x t: + Văn hoá Đại Việt kỷ X XV phát triển phong...
 • 14
 • 337
 • 2

Bài 20. xây DỰNG PHÁT TRIỂN văn HOÁ dân tộc TRONG các THẾ kỷ x XV

Bài 20. xây DỰNG và PHÁT TRIỂN văn HOÁ dân tộc TRONG các THẾ kỷ x  XV
...  Phát triển văn học - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy phát triển văn hoá qua kỷ Lý giải văn học kỷ XI – XV phát triển - HS theo dõi SGK phát biểu - GV nhận x t, bổ sung, kết luận phát triển ... X XV theo mẫu - HS theo dõi SGK, tự hoàn thiện bảng thống kê Củng cố - Vị trí Phật giáo kỷ X XV - Đặc điểm thơ băn kỷ XI – XV - Nét độc đáo, tính dân tộc dân gian lĩnh vực nghệ thuật kỷ X ... hoá Đại Việt kỷ X XV phát triển phong phú đa dạng đáo Các hoạt động thầy trò Những kiến thức HS cần nắm vững - PV: Em có nhận x t đời sống văn hoá + Chịu ảnh hưởng yếu tố nhân dân thời Lý –...
 • 7
 • 358
 • 1

bài giảng lịch sử 10 bài 20 xây dựng phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x - xv

bài giảng lịch sử 10 bài 20 xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x - xv
... TRA BÀI CŨ Nêu nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống quân x m lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) thời Trần? BÀI 20, TIẾT 26 X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV BÀI 20, ... DỤC, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC - KĨ THUẬT BÀI 20, TIẾT 26 X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV Nghệ thuật: - Kiến trúc: + Chùa, tháp, đền + Cung điện, thành quách - ... XV BÀI 20, TIẾT 26 X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV NỘI DUNG BÀI HỌC GỒM: PHẦN I TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO II GIÁO DỤC, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC - KĨ THUẬT Nho giáo...
 • 59
 • 2,624
 • 0

xây dựng phát triển văn hoá doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc ngân hàng (nghiên cứu trường hợp ngân hàng tmcp sài gòn – hà nội)

xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc ngân hàng (nghiên cứu trường hợp ngân hàng tmcp sài gòn – hà nội)
... Kết cấu: Chương 1: Cơ sở lý luận tái cấu trúc ngân hàng văn hóa doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng giải pháp xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp trình tái cấu trúc Ngân hàng TMCP Sài Gòn ... nét văn hóa riêng ứng với ngân hàng Một ngân hàng tiên phong hoạt động tái cấu trúc hệ thống ngân hàng sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Nội (HBB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Nội (SHB) Quá trình ... văn hóa doanh nghiệp trình tái cấu trúc ngân hàng (nghiên cứu trường hợp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Nội) cho luận văn tốt nghiệp Tổng quan tình hình nghiên cứu Vấn đề văn hóa doanh nghiệp ngày...
 • 12
 • 210
 • 0

Bài 20. Công cuộc xây dựng phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x-xv

Bài 20. Công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x-xv
... Bài 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV I TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO - Tình hình tư tưởng, tôn giáo thời từ kỷ X-XV? - Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện phát triển ... toán học: Lương Thế Vinh Cả nhà cha đỗ trạng: Gia đình Thân Nhân Trung Văn học Em cho biết nét tình hình văn học thời này? - Thơ Thiền (thời Lý, Trần) - Thơ văn dân tộc phát triển thời Trần Nội ... triển + Thế kỷ X – XIV, Phật giáo, Đạo giáo phát triển + Từ thời Lê sơ, Nho giáo lần chiếm đòa vò độc tôn Vua Lý Thái Tổ Thầy Chu Vă n An II GIÁO DỤC, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC – KỶ THUẬT...
 • 20
 • 376
 • 0

Bài 20 Xây dựng phát triển văn hóa dân tộc trong thế kỉ 15

Bài 20 Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong thế kỉ 15
... Nội dung bài: Văn hóa dân tộc ta từ TK X – XV: • Tư tưởng tôn giáo • Giáo dục • Văn học • Nghệ thuật • Khoa học kỹ thuật I Tư tưởng, tôn giáo TK X – XV Nho giáo phát triển nào? Tại phát triển vậy? ... nước, không tạo điều kiện cho kinh tế phát triển 2 Văn học Thành tựu văn học từ TK X – XV? - Văn học chữ Hán phát triển mạnh Từ TK XV văn học chữ Nôm phát triển Lý Thường Kiệt Trần Quốc Tuấn “Ta ... cho lập Văn Miếu - 1075 khoa thi quốc gia tổ chức kinh thành - 1484 nhà nước dựng bia ghi tên tiến sĩ Văn bia tiến sĩ Ý nghĩa việc dựng văn bia? Để khuyến khích việc học hành, thi cử nhân dân Tác...
 • 28
 • 247
 • 9

XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X- XV

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X- XV
... Bài 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X- XV CÁC NỘI DUNG CHÍNH I).TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO II) GIÁO DỤC,VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC - KỈ THUẬT 1.Giáo dục Văn Học 3.Nghệ ... Cột 3.Năm Nước ta cho Xây dựng bia đá khắc tên Tiến sĩ Văn Miếu từ: A Thế kỉ XI – nhà Lý B Thế kỉ XV – nhà Lê C Thế Kỉ X – nhà Tiền Lê D Thế kỉ XIV – nhà Trần Em nối thơ,bài hịch tác phẩm sử học ... lớn 2 Văn Học - Văn học chữ Hán phát triển, nhiều thơ, hịch đời; “Nam quốc sơn hà”, “ Hịch tướng sĩ” ,“ Bình ngô đại cáo”……, thể lòng tự hào dân tộc tài thi sĩ - Văn học chữ Nôm phát triển 3...
 • 26
 • 248
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng tư tưởng hồ chí minh về tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới vào xây dựng và phát triển văn hoá việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế hiện naygiải pháp xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp trong các ngân hàng thương mại việt namnghiên cứu một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học dân lập hải phòngvăn hóa chất lượng trong trường đại họctăng cường đầu tư vật chất cho công tác xây dựng và phát triển văn hoá tại công tyxây dựng và phát triển văn hoá nhà trườngquan điểm xây dựng và phát triển văn hoáxây dựng và phát triển văn hóa nhà trườngđường lối xây dựng và phát triển văn hoáđường lối xây dựng và phát triển văn hóaluận văn xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệpxay dung va phat trien van hoa tu the ki x xvxay dung va phat trien van hoa la su nghiep chung cua toan danbài 20 xây dựng và phát triển văn hóa trong các thế kỷ xxvxây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại bidv đà nẵngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả