286 flashcards

TCXDVN 286-2003-Đóng cọc ép - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCXDVN 286-2003-Đóng cọc ép - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
... T vấn, Thi t kế 6.10 Đối với cọc ép sau, công tác nghiệm thu đài cọc khoá đầu cọc tiến hành theo tiêu chuẩn thi công nghiệm thu công tác bê tông bê tông cốt thép hành Giám sát nghiệm thu 8.1 ... tiêu chuẩn hành; - cấp phối bê tông; - kết thí nghiệm mẫu bê tông; - đờng kính cốt thép chịu lực; - đờng kính, bớc cốt đai; - lới thép tăng cờng vành thép bó đầu cọc; - mối hàn cốt thép chủ vào ... nghị với chấp thu n Chủ đầu t Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 4453 : 1995: Kết cấu bê tông bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công nghiệm thu TCVN 205: 1998: Móng cọc- Tiêu chuẩn thi t kế TCVN...
 • 37
 • 2,854
 • 5

3420 Toeic Flashcards back side

3420 Toeic Flashcards back side
... present v to gain entrance to; to get at PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Flashcards 3420 TOEIC Words n housing; residence; lodging; arrangement; adjustment v to complete; to achieve; to attain; ... PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Flashcards 3420 TOEIC Words adj fearful; worried; worrisome; eager; keen adv in whatever manner; however adv in some way adv separately; aside; into pieces abbr American ... 15 v to set aside; to allot; to adapt; to embrace; to accept v to organize; to settle; to structure; to order; to systematize PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Flashcards 3420 TOEIC Words n...
 • 245
 • 625
 • 5

3420 toeic flashcards front side

3420 toeic flashcards front side
... www.english-test.net Flashcards 3420 TOEIC Words v climb v clip n clipping n clock v clock n close v close adj close adv close n clout n coach v coach 42 n clip n coal PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Flashcards ... acceptance n access v access adj absent n accident PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Flashcards 3420 TOEIC Words v accommodate v accompany v accomplish n accomplishment n accord v accord n ... accountant n accounting v accredit n accommodation v accrue PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Flashcards 3420 TOEIC Words n accuracy n achievement v acquaint n acquaintance adj acquainted v acquire...
 • 245
 • 511
 • 7

286/BC-STT&TT BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011

286/BC-STT&TT BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011
... nhằm sử dụng có hiệu tái đầu tư sở vật chất có, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ trị giao Trên báo cáo công tác tháng đầu năm chương trình công tác tháng cuối năm 2011 Sở Thông tin Truyền ... học Công nghệ - Tổ chức tập huấn lĩnh vực báo chí cho phóng viên quan báo chí tỉnh Về công tác tra, kiểm tra, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo - Tiếp tục thực chương trình công tác tra năm 2011 ... ban hành chương trình công tác năm 2011 thông báo nội dung thi đua khen thưởng năm 2011 ngành Thông tin Truyền thông đến phòng Văn hóa Thông tin huyện thành phố - Xây dựng kế hoạch trình UBND...
 • 9
 • 811
 • 2

286 Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại T.C.I (80tr)

286 Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại T.C.I (80tr)
... luận hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp kinh doanh thơng mại Phần II: Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ chi nhánh công ty TNHH đầu t phát triển ... trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ chi nhánh công ty TNHH đầu t phát triển công nghiệp thơng mại T.C.I I Đặc điểm, tình hình chung chi nhánh công ty TNHH đầu t phát triển công ... trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá chi nhánh Công ty TNHH đầu t phát triển công nghiệp thơng mại T.C.I Quản lý tiêu thụ hàng hoá chi nhánh Công ty - Đặc điểm tiêu thụ: + Về khối lợng hàng hoá xuất...
 • 78
 • 207
 • 0

286 Công tác tổ chức hạch toán Kế toán tại Công ty Thương Mại và Dịch Vụ Nhựa

286 Công tác tổ chức hạch toán Kế toán tại Công ty Thương Mại và Dịch Vụ Nhựa
... Khái quát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình tổ chức quản lý tổ chức công tác kế toán Công Ty Thơng Mại Dịch Vụ Nhựa I Quá trình hình thành chức nhiệm vụ Công Ty Th ơng Mại Dịch Vụ Nhựa. (CT ... Kế Toán phát sinh dới giám sát kế toán Công Ty Dới sơ đồ máy kế toán Công Ty: Trởng phòng kế toán Phó phòng kế toán Kế toán toán quốc tế + tiền vay Kế toán vật t + TSCĐ + tập hợp chi phí Kế toán ... tháng Tổ chức hạch toán chi tiết vật liệu công ty Thơng Mại Dịch Vụ Nhựa Tại công ty Thơng Mại Dịch Vụ Nhựa hạch toán chi tiết vật liệu theo phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển Các chứng từ hạch toán...
 • 191
 • 200
 • 0

286 Tìm hiểu việc thiết kế chương trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty Kiểm toán VN

286 Tìm hiểu việc thiết kế chương trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty Kiểm toán VN
... II Việc thiết kế chơng trình kiểm toán cho chu trình mua hàng toán công ty kiểm toán Việt nam (VACO) Tại công ty VACO khoản mục BCTC, chu trình kế toán đợc công ty thiết kế chơng trình kiểm toán ... cao cho kiểm toán a Thiết kế khảo sát công việc chơng trình kiểm toán chu trình mua hàng toán Khảo sát công việc chu trình mua hàng toán cách thức trình tự rà soát nghiệp vụ mua hàng toán quan ... học kiểm toán tài NộI DUNG Phần I: Cơ sở lý luận việc thiết kế chơng trình kiểm toán chu trình mua hàng toán I Chơng trình kiểm toán việc thiết kế chơng trình kiểm toán Chơng trình kiểm toán...
 • 35
 • 273
 • 0

286 Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

286 Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... chế quỹ đầu chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam) - Chương : Giải pháp (định hướng triển vọng phát triển kinh tế - thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới, nâng cao vai trò quỹ đầu ... ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM I/ Thực trạng thị trường tài Việt Nam 1/ Khái quát thị trường tài Việt Nam Nhìn chung thời gian gần đây, thị trường tài Việt ... phân phối II/ Vai trò quỹ đầu Các quỹ đầu quản lý cách chuyên nghiệp đóng vai trò chủ yếu việc thúc đẩy đầu chứng khoán, nước khác vai trò chúng có khác Vai trò quỹ đầu thường thể...
 • 102
 • 214
 • 0

286 Chiến lược xuất khẩu của Công ty cổ phần dệt may Thành Công sang thị trường Mỹ giai đoạn 2008 - 2005

286 Chiến lược xuất khẩu của Công ty cổ phần dệt may Thành Công sang thị trường Mỹ giai đoạn 2008 - 2005
... 79 3.2 CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CÔNg TY CỔ PHẦN DỆT MAY THÀNH CÔNG GIAI ĐOẠN 200 8- 2015 80 3.2.1 Chiến lược phát triển sản phẩm 80 3.2.2 Chiến lược ... tế công ty - 39 - CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY THÀNH CÔNG 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY THÀNH CÔNG Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ... cho công ty cổ phần Dệt May Thành Công chiến lược xuất sang thị trường Mỹ thời gian tới Dựa thực trang tình hình xuất công ty thị trường Mỹ thị trường chủ lực chiếm 70% kim ngạch xuất công ty...
 • 107
 • 253
 • 0

286 Giair pháp nhằm hoàn thện chất lượng dịch vụ du lịch lữ hành nội địa của các doanh nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng

286 Giair pháp nhằm hoàn thện chất lượng dịch vụ du lịch lữ hành nội địa của các doanh nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng
... khác nhóm theo thu nhập nghề nghiệp 47 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHẤT LƯNG DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TRÊN ĐỊA LÂM ĐỒNG 5.1 Giới thiệu Dựa kết nghiên ... chất lượng dòch vụ du lòch lữ hành, (5) sở nghiên cứu đánh giá thực trạng du lòch lữ hành đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng dòch vụ lữ hành nội đòa công ty du lòch đòa bàn Lâm Đồng ... 5:GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHẤT LƯNG DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN LÂM ĐỒNG 5.1 Giới thiệu ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44 5.2 Giải pháp...
 • 97
 • 283
 • 1

286 Những giải pháp marketing nhằm nâng cao doanh số từ dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

286 Những giải pháp marketing nhằm nâng cao doanh số từ dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
... triển dịch vụ thẻ ghi nợ hớng NHTM Việt Nam thời điểm này, bớc đầu đa dịch vụ thẻ vào thị trờng Nhận thức đợc điều ngân hàng Việt Nam kể ngân hàng quốc doanh chi nhánh ngân hàng nớc ngoài, ngân hàng ... toán tiền hàng hoá, dịch vụ thẻ Ngân hàng đại lý toán Là ngân hàng đợc ngân hàng toán thẻ uỷ quyền thực số dịch vụ chấp nhận toán thẻ thông qua hợp đồng ngân hàng đại lý Tổ chức thẻ quốc tế ... hình phát hành thẻ qua năm đợc thể qua bảng sau: Loại thẻ Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Số Tổng Số Tổng Số Tổng Số Tổng Số Tổng thẻ số thẻ số thẻ số thẻ số thẻ số Visa 1050 1050...
 • 85
 • 207
 • 0

286 Thực trạng và những giải pháp thực hiện kế hoạch marketing của Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y HN (HANVET) giai đoạn 2006-2010

286 Thực trạng và những giải pháp thực hiện kế hoạch marketing của Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y HN (HANVET) giai đoạn 2006-2010
... viên công ty việc thực công việc viêc thực nội quy quy định khác công ty việc thực công việc nhân viên công ty Phòng nhân có nhiệm vụ quan trọng khác tuyển mộ tuyển dụng nhân viên nhân công cho công ... với công ty Hoàng An, mối quan hệ họ với công ty x y dựng tảng lợi ích kinh tế họ Công ty Hoàng An chi phối, g y sức ép với đại lý bán buôn n y, ngược lại công ty Hoàng An bị đại lý bán buôn g y ... phân phối công ty Hoàng An Tuy nhiên mạng lưới chưa nhận nhiều quan tâm thực công ty Hoàng An, phía công ty Hoàng An nhiều biện pháp giúp đỡ mạng lưới thu hút khách hàng… quan tâm công ty Hoàng...
 • 63
 • 236
 • 0

Đề thi tuyển sinh đại học môn hóa khối A năm 2013 - mã đề 286

Đề thi tuyển sinh đại học môn hóa khối A năm 2013 - mã đề 286
... Dung dịch sau làm phenolphtalein đổi màu? A axit axetic B alanin C metylamin D glyxin Câu 26: Cho X hexapeptit Ala–Gly–Ala–Val–Gly–Val Y tetrapeptit Gly–Ala–Gly–Glu Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn ... Tổng khối lượng hai axit cacboxylic không no m gam X A 9,96 gam B 12,06 gam C 18,96 gam D 15,36 gam Câu 24: Biết X axit cacboxylic đơn chức, Y ancol no, hai chất mạch hở, có số nguyên tử cacbon ... Y thu amino axit, có 30 gam glyxin 28,48 gam alanin Giá trị m A 87,4 B 83,2 C 77,6 D 73,4 Câu 27: Tên thay (theo IUPAC) (CH3)3C–CH2–CH(CH3)2 A 2,4,4-trimetylpentan B 2,2,4,4-tetrametylbutan C...
 • 6
 • 479
 • 1

Xem thêm