Một số bài tập ôn HSG sinh học 12 nguyễn xuân quảng

Một số bài tập ôn thi đại học (Tổng hợp -Hay và mới nhất)

Một số bài tập ôn thi đại học (Tổng hợp -Hay và mới nhất)
... dịch NaOH 4% thu ancol B 17,8 gam hỗn hợp muối Xác định CTCT B A Bài tập tổng hợp -phần ôn luyện(Buổi3) Câu1: Một hỗn hợp gồm anđehit A,B Oxi hoá 7,2 gam hỗn hợp dung dịch AgNO3/NH3 dư axit tương ... chức Bài tập tổng hợp -phần ôn luyện(Buổi4) Câu1:140 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH C6H6 Lấy 1/10 hỗn hợp cho tác dụng với Na dư thu 1,12 lít khí đktc.Tính % khối lượng ancol ? 32,85% Câu2 :Một hỗn hợp ... thoát đktc .Một hỗn hợp gồm C2H5OH CH3OH bay chiếm thể tích 15,68 lít (109,20C, 1atm).Tính số mol ancol hỗn hợp. khử nước 14,3g hỗn hợp ba ete tí lệ số mol hai ete đối xứng 2:1.Tính số mol ete...
 • 5
 • 1,101
 • 11

Một số bài tập ôn thi đại học phần quang lý và hạt nhân docx

Một số bài tập ôn thi đại học phần quang lý và hạt nhân docx
... theo phóng xạ   B Phôtôn  hạt nhân phóng có lượng lớn C Tia - êlectrôn nên phóng từ lớp vỏ nguyên tử D Không có biến đổi hạt nhân phóng xạ  Câu 26: Một đèn Lade có công suất phát sáng 1W ... sau không chung cho tượng phóng xạ tượng phân hạch? A Là phản ứng hạt nhân B Giải phóng lượng dạng động hạt C Không phụ thuộc vào tác động bên D.Phóng tia  Câu 22: Một mấu chất phóng xạ vào thời ... phát quang số chất D Cả ba tính chất Câu 16: Hiện tượng quang điện xẩy A có ánh sáng thích hợp chiếu vào chất bán dẫn B.có ánh sáng thích hợp chiếu vào kim loại C có ánh sáng thích hợp chiếu vào...
 • 4
 • 215
 • 0

skkn phương pháp giải một số bài tập NST môn sinh học 9

skkn phương pháp giải một số bài tập NST môn sinh học 9
... giúp học sinh dể dàng làm số tập liên quan đợc dễ dàng b giải vấn đề * Lý luận Đa số học sinh lớp thờng gặp khó khăn không hiểu để làm tập nhiễm sắc thể Vì học sinh cha thể hình dung đợc phơng pháp ... thân nâng kết học sinh: Số kiểm tra đạt giỏi lớp 9A từ 0% lên 10%; lớp 9B từ 5% lên 18% Khá lớp lớp 9A từ 35% lên 55%; lớp 9B từ 30% lên 60% Trung bình lớp lớp 9A giữ nguyên; lớp 9B từ 30% lên ... =============================================================== Bài tập (sgk trang 30 sinh học 9) ruồi giấm 2n = Một tế bào ruồi giấm kì sau nguyên phân Số nhiễm sắc thể tế bào trờng hợp sau: a) b) c) 16 d) 32 Số nhiễm sắc thể kỳ sau...
 • 9
 • 431
 • 0

bài tập ôn thi sinh học 12

bài tập ôn thi sinh học 12
... 2rN - = 2519 => rN = 126 0 ribônu Số lượng loại ribônuclêôtit phân tử ARN : rA = 126 0 / 1+3+4+6 = 90 ribônu rU = 90 x = 270 ribônu rG = 90 x = 360 ribônu rX = 90 x = 540 ribônu Số lượng loại nuclêôtit ... hình F2: 25% số gà có lông đen 50% số gà có lông xanh da trời 25% số gà có lông trắng a Cho lai gà trống lông xanh với gà mái lông trắng: P: gà trống lông xanh x gà mái lông trắng Aa aa GP: A, ... số gà có lông xanh : 50% số gà có lông trắng b Không cần kiểm tra độ chủng giống ban đầu gà lông trắng mang kiểu gen aa (tức chủng), gà lông xanh mang kiểu gen Aa (tức không chủng) Bài 17: Khi...
 • 28
 • 303
 • 1

Một số bài tập ôn thi học sinh giỏi môn Địa lý

Một số bài tập ôn thi học sinh giỏi môn Địa lý
... chế quản hạn chế (0,5 điểm) * Lưu ý : Đây thi chọn học sinh giỏi nên giáo viên lưu ý cách làm học sinh điểm đúng-chính xác-tránh thi t thòi cho học sinh Câu 11 (5đ); Dựa vào lượt đồ ,hãy nhận ... không đồng đồng miền núi: đồng có 85 ngàn km có khoảng 60 triệu người sinh sống Trên 240 nghìn km2 miền núi cao nguyên có 16 triệu người sinh sống ( năm 1999) + Không thành thị nông thôn: Nông ... thuận lợi địa hình, đất đai, nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp Miền núi thi u điều kiên + Sự phân bố không thành thị nông thôn trình công nghiệp hóa nước ta diễn chậm (Sản xuất nông nghiệp...
 • 8
 • 956
 • 10

MỘT SỐ BÀI TẬP ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12.14257

MỘT SỐ BÀI TẬP ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12.14257
... giá trị R 2, độ tự cảm L có giá trị L Số ampe kế khoá K đóng lớn gấp lần số ampe kế khoá K mở, dòng điện khoá K đóng khoá K mở vuông pha với Tìm hệ số công suất mạch điện khoá K mở E, r CÂU 10 ... Chất khí nhận hay sinh công, nhận hay tỏa nhiệt lượng trình chu trình? 5R ; công mol khí sinh trình V2 giãn nở đẳng nhiệt từ thể tích V1 đến thể tích V2 là: A =R.T.Ln( ) V1 Câu 13 Một đồng chất AB ... vận tốc vật nặng thời điểm 2t0 Câu 31 :Một ống nghiệm chứa khí hyđrô có nút đậy pittông khối lượng không đáng kể, dịch chuyển không ma sát ống Lúc đầu ống không khí có áp suất P0 h Chiều dài phần...
 • 6
 • 515
 • 8

một số bài tập ôn tập HKI hóa học 11

một số bài tập ôn tập HKI hóa học 11
... lượng % Bài tập ơn tập HK1 – Hóa Học 11 Trang A.K2O B.K+ C.KCl D.KNO3 Câu 71: Trong phương trình hóa học phản ứng nhiệt phân muối bạc nitrat, tổng hệ số bao nhiêu? A.7 ; B.2 ; C.5 ; D.6 BÀI TẬP TỰ ... 37: Số oxi hóa cao silic thể hợp chất sau đây? A.SiO2 B.SiH4 C.Mg2Si D.Al4Si3 Câu 38: Các dung dòch sau có nồng độ 0,1M, dung dòch dẫn điện ? A HF B HCl C.HI D.HBr Bài tập ơn tập HK1 – Hóa Học 11 ... bón hóa học có chứa A.các ngun tố dinh dưỡng cần thiết cho trồng B.ngun tố nitơ số ngun tố khác C.ngun tố photpho số ngun tố khác D.ngun tố kali số ngun tố khác Câu 65: Cho phản ứng hóa học sau:...
 • 6
 • 306
 • 5

Một số bài tập ôn tập học kì 2 Đại số 8

Một số bài tập ôn tập học kì 2 Đại số 8
... dài đoạn đường AB Bài Một công ty da giày thực hiệp hợp đồng số đôi giày Như ngày công ty phải đóng xong 120 đôi giày Do cải tiến kĩ thuật, công ty đóng 150 đôi giày ngày Như công ty hoàn thành ... Bài (Đề 20 08 -20 09) Một xe ô tô quãng đường AB gồm đoạn đường tốt đoạn đường tu sửa Vận tốc đoạn đường tu ... Như công ty hoàn thành kế hoạch trước thời hạn ngày mà đóng thêm 60 đôi giày Hỏi theo hợp đồng công ty phải giao đôi giày ...
 • 2
 • 266
 • 1

một số bài tập luyện thi đại học sinh học 1

một số bài tập luyện thi đại học sinh học 1
... nói A 28 B 24 C 15 16 D 30 Câu 15 Người ta thả 10 cặp sóc (10 đực, 10 cái) lên đảo Tuổi sinh sản sóc năm, đẻ con/ năm Nếu giai đoạn đầu sóc chưa bị tử vong tỉ lệ đực 1: sau năm, số lượng cá thể ... x105 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 2: 28 x105 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 3: 21 x 10 4 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 4: 16 5 x 10 2 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 5: 14 90 kcal Tỉ lệ thất thoát lượng cao quần ... bị chết là: A 18 B 44 C 10 D 20 Câu 20: Giả sử lượng đồng hóa sinh vật dị dưỡng chuỗi thức ăn sau: Sinh vật tiêu kienchuvan@gmail.com Tell:097 715 3904 thụ bậc 1: 275 x105 kcal; sinh vật tiêu thụ...
 • 3
 • 759
 • 4

một số bài tập luyện thi đại học sinh học 2

một số bài tập luyện thi đại học sinh học 2
... sau với kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn với tỉ lệ A 27 /64 B 81 /25 6 C 27 /25 6 D 27 / 128 Câu 18 Ở quần thể thực vật hệ F2 thu tỉ lệ phân li kiểu hình 9/16 hoa có màu : 7/16 hoa màu trắng ... 56 ,25 % C 81 ,25 % D 87,36% Câu 24 Gen I có alen, gen II có alen, gen nằm X alen Y Gen III có alen nằm Y alen X Số loại giao tử số kiểu gen nhiều có quần thể: A 12 loại giao tử 34 loại kiểu gen B 24 ... Trong gia đình: mẹ thi u máu hình liềm nhẹ, bố bình thường, khả họ sinh trai đầu lòng thi u máu nhẹ A 6 ,25 % B 12, 5% C 50% D 25 % Câu 20 : Ở người, bệnh máu khó đông gen lặn a NST X quy định, gen A...
 • 3
 • 514
 • 3

Xem thêm