Định thức của một ma trận

đại số tuyến tính - chương 3 Định thức của một ma trận vuông docx

đại số tuyến tính - chương 3 Định thức của một ma trận vuông docx
... a31 + b12 a22 a32 b 13 a 23 a 33 TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC : a11 + b11 k/ A = a21 + b 21 a31 + b31 a11 = a21 a31 Toán a12 a22 a32 a12 a22 a32 a 13 a 23 a 33 a 13 b11 a 23 + b21 a 33 b31 a12 a22 a32 a 13 ... a22 a32 a 13 a 23 a 33 TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC : ∗ Ví dụ : Tính định thức −2 3 A= 2 Ta đưa ma trận A dạng ma trận tam giác Toán TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC : h2 → h2 + 2h1 Toán h3 → h3 − 3h1 h4 → h4 ... A B ma trận vuông cấp Khi : det ( A.B ) = det A.det B Toán TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC : j/ a11 + b11 A= a21 a31 a11 = a21 a31 Toán a12 a22 a32 a12 + b12 a22 a32 a 13 + b 13 a 23 a 33 a 13 a 23 a 33 b11...
 • 46
 • 1,534
 • 6

định thức của một ma trận vuông (2)

định thức của một ma trận vuông (2)
... Toán ĐỊNH NGHĨA ∗ VD 1: Tính định thức ma trận 2 0 A =  −1 ÷  ÷  0÷   Khai triển định thức theo cột ta A = ( −1) Toán 2+3 = −2 ( ) = −12 ĐỊNH THỨC CỦA MỘT SỐ MA TRẬN ĐẶC BIỆT : Định thức ... THUYẾT : Định nghĩa Định thức số ma trận đặc biệt Tính chất định thức Tính định thức khai triển Laplace II/ BÀI TẬP : III/ ĐÁP SỐ & HƯỚNG DẪN : Toán I ĐỊNH NGHĨA Định nghĩa : Cho ma trận A ∈ ... TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC : Tính chất định thức : a/ det A = det AT b/ Nếu ta đổi chỗ hàng (hay cột) định thức định thức đổi dấu c/ Nếu ma trận A có hàng (hay cột) giống det A = d/ Nếu ma trận A có...
 • 46
 • 250
 • 0

Định thức của một ma trận

Định thức của một ma trận
... biến đổi ma trận vuông A ma trận tam giác để đơn giản hóa việc tính detA VD3.1.11 Tính định thức Giải 1+ 2a 1+ 2b − 1+ 2c 1+ 2d a b c d x x x x VD3.1.12 Tính định thức D=1 3 −3 Giải 3.2¡ MỘT SỐ ... 2.3 10 Tính chất Ma trận vuông có cột toàn định thức VD3.1.8 detA = =0 Tính chất Nếu A ma trận tam giác detA = tích phần tử đường chéo = a11a22 !ann VD3.1.9 detA = =8 Tính chất Ma trận A khả nghịch ... 3.1¡ ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT ĐỊNH NGHĨA 3.1.1 Định thức cấp ma trận vuông ⎡ a b ⎤ cấp 2: A = ⎢ , kí hiệu detA, |A| ⎥ ⎣ c d ⎦ số ad – bc ⎡ −2 ⎤ VD3.1.1 Cho A = ⎢ Tính detA ⎥ ⎣ ⎦ a b , c d Định thức...
 • 25
 • 210
 • 0

Tài liệu NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH CO2 CỦA MỘT SỐ TRẠNG THÁI RỪNG CỦA VƯỜN QUỐC GIA BẠCH TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ docx

Tài liệu NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH CO2 CỦA MỘT SỐ TRẠNG THÁI RỪNG CỦA VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ docx
... (tấn/ha) Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Khả cố định CO2 trạng thái rừng đặc dụng 3.1.1 Sinh khối rừng hấp thụ CO2 trạng thái rừng IIIA3 - Kết nghiên cứu trữ lượng rừng, sinh khối lượng hấp thụ CO2 gỗ ... lượng rừng thấp đạt 95,0 m3/ha so với trữ lượng rừng 288 m3/ha trạng thái rừng IIIA3, Kết nghiên cứu khả hấp thụ CO2 gỗ trạng thái rừng IIB thể qua bảng sau Bảng Lượng CO2 gỗ hấp thụ trạng thái rừng ... môi trường rừng: Ban quản lý rừng phòng hộ Khe Tre, Các chủ rừng UBND huyện Nam Đông giao đất để trồng rừng Các thôn, nhóm hộ, hộ gia đình Vườn Quốc gia Bạch với UBND huyện giao rừng tự nhiên...
 • 8
 • 460
 • 3

đại số tuyến tính - chương 4 Hạng của một ma trậnma trận nghịch đảo pdf

đại số tuyến tính - chương 4 Hạng của một ma trận và ma trận nghịch đảo pdf
...     Toán Chương 4: MA TRẬN Slide 14 MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (tt) b/ Định nghĩa ma trận nghịch đảo Cho ma trận A ∈ Mn(K) * A gọi ma trận không suy biến det(A ) ≠ * A gọi ma trận khả nghịch tồn B ... không Nói cách khác, hạng ma trận A cấp cao định thức khác không * Ta quy ước ma trận hạng Toán Chương 4: MA TRẬN Slide ĐỊNH NGHĨA HẠNG CỦA MỘT MA TRẬN (tt) b/ Hạng ma trận tính chất sau: r(A) ... MA TRẬN − 2  − 5 − 4  − 2  − 5  − 4 Slide 22 BÀI TẬP CHƯƠNG 4: HẠNG CỦA MỘT MA TRẬN & MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO Bài 1: Tìm hạng ma trận 1  0 a/ A = 3  0 2  1 −1  2 c/ A =  4 ...
 • 33
 • 1,183
 • 1

Lũy thừa bậc n của một ma trận vuông

Lũy thừa bậc n của một ma trận vuông
...   −2 2n + − 3n + 2n 3n 2n + An =  −3 2n + −3 3n + 2n 3n 2n +  −3 2n + −4 3n + 2n 3n 2n + Ví dụ 3: Cho ma tr n sau:   A=  1     Hãy tính An Giải: Dạng chu n Jordan A là: ... (−5 )n − (−5 )n − 4 4 4 4 9n 9n + 9n + 9n − (−1 )n − (−1 )n + (−1 )n − (−1 )n + 4 4 (−5 )n + (−5 )n + (−5 )n − (−5 )n − 4 4 4 4 Ví dụ 4: Cho ma tr n sau:   1 A =  1  0 Hãy tính An Giải: 9n 9n + 9n ...  0 ma tr n khả nghịch P là:   1 1  1 −1 −1   P =  −1 −1  −1 −1 Ta có An = P −1 J n P Ta tính An là:     4 4 9n + 9n 9n 9n + (−1 )n + (−1 )n − (−1 )n + (−1 )n − 4 4 (−5 )n + (−5 )n +...
 • 4
 • 16,774
 • 170

“Đánh giá khả năng cố định CO2 của một số trạng thái rừng phòng hộ ở Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông tỉnh Quảng Trị”.

“Đánh giá khả năng cố định CO2 của một số trạng thái rừng phòng hộ ở Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông tỉnh Quảng Trị”.
... nghiệp cao học, tiến hành triển khai đề tài: “Đánh giá khả cố định CO số trạng thái rừng phòng hộ Ban quản rừng phòng hộ Hướng Hóa Đakrông tỉnh Quảng Trị” 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.2.1 ... tổng quát Xác định khả hấp thụ CO2 trạng thái rừng phòng hộ khu vực Ban quản rừng phòng hộ Hướng Hóa Đakrông trình giảm thiểu biến đổi khí hậu trái đất 2.1.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định lượng ... lượng CO2 thu tiến hành lượng giá hấp thụ CO rừng 2.1.3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa nguồn số liệu thu thập từ ô thí nghiệm trường Ban quản rừng phòng hộ Hướng Hóa Đakrông tỉnh Quảng...
 • 78
 • 241
 • 0

Xác định giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ (MEN), tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn và ứng dụng trong thiết lập khẩu phần nuôi gà thịt

