Atlas of Electrocardiography 1 ( Tiếng Việt )

Atlas of electrocardiography 1 ( tiếng việt )

Atlas of electrocardiography 1 ( tiếng việt )
... N à à à -250 l/p) - àPà àQRìT 10 N à C R à à 11 Hc Wolf-Parkinson-White 12 N N à à à 13 N à N à à 14 N à à 15 N à N à à 16 N à NTTà NTTà à à 17 NTTà NTTà à NTTà à NTTà à à à 18 NTTà NTTà à àRà ... dài à àáVà à à à 41 N à àV -V àQì àáVà àNMCTà à àV àD à àRà 42 008 N à à à à áVNRT 43 009 C à àDII àV 44 010 C à à à à à 45 011 R à à à 46 012 •C •H à à à àDII à à à à 47 013 • R • QRìà à à à ... 47 013 • R • QRìà à à à à à à à à à à à à à 48 014 •R à • ECGà à à à à à à à à à à à 49 015 Sóng delta HC W-P-W àPRà àQRìà à 50 016 R àHCàW-P-W 51 ...
 • 120
 • 48
 • 0

Atlas of Electrocardiography 1 ( Tieng Viet )

Atlas of Electrocardiography 1 ( Tieng Viet )
... N à à à -250 l/p) - àPà àQRìT 10 N à C R à à 11 Hc Wolf-Parkinson-White 12 N N à à à 13 N à N à à 14 N à à 15 N à N à à 16 N à NTTà NTTà à à 17 NTTà NTTà à NTTà à NTTà à à à 18 NTTà NTTà à àRà ... dài à àáVà à à à 41 N à àV -V àQì àáVà àNMCTà à àV àD à àRà 42 008 N à à à à áVNRT 43 009 C à àDII àV 44 010 C à à à à à 45 011 R à à à 46 012 •C •H à à à àDII à à à à 47 013 • R • QRìà à à à ... 47 013 • R • QRìà à à à à à à à à à à à à à 48 014 •R à • ECGà à à à à à à à à à à à 49 015 Sóng delta HC W-P-W àPRà àQRìà à 50 016 R àHCàW-P-W 51 ...
 • 120
 • 40
 • 0

Atlas of Electrocardiography 1 ( Tiếng Việt )

Atlas of Electrocardiography 1 ( Tiếng Việt )
... N à à à -250 l/p) - àPà àQRìT 10 N à C R à à 11 Hc Wolf-Parkinson-White 12 N N à à à 13 N à N à à 14 N à à 15 N à N à à 16 N à NTTà NTTà à à 17 NTTà NTTà à NTTà à NTTà à à à 18 NTTà NTTà à àRà ... dài à àáVà à à à 41 N à àV -V àQì àáVà àNMCTà à àV àD à àRà 42 008 N à à à à áVNRT 43 009 C à àDII àV 44 010 C à à à à à 45 011 R à à à 46 012 •C •H à à à àDII à à à à 47 013 • R • QRìà à à à ... 47 013 • R • QRìà à à à à à à à à à à à à à 48 014 •R à • ECGà à à à à à à à à à à à 49 015 Sóng delta HC W-P-W àPRà àQRìà à 50 016 R àHCàW-P-W 51 ...
 • 120
 • 191
 • 0

Atlas of Electrocardiography ( Tiếng Việt )

Atlas of Electrocardiography ( Tiếng Việt )
... -H à à à à àì àP à à - à àPR àQRìà à àRRà à à à àRRà à à à N C à à N N à à à N N à à à -250 l/p) - àPà àQRìT 10 N à C R à à 11 Hc Wolf-Parkinson-White 12 N N à à à 13 N à N à à 14 N à à 15 N ... à à 16 N à NTTà NTTà à à 17 NTTà NTTà à NTTà à NTTà à à à 18 NTTà NTTà à àRà àT INTERPOLáTEDàPVC) X 19 N à à N à à 20 P R à à H à à 21 Atrioventricular and Bundle Branch Blocks B à à 22 B àáVà...
 • 120
 • 111
 • 0

Đề thi cuối HK 1-Tiếng việt lớp 2(2010-2011)

