300 CÂU HỎI HÓA HỌC ( CÓ ĐÁP ÁN)

Ngân hàng câu hỏi hóa học đáp án

Ngân hàng câu hỏi hóa học có đáp án
... I2 → a) KI bị oxi hóa, số oxi hóa tăng lên b) KI bị oxi hóa, số oxi hóa giảm xuống c) KI bị khử, số oxi hóa tăng lên d) KI bị khử, số oxi hóa giảm xuống 56 Trong phản ứng oxi hóa khử: a) Số điện ... gam thỏi vàng lẫn tạp chất trơ hòa tan hết nước cường toan, thu 3,136 lít khí NO (đktc) Phần trăm khối lượng vàng thỏi vàng là: a) 90% b) 80% c) 70% d) 60% (Au = 197) 46 Nguyên tố bán ... (Cu) b) Thủy ngân (Hg) c) Niken (Ni) d) Một kim loại khác (Cu = 64; Hg = 200; Ni = 59) 27 Cho biết Thủy ngân tỉ khối 13,6 Phát biểu sau không cho thủy ngân (Hg)? a) Hai thể tích thủy ngân không...
 • 35
 • 442
 • 0

300 câu hỏi trắc nghiệm đáp án

300 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án
... hai câu 27, 28 Muốn pha 300g dung dịch NaCl 20% thì: Câu 27: Khối lợng NaCl cần là: A 40g B 50g C 60g D 70g Câu 28: Khối lợng H2O cần là: A 480g B 506g C 360g D 240g Câu 29: Muốn pha 300ml ... Bếp điện D Tất dụng cụ Câu 22: Để diều chế oxi từ KClO3 dùng dụng cụ sau phòng thí nghiệm? A ống nghiệm B Bình kíp C Bình cầu nhánh D Chậu thuỷ tinh Câu 23: Khi làm thí nghiệm, nên sử dụng hóa ... vôi C Dung dịch màu xanh D Không tợng Câu 27: Trong số chất công thức hoá học dới đây, chất làm quì tím hoá đỏ: A H2O B HCl C NaOH D Cu Câu 28: Trong phòng thí nghiệm kim loại Zn Mg,...
 • 29
 • 1,609
 • 2

300 câu hỏi trắc nghiệm ( đáp án )

300 câu hỏi trắc nghiệm ( có đáp án )
... 56 D 64 Câu 35: Hãy chọn công thức hoá học số công thức hóa học sau đây: A CaPO4 B Ca2(PO 4)2 C Ca3(PO 4)2 D Ca3(PO 4)3 Câu 36: Hợp chất Alx(NO 3)3 phân tử khối 213 Giá trị x : A B C D Câu 37:Công ... biết đợc Câu 4: Dấu hiệu giúp ta khẳng định phản ứng hoá học xảy ra? A chất kết tủa( chất không tan) B chất khí thoát ra( sủi bọt) C thay đổi màu sắc D Một số dấu hiệu Câu 5: Trong ... 3H2 Câu 16: Cho nhôm (Al tác dụng với axit sunfuaric(H2SO 4) thu đợc muối nhôm sunfat ( Al2(SO 4)3 ) khí H2 Phơng trình phản ứng sau viết đúng? A Al + H2SO4 -> Al2(SO 4)3 + H2 B 2Al + H2SO4 -> Al2(SO 4)3 ...
 • 29
 • 1,583
 • 0

300 câu hỏi môn Sinh ( đáp án )

300 câu hỏi môn Sinh ( Có đáp án )
... loi(185 9) uyn(1809-188 2)? S bin i ca vt nuụi cõy trng(186 8) Ngun gc loi ngi v chn lc gii tớnh(187 2) Loui Pasteur nhn gii thng c bit ca vin Nm 1862 hn lõm khoa hc Phỏp v vic ph nh hc thuyt T Sinh ... th? 13 Vỡ t bo chat gm cú cỏc phn t cú cu trỳc(pha rn) v cht nn (pha lng) 16 Cú my loi li ni cht? Cú hai loi: -li ni cht trn (SER) -li ni cht ht(RER) 161 Rựa th di nc nh th no? Rựa l loi bũ sỏt ... Robest Hooke (sau 18 18 quan sỏt mu cõy si bn) Thuc Penicillin tỡm ra? Khi no? 18 Alexander Fleming (1 881195 5) Ai ó phỏt hin Vitamin? Nh bỏc hc ngi H Lan Ohristian Eifkerman(189 6) 18 Ai l ụng...
 • 28
 • 147
 • 1

Câu Hỏi Triết Học (Có Đáp Án)

Câu Hỏi Triết Học (Có Đáp Án)
... dựng học thuyết triết học - Học thuyết triết học Mác đời tất yếu lịch sử học thuyết Mác - Ăng ghen sáng lập nên tất yếu 11 Triết học Mác giai đoạn phát triển cao t tởng triết học nhân loại Câu ... nhiên bị xóa bỏ Trớc triết học khoa học khoa học (coi triết học bao trùm lên khoa học) quan niệm bị 12 xóa bỏ Triết học Mác quan hệ chặt chẽ với khoa học tự nhiên Triết học đợc bổ sung, phát ... triết học Mác - Lênin đáp ứng đợc yêu cầu thời đại phong trào công nhân Câu 10: Phân tích đối tợng đặc điểm triết học Mác - Lênin? a Đối tợng triết học Mác - Lênin Triết học nói chung triết học...
 • 85
 • 482
 • 0

Câu Hỏi Triết Học (Có Đáp Án)

Câu Hỏi Triết Học (Có Đáp Án)
... hai trng phỏi chớnh: ch ngha vt v ch ngha tõm Lch s trit hc cng l lch s u tranh ca hai trng phỏi ny Câu 3: Phơng pháp Biện chứng phơng pháp Siêu hình Các hình thức phép biện chứng Cỏc khỏi nim ... trỡnh cao hn Cng ging nh vy, nc t trng thỏi lng sang trng thỏi hi thỡ tc ca cỏc phõn t nc cao hn, th tớch ca nc trng thỏi hi s ln hn th tớch ca nú trng thỏi lng vi cựng mt lng, tớnh cht ho tan ... phỏt trin, bit dng chỳng mt cỏch sỏng to hot ng ca mỡnh Câu 10: Ba quy luật PBCDV Khỏi nim quy lut Vi t cỏch l phm trự ca lý lun nhn thc, khỏi nim "quy lut" l sn phm ca t khoa hc phn ỏnh s liờn...
 • 91
 • 500
 • 0

300 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hóa học

300 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hóa học
... lư ng nhanh chóng tìm k t qu nh lư ng c a toán i n vào ch tr ng ( ) m t c m t sau: a Di n bi n c a toán hóa r c r i ph c t p Phương trình ph n ng hóa h c m t h th c 02 mol Al2(SO4)3 có Có chân ... làm bánh sinh nh t; IV) Ngư i bán lo i chè; V) Ngư i làm lo i bánh k o N u ta xem s tương ng sau ây: Cây mía tương ng v i d u thô; Nhà máy ng tương ng v i nhà máy l c d u; Cơ s s n xu t bánh k ... B V là: a 100 ml b 400 ml c 200 ml d 300 ml e M t k t q a khác 138 Xêtôn có ph n ng ph n ng tráng gương i n vào ch tr ng ( ) m t c m t sau ây a Ph n ng tráng gương b Thu c th Fehling c C ng H2...
 • 53
 • 1,173
 • 5

300 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hóa học

300 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hóa học
... 1 ta có th gi i c toán hoá ph c t p i n vào ch tr ng ( ) m t c m t sau: a Di n bi n c a toán hóa r c r i ph c t p b Phương trình ph n ng hóa h c m t h th c c 02 mol Al2(SO4)3 ... lư ng nhanh chóng tìm k t qu nh lư ng c a toán i n vào ch tr ng ( ) m t c m t sau: a Di n bi n c a toán hóa r c r i ph c t p Phương trình ph n ng hóa h c m t h th c 02 mol Al2(SO4)3 có Có chân ... làm bánh sinh nh t; IV) Ngư i bán lo i chè; V) Ngư i làm lo i bánh k o N u ta xem s tương ng sau ây: Cây mía tương ng v i d u thô; Nhà máy ng tương ng v i nhà máy l c d u; Cơ s s n xu t bánh k...
 • 54
 • 658
 • 4

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)
... Đáp án mã 184 Câu 10 11 12 Đáp án B B A A C C B B B D A D Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Đáp án C A C D C A A B B B D B Câu 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Đáp án D C ... C 15 D 18 Câu 38: Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam muối nitrat kim loại thu gam oxit Công thức phân tử muối nitrat dùng A Fe(NO3)3 B Cu(NO3)2 C Al(NO3)3 D Pb(NO3)2 Câu 39: Để tách Ag khỏi hỗn hợp ... metanol; 80% Câu 26: Một anđehit no X mạch hở, không phân nhánh, có công thức thực nghiệm (C2H3O)n Công thức cấu tạo thu gọn X A OHC-CHO B OHC-CH2-CHO C OHC-(CH2)2-CHO D OHC-(CH2)3-CHO Câu 27: Hiđrocacbon...
 • 4
 • 1,783
 • 39

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học đáp án 10

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học có đáp án 10
... khử B SO3 tính oxit axit C SO2 vừa tính khử vừa tính oxi hóa D dd H2SO4 lỗng tính oxi hóa mạnh Câu 15: Chất sau vừa tính oxi hóa vừa tính khử ? A SO2 B H2S C O3 D H2SO4 Câu 16 ... A S mức oxi hóa trung gian B S mức oxi hóa cao C S mức oxi hóa thấp D S đơi electron tự Câu 23 : Trộn 100 gam dung dịch H2SO4 12% với 400 gam dung dịch H2SO4 40% Dung dịch thu nồng ... 2H2O Câu diễn tả tính chất chất ? A SO2 bị oxi hóa H2S bị khử B SO2 bị khử H2S bị oxi hóa C SO2 khử H2S khơng chất bị oxi hóa D SO2 bị khử, lưu huỳnh bị oxi hóa Câu 14 : Chọn câu sai A H2S có...
 • 19
 • 3,852
 • 48

De thi dai hoc thuong mai 216 ebook VCU câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn luật doanh nghiệp

De thi dai hoc thuong mai 216  ebook VCU câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn luật doanh nghiệp
... đảm nhà nước doanh nghiệp chủ sở hữu doanh nghiệp thể : a.Nhà nước cơng nhận tồn lâu dài phát triển loại hình doanh nghiệp qui định luật này, bảo đảm bình đẳng trước pháp luật doanh nghiệp b.Cơng ... nhiệm hữu hạn c loại: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh d loại: doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, cơng ty cổ phần, cơng ty trách nhiệm hữu hạn Câu 2: Cơng ty trách ... định luật doanh nghiệp kéo dài tình trạng liên tục thời hạn: a tháng b.6 tháng c.7 tháng d.8 tháng Câu 14: Phát biểu cơng ty cổ phần sau sai? a Cổ đơng sở hữu cổ phần ưu đãi biểu khơng quyền...
 • 35
 • 1,271
 • 7

Câu hỏi ôn thi đáp án môn Logic học

Câu hỏi ôn thi có đáp án môn Logic học
... A B 6) B A 3) Mọi A không B 7) Mọi B không A 4) A không B 8) B không A b) +Biết “Mọi A không B”(3) giá trị logic giả dối giá trị logic phán đoán vừa xây dựng là: -(3) Mọi A không ... A B 5) Mọi B A 2) A B 6) B A 3) Mọi A không B 7) Mọi B không A 4) A không B 8) B không A b) +Nếu biết: A B (1) giá trị logic chân thực, giá trị logic phán đoán vừa xây dựng là: ... không A 4) A không B 8) B không A b) +Biết “Mọi A không B”(3) giá trị logic chân thực giá trị logic phán đoán vừa xây dựng là: -(3)Mọi A không B chân thực suy (1) giả dối -(3)Mọi A không...
 • 13
 • 25,329
 • 55

Câu hỏi ôn thi đáp án môn logic học

Câu hỏi ôn thi có đáp án môn logic học
... thức tư logic Cái logic não ngườI ko khác fản ánh trật tự (logic) diễn giớI tự nhiên Tóm lạI “thế giớI vận động quy luật vật chất, nhận thức chúng ta, sản phẩm cao giớI tự nhiên, fản ánh tính ... chén hay bát KN 10 Mở rộng chủ từ phán đốn? Phán đốn hình thức tư trừu tượng Phán đốn cách thức liên hệ khái niệm, phản ánh mối liên hệ vật, tượng ý thức người Phán đốn phản ánh thuộc tính, ... phản ánh hợp khơng phù hợp với thân giới khách quan Vì vậy, phán đốn sai, khơng phán đốn khơng khơng sai khơng phán đốn vừa lại vừa sai Ví dụ : - Trái đất quay xung quanh mặt trời.=> phán...
 • 13
 • 8,013
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi hóa 12 có đáp án chương sắt300 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hóa họccâu hỏi vui về hóa học có đáp áncâu hỏi đố vui hóa học có đáp án999 cau hoi ly thuyet hoa hoc co dap ancau hoi trac nghiem ly thuyet hoa hoc co dap ancau hoi trac nghiem hoa hoc co dap ancau hoi ly thuyet hoa hoc co dap annhững câu đố vui về hóa học có đáp áncau hoi trac nghiem co dap an tin hoc van phongcâu hỏi ôn thi có đáp án môn tâm lý học quản lýcâu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quản trị họccâu hỏi ôn thi có đáp án môn logic họccâu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn hóa thực phẩmngan hang cau hoi trac nghiem co dap an mon hoa ky thuat moi truongĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả