23731 the verbs releated to

Oxford University Press The Oxford Guide To English Usage

Oxford University Press The Oxford Guide To English Usage
... disagreement The proper aim of a usage guide is to resolve these problems, rather than describe the whole of current usage The Oxford Guide to English Usage has this aim Within the limits just ... Gowers, Oxford, 1965) NEB The New English Bible (Oxford and Cambridge, 1970) ODWE OED TLS The Oxford Dictionary for Writers and Editors (Oxford, 1981) The Oxford English Dictionary (Oxford, 1933) ... Christmas's Thomas's To form the plural possessive, they add an apostrophe to the s of the plural in the normal way, e.g bosses' the Joneses' dog the octopuses' tentacles the Thomases' dog French...
 • 219
 • 513
 • 4

Làm thế nào để tổ chức một hội nghị bán hàng thoải mái?

Làm thế nào để tổ chức một hội nghị bán hàng thoải mái?
... hội nghị bán hàng: Đầu tiên, không nên gọi hội nghị bán hàng, dùng từ "hội nghị khách hàng" để thay Đây vấn đề ngôn ngữ, vấn đề trọng tâm hội nghị bán hàng đơn thuần, mà trọng tâm gặp gỡ khách hàng ... không? Hội nghị bán hàng thoải mái? Chẳng phải bán hàng quy trình khó khăn, không dễ chịu, người bán hàng huênh hoang sử dụng thủ thuật hay sách để thuyết phục khách hàng bất đắc dĩ phải mua hàng ... khách hàng có không khí thoải mái, tích cực đặt câu hỏi, việc nhét đầy thông tin vào đầu họ Tìm cách nói đơn giản để biến hội nghị bán hàng trở nên thân thiện Dưới số gợi ý tốt cho nhà tổ chức hội...
 • 9
 • 1,821
 • 8

Tạo kháng thể kháng độc tố thần kinh trong nọc rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah)

 Tạo kháng thể kháng độc tố thần kinh trong nọc rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah)
... kháng độc tố thần kinh alpha đánh giá khả chống độc kháng thể nọc toàn phần rắn Hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) Các bước tiến hành • Tinh chế độc tố thần kinh alpha từ nọc rắn Hổ mang chúa • ... II: Tạo kháng thể kháng độc tố thần kinh alpha Gây miễn nhiễm thỏ để tạo kháng thể kháng độc tố thần kinh alpha 1.1 Nguyên tắc Để tạo kháng thể, buộc phải dựa vào thể động vật Kháng nguyên độc tố ... nọc độc Nhằm thực tốt xét nghiệm để tạo kháng huyết có khả trung hòa độc tố thần kinh alpha nọc rắn Hổ mang chúa, nọc xét nghiệm phải từ hỗn hợp nọc số lớn rắn Hổ mang chúa khác 29 Luận văn tốt...
 • 52
 • 1,032
 • 0

The Oxford Guide To English Usage

The Oxford Guide To English Usage
... disagreement The proper aim of a usage guide is to resolve these problems, rather than describe the whole of current usage The Oxford Guide to English Usage has this aim Within the limits just ... Ernest Gowers, Oxford, 1965) NEB The New English Bible (Oxford and Cambridge, 1970) ODWE The Oxford Dictionary for Writers and Editors (Oxford, 1981) OED The Oxford English Dictionary (Oxford, 1933) ... Tess's Father Christmas's Thomas's To form the plural possessive, they add an apostrophe to the s of the plural in the normal way, e g bosses' the octopuses' tentacles the Joneses' dog the Thomases'...
 • 139
 • 372
 • 3

Give correct forms of the verbs

Give correct forms of the verbs
... next week, he (see) the Eiffel Tower 46 I myself (witness) an accident on the Main Road yesterday A boy (knock) down by a car Then he (take) to the nearest hospital 47 Most of the Earth’s surface ... first as I (not get up) so early 66 Cuckoos (not build) nests They (use) the nests of other birds 67 I (wear) my sunglasses today because the sun is very strong 68 I wish that dog (lie down) He (keep) ... (feel) something hit me in the back I (not know) what it was 72 When I (see) the man, he (stand) outside the bank He (have)a cap on 73 When I (open) the cupboard door, a pile of books (fall) out 74...
 • 2
 • 330
 • 2

Lịch hoạt động cụ thể của tổ trưởng chuyên môn lập theo tuần

Lịch hoạt động cụ thể của tổ trưởng chuyên môn lập theo tuần
... ̣ ̉ ̉ Lich hoat đông cua tô trương chuyên môn tô 4-5 Năm hoc: 2010-2011 ̉ ̣ Trườ ng Tiêu hoc Cát Lâm ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ Lich hoat đông cua tô trương chuyên môn tô 4-5 Năm hoc: 2010-2011 ... tuần - tiế t - tiế t - tiế t - tiế t - tiế t - tiế t - tiế t Cát Lâm, ngày … tháng … năm 2010 Người lâ ̣p Nguyễn Hồng Phúc ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ Lich hoat đông cua tô trương chuyên môn ... t, báo cáo cuố i ho ̣c kì - tiế t - Làm sơ kế t, tổ ng hơ ̣p hoa ̣t đô ̣ng, thố ng kê báo cáo ho ̣c kì - Làm tổ ng kế t, tổ ng hơ ̣p hoa ̣t đô ̣ng, thố ng - tiế t kê báo cáo...
 • 4
 • 174
 • 1

Xem thêm