Đề thi cuối HK 1-Tiếng việt lớp 2(2010-2011)
... PHÒNG GD & ĐT ……… TRƯỜNG TH …………… ĐÁP ÁN BÀI KT CKI – LỚP MÔN : TIẾNG VIỆT Năm học: 2010 - 2011 A KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm ) I.Đọc thành tiếng: (6 điểm ) + Đọc ... yêu cầu đề Câu văn từ ngữ , không sai ngữ pháp,chữ viết rõ ràng, đẹp Tùy theo mức độ sai sót ý , diễn đạt chữ viết cho mức điểm từ: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 ….đến điểm *Lưu ý: Điểm Tiếng Việt = (điểm ... điểm) - Sai phụ âm đầu, vần, thanh, không viết hoa quy định, trừ ( 0,5 điểm/ lỗi) - Sai tiếng, thi u tiếng, trừ ( 0,5 điểm /lỗi) *Lưu ý : - Những lỗi sai giống trừ lần điểm - Nếu chữ viết không...
 • 2
 • 631
 • 3

kiem tra ki 1-tieng viet 4

kiem tra ki 1-tieng viet 4
... Ki m tra viết (10 điểm) 1/ Chính tả (5 điểm) Nghe viết “ Văn hay chữ tốt” ( từ đầu đến vô ân hận) SGK Tiếng Việt tập I trang 129 2/ Tập làm văn: (5 điểm) Đề ... Câu : ( 0,5 điểm) Ý ý b.10 năm Câu 5: ( 0,5 điểm) Ý ý a Là người giành thắng lợi lớn kinh doanh II/ Ki m tra viết: 1.Chính tả: ( điểm) - Trình bày tả theo thể thức văn xuôi, không mắc lỗi tả ... bài: Em tả đồ dùng học tập mà em yêu thích Hướng dẫn đánh giá cho điểm Môn: Tiếng Việt – Khối I/ Ki m tra đọc: Câu 1: ( 0,5 điểm) Ý b Mồ coi cha từ nhỏ, phụ mẹ bán hàng rong, nhà họ Bạch nhận làm...
 • 2
 • 145
 • 0

Tài liệu đề thi cuối kì 1 Tiếng Việt 3

Tài liệu đề thi cuối kì 1 Tiếng Việt 3
... C Tập làm văn: Em kể tình cảm bố mẹ người thân gia đình em D Đọc thành tiếng lời câu hỏi: …………… ...
 • 3
 • 176
 • 2

Kiểm tra học kì 1 - tiếng việt lớp 5

Kiểm tra học kì 1 - tiếng việt lớp 5
... mắc lỗi tả; + Chữ viết rõ ràng, trình bày viết - Tùy theo mức độ sai sót ý, diễn đạt chữ viết, cho mức độ điểm : 4 ,5 - - 3 ,5 - - 2 ,5 - - 1, 5 - - 0 ,5 ... mà …” B/ KIỂM TRA VIẾT Chính tả: (5 điểm) - ( 15 phút) Bài viết: Cơ Chấm ( trang 15 6 SGK – TV5 tập 1) (Chấm khơng phải là gái đẹp … bớn năm điểm) Tập làm văn: (5 điểm) - ( 35 phút) Đề ... MƠN TIẾNG VIỆT (KHỐI 5) I.KIỂM TRA ĐỌC : Mỗi câu đúng: 0 ,5 điểm Câu b Câu c Câu a Câu b Câu d Câu a Câu c Câu b Câu c Câu 10 : 0 ,5 điểm II KIỂM TRA VIẾT I- Viết Chính tả : Bài viết: Cơ Chấm ( trang...
 • 6
 • 3,284
 • 43

