giao an toan 5 cuc hay

giao an toan 5 cuc hay

giao an toan 5 cuc hay
... HS lên bảng làm 11 11 × 55 15 15 × 25 3 75 31 31× 62 = = = = = = 2 × 10 4 × 25 100 5 × 10 - GV chữa cho điểm HS Bài - GV u cầu HS đọc đề - GV u cầu HS làm 6× 24 = = 25 25 × 100 - HS lên bảng làm ... đề Sau HS nêu cách làm 5m7dm thành số đo có đơn vị m trước lớp (có thể sai) Ví dụ: • Ta có 7dm = m 10 nên 5m7dm = 5m + m 10 50 57 + = = (m) 10 10 10 7 • 5m7dm = 5m + m = (5 + ) m 10 10 - GV nhận ... 3000 đồng : 25 150 0 đồng : ? Bài giải Cách Cách Người có số tiền là: 3000 đồng gấp 150 0 đồng số lần là: 3000 x 25 = 750 00 (đồng) 3000 : 150 0 = (lần) Nếu giá 150 0 đồng Nếu giá 150 0 đồng mua số...
 • 185
 • 353
 • 0

Giáo án Toán 9 cuc hay

Giáo án Toán 9 cuc hay
... AN KL Cho biết giả thiết, toán Chứng minh toán kết luận IM = IN ẳ ằ AM = AN AM = AN (liên hệ cung dây) Có OM = ON = R Vậy AB đờng trung trực MN Lập mệnh đề đảo toán Mệnh đề đảo có không ? ... - sđCD = 90 0 600 = 300 ã sđBOD = 30 b) Nếu D nằm cung nhỏ AC (D D) ã ẳ BOD = sđBD ằ ẳ = sđBC + sđCD = 90 0 + 600 = 1500 Bài toán có đáp số GV : Cho HS lớp chữa nhóm, nêu nhận xét đánh giá Hoạt ... Hoạt động HS Hoạt động 1 toán quỹ tích cung chứa góc (32 phút) 1) Bài toán : Cho đoạn thẳng AB góc (00 < < 1800) Tìm quỹ tích (tập hợp) điểm M thoả mãn ã AMB = a (hay : Tìm quỹ tích điểm M...
 • 167
 • 279
 • 0

giao an lop 5 cuc hay

giao an lop 5 cuc hay
... s mu ho tit trang trớ dõn tc, mt s hỡnh nh v ho tit trờn trang phc, gm hoc trang trớ ỡnh, chựa Hỡnh gi ý cỏch chộp ho tit trang trớ dõn tc Bi v ca HS lp trc HS: Su tm ho tit trang trớ dõn tc, ... thiu bi: 35 phỳt Dy bi mi: phỳt * H1: Quan sỏt, nhn xột -Gii thiu hỡnh nh v ho tit trang trớ dõn tc V nờu cõu hi: +Cỏc ho tit trang trớ l nhng hỡnh gỡ? Hỡnh hoa, lỏ, vt cỏc ho tit trang trớ cú ... tit trang trớ nh th no? Ho tit c dựng trang trớ õu? -Suy ngh, tr li -B sung, nhn mnh phỳt * H2: Cỏch chộp ho tit trang trớ dõn tc -Chn vi hỡnh ho tit trang trớ n gin hng dn HS cỏch v 15phỳt*...
 • 25
 • 155
 • 0

giao an toan 7 cuc hay(2010-2010)

giao an toan 7 cuc hay(2010-2010)
... số ?2 a) 79 ,3826 79 ,383 b) 79 ,3826 79 ,38 c) 79 ,3826 79 ,4 Bài tập 73 (tr36-SGK) 7, 923 7, 92 17, 418 17, 42 79 ,1364 70 9,14 50,401 50,40 0,155 0,16 60,996 61,00 Củng cố:) - Làm tập 74 (tr36-SGK) ... là: (7 + + + 10) + (7 + + + 9).2 + 8.3 = 7, 2(6) 7, 3 15 - Làm tập 76 (SGK) 76 324 75 3 3695 76 324 75 0 (tròn chục) 76 324 800 (tròn trăm) 76 325 000 (tròn nghìn) 370 0 (tròn chục) 370 0 (tròn ... 85 79 = 5,3 : + 28 36 63 57 14 = 5,13 = 1,26 14 57 62 b) B = 1,9 + 19,5 : 75 25 = 5,13 : 19 13 13 65 12 = + . 75 75 19 169 53 = + 75 = 545 53 577 7 = 75 90...
 • 115
 • 217
 • 2

giao an toan 6 cuc hay

giao an toan 6 cuc hay
... (SGK), BT 9c (SGK) V Dặn dò: (5’) - Học thuộc quy tắc cộng, trừ SHT, quy tắc chuyển vế - BTVN: 6, 7,8cd, 9bd, 10 SGK BT 13 SBT * Đối với HS giỏi: Thực phép tính : 1 1− + − + + − − − − − −1 = 4...
 • 2
 • 131
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 5 CỰC HAY

GIÁO ÁN LỚP 5 CỰC HAY
... 15 phút + 2giờ 35 phút = ? 15 phút + 35 phút 50 phút Vậy 15 phút + 2giờ 35 phút =5 50 phút VD 2: 22phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 45 phút 83 giây Đổi 83 giây = phút 23 giây Vậy: 22phút 58 ... Bài 2: Tính: a (3 40 phút + 25 phút) ì = 65 phút ì = 15 1 95 phút = 18 15phút b 3giờ 40phút + 2giờ 25phút ì = 3giờ 40phút + 6giờ 75phút = 9giờ 115phút = 10giờ 55 phút Bài Bài giải Cả hai lần ngời ... phút - 13 10 phút 45 phút Vậy: 15 55 phút - 13giờ 10 phút = 45 phút VD 2: 3phút 20 giây - phút 45 giây =? phút 20 giây - phút 45 giây Đổi thành phút 80 giây - phút 45 giây phút 35 giây Vậy: 3phút...
 • 32
 • 125
 • 0

Giao an toan 9 cuc hay 3 cot

Giao an toan 9 cuc hay 3 cot
... Tr77 – Đọc trước góc tạo tia tiếp tuyến dây cung 23 • O B AB ); M ∈ (O) GT AC ⊥ OA Tại A ; BM cắt AC = C KL MA2 = MB MC Chứng minh · Ta có : AMB = 90 0 ( Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ) ⇒ AM đường...
 • 2
 • 242
 • 0

Giao An Toan 5 hay

Giao An Toan 5 hay
... Nên khuyến khích HS giải thích nối đợc nh Bài 4: a 202 50 5 b 202202 50 550 5 = 202 : 101 50 5 : 101 = = 202202 : 101101 50 550 5 : 101101 = Chú ý: Không bắt buộc ngời phải làm Khuyến khích HS giỏi ... Khoanh vào 5, 964 b Khoanh vào 9,32 Chú ý : Khi chữa nên cho HS giải thích cách làm, chẳng hạn, phần a bốn số có phần nguyên 5, ta thấy: 5, 946; 5, 96; 5, 964 lớn 5, 694 (vì chữ số hàng phần mời 5, 694 ... HS tự làm nêu kết 5, 673; 0,219; 5, 763; 6,01; 6,1 0,19; 0,17; 0,16 Bài 3: HS tự làm Đổi để kiểm tra lẫn 0,291; Bài 4: Kết là: 0,219; a 2 ,50 7 < 2 ,51 7; b 8, 659 > 8, 658 c 95, 60 = 95, 60; d 42,080 =...
 • 236
 • 200
 • 0

Giáo án toán 5 Tập 2

Giáo án toán 5 Tập 2
... toán cho biết ? - Đường kính bánh xe 0,65m Hỏi : Bài toán hỏi ? a) Tính chu vi bánh xe b) Quãng đường người Giáo án Môn Toán /Tuần 21 / Tiết 104 GV Trần Tài / TH Hồ Phước Hậu/ Ngày soạn: 14/ 02/ 2008 ... kính Giáo án Môn Toán /Tuần 21 / Tiết 104 GV Trần Tài / TH Hồ Phước Hậu/ Ngày soạn: 14/ 02/ 2008 Đường kính vẽ ? - Hãy so sánh bán kính (OA OB) - Tất bán kính hình tròn - Hãy so sánh đường kính bán ... xét HĐ nối tiếp: - GV nhận xét, đánh giá, chữa Bài sau: Luyện tập Giáo án Môn Toán /Tuần 21 / Tiết 104 GV Trần Tài / TH Hồ Phước Hậu/ Ngày soạn: 14/ 02/ 2008 LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU : Giúp HS: Rèn luyện...
 • 27
 • 1,357
 • 4