Xác định giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ (MEN), tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn và ứng dụng trong thiết lập khẩu phần nuôi gà thịt
... định giá trị lượng trao đổi hiệu chỉnh nitơ tỉ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng tổng số loại thức ăn cho 77 3.3.1 Giá trị lượng trao đổi hiệu chỉnh nitơ thức ăn thí nghiệm 77 3.3.2 Tỉ lệ ... đánh giá giá trị lượng trao đổi tỉ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng thức ăn cho gia cầm 1.3.1 Các phương pháp đánh giá giá trị lượng trao đổi thức ăn cho gia cầm Trong nhiều năm qua, giá trị lượng trao ... liệu lượng trao đổi hiệu chỉnh nitơ, tỉ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng amino acid sở liệu thức ăn cho gia cầm Việt Nam từ góp phần gia tăng độ xác liệu đưa sở liệu thức ăn...
 • 162
 • 369
 • 0

Chương 3:Định thức của Ma trận Vuông

Chương 3:Định thức của Ma trận Vuông
...  0÷   Khai triển định thức theo cột ta A = ( −1) Toán 2+3 = −2 ( ) = −12 ĐỊNH THỨC CỦA MỘT SỐ MA TRẬN ĐẶC BIỆT : Định thức số ma trận đặc biệt : a/ Định thức ma trận đường chéo :  a11  ... Định thức số ma trận đặc biệt Tính chất định thức Tính định thức khai triển Laplace II/ BÀI TẬP : III/ ĐÁP SỐ & HƯỚNG DẪN : Toán I ĐỊNH NGHĨA Định nghĩa : Cho ma trận A ∈ M n ( K ) Định thức ma trận ... định thức −2 −3 A= 2 Ta đưa ma trận A dạng ma trận tam giác Toán TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC : h2 → h2 + 2h1 h3 → h3 − 3h1 h4 → h4 − h1 A 10 −1 −2 −10 Toán 2 TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC :...
 • 46
 • 638
 • 0

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcủa một số dự án trọng điểm tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án trọng điểm tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
... - NGUYỄN ANH BA ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƢ CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TẠI HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60850103 ... xây dựng bƣớc lấp đầy 45 CHƢƠNG – THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƢ CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TẠI HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG 2.1 Vị trí địa lý đặc điểm ... đất, bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ giai đoạn công nghiệp hóa – đại hóa - Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thƣờng hỗ trợ tái định dự án thu hồi đất địa bàn huyện An Lão, thành phố...
 • 119
 • 338
 • 0

Tiểu luận thực nghiệm xác định các yếu tố ma trận của hệ thống quang học

Tiểu luận thực nghiệm xác định các yếu tố ma trận của hệ thống quang học
... quyết: Xác định ma trận hệ quang học Bài tập áp dụng  Ma trận hệ quang học M = M MT M 0  1 t / n Mi =  ; MT =  ÷ ÷; 0   −1/ f i  A B M = ÷ C D  Từ ma trận ta biết yếu tố ma trận, ... Nguồn:http://people.westminstercollege.edu/faculty/ccline/courses/phys305/matrix%20methods.pdf Xác định yếu tố ma trận Cơ sở lý thuyết Nguồn: Introduction to matrix methods in optics, A Gerrard and G M Burch, John Wiley and Sons, 1975 Xác định yếu tố ma trận R: ... tố cho: n00,n1,n22,r, R11,R2 n ,n1, n , r, R ,R2 Bước 2: Xác định ma trận thành phần Bước 2: Xác định ma trận thành phần ma trận M ma trận M Bước 3: Chọn môi trường chiết suất Bước 3: Chọn môi...
 • 28
 • 312
 • 0

Xác định giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ (MEN), tỉ lệ tiêu hoá hồi tràng các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn và ứng dụng trong thiết lập khẩu phần nuôi gà thịt (TT)

Xác định giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ (MEN), tỉ lệ tiêu hoá hồi tràng các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn và ứng dụng trong thiết lập khẩu phần nuôi gà thịt (TT)
... hàm lượng AIA dịch hồi tràng (hoặc chất thải), hàm lượng chất dinh dưỡng phần, hàm lượng chất dinh dưỡng dịch hồi tràng (hoặc chất thải) Giá trị lượng trao đổi hiệu chỉnh nitơ (MEN) tỉ lệ tiêu ... tổng số thức ăn chất thải Giá trị lượng trao đổi hiệu chỉnh lượng nitơ tích lũy với hệ số f = 8,22 kcal/g Tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng (hoặc toàn phần) chất dinh dưỡng phần tính dựa hàm lượng AIA phần, ... liệu lượng trao đổi hiệu chỉnh nitơ, tỉ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng amino acid sở liệu thức ăn cho gia cầm Việt Nam từ góp phần gia tăng độ xác liệu đưa sở liệu thức ăn...
 • 58
 • 152
 • 0

Tiết 3 định thức của ma trận vuông

Tiết 3  định thức của ma trận vuông
... Chương I: Ma trận định thức Tiết 3: Định thức Mục tiêu ma trận vuông Hiểu định nghĩa ma trận ma trận vuông, định nghĩa định thức ma trận vuông số tính chất định thức Biết tìm ma trận ma trận vuông, ... a 23 + a 23 = a21 a31 a32 a 33 a31 a12 a22 a32 a 13 a11 ' a 23 + a21 a 33 a31 a12 ' a22 a32 a 13 ' a 23 a 33 A = (  ij 11 ×na12 a1 j a1n  a a) m 1.2 Định thức ma trận vuông  Chương I: Ma a ÷ định ... I: Ma trận định thức 1.2 Định thức ma trận vuông Tiết 3: Định thức 1.2.1 Định nghĩa & ví dụ ma trận vuông 1.2.2 Tính chất định thức A = (  ij 11 ×na12 a1 j a1n  a a) m 1.2 Định thức ma trận...
 • 20
 • 178
 • 0

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcủa một số dự án trên địa bàn huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án trên địa bàn huyện yên phong, tỉnh bắc ninh
... ñịa phương Xuất phát từ thực tiễn nói trên, tiến hành thực ñề tài: “ðánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh số dự án ñịa bàn huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh Trường ðại học Nông ... Vị trí, quy mô, tính chất hai dự án 57 4.3.3 Công tác bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh hai dự án 59 4.3.4 ðánh giá kết thực bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh hai dự án 65 4.4 Ảnh hưởng việc thu hồi ... số dự án huyện Yên Phong - ðánh giá việc thực bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh dự án xây dựng Nút giao liên thông ñường giao thông Khu công nghiệp Yên Phong Tỉnh lộ 286, Quốc lộ 18 dự án xây dựng...
 • 107
 • 220
 • 0

Đề cương ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG tác THU hồi đất, GIẢI PHÓNG mặt BẰNG, bồi THƯỜNG, hỗ TRỢ tái ĐỊNHcủa một số dự án TRỌNG điểm tại đại mỗ NAM từ LIÊM hà nội GIAI đoạn 2010 2015

Đề cương ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG tác THU hồi đất, GIẢI PHÓNG mặt BẰNG, bồi THƯỜNG, hỗ TRỢ tái ĐỊNH cư của một số dự án TRỌNG điểm tại đại mỗ NAM từ LIÊM hà nội GIAI đoạn 2010  2015
... đất thực trạng sử dụng đất III Đánh giá chung - Thu n lợi - Khó khăn  Đánh giá sơ qua tác động tới dự án, quy hoạch, thu hồi đất… Phần III: Đánh giá thực trạng thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, ... II.4 Đánh giá công tác thu hồi đất, GPMB II.5 Chính sách hỗ trợ Tài Đất đai, tái định Chuyển đổi nghề, giải việc làm Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất Kiến nghị, đánh giá công tác tái định ... *** Các dự án trọng điểm giai đoạn 2010 2015 II - - III Dự án 1… Dự án 2… Dự án 3… Sự khác sách bồi thường giai đoạn trước 2013 giai đoạn sau 2013 Dự án 1: …… II.1 Phương án thu hồi đất, GPMB...
 • 8
 • 634
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cách tính định thức của một ma trậnđịnh thức của một số ma trận đặc biệtđịnh nghĩa hạng của một ma trậnđịnh nghĩa hạng của một ma trận tttìm đa thức đặc trưng của một ma trậntính chân thực của một bức tranhhạng của một ma trậncách tìm hạng của một ma trậncách tính hạng của một ma trậnma tran dong cua mot ma tranứng dụng định thức để tìm ma trận nghịch đảobài tập chương 4 hạng của một ma trận amp ma trận nghịch đảohoán vị dòng cột của một ma trậnđịnh thức của ma trậnđịnh thức của ma trận phản đối xứngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả