BTSinh chuyên đề 4 tổ hợp xác suất sinh học 12 ngô hà vũ

BTSinh chuyên đề 4 Tổ hợp-xác suất

BTSinh chuyên đề 4 Tổ hợp-xác suất
... trội + lặn) = (3 /4) 3 (1 /4) .C 34 = 27/ 64 b XS KH có tính trạng trội: (trừ lặn + lặn) = 1-[(1 /4) 4 + (3 /4) .(1 /4) 3.C 34] = 243 /256 c XS kiểu gen có alen trội = C68 /28 = 7/ 64 Câu 24: Một người phụ nữ ... :1/4AB:1/4B) 1) = (1 /4. 1/2)(1 /4. 1/2) = 1/ 64 2) = 1/2.1 /4. C12 = 1 /4 Câu 25: Xác suất để người bình thường nhận NST có nguồn gốc từ “Bà Nội” 22 NST có nguồn gốc từ “Ông Ngoại” : A 506 /42 3 B 529 /42 3 ... 1/ Xác suất sinh bị mù màu là: A 1/2 B 1 /4 C 3 /4 D 1/3 C 3 /4 D 1/3 C 4/ 9 D 9/16 2/ Xác suất sinh trai bình thường là: A 1/2 B 1 /4 3/ Xác suất sinh người bình thường là: 1/2 B 1/3 4/ Xác suất sinh...
 • 19
 • 276
 • 6

Chuyên đề 11 - Tổ hợp, xác suất (hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp)

Chuyên đề 11 - Tổ hợp, xác suất (hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp)
... Tính xác suất để số bi lấy không đủ ba màu 11. 12 Một tổ có nam nữ Chia tổ thành nhóm nhóm gồm người Tính xác suất để chia ngẫu nhiên nhóm có nữ 11. 13 Một tổ có 13 học sinh, có nữ Cần chia tổ thành ... Tính xác suất để nhóm có học sinh nữ 11. 14 Có hai hộp đựng bi Hộp có bi xanh bi đỏ, hộp hai có bi xanh bi đỏ Lấy ngẫu nhiên hộp bi Tìm xác suất để bi đỏ 70 http://mathqb.eazy.vn Chuyên đề 11 Tổ ... 2 011 11.39 Tính tổng S = 12 C2 011 22010 + 22 C2 011 22009 + + 2 0112 C2 011 20 √ 50 11. 40 Trong khai triển nhị thức (a + b) , tìm số hạng có giá trị tuyệt đối lớn nhất, cho biết |a| = |b| n 11. 41...
 • 4
 • 3,866
 • 56

Chuyên đề 09 tổ hợp xác suất kit1

Chuyên đề 09 tổ hợp  xác suất kit1
... viên muốn đề kiểm tra 45p môn toán phần tổ hợp - xác suất Trong ngân hàng câu hỏi có chủ đề, chủ đề có câu Để đề kiểm tra 45p gồm câu bao gồm tất chủ đề giáo viên có cách đề ? Giải Vì đề kiểm tra ... giáo viên muốn đề kiểm tra 45p môn toán phần tổ hợp - xác suất Trong ngân hàng câu hỏi có chủ đề, chủ đề có câu Để đề kiểm tra 45p gồm câu bao gồm tất chủ đề giáo viên có cách đề ? Bài 2: Có ... Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) Chuyên đề 09 Tổ hợp Xác suất BÀI HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN...
 • 19
 • 245
 • 0

Chuyên đề 6 tổ hợp xác suất nhị thức niuton

Chuyên đề 6 tổ hợp xác suất nhị thức niuton
... 85 Tính tổng trường hợp sau đây: 2000 a/ S = C2000 + 2C2000 + 3C2000 + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +2001C2000 d/ 15 16 b/ S = 1.2C 16 − 2.3C 163 + 3.4C 16 − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − 14.15C 16 + 15.16C 16 22 − ... 15.16C 16 22 − 1 23 − 2n +1 − n Cn + Cn + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + C n+1 n 26 25 24 23 22 d/ S = C60 + C61 + C62 + C63 + C64 + C65 + C 66 1 1 ( −1)n n e/ S = Cn − Cn + Cn − Cn + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + C ... Ank III – Xác suất nguyên tắc tính xác suất Loại Sử dụng định nghĩa xác suất  Bước Tính số phần tử không gian mẫu n(Ω) tập hợp kết xảy phép thử (giải toán đếm trước chữ "Tính xác suất" )  Bước...
 • 16
 • 360
 • 1

tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tổ hợpxác suất của học sinh trung học phổ thông theo chuẩn kiến thức, kỹ năng

tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tổ hợp – xác suất của học sinh trung học phổ thông theo chuẩn kiến thức, kỹ năng
... có đề tài nghiên cứu KTĐG kết học tập môn Toán học sinh THPT theo chuẩn kiến thức, kỹ Từ lý trên, chọn đề tài nghiên cứu: "Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết học tập chủ đề Tổ hợp Xác suất học sinh ... Quá trình dạy học chủ đề Tổ hợp - xác suất cho HS Trung học phổ thông 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động KTĐG kết học tập chủ đề Tổ hợp - xác suất HS theo chuẩn kiến thức, kỹ môn Toán THPT 4 ... để đánh giá kết học tập chủ đề Tổ hợp - xác suất học sinh THPT theo chuẩn kiến thức kỹ THPT 7.3 Luận văn tài liệu tham khảo hữu ích thực hành KTĐG kết học tập HS theo chuẩn kiến thức, kỹ Cấu trúc...
 • 8
 • 300
 • 3

Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho sinh viên có năng khiếu toán bậc trung học phổ thông potx

Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho sinh viên có năng khiếu toán bậc trung học phổ thông potx
... 14 Một số chuyên đề tổ hợp dành cho học sinh khiếu toán bậc trung học phổ thông 17 2.1 Chuyên đề 1: Quy tắc cộng quy tắc nhân 18 2.2 Chuyên đề 2: Hoán vị tổ hợp 2.3 Chuyên đề 3: ... Sm Chứng minh: Ta n(A1 A2 Am ) = n(X) n(A1 A2 Am ) suy điều phải chứng minh 16 Chương Một số chuyên đề tổ hợp dành cho học sinh khiếu toán bậc trung học phổ thông Trong chương ... này, học sinh tìm hiểu mười chuyên đề: Chuyên đề 1: Quy tắc cộng quy tắc nhân Chuyên đề 2: Hoán vị tổ hợp Chuyên đề 3: Nguyên lý chuồng chim bồ câu Chuyên đề 4: Các số Ramsey Chuyên đề 5: Các số...
 • 67
 • 944
 • 11

Khắc phục khó khăn và sai lầm thường gặp trong giải toán tổ hợp xác suất cho học sinh Trung học phổ thông

Khắc phục khó khăn và sai lầm thường gặp trong giải toán tổ hợp xác suất cho học sinh Trung học phổ thông
... khn v sai lm thng gp gii toỏn T hp - Xỏc sut cho hc sinh Trung hc ph thụng 54 2.2 gii toỏn ch T hp - Xỏc sut cho hc sinh Trung hc ph thụng 55 2.2.1 Bin phỏp 1: Rốn luyn cho hc sinh ... 1.4.2 Sai lm thng gp ca hc sinh Trung hc ph thụng gii toỏn ch T hp - Xỏc sut 40 1.5 Thc trng khc phc khú khn v sai lm thng gp cho hc sinh dy hc gii toỏn T hp - Xỏc sut trng Trung hc ... phm sai lm no Ngi ta tỡm mi cỏch trỏnh sai lm Cũn nu l sai lm xut hin, thỡ cỏch thụng thng l dy ụn li hay cung cp cỏc kin thc b tr cho n HS cú cõu tr li ỳng VD: Nguyờn nhõn sai lm ca hc sinh...
 • 130
 • 1,583
 • 7

KĨ NĂNG GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ TỔ HỢP XÁC SUẤT CHO HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9

KĨ NĂNG GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ TỔ HỢP XÁC SUẤT CHO HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9
... rèn giải số dạng tập tổ hợp xác suất cho học sinh giỏi sinh học 9 Một số dạng tập tổ hợp xác suất sinh học Mục đích chuyên đề: - Làm tài liệu dạy cho học sinh ôn thi HSG - Cung cấp cho học sinh ... kinh nghiệm rèn giải số dạng tập tổ hợp xác suất cho học sinh giỏi sinh học 9 - Ở hệ III, vợ bị bệnh có KG đồng hợp lặn, chồng bình thường xác suất có KG dị hợp = 2/3 ⇒ xác suất sinh đứa gái ... đề: “Trao đổi kinh nghiệm rèn giải số dạng tập tổ hợp xác suất cho học sinh giỏi sinh học 9 dị hợp, tự thụ) - Vì n số cặp gen dị hợp số alen KG = 2n - Số tổ hợp gen = 2n x 2n = 4n Bước 1:...
 • 23
 • 442
 • 1

CÂU tổ hợp xác SUẤT cần học NHỮNG gì THẦY MINH CƯỜNG

CÂU tổ hợp xác SUẤT cần học NHỮNG gì  THẦY MINH CƯỜNG
... bình viên bi Tính xác suất để bi xanh ĐS :1/6 18 Ngân hàng đề thi gồm 100 câu hỏi Mỗi đề thi có câu Một học sinh thuộc 80 câu Tìm xác suất để học sinh rút ngẫu nhiên đề có câu hỏi học thuộc ĐS :5135/12222 ... tùy ý 10 câu tổ hợp chập 10 phần tử, có : C10 cách b) Vì có câu bắt buộc nên phải chọn thêm câu câu lại, tổ hợp chập phần tử, có : C75 cách c) Chọn câu đầu, có C54 cách Tiếp theo, chọn câu sau, ... có 10 câu Mỗi câu có phương án trả lời, có phương án Một học sinh không học nên làm cách với câu chọn ngẫu nhiên phương án trả lời Tính xác suất để học sinh trả lời: a) Không 10 câu (Tính xác đến...
 • 42
 • 144
 • 0

Xem thêm