Nhận dạng bài toán thuộc quy luật di truyền liên kết sinh học 12 thái thành tài

Nhận dạng bài toán thuộc quy luật di truyền liên kết doc

Nhận dạng bài toán thuộc quy luật di truyền liên kết doc
... tượng liên kết gen hoàn toàn 2 Thuộc quy luật hoán vị gen : Nếu phép lai từ hai cặp tính trạng trở lên, có quan hệ trội lặn cho tỷ lệ kiểu hình đời tỷ lệ quy luật phân ly độc lập quy luật liên kết ... luật liên kết thực sau : Thuộc quy luật liên kết gen hoàn toàn - Nếu đề cho xác định đầy đủ yếu tố sau : - Lai hai hay ... hệ trội - lặn - Ít thể đem lai dị hợp cặp gen - Tỷ lệ lai giống với tỷ lệ lai cặp tính trạng quy luật Menđen (100%; : : 1; : 1; : 1; : 1) - Cơ thể đem lai dị hợp cặp gen trở lên nằm hai cặp nhiễm...
 • 5
 • 511
 • 7

Nhận dạng bài toán thuộc quy luật di truyền liên kết

Nhận dạng bài toán thuộc quy luật di truyền liên kết
... tượng liên kết gen hoàn toàn 2 Thuộc quy luật hoán vị gen : Nếu phép lai từ hai cặp tính trạng trở lên, có quan hệ trội lặn cho tỷ lệ kiểu hình đời tỷ lệ quy luật phân ly độc lập quy luật liên kết ... luật liên kết thực sau : Thuộc quy luật liên kết gen hoàn toàn - Nếu đề cho xác định đầy đủ yếu tố sau : - Lai hai hay ... hệ trội - lặn - Ít thể đem lai dị hợp cặp gen - Tỷ lệ lai giống với tỷ lệ lai cặp tính trạng quy luật Menđen (100%; : : 1; : 1; : 1; : 1) - Cơ thể đem lai dị hợp cặp gen trở lên nằm hai cặp nhiễm...
 • 5
 • 26
 • 0

SKKN phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập về quy luật di truyền của menđen sinh học 12

SKKN phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập về quy luật di truyền của menđen sinh học 12
... gii quyt nhanh nht nờn tụi mnh dn nghiờn cu ti PHNG PHP GII NHANH MT S DNG BI TP V QUY LUT DI TRUYN CA MENEN SINH HC 12 Nhim v nghiờn cu - Nghiờn cu cỏc bi toỏn cú liờn quan - Tỡm hiu quy trỡnh ... trình dạy hoc nu giỏo viờn dy theo sỏch giỏo khoa thỡ hc sinh làm đợc số dạng tập khó có đề thi tốt nghiệp đề thi đại học v phn di truyền học ca Menen, thc t hu ht cỏc thi ni dung phn ny li chim ... tỡm kt qu theo quy trỡnh Mc ớch nghiờn cu Xỏc nh c quy lut chung vic gii bi nhm phỏt trin tớnh nng ng, sỏng to cho hc sinh qua phng phỏp gii nhanh s dng quy lut xỏc sut cỏc quy lut di truyn Phng...
 • 25
 • 110
 • 0

Nhận dạng bài toán thuộc quy luật Menđen pot

Nhận dạng bài toán thuộc quy luật Menđen pot
... Để nhận diện toán thuộc quy luật di truyền Menđen, vào sở sau : Trường hợp 1: Dựa vào điều kiện nghiệm quy luật Menđen : - Mỗi tính trạng gen quy định; - Mỗi gen nằm nhiễm ... đề cho điều kiện trên, biết quy luật di truyền chi phối quy luật Menđen Trường hợp : Dựa vào tỷ lệ phân ly kiểu hình đời - Nếu lai cặp tính trạng, tính trạng gen quy định cho kiểu hình tỷ lệ...
 • 5
 • 326
 • 3

Vận dụng toán xác suất để giải một số dạng bài tập quy luật di truyền bộ môn sinh học 12 - THPT

Vận dụng toán xác suất để giải một số dạng bài tập quy luật di truyền bộ môn sinh học 12 - THPT
... cứu B .Giải vấn đề I.Cơ sở lí luận số công thức toán học vận dụng để giải tập quy luật di truyền 1.Tích xác suất 2.tổng xác suất 3.Công thức nhị thức NiuTơn II.Phương pháp giải số tập xác suất ... quy luật di truyền 1 .Vận dụng tích xác suất 2 .Vận dụng tổng xác suất 3 .Vận dụng công thức nhị thức NiuTơn C.Kết luận I.Kết thực II .Bài học kinh nghiệm đặt vấn đề I Li m u : Hin chng trỡnh sinh ... trỡnh sinh hc 12 THPT cú mt s quy lut di truyn c khai thỏc s dng nhiu cỏc kỡ thi ú l : Quy lut phõn li Quy lut Phõn li c lp Quy lut di truyn liờn kt Quy lut di truyn liờn kt vi gii tớnh Quy lut tng...
 • 19
 • 276
 • 0

Cách giải nhanh một số dạng bài trắc nghiệm quy luật di truyền

Cách giải nhanh một số dạng bài trắc nghiệm quy luật di truyền
... Vậy số kiểu gen tối đa từ AabbDd tự thụ phấn là: 3x1x3 = kiểu Số kiểu hình tối đa là: 2x1x2 = kiểu Quy luật liên kết gen không hoàn toàn (hoán vị gen) Áp dụng hệ thức Đềcattơ để giải nhanh dạng ... lệ: 1/2x1/4 = 1/8 (trong tổng số thu được) Số xanh trơn chiếm: 1/2x3/4 = 3/8 Vậy tỉ lệ hạt xanh, trơn chủng số hạt xanh trơn là: 1/8 : 3/8 = 1/3 - Dạng 3: Tính số kiểu gen, kiểu hình Ví dụ: Trong ... kiểm tra cách tính theo thông thường) Ví dụ 2: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp; alen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen b quy định...
 • 2
 • 802
 • 21

SKKN Phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập phần Quy luật di truyền

SKKN Phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập phần Quy luật di truyền
... dy, nhng cỏch gii hay v mi Bi vy dy hc chng Tớnh quy lut ca hin tng di truyn, dy lớ thuyt tụi ó "ứng dụng CNTT hỗ trợ giảng dạy số quy luật di truyền" Khi dy v phng phỏp gii bi sau dy cho cỏc ... tớch hp cỏc quy lut di truyn Trong thi H rt ớt gp nhng bi n thun mt quy lut di truyn m phn a l nhng bi tớch hp t quy lut di truyn tr lờn Trong khong thi gian phỳt hoc hn phỳt lm cú th nhanh chúng ... rui gim, alen A quy nh thõn xỏm tri hon ton so vi alen a quy nh thõn en; alenB quy nh cỏnh di tri hon ton so vi alen b quy nh cỏnh ct; alen D quy nh mt tri hon ton so vi alen d quy nh mt trng...
 • 22
 • 439
 • 4

Bài tập quy luật di truyền liên kết giới tính potx

Bài tập quy luật di truyền liên kết giới tính potx
... nằm NST giới tính X D Một số NST giới tính gen nằm NST thường chi phối di truyền chúng gọi di truyền liên kết với giới tính Đặc điểm sau thể quy luật di truyền gen nhân? A Mẹ di truyền tính trạng ... Ý nghĩa tượng di truyền liên kết với giới tính y học A Giúp tư vấn di truyền dự phòng bệnh di truyền liên kết với giới tính B Giúp hạn chế xuất trường hợp bất thường cặp NST giới tính C Giúp hiểu ... Bố truyền bệnh cho trai C Chỉ biểu người nam D Tất 12 Hịên tượng di truyền liên kết với giới tính tượng: A Di truyền tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm NST X B Di truyền tính trạng giới...
 • 7
 • 807
 • 27

Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết

Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập. Cách giải bài tập di truyền liên kết
... quy luật di truyền phân ly độc lập Cách giải tập di truyền liên kết ” B, Phân biệt định luật phân ly độc lập tượng di truyền liên kết cặp tính trạng Di truyền phân ly độc lập Di truyền liên kết ... Chuyên đề : Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập Cách giải tập di truyền liên kết ” 1, Phương pháp nhận dạng tập di truyền liên kết 1.1,Nhận ... : Phương pháp so sánh quy luật di truyền liên kết với quy luật di truyền phân ly độc lập Cách giải tập di truyền liên kết ” PHẦN II NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ A Kiến thức quy luật di truyền liên kết...
 • 22
 • 93
 • 0

Giúp học sinh có năng lực trung bình giải nhanh các bài tập trắc nghiệm phần Di truyền quần thể Sinh học 12

Giúp học sinh có năng lực trung bình giải nhanh các bài tập trắc nghiệm phần Di truyền quần thể Sinh học 12
... “GIÚP HỌC SINH CÓ HỌC LỰC TRUNG BÌNH GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN DI TRUYỀN QUẦN THỂ - SINH HỌC 12 để giúp em trường dễ dàng làm câu tập trắc nghiệm phần Di truyền quần thể III Giải ... cho học sinh khó mà học sinh điểm phần thi + Làm để học sinh kỹ giải tập di truyền quần thể, trừ học sinh khả tự học tự nghiên cứu đa số học sinh phải nhờ thầy cô giáo kỹ Đặc biệt học ... gen quần thể tính tỉ lệ số cá thể kiểu gen tổng số cá thể quần thể Giả sử quần thể cấu trúc di truyền hệ P xAA + yAa + zaa = 1, cấu trúc di truyền quần thể hệ Fn xác định: - Nếu quần thể...
 • 24
 • 2,376
 • 6

Xem thêm