Giáo Trình Cung Cấp Điện

Giáo trình: Cung cấp điện

Giáo trình: Cung cấp điện
... cho thấy lĩnh vực cung cấp điện có ý nghĩa hẹp Định nghĩa: Hệ thông cung cấp điện bao gồm khâu phân phối; Tuyền tải & cung cấp điện đến hộ tiêu thụ điện Vài nét đặc trng lợng điện: 1- 2- 3- Khác ... hình tia cung cấp cho phụ tải tập trung SĐ hình tia cung cấp cho phụ tải phân tán HV-a2.3 Đ Đ Đ SĐ cung cấp điện đặt dọc nhà xởng nơi có mật độ cao Đ SĐ liên thông mạng cáp SĐ cung cấp điện đờng ... 5.4 Tính toán mạng điện kín: 1) Khái niệm chung: Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện ngời ta thờng sử dụng mạng điện kín Là mạng điện mà hộ dùng điện đợc cung cấp từ phía Mạng điện kín đơn giản...
 • 119
 • 6,724
 • 70

Giáo trình cung cấp điện

Giáo trình cung cấp điện
... Phn I TRM IN X NGHIP Chng I H THNG CUNG CP IN I.1 Khỏi nim chung v h thng cung cp in xớ nghip H thng cung in xớ nghip m nhim vic cung cp in nng mt cỏch tin cy, kinh t v vi cht lng ... cõy cung cp in thp, vỡ th s c s dng cung cp in cho ph ti loi II v loi III (hỡnh I-1.a) cung cp cho ph ti loi I cn phi b trớ ng dõy d phũng (hỡnh I-1.b) Loi s (hỡnh I-1) thng c ỏp dng cung ... tớnh cung cp in liờn tc Tớnh cung cp in liờn tc ph thuc vo loi h dựng in Tuy nhiờn iu kin cho phộp ngi ta c gng chn phng ỏn cung cp in cng cao cng tt 1.5.3 m bo tớnh an ton Vic t chc h thng cung...
 • 155
 • 1,955
 • 12

Giáo trình cung cấp điện

Giáo trình cung cấp điện
... Giáo trình Cung cấp điện http://www.ebook.edu.vn GI I THI U CHUNG V CUNG C P I N L I I N V L I CUNG C P I N H th ng i n bao g m ba khõu: ngu n ... Nh Trởng A V Giáo trình Cung cấp điện http://www.ebook.edu.vn Chng 1: TNH TON PH T I I N 1.1 KHI NI M CHUNG Ph t i i n l s li u u tiờn v quan tr ng nh t tớnh toỏn thi t k h th ng cung c p i n ... phũng Biên soạn: Đỗ Nh Trởng 20 Giáo trình Cung cấp điện http://www.ebook.edu.vn Chng 2: TNH TON T N TH T I N P, T N TH T CễNG SU T, T N TH T I N NNG 2.1 S THAY TH L I CUNG C P I N Th ng dựng lo i...
 • 82
 • 936
 • 3

Giáo trình cung cấp điện

Giáo trình cung cấp điện
... Giáo trình Cung cấp điện http://www.ebook.edu.vn GI I THI U CHUNG V CUNG C P I N L I I N V L I CUNG C P I N H th ng i n bao g m ba khõu: ngu n ... Nh Trởng A V Giáo trình Cung cấp điện http://www.ebook.edu.vn Chng 1: TNH TON PH T I I N 1.1 KHI NI M CHUNG Ph t i i n l s li u u tiờn v quan tr ng nh t tớnh toỏn thi t k h th ng cung c p i n ... phũng Biên soạn: Đỗ Nh Trởng 20 Giáo trình Cung cấp điện http://www.ebook.edu.vn Chng 2: TNH TON T N TH T I N P, T N TH T CễNG SU T, T N TH T I N NNG 2.1 S THAY TH L I CUNG C P I N Th ng dựng lo i...
 • 82
 • 629
 • 0

Giáo trình cung cấp điện

Giáo trình cung cấp điện
... Giáo trình Cung cấp điện http://www.ebook.edu.vn GI I THI U CHUNG V CUNG C P I N L I I N V L I CUNG C P I N H th ng i n bao g m ba khõu: ngu n ... Nh Trởng A V Giáo trình Cung cấp điện http://www.ebook.edu.vn Chng 1: TNH TON PH T I I N 1.1 KHI NI M CHUNG Ph t i i n l s li u u tiờn v quan tr ng nh t tớnh toỏn thi t k h th ng cung c p i n ... phũng Biên soạn: Đỗ Nh Trởng 20 Giáo trình Cung cấp điện http://www.ebook.edu.vn Chng 2: TNH TON T N TH T I N P, T N TH T CễNG SU T, T N TH T I N NNG 2.1 S THAY TH L I CUNG C P I N Th ng dựng lo i...
 • 82
 • 558
 • 5

Giáo trình cung cấp điện P2

Giáo trình cung cấp điện P2
... tiếp cấp điện đến TB dùng điện, tai cần xác định chế độ lm việc thiết bị (xác định kt; %; ksd ; cos ) B2 Đ Quá trình sản suất phụ tải XN phát triển không ngừng Để đáp ứng liên tục nhu cầu dùng điện ... chiếu sáng, lò điện trở pha ) xem KM =1 (2.54) g) Phụ tải tính toán nút hệ thống CCĐ: (tủ phân phối, đờng dây chính, tram biến áp, trạm phân phối điện áp < 1000 V) Nút phụ tải ny cung cấp cho n nhóm ... pha, thiết bị dùng điện lại có thiết bị pha (thờng công suất nhỏ) Các thiết bị ny đấu vo điện áp pha điện áp dây Khi tính phụ tải cần phải đợc qui đổi pha + Khi có TB đấu vo điện áp pha công suất...
 • 13
 • 369
 • 4

Giáo trình cung cấp điện P1

Giáo trình cung cấp điện P1
... cho thấy lĩnh vực cung cấp điện có ý nghĩa hẹp Định nghĩa: Hệ thông cung cấp điện bao gồm khâu phân phối; Tuyền tải & cung cấp điện đến hộ tiêu thụ điện Vi nét đặc trng lợng điện: 1- 2- 3- Khác ... độ hệ thống điện, nhăm giữ vững chất lợng điện (u & f) Các trình điện xẩy nhanh Chẳng hạn sóng điện từ lan tuyền dây dẫn với tốc độ lớn xấp sỉ tốc độ ánh sáng 30 000 000 km/s (quá trình ngắn mạch, ... tỷ số thời gian đóng điện v thời gian ton chu trình sản suất (VD máy nâng; TB hn) c) Theo mức độ tin cung cấp điện: tuỳ theo tầm quan trọng kinh tế v xã hội, hộ tiêu thụ điện đợc CCĐ với mức...
 • 5
 • 408
 • 2

Giáo trình cung cấp điện P4

Giáo trình cung cấp điện P4
... hình tia cung cấp cho phụ tải tập trung SĐ hình tia cung cấp cho phụ tải phân tán HV-a2.3 Đ Đ Đ SĐ cung cấp điện đặt dọc nh xởng nơi có mật độ cao Đ SĐ liên thông mạng cáp SĐ cung cấp điện đờng ... PX nhận điện trục tiếp từ đờng dây cung cấp (35ữ110 kV) hạ xuống 0,4 kV - 10 kV ~ MF HV-c2.1 HV-a2.1 Sơ đồ lấy điện trực tiếp từ HT sử dụng mạng điện cung cấp bên ngoi trùnh với cấp điện áp ... 4.2 Sơ đồ cung cấp điện xí nghiệp: chia lm loại: Sơ đồ cung cấp điện bên ngoi, sơ đồ cung cấp điện bên HT ~ HT ~ ữ 10 kV HT ~ ữ 10 kV 35 ữ 220 kV SĐ-CCĐ...
 • 11
 • 319
 • 2

Giáo trình cung cấp điện P3

Giáo trình cung cấp điện P3
... tế hng năm điện dung PA thứ i Giá trị ny bao gồm khoản sau: + Tiền hao hụt sản phẩm điện + Tiền h hỏng sản phẩm điện + Tiền h hỏng thiết bị sản xuất điện + Thiệt hại điện lm rối loạn trình công ... Thiệt hại điện lm rối loạn trình công nghệ + Tiền trả lơng cho công nhân không lm việc thời gian điện trơng hợp có nhiều PA tiết hnh so sánh tiến hnh so snh hai PA một, để cuối xẽ tìm PA tốt Tuy ... (bao gồn chi phí khấu hao, tu sửa, bảo quản, trả lơngtính theo tỷ lệ vốn) YAi - chi phí tổn thất điện PA thứ i Dạng tổng hm Z: Z i = ( atc + avh ).K i + YAi Zi - đợc gọi l hm mục tiêu tính toán...
 • 4
 • 303
 • 2

Giáo trình cung cấp điện P7

Giáo trình cung cấp điện P7
... hệ phơng trình ta tìm đợc dung lợng bù kinh tế đặt điểm khác Trị số Qb giải l âm chứng tỏ việc đặt tụ điện bù hộ l không kinh tế, ta thay Qb không phơng trình lại v giải hệ (n-1) phơng trình lần ... giải hệ (n-1) phơng trình lần Ví dụ 9-2: Hau xí nghiệp công nghiệp v đợc cung cấp điện từ N theo HV-95 Giả sử tính đợc điện trở đoạn đờng dây 10 kV l v Hãy xác định dung lợng bù kinh tế 10 kV ... lớn, đặc biệt l xí nghiệp cỡ trung v lớn, xí nghiệp ny lúc tồn nhiều cấp điện áp khác nhau, m giá trung bình kVAr tụ bù cấp điện áp khác lại khác nhiều Vì ngời ta thờng chi nhỏ lm bớc: trớc hết...
 • 10
 • 267
 • 2

Giáo trình cung cấp điện P6

Giáo trình cung cấp điện P6
... A Tổn thất điện áp đờng dây không cần kiểm tra lại jkt < j 6.4 Lựa chọn tiết diện dây cáp theo tiêu kinh tế: http://www.ebook.edu.vn mạng điện cung cấp thờng có tiết diên lớn, tức điện trở nhỏ ... phần tổn thất R gây U - thnh phần tổn thất X gây Chú ý từ đặc điểm đờng dây Điện kháng đờng dây kim loại mầu (cung cấp điện áp) thay đổi theo tiết diện (xem VH), thờng chúng dao động phạm vi x0 ... suất v điện Trờng hợp ny l mạng công nghiệp đặc trng số sử dụng công suất cực đại lớn (Tmax lớn) kinh tế tiết diện dây phải đợc chọn theo phơng pháp mật độ dòng điện không đổi (các giáo trình...
 • 7
 • 279
 • 1

Giáo trình cung cấp điện P5

Giáo trình cung cấp điện P5
... 5.4 Tính toán mạng điện kín: 1) Khái niệm chung: Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện ngời ta thờng sử dụng mạng điện kín L mạng điện m hộ dùng điện đợc cung cấp từ phía Mạng điện kín đơn giản ... j A A B B S1 S S1 A mạng điện kín gồn đờng dây mạch kép S2 S2 S3 mạng điện kín gồm nguồn cung cấp để có ví dụ chung ta chọn sơ đồ có nguồn cung cấp nh HV A S3 mạng điện kín kiểu mạch vòng (1 ... 8100000 5.3 Tính tổn thất điện áp mạng điện: Tổn thất điện áp đờng dây cung cấp: dùng phơng pháp đồ thị phơng pháp giải tích để tính 1) Xét đờng dây 110; 220 kV bỏ qua điện dẫn tác dụng sơ đồ...
 • 17
 • 247
 • 1

Tài liệu Giáo trình cung cấp điện P12 ppt

Tài liệu Giáo trình cung cấp điện P12 ppt
... tất loại đờng dây cấp điện áp cột có đặt bảo vệ chống sét hay dây chống sét Điện trở nối đất cho phép cột phụ thuộc vo điện trở suất đất lấy 10 ữ 30 + Trên đờng dây pha dây, điện áp 380/220 V ... giả thiết 12.3 Quá điện áp thiến nhiên đặc tính sét: Sét l phóng điện khí đám mây v đất hay đám mây mang điện tích khác dấu Trớc có phóng điện sét có phân chia v tích luỹ mạnh điện tích đám mây ... tích luỹ điện tích dơng Cờng độ điện trờng tụ điện mây-đất tăng dần lên v chỗ no cờng độ đạt đến trị số tới hạn 25 ữ 30 kV/cm không khí bị ion hoá, tức l bắt đầu trở thnh dẫn điện v phóng điện bắt...
 • 7
 • 314
 • 1

Tài liệu Giáo trình cung cấp điện P11 ppt

Tài liệu Giáo trình cung cấp điện P11 ppt
... tiêu chuẩn: Etc Căn vo tính chất công việc, vo điều kiện đảm bảo sức khoẻ công nhân, vo khả cung cấp điện nớc Ban bố tiêu chuẩn độ rọi tiêu chuẩn cho loại hình công việc khác (Bảng 10-3; 10-4) ... kế trớc tiên l phải thu thập số liệu ban đầu bao gồm: + Mặt PX, mặt XN, vị trí máy móc PX + Mặt cắt cảu PX, XN nh xởng từ ấn định độ cao treo đèn + Đặc điểm qui trình công nghệ (mức xác loại hình ... lại đợc thiết kế vời nhiều kích cỡ công suất khác chung có qui luật phân bố cờng độ sáng Chính ti liệu thiết kế chiếu sáng lại xây dựng biểu đồ chiếu sáng đèn qui ớc có quang thông l 1000 lm cho...
 • 7
 • 235
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình cung cấp điện chương 9giáo trình cung cấp điện chương 8giáo trình cung cấp điện chương 7giáo trình cung cấp điện chương 5giáo trình cung cấp điện chương 10giáo trình cung cấp điện chương 3UNG DUNG VI SINH TRONG SAN XUAT CHAT MAU THUC PHAMỨNG DỤNG VSV TRONG CNTPLuận văn tốt nghiệp Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODAHoàn thiện pháp luật về sử dụng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong bộ luật lao động việt nam hiện nayskkn Giải pháp KHẮC PHỤC NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG VIỆC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNHSKKN Một số bài tập để dạy tốt môn Chạy ngắn cho học sinh lớp 10 trường THPT Nam Hàskkn Một số biện pháp để sử dụng và bảo quản các thiết bị - đồ dùng dạy học đạt hiệu quảskkn Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng thông minh ActivBoard môn GDQP - ANSKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG MÔN CHẠY BỀN ĐỐI VỚI HS TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH VÀ HS LỚP 10 NÓI RIÊNGBáo cáo - Công tác hạch toán kế toán tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ươngĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA 250 KVA LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍBáo cáo Bảo trì hệ thống mạng OSPFv3 và Dual-Stack trong IPv6Báo cáo đồ án Nhập môn công nghệ phần mềm - Tìm hiểu các quy trình phát triển phần mềmGiải pháp nâng cao quy trình giao nhận hàng hoá nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Quốc tế DeltaGẮN BÓ, SỐNG & PHÁT TRIỂNHỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (Quản lý tiến trình)sáng kiến kinh nghiệm Công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn khoa học cho sinh lớp 5skkn Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa và trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc qua truyện “Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọngskkn Xây dựng Tiêu chí thi đua ở trường THPT – DTNT Tỉnh