68460 icona pop i love it 2

Giáo án Toán học - Lớp 3 - Học kỳ I - Tuần 1, 2

Giáo án Toán học - Lớp 3 - Học kỳ I - Tuần 1, 2
... - cộng 7, viết + Có 24 5 học sinh + Số học sinh Kh i lớp số học sinh Kh i lớp 32 em + học sinh lên bảng làm b i, học sinh lớp làm vào Gi i: Số hs kh i là: 24 5 – 32 = 2 13 (học sinh) Đáp số: 2 13 ... động 2: Ôn tập gi i toán nhiều hơn, hơn: Mục tiêu: Củng cố gi i toán (có l i văn) nhiều hơn, Cách tiến hành: * B i 3: + G i học sinh đọc đề + Kh i lớp học sinh? + Số học sinh Kh i lớp so v i ... gi i toán có l i văn phép trừ B CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Giáo án Toán Lớp Ba HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Kiểm tra cũ: - Học sinh lên bảng làm 1 ,2 ,3 trang + học sinh...
 • 22
 • 1,335
 • 3

Mini report - Bài mẫu (2)

Mini report - Bài mẫu (2)
... considerable lack of funds for High Risk Disease Prevention If it is the case, many people who have high-risk diseases can not receive enough help and the number of death caused by these diseases may ... expenditure on High Risk Disease Prevention would lead to the situation that many people who have high-risk diseases would not receive enough support and they may die because of not being supported...
 • 3
 • 2,118
 • 15

tác động của con người và hậu quả của nó đối v[í sinh quyển 2 - Sở GD và ĐT TP Hồ Chí Minh

tác động của con người và hậu quả của nó đối v[í sinh quyển 2 - Sở GD và ĐT TP Hồ Chí Minh
... Ú5À²½‡ðááBe|§Êþ¬¾;_Ùü¹\©»k 2 û"/ =- »³ỉåe - SPĨƒ´j¡ã 9.ê²JO¾ - ®¯/¯ a_bbaBÊ•‘‘–£Jj££ªƠœ\=ýR¦’º÷_IZx-ƠꎖÇW - úỊýW¯ÛỵƯ÷Û«Ý¡ùðËMi‰•– ỴÏP|¬Õ+/Ÿ]¡éïGø—đ‘Ư| ´\_:‘HƠƠ0y\ë㤽ð¯˜> - ËiÁf+±Tn7kWèưN½Fú ... ™%k™'ûÍÉ£¾7TßÅyµèÿú‘òZ@ÿkĐûu°ç×-N©lBlámÚÞ:ßÝ;mZÏ[x‹f[¥üOq=ÙHm3™ỵóÝ”pÛ¾“Q-dDÅÅøÅ€ƯR e?»Z§å䃪C/ü‰ỈÄÉRzʼnQ×2O‡¾Ø–~–(ÉỊ|{=_ç ÉMO2 ›]¨Os>èøĨàÊËo¼E¨½£åF-bÛÇ· [ - Zº7륻¼š÷ưŒžãA—Å.]iº¸9ÏíšÃ - Ÿ»'búßdåŸșÿÊÞ#“)IÄỈV‘yjỈ*^^"U~= oÈ©‘Ìâ}¨LÛ¶ 2 øž~Zỉó„ÍúÉžỵ‰gä’}CŠ· ůnÛÿªHl›ÊçÜÿà×»ˆ ... ×þ☓è}¼áF*· gXvUË...
 • 30
 • 356
 • 0

Hình học: Chương I- Đoạn thẳng (2)

Hình học: Chương I- Đoạn thẳng (2)
... B Hình gồm điểm, điểm ntn? + Hình đợc gọi có tính chất ntn nghiên cứu hôm Hoạt động2: Đoạn thẳng AB gì? Hình đợc gọi đoạn 1) Đoạn thẳng AB gì? thẳng AB Vậy đoạn thẳng + Đoạn thẳng AB hình AB hình ... MF, EN, EF, NF b) Vẽ đoạn thẳng EF đờng thẳng MN Trên hình đoạn thẳng nào? + Qua so sánh đoạn thẳng đờng thẳng? + Đoạn thẳng bị giới hạn + Vậy đoạn thẳng hai phia, đờng thẳng không bị giới ... Tiết 7: Đoạn thẳng I.Mục tiêu: 1) Kiến thức: Hs nắm đợc: Định nghĩa đoạn thẳng Các vị trí đoạn thẳng, tia đờng thẳng 2) Kỹ năng: Biết vẽ đoạn thẳng Biết nhận dạng đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt...
 • 61
 • 143
 • 0

Đề KT học kì I (BGD) đề 2

Đề KT học kì I (BGD) đề 2
... ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP Đề số (Th i gian làm b i: 90 phút) A MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Nhận biết TN TL Chủ đề Số hữu tỷ, số thực Thông hiểu TN TL 0,75 Hàm số Đồ thị 0,5 Tam giác 2, 5 ... 1,0 Tổng 1,75 0,5 0 ,25 2, 0 21 3,75 3,5 Chữ số phía trên, bên tr i ô số lượng câu h i; chữ số góc ph i ô trọng số i m cho câu ô B N I DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan (4 i m) Trong câu có lựa ... MN vuông góc v i I trung i m MN Đúng Sai II Tự luận (6 i m) Câu 11 Hai đường thẳng cắt cho góc tạo thành có góc 350 ⎡⎛ Số đo góc l i là: ⎞⎛ Câu 16 (1,75 i m) Tính giá trị biểu thức M = ⎢⎜...
 • 5
 • 166
 • 0

KT HK I Vật ly 2 ban-co DA

KT HK I Vật ly 2 ban-co DA
... Nguyễn Gia Thiều – Hà N i KiÓm tra häc kú I - N¨m häc 20 08 -20 09 - M«n: VËt lý (11) Đáp án biểu i m kiểm tra học kỳ I Môn: Vật lý - Lớp 11 – 20 08 – 20 09 ĐỀ I Phần chung: (7 i m) B i 1: (4 i m) ... Cu-lông i n tích i m q1, q2 - Phương: đường thẳng n i i n tích i m (0 ,25 đ) - Chiều: Lực đẩy q1.q2 > (0 ,25 đ) Lực hút q1.q2 < q q - Độ lớn: F = k 2 (0,5 đ) r v i k = 9.109 N.m2/C2, r khoảng ... Trường THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà N i KiÓm tra häc kú I - N¨m häc 20 08 -20 09 - M«n: VËt lý (11) B i kiểm tra học kỳ I Họ tên: Môn VẬT LÝ (Lớp 11) Lớp: Th i gian làm b i: 45 phút Đề SBD: ...
 • 5
 • 174
 • 0

Đề kiểm tra Thể dục 9 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra Thể dục 9 HK I - Đề số 2
... 4giai đoạn Thực chưa kĩ thuật 1 -2 giai đoạn Chưa hoàn thành kĩ thuật giai đoạn i m Thành tích Nam 2, 0 Trên 40m 1,5 1,0 (mét) Nữ i m Tổng i m Trên 25 m 5-6 7-8 34 đến 39m 19 đến 24 m 3, 5-4 ,5 5-6 ... 28 đến 33m 13 đến 18m 3,0 3-4 0,5 Dư i i 0, 5-1 ,5 1 -2 28 m 13m Chú ý: Những trường hợp đặc biệt giáo viên tự i u chỉnh cho hợp lý NHÓM BIÊN SOẠN Vũ Thị Thư - Viện Chiến lược Chương trình Giáo ... cu i giữ thăng D Chuẩn bị, chạy đà, sức cu i cùng, ném giữ thăng Em i n cụm từ vào chỗ … cho hợp lý Khi tập kĩ thuật nhảy xa kiểu " Ng i" , giai đoạn giậm nhảy hai giai đoạn(1) nhảy xa Khi giậm...
 • 4
 • 371
 • 1

Đề kiểm tra Thể dục 8 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra Thể dục 8 HK I - Đề số 2
... vòng cung qua xà A Giai đoạn chạy đà C Giai đoạn qua xà B Giai đoạn giậm nhảy D Giai đoạn r i xuống đất Phần II: Thực hành ( 8, 0 i m ) Em tập thể dục phát triển chung (thể dục liên hoàn) 35 nhịp ... vui, tư i Tổng i m 8, 0 Chú ý: Những trường hợp đặc biệt giáo viên tự i u chỉnh cho hợp lý NHÓM BIÊN SOẠN Vũ Thị Thư - Viện Chiến lược Chương trình Giáo dục – (04) 9 42 489 4 B i Thị Duơng - Viện ... Phần I: Lý thuyết ( 2, 0 i m) Hãy khoanh tròn chữ in hoa vào trước câu trả l i Em cho biết kĩ thuật nhảy cao kiểu "Bước qua" gồm giai đoạn? A giai đoạn B giai đoạn C giai đoạn D giai đoạn Khi thực...
 • 4
 • 502
 • 4

Đề kiểm tra GDCD 9 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra GDCD 9 HK I - Đề số 2
... bui ti nhng hụm cú phim hay E Ngoi gi hc, Linh cũn tỡm c thờm sỏch bit nhiu hn v lch s dõn tc ni vi ni vi ni vi ni vi II T LUN (7 im) Cõu (2 im) Vỡ chỳng ta phi k tha v phỏt huy truyn ... phi chng chin tranh, bo v ho bỡnh vỡ : - Ho bỡnh l khỏt vng, l m c muụn i ca nhõn dõn ta v nhõn dõn th gii Chin tranh l thm ho, gõy au thng cho loi ngi (0,5 im) - Hin nay, nhiu ni trờn th gii ... Hc sinh nờu c : - Khụng tỏn thnh ý kin ú (0,5 im) - Vỡ: + Vic lm ca Minh tng nh tit kim c thi gian, lm c nhiu vic, nhng thc khụng cú cht lng, hiu qu (0,5 im) + Minh khụng nghe ging s khụng hiu...
 • 7
 • 789
 • 30

Đề kiểm tra GDCD 8 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra GDCD 8 HK I - Đề số 2
... ý kiến Hà không? Vì sao? 2/ Nếu bạn thân Hà, em n i v i i u gì? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 i m) Câu 1: (1 i m) kết n i cho 0 ,25 i m: - a/ n i v i ; b/ n i v i ... (7 i m) Câu 1: (2 i m) Yêu cầu học sinh nêu được: - Tôn trọng ngư i khác đánh giá mức, coi trọng danh dự, phẩm giá l i ích ngư i khác, thể l i sống có văn hoá ngư i (1 i m) - Nhận xét ngắn ... lấy việc c/ Tự học d/ Tìm cách gi i tập đ/ Tích cực lao động e/ Luôn đảm bảo hợp đồng v i khách hàng quan trọng … n i v i …… … n i v i …… … n i v i …… B - Phẩm chất đạo đức Lao động tự giác Lao...
 • 7
 • 752
 • 9

Đề kiểm tra Địa lý 8 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra Địa lý 8 HK I - Đề số 2
... ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ LỚP HỌC KÌ I ĐỀ (Th i gian: 45 phút, không kể th i gian giao đề) I Trắc nghiệm khách quan ( i m) Câu (2 i m) Khoanh tròn chữ in hoa đứng trước ý câu ... ý 0,5 i m) a) : C ; b) : B ; c) : D ; d) : B Câu ( i m, ý ghép 0,5 i m) b) Ghép : 1- e , 2- b , 3- a , 4- c II Tự luận (6 i m) Câu (2, 5 i m) a) Khoáng sản vùng có nhiều chủng lo i phân bố ... du miền n i Bắc Bộ? c) Gi i thích ngành công nghiệp luyện kim l i phân bố Th i Nguyên? Câu (3,5 i m) Dựa vào bảng số liệu : Sản lượng thuỷ sản Bắc Trung Bộ Duyên h i Nam Trung Bộ năm 20 02 (nghìn...
 • 5
 • 660
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định 3225 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 08 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thái BìnhQuyết định 35 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà VinhQuyết định 44 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35 2011 QĐ-UBND Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Long AnQuyết định 2168 QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ theo quy định Luật Đầu tư năm 2014 do tỉnh Phú Yên ban hànhQuyết định 2708 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp do tỉnh Khánh Hòa ban hànhQuyết định 4988 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật cho đàn vật nuôi giống gốc trên địa bàn thành phố Hà NộiQuyết định 33 2016 QĐ-UBND sửa đổi Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 45 2014 QĐ-UBNDQuyết định 19 2016 QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định 1190 QĐ-UBND về mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý đất đai năm 2016 do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 3532 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3538 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Đồng Ngư, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3619 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh HóaQuyết định 3587 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Cửa Đạt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh HóaQuyết định 1478 QĐ-UBND năm 2016 Quy định thực hiện chế độ, chính sách về bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc KạnQuyết định 2047 QĐ-UBND năm 2016 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Lâm ĐồngQuyết định 1490 QĐ-BCĐ năm 2016 phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Bắc KạnQuyết định 2510 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn do tỉnh Thái Bình ban hànhQuyết định 45 2016 QĐ-UBND về quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre do tỉnh Bến Tre ban hànhQuyết định 3586 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Sông Mực, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa