đề ôn thi TNTHPT môn tiếng anh

đề ôn thi TNTHPT môn tiếng anh

đề ôn thi TNTHPT môn tiếng anh
... THE END - 10 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN (ĐỀ LUYỆN 175) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian: 90 phút PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8 điểm) Mark the letter ... watch this kind of thing on the news? Wouldn't it be better if they would concentrate on more important issues? SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN MÔN THI: TIẾNG ... -THE END 20 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN (ĐỀ LUYỆN 180) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian: 90 phút PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8 điểm) Mark the letter...
 • 109
 • 369
 • 0

10 đề ôn thi ĐH môn tiếng anh có đấp án

10 đề ôn thi ĐH môn tiếng anh có đấp án
... b-biscuit i 6-d i3 7-c 8-a c-there e3 c-building i 9-c 10- a d-mere i3 d-guilty gilti ễN T P THI I H C ,CAO NG NM H C 2 010- 2011 MễN THI: TI NG ANH s (Th i gian lm bi: 90 phỳt) Question 1:Read the ... a-most of everythings b-almost everything c-most of everything d-almost everythings 9, The movie was I went to sleep a-boring until b-too boring c-so boring that d-such boring that 10, He speaks ... 8-b 9-a 10- a emit [i'mit] bục ra, s toa (mui vi, hi ) huddle [hdl]( (th ng) + together) tum tum vao v i nhau; n m ruc vao 7- ễN T P THI I H C ,CAO NG NM H C 2 010- 2011 MễN THI: TI NG ANH s...
 • 28
 • 409
 • 4

on thi TNTHPT- mon tieng anh lop12

on thi TNTHPT- mon tieng anh lop12
... informs consumers about new products availalble on the market It gives us information about everything However; there is one problem with this The "information" is actually very often misinformation ... healthiness 29 a contribution b collaboration c consumption d production 30 a recover b reforest c refresh d restrain 31 a defend b compete c volunteer d eliminate 32 a care b beat c limitation ... selfdiscipline in this way: on the first day of his therapy, he must go into a store, stay five minutes and then leave On the second day, he should stay for ten minutes and try something on On the third...
 • 14
 • 78
 • 0

Chủ đề ôn thi nói môn tiếng anh cao học

Chủ đề ôn thi nói môn tiếng anh cao học
... for Tet holiday is taken place very soon because it requires many steps(this sentence has no grammar mistake; however i think the idea is not really good), All members of families clean and redecorate ... show Buddha their hearts and wish their families good things and power to avoid bad lucks During the first days of New Year, Vietnamese people things that are supposed to be good for themselves ... and unique "Tet" is the word that is very familiar to Vietnamese people whenever we think about our country This is the time for family reunion, for festivals, and for people to give love to their...
 • 14
 • 181
 • 0

Đề cương ôn thi TN Môn Tiếng Anh hẹ 3 năm

Đề cương ôn thi TN Môn Tiếng Anh hẹ 3 năm
... Trói,buộc,bám Cắn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 blow break bring ... practise 29 prevent 30 prohibit 31 propose 32 quit 33 recall 34 report 35 resent 36 resist 37 risk 38 suggest 39 support 40 tolerate 41 understand 42 be accustomed to = be used to 43 be busy 44 be ... WHICH” mệnh đề có giới hạn (khơng đứng sau dấu phẩy, prep) *Dùng dấu phẩy tách mệnh đề quan hệ khỏi mệnh đề tiền danh từ là: - Danh từ riêng - Danh từ bổ nghĩa = THIS, THAT, THESE, THOSE - Danh từ...
 • 22
 • 122
 • 2

ôn thi đh môn tiếng anh,án và giải thích đề 20

ôn thi đh môn tiếng anh,án và giải thích đề 20
... want to Câu gốc: Việc cỏ công viên bị cấm - A: Mọi người thích cỏ công viên -> loại khác nghĩa - B: Chúng ta cỏ -> loại thân câu nghĩa có vấn đề - C: Chúng ta không cỏ công viên (must not = is ... cân anh không thành công - A: Chuyện Fred giảm cân hay không không quan trọng -> loại - B: Dù cố gắng, Fred giảm cân -> gần nghĩa với câu gốc - C: Fred cố gắng giảm cân anh thành công -> loại ... thích đến thư viện nhà - A: Cô muốn đến thư viện nhà - B: Cô không thích đến thư viện - C: Cô không thích đến thư viện mà chẳng thích nhà - D: Cô thường nhà thay đến thư viện Trong tất lựa chọn...
 • 26
 • 452
 • 5

ôn thi đh môn tiếng anh,án và giải thích đề 21

ôn thi đh môn tiếng anh,án và giải thích đề 21
... - Tuy nhiên không nhận điều em xem xét câu + Câu A: Dấu vân tay không bị lưu lại trừ người đàn ông đeo găng tay -> thân câu không logic + Câu B: Người đàn ông đeo găng tay để không lưu lại dấu ... khoác vào Con bị cảm lạnh - A: Mãi lúc mặc áo khoác bị cảm lạnh - B: Mặc áo khoác vào, không bị cảm lạnh - C: Con không mặc áo khoác mà bị cảm lạnh - D: Con không cảm lạnh trừ mặc áo khoác vào ... bay -> khác nghĩa C: Không thông báo thay đổi lịch trình bay, Martin bị lỡ chuyến bay -> gần nghĩa D: Không bị lỡ chuyến bay, Martin thông báo thay đổi lịch trình bay -> thi t lập sai quan hệ...
 • 28
 • 2,038
 • 26

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 1

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 1
... Anh tập môn lặn với bình dưỡng khí anh bị yếu tim A: Việc anh bị yếu tim không ngăn anh tập môn lặn với bình dưỡng khí B: Môn lặn với bình dưỡng khí khiến anh bị yếu tim C: Lý anh tập môn lặn ... Câu tạm dịch : "Trong suốt thời kì Ánh sáng, lòng mộ đạo chất lý tính " ("power" câu hiểu "thánh thần/ thực thể tối cao) - Thời kì Ánh sáng diễn vào khoảng kỉ 18 -> dùng khứ đơn (hành động diễn ... hình thức so sánh so sánh nhất, có tác dụng nhấn mạnh - by oneself : mình, tự (dùng nói làm giúp đỡ Trong câu có hình thức so sánh "the most difficult" vào nghĩa đáp án cho -> đáp án C Question...
 • 27
 • 1,111
 • 13

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 2

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 2
... “make” động từ nguyên thể không "to" => Chọn A Dịch: Công việc đồng lương ngành công nghiệp dựa tài nguyên thi n nhiên mà nhiều vùng nông thôn lệ thuộc vào ngày buộc người công nhân phải tìm đường ... : thi u kiên nhẫn Research (n) : nghiên cứu Concern (n) : mối quan tâm, lo ngại Stimulus (n) : khuyến khích Căn vào nghĩa câu chọn “concern” (“Bởi lo ngại nông thôn nước Mĩ có thật nông thôn ... -> less popular (đoạn 5) B sai: early 20 th century -> late 20 th century (đoạn 2) C sai: phong trào giải phóng phụ nữ bắt đầu Anh vào đầu kỉ 20 (đoạn 1) Mĩ vào kỉ 19 (đoạn 3) =>D Question 77: The...
 • 31
 • 904
 • 10

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 3

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 3
... được, đáng kinh ngạc B predictable : đoán trước C remarkable : đáng ý D notable : có tiếng, đáng ý Căn vào câu sau : Hiện tượng El Nino xảy năm lần => điều có nghĩa người ta trước dự đoán trước ... (1 sở thích/ môn thể thao mới) => chọn D Question 38 : All of us won't go camping the weather stays fine A unless B so C but D however Question 39 : I clearly remember you about this before ... similar things every day D Without formal education, people won’t be able to read and write - Loại A nội dung không đề cập - Câu B (căn vào nội dung chí đáp án câu hỏi trước) - C loại đọc câu dựa vào...
 • 24
 • 411
 • 5

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 4

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 4
... three times + so sánh hơn/ so sánh - Xét mặt kết hợp từ, không dùng tính từ "much/many" bổ nghĩa cho danh từ "rate" mà thường dùng "high/low" - Hơn cấu trúc so sánh đối tượng so sánh phải song song ... Trong câu đối tượng so sánh tỉ lệ lạm phát Hi Lạp tỉ lệ lạm phát "đất nước tôi" Căn vào điều có đáp án A Trong đáp án : that = the inflation Question 17: Is it true that this country produces more ... pronunciation is difficult for me A: Phát âm từ Tiếng Anh không phức tạp => loại sai nghĩa B : Khi trường học phát âm Tiếng Anh không nhanh cho => loại không nghĩa C => sai cách diễn đạt Cách diễn...
 • 24
 • 320
 • 3

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 5

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 5
... Câu đề là: Có cần thi t phải gặp cô bạn nhà ga không? Đây cấu trúc câu cần thi t: "It is essential/ necessary/ vital (+ for someone) to something" Vì cấu trúc nên đáp án A B bị loại cần thi t ... Effects on Our Life” D “Types of Power Plants” - Đáp án A: không nghĩa - Đáp án C: sai nghĩa - Đáp án D: không nghĩa - Đáp án B đáp án dựa vào nội dung VIII Read the following passage taken from ... “getting ready to something” B “not objecting to doing anything” C “not wanting to something” D “eager to something” "unwilling" có nghĩa là:không muốn/ ý định/ không sẵn lòng =>C đáp án Question 80:...
 • 23
 • 893
 • 16

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 6

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 6
... Đây cấu trúc so sánh phù hợp nghĩa Do vậy, đáp án C D bị loại Đây so sánh tiền - không đếm nên phải dùng "much".=> Đáp án A - Câu dịch là: "John phải trả đô la cho bữa ăn, không tốn nhiều tiền ... đáp án Question 26: – “How you like your steak done?” – “ .” A.Very much B Well done C I don’t like it much D Very little - Đáp án B : well done (chín kỹ) đáp án thích hợp cho câu hỏi "Bạn thích ... survive the operation - Câu đề : Anh ta sống sót nhờ bác sỹ phẫu thuật lành nghề - Đáp án A : không hợp nghĩa - Đáp án B : khác nghĩa hoàn toàn - Đáp án C: trái nghĩa => D đáp án Đây hình thức câu điều...
 • 25
 • 390
 • 4

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 7

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 7
... - Câu đề : Peter không làm việc từ tháng Tư Từ "hardly" có nghĩa không (vẫn có ít) - Đáp án A ngược nghĩa - Đáp án B nghĩa không liên quan - Đáp án D sai nghĩa "not at all" hoàn toàn không khác ... anything, not even the bread and butter D wouldn’t touch the bread and butter, but she ate other things - Câu đề : Cô chẳng ăn vài mẩu nhỏ bánh mỳ bơ - Loại đáp án A, C D không nghĩa - Đáp án ... cô không? Cấu trúc câu A C giải thích Câu B: Mind you dùng để đưa lời giải thích đến sau Câu D: You see dùng để đưa lời giải thích cho việc Như vậy, ta kết luận câu A "let me see"- đáp án phù...
 • 27
 • 280
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bo de thi tnthpt mon tieng anh nam 2015de cuong on thi hk2 mon tieng anh lop 11đề ôn thi bằng b tiếng anhđề ôn thi bằng c tiếng anhđề ôn thi tốt nghiệp tiếng anhđề luyện thi đh môn tiếng anh 2012đề ôn thi tốt nghiệp tiếng anh 2008ôn thi đh môn tiếng anhôn thi dh môn tiếng anhđề ôn thi đại học tiếng anh có đáp ántai lieu on thi hsg mon tieng anh 12tuyển tập đề ôn thi đại học tiếng anhngu phap on thi dh mon tieng anhđề ôn thi tốt nghiệp tiếng anh 12đề ôn thi đại học tiếng anhLich thi hoc ky I nam hoc 2017 2018 dot thi 1 12 Thg9 17 10 13 41(dot 1)Lich thi hoc ky I nam hoc 2017 2018 dot thi 1 12 Thg9 17 10 13 41(dot 1)Lich thi tu (2110 0511)LT DuocMẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịchQuyết định 912 QĐ-BTC Quy định về việc nộp thuế điện tửPháp lệnh 07 2008 PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều pháp lệnh Thuế Tài nguyênChỉ thị 20 CT-UBND năm 2016 về nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Long AnHiệp định đối tác xuyên thái bình dương (TPP)BAI BAC SY THUANHướng dẫn 329 NHCS-TDSV về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đấtWEE SIONG TEO.Syncope risk stratificationMẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựngMẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trìnhThông báo 1418 TB-VT năm 2016 cước vận chuyển pháo hoa Tết Đinh dậu do Cục Vận ban hànhAF ablation bc.NTrChỉ thị 07 CT-UBND ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư côngHướng dẫn 1499 HD-TLĐ về Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động và XD quy chế đối thoại tại doanh nghiệpThông tư 33 2014 TT-BCTKế hoạch 227 KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Hà GiangKế hoạch 3506 KH-UBND năm 2016 bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Long An ban hành