sử dụng grap trong dạy học sinh thái học sinh học 12 nguyễn thị hương lam

sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn lớp 8 sử dụng grap trong dạy học lí thuyết của một số giờ học ngữ văn lớp 8 nói chung và phân môn tiếng việt lớp 8 nói riêng

sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn lớp 8 sử dụng grap trong dạy học lí thuyết của một số giờ học ngữ văn lớp 8 nói chung và phân môn tiếng việt lớp 8 nói riêng
... khiến học sôi vui, em đón đợi Sử dụng Grap học sinh hiểu nhanh hơn, nhớ lâu phơng pháp dạy học khác Grap áp dụng vào việc dạy học môn ngữ văn lớp nhiều nhiều năm Vì sử dụgn Grap dạy ngữ văn lớp ... ngữ văn lớp 6, 7, học cần có ghi nhớ, có ngữ liệu mẫu để phân tích C.KT LUN Với riêng thân mình, nhận thấy sử dụng Grap việc giảng dạy môn ngữ văn lớp nói chung tiếng Việt nói riêng cần thiết phù ... trình bày văn thuyết minh Văn thuyết minh Là kiểu văn thông dụng nhằm cung cấp tri thức xác, rõ ràng, chặt chẽ hấp dẫn Kt qua thc hin Tôi sử dụng Grap vào dạy ngữ văn nhiều lần, lần học sinh hào...
 • 12
 • 1,248
 • 3

Xây dựngsử dụng graph trong dạy học chương cơ chế di truyền và biến di, sinh học 12 trung học phổ thông

Xây dựng và sử dụng graph trong dạy học chương cơ chế di truyền và biến di, sinh học 12 trung học phổ thông
... dạy học chương chế di truyền biến dị”, Sinh học 12 trung học phổ thông nói riêng - Điều tra thực trạng việc dạy học chương chế di truyền biến dị”, Sinh học 12 trung học phổ thông sử dụng ... tiện graph - Đề xuất nguyên tắc, quy trình xây dựng graph nội dung dạy học chương chế di truyền biến dị”, Sinh học 12 trung học phổ thông Xây dựng graph để sử dụng graph vào dạy học chương ... trình xây dựng sử dụng graph vào khâu trình dạy học chương chế di truyền biến dị”, Sinh học 12 trung học phổ thông 3.5 Khách thể thực nghiệm Quá trình dạy học chương chế di truyền biến...
 • 26
 • 443
 • 0

Sử dụng CNTT trong dạy học môn Đại số tuyến tính cho sinh viên phạm Toán ở trường Đại học Tây Bắc

Sử dụng CNTT trong dạy học môn Đại số tuyến tính cho sinh viên Sư phạm Toán ở trường Đại học Tây Bắc
... Sử dụng CNTT dạy học môn Đại số tuyến tính cho sinh viên phạm Toán trường Đại học Tây Bắc MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Đề xuất số biện pháp sử dụng CNTT dạy học môn Đại số tuyến tính cho sinh viên ... tiễn trường Đại học Tây Bắc sử dụng CNTT dạy học môn Đại số tuyến tính - Đề xuất số biện pháp sử dụng CNTT vào việc hỗ trợ dạy học môn Đại số tuyến tính - Thực nghiệm phạm để kiểm nghiệm tính ... TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 1.4.1 Bộ môn Đại số tuyến tính chương trình đào tạo Học phần Đại số tuyến tính chương trình đào tạo cho sinh viên ngành phạm Toán trường Đại học Tây Bắc dạy vào học...
 • 57
 • 531
 • 1

bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên thông qua việc xây dựngsử dụng website trong dạy học chương năng lượng cơ học chất lưu

bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên thông qua việc xây dựng và sử dụng website trong dạy học chương năng lượng cơ học chất lưu
... tiễn việc tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên thông qua việc xây dựng sử dụng website dạy học Chương Tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên chương Năng lượng học chất lưu thông qua việc ... phần nâng cao chất lượng dạy học Với mục tiêu mà lựa chọn đề tài Bồi dưỡng lực tự học cho sinh viên thông qua việc xây dựng sử dụng website dạy học chương Năng lượng học chất lưu Mục tiêu ... trợ website thể qua chương Năng lượng học chất lưu trình dạy học Giả thuyết khoa học Nếu vấn đề tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên thông qua việc sử dụng website xây dựng sinh viên...
 • 62
 • 434
 • 6

chuyên đề sử dụng PHT trong dạy học sinh học

chuyên đề sử dụng PHT trong dạy học sinh học
... HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN SINH HỌC NỘI DUNG CHÍNH MỘT SỐ CÁCH SỬ DỤNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP PHIẾU HỌC TẬP ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC HÁI ... phiếu học tập môn sinh học giúp học sinh phát huy tính động, tự giác, chủ động học tập Học với tinh thần cầu tiến, yêu thích môn học Học phải hiểu, không học vẹt Học để ứng dụng vào sống ngày, ... học, bồi dưỡng lực tự học, lòng say mê học tập, ý chí vươn lên” • Việc đổi là: “ Lấy học sinh làm trung tâm phát huy tính tích cực sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu học sinh.Sử dụng phiếu học...
 • 62
 • 326
 • 0

Xây dựngsử dụng graph trong dạy học chương “tính quy luật của hiện tượng di truyền”, sinh học 12 trung học phổ thông

Xây dựng và sử dụng graph trong dạy học chương “tính quy luật của hiện tượng di truyền”, sinh học 12 trung học phổ thông
... tắc, quy trình xây dựng graph nội dung dạy học chương “Tính quy luật tượng di truyền”, Sinh học 12 THPT - Xây dựng graph nội dung để sử dụng vào dạy học chương “Tính quy luật tượng di truyền”, Sinh ... học chương “Tính quy luật tượng di truyền”, Sinh học 12 trung học phổ thông 33 Bảng 1.3 Điều tra tình hình sử dụng phương pháp graph dạy - học chương “Tính quy luật tượng di truyền”, Sinh học 12 ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ XOAN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG GRAPH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN”, SINH HỌC 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN...
 • 127
 • 509
 • 0

Xây dựngsử dụng Graph trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12 trung học phổ thông tt

Xây dựng và sử dụng Graph trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12 trung học phổ thông tt
... dạy học chương chế di truyền biến dị , Sinh học 12 trung học phổ thông nói riêng - Điều tra thực trạng việc dạy học chương chế di truyền biến dị , Sinh học 12 trung học phổ thông sử dụng ... tiện graph - Đề xuất nguyên tắc, quy trình xây dựng graph nội dung dạy học chương chế di truyền biến dị , Sinh học 12 trung học phổ thông Xây dựng graph để sử dụng graph vào dạy học chương ... trình xây dựng sử dụng graph vào khâu trình dạy học chương chế di truyền biến dị , Sinh học 12 trung học phổ thông 3.5 Khách thể thực nghiệm Quá trình dạy học chương chế di truyền biến dị ...
 • 30
 • 227
 • 0

Xây dựngsử dụng Graph trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12 trung học phổ thông

Xây dựng và sử dụng Graph trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12 trung học phổ thông
... - Xây dựng graph để sử dụng graph vào dạy học chương chế di truyền biến dị , Sinh học 12 trung học phổ thông 15 - Đề xuất nguyên tắc quy trình sử dụng graph vào dạy học chương chế di truyền ... 43 CHƯƠNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG GRAPH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ”, SINH HỌC 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Xây dựng graph dạy học 2.1.1 Vai trò phương pháp graph dạy học Trong ... dụng sử dụng graph dạy học Sinh học nói chung dạy học chương chế di truyền biến dị , Sinh học 12 trung học phổ thông nói riêng - Điều tra thực trạng việc dạy học chương chế di truyền biến...
 • 123
 • 270
 • 0

Hướng dẫn học sinh chế tạo thí nghiệm vật lí đơn giản và sử dụngtrong dạy học chương chất khí vật lí 10 THPT (nâng cao)

Hướng dẫn học sinh chế tạo thí nghiệm vật lí đơn giản và sử dụng nó trong dạy học chương chất khí  vật lí 10 THPT (nâng cao)
... “HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHẾ TẠOTHÍ NGHIỆM VẬT LÍ ĐƠN GIẢN VÀ SỬ DỤNG N TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” -VẬT LÍ 10 THPT (NÂNG CAO) 3 Mục đích nghiên cứu - Hướng dẫn HSchế tạo số thí nghiệm đơn giản ... 26 CHƯƠNG2: HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHẾ TẠO THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ĐƠN GIẢN VÀ SỬ DỤNG NÓ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” - VẬT LÍ 10 THPT (NÂNG CAO) 2.1 Cấu trúc nội dung mục tiêu dạy học chương Chất khí ... 30 CHƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHẾ TẠO THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ĐƠN GIẢN VÀ SỬ DỤNG NÓ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” - VẬT LÍ 10 THPT (NÂNG CAO) 2.1 Cấu trúc nội dung mục tiêu dạy học chương Chất khí ...
 • 103
 • 714
 • 5

SỬ DỤNG VVEBSITE TRONG DẠY HỌC PHẦN "DAO ĐỘNG ĐIỆN - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU, DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - SÓNG ĐIỆN TỪ" LỚP 12 THPT NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH SỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH

SỬ DỤNG VVEBSITE TRONG DẠY HỌC PHẦN "DAO ĐỘNG ĐIỆN - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU, DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - SÓNG ĐIỆN TỪ" LỚP 12 THPT NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH SỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH
... phần " DAO ĐỘNG ĐIỆN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - SÓNG ĐIỆN TỪ " Lớp 12 THPT nhằm phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo học sinh - Xây dựng tiến trình dạy học phần" DAO ĐỘNG ĐIỆN ... VÀ SỬ DỤNG WEBSITE DẠY HỌC PHẦN "DAO ĐỘNG ĐIỆN - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - SÓNG ĐIỆN TỪ" LỚP 12 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỎI MỚI NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA ... kế sử dụng Website dạy học phần " DAO ĐỘNG ĐIỆN - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - SÓNG ĐIỆN TỪ " - Thiết kế tiến trình dạy học phần " DAO ĐỘNG ĐIỆN - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ DAO ĐỘNG...
 • 162
 • 358
 • 0

KHai thác sử dụng internet trong dạy học

KHai thác sử dụng internet trong dạy học
... trình giảng dạy học tập Khai thác sử dụng Internet dạy học vật lí cách tăng cường ứng dụng CNTT dạy học sử dụng phương tiện dạy học đại 39 CHƢƠNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG INTERNET TRONG DẠY HỌC PHẦN ... dạy học đa phương tiện làm cho HS hứng thú tích cực với học Nguồn tư liệu dạy học khai thác từ Internet Internet sử dụng dạy học hình thức sử dụng Web site hỗ trợ dạy học 45 2.2 Khai thác sử dụng ... tiện lợi cho việc sử dụng phát triển thêm tư liệu sau 1.3.3 Sử dụng Internet dạy học vật lí Internet đưa vào sử dụng dạy học vật lí nhằm nâng cao hiệu dạy học Có thể sử dụng Internet hình thức...
 • 142
 • 1,615
 • 5

sử dụng Powerpoint trong dạy học

sử dụng Powerpoint trong dạy học
... dạy học sinh học nói riêng Quy trình kỹ thuật khai thác sử dụng PowerPoint dạy học sinh học Một số mẫu việc sử dụng PowerPoint dạy học sinh học - Thời gian để học module: tiết, học viên nghe ... điện tử, có kĩ thiết kế học sinh học PowerPoint Thái độ: Sau học module học viên thấy giá trị việc sử dụng công nghệ thông tin trình dạy học theo nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường phổ thông ... Thiết kế số giảng sinh học PowerPoint V ĐÁNH GIÁ Sau kết thúc buổi học, học viên phải trả lời câu hỏi sau: Câu 1: Trong dạy học sinh học trường THPT việc sử dụng phần mềm PowerPoint thích hợp cho...
 • 12
 • 1,096
 • 12

Tham luận : Bàn luận cề sử dụng CNTT trong dạy học (Năm học 2006 - 2007)

Tham luận : Bàn luận cề sử dụng CNTT trong dạy học (Năm học 2006 - 2007)
... cụng ngh thụng tin vo dy thớ im ti trng THCS Hng Sn n u nm hc 200 6- 2007 Thân Ngọc Khanh Trờng THCS Dĩnh Trì Bài luận bàn việc dạy học công nghệ thông tin Phũng Giỏo Dc Lng Giang ó dng v thc hin ... minh u cú tỏc dng nõng cao cht lng o to rừ rt 1- Quan im ch o: Trc ht mi giỏo viờn phi bit Tin hc Nm hc 200 6- 2007 ch mi kờu gi v tớch cc ng u nm 200 6- 2007, mt mt phũng giỏo dc v nh trng to iu kin ... tch UBND Thân Ngọc Khanh Trờng THCS Dĩnh Trì Bài luận bàn việc dạy học công nghệ thông tin Tnh kớ quyt nh cụng nhn l trng chun Quc gia nm hc 200 6- 2007 Chỳng tụi cng rt mong mun trao i kinh nghim...
 • 9
 • 267
 • 0

Xem thêm