Giáo án Toán 5 tuần 8-14

Giáo án Toán 5 tuần 8-14
... nháút l: 10 ,5 + = 18 ,5 (kg) 28, 75 - 10 ,5 = 18, 25 (kg) Säú ki-lä-gam âỉåìng cn lải Säú ki-lä-gam âỉåìng cn lải thng l: thng l: 28, 75 - 18, 25 = 10, 25 (kg) 18, 25 - = 10, 25 (kg) Âạp säú: 10,25kg Âạp ... bi, HS c låïp lm bi vo våí bi táûp c) d) 75, 5 60 30,26 12, 45 45, 24 47 ,55 b) 6, 85 + x = 10,29 x = 10,29 - 6, 85 x = 3,44 d) 7,9 - x = 2 ,5 x = 7,9 - 2 ,5 x = 5, 4 - HS âc âãư bi toạn trỉåïc låïp, HS ... 34 m = 2,34m =2 100 50 6cm = 50 0cm + 6cm = 5m 6cm = 53 m = 5, 06m 10 34dm = 30dm + 4dm = 3m 4dm - GV chỉỵa bi v cho âiãøm HS Phán têch 3 15 ta âỉåüc: 3m 1dm 5cm Váûy 315cm = 3,15m Bi - GV u cáưu âc...
 • 78
 • 493
 • 5

Giáo án toán 5

Giáo án toán 5
... số học sinh toàn trường 3 15 : 600 + 3 15 : 600 = 0 ,52 5 + 0 ,52 5 x 100 : 100 = 52 ,5 : 100 + 52 ,5% - HS nêu trước lớp, HS lớp theo dõi, bổ sung ý kiến - HS nghe tóm tắt toán - HS lên bảng làm bài, ... Trong toán để tíh 52 ,5% 800 - HS nêu : Ta lấy 800 nhân với 52 ,5% làm ? chia cho 100 lấy 800 chia cho 100 nhân với 52 ,5 * Bài toàn tìm số phần trăm số : - GV nêu toán - HS nghe tóm tắt lại toán - ... lời + 100 sản phẩm + 95 sản phẩm đạt chuẩn + 95 95 : 100 = 100 95 = 95% 100 - HS viết nêu : - HS làm vào tập 95 : 100 = 95 = 95% Đáp số : 95% 100 Bài : - GV gọi HS đọc đề toán - HS đọc đề - GV...
 • 28
 • 364
 • 0

Giáo án toán 5

Giáo án toán 5
... cánh đồng ngô lúa.) Về nhà hát cho thuộc giai điệu hát Xem trước tiết học sau _ Giáo án Hát nhạc / Tuần 22/ GV Trần Tài / Trường TH Hồ Phước Hậu / Ngày soạn 19/02/2008 GIÁO ÁN ... nhớ trường xưa _ Giáo án Hát nhạc / Tuần 22/ GV Trần Tài / Trường TH Hồ Phước Hậu / Ngày soạn 19/02/2008 GIÁO ÁN MÔN : HÁT NHẠC LỚP: TIẾT THỨ: 25 TUẦN: 26 BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI: ... tập đánh nhịp TĐN số Về nhà chép TĐN số vào tập Xem trước tiết học sau _ Giáo án Hát nhạc / Tuần 22/ GV Trần Tài / Trường TH Hồ Phước Hậu / Ngày soạn 19/02/2008 GIÁO ÁN MÔN...
 • 17
 • 327
 • 0

Giáo án Toán 5 tuần 30

Giáo án Toán 5 tuần 30
... Hot ng 3: Cng c, dn dũ (2) - GV nhn xột tit hc - Dn HS v nh ụn v o th tớch ( 155 ) Tuần: Môn: toán ôn tập đo thể tích ( 155 ) I MC TIấU: - Giỳp HS cng c v quan h gia khi, -xi-một khi, xng-ti-một khi, ... mi quan h gia on v o liờn tip - Chun b ụn li s o din tớch v th tớch ( 156 ) Tuần: Môn: toán ôn tập đo diện tích đo thể tích ( 156 ) I MC TIấU: - Giỳp HS ụn tp, cng c v: + Cỏc n v o din tớch, o th tớch ... - Dn HS v nh hc thuc cỏc n v o din tớch, th tớch Chun b ụn v o thi gian ( 157 ) Tuần: Môn: toán ôn tập đo thời gian ( 157 ) I MC TIấU: - Giỳp HS ụn tp, cng c v quan h gia s n v o thi gian, cỏch vit...
 • 4
 • 952
 • 1

Xem thêm