Đề kiểm tra giữa kỳ học kỳ 1 tiếng việt 4 pptx

Đề kiểm tra giữa kỳ học kỳ 1 tiếng việt 4 pptx
... ĐIỂM A KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) I Đọc thành tiếng (5 điểm) - Mỗi học sinh đọc không phút, đọc tiếng, từ, đọc lưu loát, ngắt nghỉ diễn cảm - Giáo viên tuỳ theo mức độ đọc học sinh mà cho điểm 1; 1, 5; ... sinh mà cho điểm 1; 1, 5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4, 5; II Đọc thầm làm tập (5 điểm) Đáp án: Câu 1: A (0.5 điểm) Câu 2: C (0.5 điểm) Câu 3: C (0.5 điểm) Câu 4: C (0.5 điểm) Câu 5: C (0.5 điểm) Câu 6: ... câu ( điểm) Câu 8: Tìm danh từ (1 điểm) Danh từ tìm đoạn văn: Xe, dốc, con, đường, tỉnh, Hoàng Liên Sơn, đám, mây, cửa kính, ô tô, cảm giác B PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) I Chính tả nghe- viết...
 • 3
 • 157
 • 0

Tiết 3 tuần 1. Tiếng Việt: Từ ghép

Tiết 3 tuần 1. Tiếng Việt: Từ ghép
... ViÖt TiÕt 3: Tõ GhÐp I.C¸c lo¹i tõ ghÐp Quan sát từ Trong ba từ ghép phần I trên, tiếng (SGK, trang 13) tiếng chính, tiếng tiếng phụ? Em có nhận xét vị trí hai tiếng phụ từ? Các từ ghép: -bà ... P => Mỗi tiếng từ, từ đứng trước, từ phụ đứng sau TiÕng ViÖt TiÕt 3: Tõ GhÐp I.C¸c lo¹i tõ ghÐp Xét ý nghĩa từ nghĩa rộng hơn, từ nghĩa hẹp hơn? Từ bổ sung ý nghĩa cho từ nào? Các từ ghép: -bà ... thành tiếng có nghĩa ngang nhau=> từ ghép đẳng lập TiÕng ViÖt TiÕt 3: Tõ GhÐp II NghÜa cña tõ ghÐp Hãy quan Hãy so sánh Hãy so sánh nghĩasát cáctừ ghép từ từ nghĩa ghép bênvới ? phụ với đẳng lập tiếng...
 • 9
 • 110
 • 0

Kiểm tra HSG học kì 1 tiếng việt

Kiểm tra HSG học kì 1 tiếng việt
... b,Ngoài đường,/ tiếng mưa rơi/ lộp độp, tiếng chân người chạy/ lép nhép TN CN VN CN VN Câu 3: điểm: - Ý nghĩa: Có ăn có sức, có học có hiểu biết - Câu tục ngữ khuyên ta chăm học tập để có kiến ... Đáp án- Biểu điểm I, Phần trắc nghiêm( điển) câu điểm Câu 1: B Câu : B Câu : B Câu : vụng II, Phần tự luận: Câu : 2( điểm) a, HS đặt câu có sử dụng cặp từ ... biết - Câu tục ngữ khuyên ta chăm học tập để có kiến thức hiểu điều hay lẽ phải đời - 4, ( điểm) - Học sinh nêu biện pháp : điệp ngữ, hình ảnh đối lập, hình ảnh so sánh Câu ( 4,5 điểm) HS viết đoạn...
 • 3
 • 100
 • 0

kiem tra 1 tieng viet tiet 115 chuan moi

kiem tra 1 tieng viet tiet 115 chuan moi
... hp vit ỳng chớnh t 0,25 0,5 5% 2,25 22,5% 0,5 5% 0,25 2,5% 15 Cõu 10 im 10 0% Cõu Cõu 1Cõu Tng im im im 40% 30% 30% IV Nội dung đề kiểm tra: A Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) *Đọc kĩ câu hỏi sau ... quan: (3 điểm) *Đọc kĩ câu hỏi sau Rồi lựa chọn cách khoanh tròn vào chữ trớc phơng án đúng: Câu 1: Từ Đã câu Thế mùa xuân mong ớc đến thuộc loại từ nào: A Danh từ B Tính từ C Động từ D Phó từ ... thơ lúc nhà mẹ cô giáo Gần mực đen, gần đèn sáng Vì trái đất nặng ân tình B Tự luận: (7 điểm) Câu 1: (2đ)Phân biệt giống khác phép ẩn dụ hoán dụ? Câu 2:(2đ) Xác định chủ ngữ - Vị ngữ câu sau: Buổi...
 • 3
 • 133
 • 0

Xem thêm