900 câu hỏi sinh ôn thi đh rất hay sinh học 12 nguyễn duy nhất

999 cau hoi TN on thi Đh

999 cau hoi TN on thi Đh CĐ
... 12 Trong nguyên tử, có : A số proton số nơtron B.số proton số electron C, số electron số nơtron D.tổng số proton nơtron tổng số electron Câu 13 Trong nguyên tử có : A proton electron C proton nơtron ... có số proton số electron B hạt nơtron không mang điện C nguyên tử có số proton số nơtron D Cả A B Câu 16 Trong hạt nhân nguyên tử nguyên tố có A proton B electron C nơtron D proton nơtron Câu 17 ... sai nói ion : A Ion phần tử mang điện B Ion âm gọi cation, ion dơng gọi anion C Ion chia thành ion đơn nguyên tử ion đa nguyên tử D Ion đợc hình thành nguyên tử nhờng hay nhận electron Câu 92...
 • 169
 • 271
 • 10

tài liệu ôn thi ĐH rất hay

tài liệu ôn thi ĐH rất hay
... lc; b) C nng ca lc; c) Lc m lũ xo tỏc dng vo qu cu ca lc; Thỡ i lng no bin thi n iu ho, i lng no bin thi n tun hon theo thi gian? Gii thớch? A) Ch cú a) v c) B) Ch cú b) v c) C) Ch cú c) D) Ch ... định không ? A Gốc thời gian lúc vật li độ x = 10 B Biên độ A = 10 cm B Chu kì T = 1(s) D Pha ban đầu = Câu 31 Một vật dao động điều hoà phải t = 0.025 (s) để đI từ điểm có vận tốc không tới ... lũ xo, dao ng iu hũa vi biờn cm dc theo trc Ox, vi chu k 0,5s Vo thi im t = 0, cu i qua v trớ cõn bng Hi cu cú ly x= +1,5cm vo thi im no? A t = 0,042s B t = 0,176s C t = 0,542s D A v C u ỳng...
 • 8
 • 229
 • 1

tai lieu on thi DH rat hay pdf

tai lieu on thi DH rat hay pdf
... D) C) Et = kx Cõu Trong ba i lng sau: a) Th nng ca lc; b) C nng ca lc; c) Lc m lũ xo tỏc dng vo qu cu ca lc; Thỡ i lng no bin thi n iu ho, i lng no bin thi n tun hon theo thi gian? Gii thớch? ... xo vi phng trỡnh x =4sinwt (cm) Chn gc to O ti v trớ cõn bng Trong khong thi gian /30(s) u tiờn (k t thi im t=0) vt di chuyn c mt on 2cm Bit cng ca mi lũ xo t l nghch vi chiu di ca nú v cng ... D) l2 = 18cm Kộo vt xung theo trc Ox song song vi mt phng nghiờng, v trớ cõn bng mt on 3cm, ri th cho vt dao ng Vit phng trỡnh dao ng v tớnh chu kỡ, chn gc thi gian lỳc th vt A) x(cm) = cos 10...
 • 9
 • 172
 • 0

Bài tập ôn thi ĐH rất hay theo đủ các chủ đề

Bài tập ôn thi ĐH rất hay theo đủ các chủ đề
... sách xong loại lại Hỏi có cách chọn 55 Cho tập A={1,2,3,4,5,6,7,8} a) Có tập X A thoả mãn điều kiện X chứa không chứa b) Có chẵn gồm chữ số đôi khác lấy từ tập A không bắt đầu 123 56 a) Cho đa ... 1,2,3,4,5,6 thi t lập tất số có chữ số đôi khác Hỏi số thi t lập có số mà hai chữ số không đứng cạnh 53 Cho số 1,2,5,7,8 có cách lập số gồm chữ số khác từ chữ số cho: a) Số chọn số chẵn b) Số tạo số không ... biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số: y  x  3x  x 1 2 x  3x  b) Biện luận theo m số nghiệm phương trình:  log m  x 1 125 a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị  C  : y  126 a) Khảo sát biến thi n...
 • 68
 • 296
 • 0

682 câu hỏi sinh hoc 12 có đáp án

682 câu hỏi sinh hoc 12 có đáp án
... thúc mã tính đặc hiệu C phổ biến cho sinh vật- mã 3, mã tính đặc hiệu, tính linh động D mã mở đầu, mã kết thúc, phổ biến cho sinh vật- mã 10.Mã di truyền phản ánh tính đa dạng sinh giới ... cánh dài thân đen, cánh cụt F1 100% thân xám, cánh dài Tiếp tục cho F1 giao phối với F2 tỉ lệ 70,5% thân xám, cánh dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% thân đen, cánh ... lặn alen (thể khuyết nhiễm) tế bào lưỡng bội, alen đọan không tương đồng cặp XY (hoặc XO), alen thể mang cặp NST bị đoạn alen trội tương ứng; thể đơn bội, sinh vật nhân sơ B alen...
 • 103
 • 644
 • 5

cau hoi sinh hoc 12

cau hoi sinh hoc 12
... nucleotit D Thay cặp A – T cặp T – A Đột biến gen xảy sinh vật : A Sinh vật nhân sơ B Sinh vật nhân thực đa bào C Sinh vật nhân thực đơn bào D Tất loại sinh vật Những dạng đột biến khơng làm thay đổi ... tương hỗ 12 Loại đột biến gen có biểu sau di truyền phương thức sinh sản hữu tính: A Đột biến làm tăng khả sinh sản cá thể B Đột biến gây chết cá thể trước tuổi trưởng thành C Đột biến gây vơ sinh ... vị sinh sản lồi tự nhiên, có thành phần kiểu gen đặc trưng ổn định d Tất Câu : Số thể dị hợp ngày giảm, thể đồng hợp ngày tăng thấy q trình: a Ngẫu nhiên b Tự phối c Sinh sản sinh dưỡng d Sinh...
 • 35
 • 314
 • 0

Hệ thống câu hỏi sinh học 12 bao quát toàn bộ chương trình

Hệ thống câu hỏi sinh học 12 bao quát toàn bộ chương trình
... hệ đó? Câu 36 Nguyên nhân chế phát sinh thể đa bội gì? Câu 37 Hậu vai trò thể đa bội gì? Câu 38 Nêu ứng dụng đa bội thực tiễn? Câu 39 Phân biệt tượng tự đa bội dị đa bội? phân biệt thể lệch bội: ... bào Câu 22 Thuyết tế bào gợi ý tưởng nguồn gốc sinh giới Câu 23 Nêu ý nghĩa học thuyết tế bào Câu 24 Nguồn gôc thống sinh giới thể chứng sinh học phân tử nào? Câu 26 Học thuyết tiến hóa sinh ... với nhau? Câu Trình bày hướng nghiên cứu di truyền y học tương lai Câu Di truyền y học tư vấn gì? trình bày nhiệm vụ di truyền y học tư vấn? Câu Di truyền y học tư vấn dựa sở nào? Câu Nêu nguyên...
 • 12
 • 218
 • 0

250 câu hỏi sinh học ôn thi đại học chọn lọc trong các đề thi các năm và đề thi thử các trường chuyên

250 câu hỏi sinh học ôn thi đại học chọn lọc trong các đề thi các năm và đề thi thử các trường chuyên
... i c Quá trình ch n l c t nhiên d Các ch cách li 32 Nhóm qu n th kí sinh loài v t ch , ho c nh ng ph n khác th v t ch g i là: a Nòi a lí b Nòi sinh thái c Nòi sinh h c d Qu n th giao ph i 33 giao ... Phát sinh t bi n, phát sinh t bi n qua giao ph i, ch n l c t bi n có l i, cách li sinh s n gi a qu n th bi n i qu n th g c c S ti n hóa di n b ng s c ng c ng u nhiên t bi n trung tính không liên ... thu n nh p n i 36 Trong kĩ thu t c y gen dùng plasmit, t bào nh n thư ng dùng ph bi n (1) nh vào c i m (2) c a chúng a (1): E coli, (2): Sinh s n r t nhanh b (1): Virut, (2): Sinh s n r t nhanh...
 • 10
 • 497
 • 0

hệ thống câu hỏi sinh học ôn thi tốt nghiệp

hệ thống câu hỏi sinh học ôn thi tốt nghiệp
... nhiễm sắc thể Câu 3: Công nghệ ADN tái tổ hợp không trực tiếp sản xuất hợp chất sinh học sau : A Văcxin chống bệnh virut gây B Hoocmôn sinh trưởng tự nhiên động vật C Hoocmôn sinh trưởng tự ... sinh dưỡng C khác dòng D khác loài Câu 25 : Câu 26 : Ưu trội lai tế bào sinh dưỡng so với lai hữu tính tạo lai có A Cơ quan sinh dưỡng lớn hơn, khả chống chịu cao B Nguồn gen từ bố mẹ xa hệ thống ... quan sinh dưỡng to, phát triển khỏe, chống chịu tốt D B C Câu 29 : Đột biến đoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu A tăng cường độ biểu tính trạng B giảm sức sống làm chết sinh vật C khả sinh sản sinh...
 • 15
 • 353
 • 1

Tuyển tập các câu hỏi TNKQ- Ôn thi TN THPT

Tuyển tập các câu hỏi TNKQ- Ôn thi TN THPT
... là: A Cách ly sinh sản * B Cách ly địa lý C Cách ly sinh thái D Cách ly sinh học 47/ Các quần thể hay nhóm quần thể loài phân bố gián đoạn hay liên tục tạo thành: A Các quần thể tự phối B Các quần ... phối* D Ở thực vât tự thụ phấn 53/ Dạng cách ly đánh dấu hình thành loài A Cách ly sinh sản B Cách ly địa lý C Cách sinh thái D Cách ly di truyền * 54/ Các nhân tố chi phối hình thành đặc điểm ... tạo công cụ lao động đá b/ Chế tạo công cụ lao động sừng c/ Chế tạo công cụ lao động kim loại d/ Chưa chế tạo công cụ lao động, sử dụng cành cây, đá, để tự vệ, công 86/ Người đại Crômanhông sống...
 • 11
 • 338
 • 2

200 câu trắc nghiệm ôn thi ĐH Vật lý(có đ án)

200 câu trắc nghiệm ôn thi ĐH Vật lý(có đ án)
... dao đ ng điều hòa với điều kiện: a Biên đ dao đ ng nhỏ b Không có ma sát c Chu kỳ không đ i d A B e Cả A, B C 94 Một vật dao đ ng điều hòa, có quỹ đ o đoạn thẳng dài 12 cm Biên đ dao đ ng vật ... tâm e C D 45 Điều sau sia nói đ thị sóng? a Đ thị dao đ ng điểm dây đ ờng sin có chu kỳ T với nguồn b Đ ờng sin thời gian điểm đ thị dao đ ng điểm c Đ ờng sin không gian vào thời điểm biểu thị ... pha với sóng tới vị trí đ u phản xạ d Sự phản xạ đ u cố đ nh làm đ i chiều ly đ e Sự phản xạ đ u tự không đ i chiều ly đ 78 Một khối trụ đ c có bán kính đ y r = 10 cm đ t đ nh mặt phẳng nghiêng...
 • 37
 • 433
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi sinh học 12giải câu hỏi sinh học 12hướng dẫn trả lời câu hỏi sinh học 12trả lời câu hỏi sinh học 12 bài 37trả lời câu hỏi sinh học 12 bài 41tra loi cau hoi sinh hoc 12 bai 16 sgk trang70682 câu hỏi sinh hoc 12 có đáp áncâu hỏi sinh học 12 bài 32trả lời các câu hỏi sinh học 12 của sgkcâu hỏi cho cuộc thi ai thông minh hơn học sinh lớp 5câu hỏi địa ôn thi thpt quốc giacâu hỏi sinh họccác dạng câu hỏi sinh họctrả lời câu hỏi sinh học 11 bài 30trả lời câu hỏi sinh học 11 bài 39Bài 16. ADN và bản chất của genBài 51. Cơ quan phân tích thính giácngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 6. CompetitionsPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 3. A trip to the countrysideBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014Unit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Mạ đồng và bạc hóa họcPPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAUnit 4. Big or small?Môn công nghệ phần mềm nâng caoBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠO10 chiến lược facebook marketing