Toan kỳ 2 lớp 1

10 ĐỀ ÔN TOÁN KỲ 2 LỚP 1

10 ĐỀ ÔN TOÁN KỲ 2 LỚP 1
... THỬ HỌC KÌ II- NĂM HỌC 20 14 20 15 BÀI KIỂM TRA THỬ HỌC KÌ II- NĂM HỌC 20 14 20 15 Họ tên: - Lớp 1A2 - Trường tiểu học Lương Yên MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP Thời gian làm bài: ... Chín mươi chín: …… Một trăm: …… Bài 2: Tính: a) 30cm + 8cm = …… b) 11 + – = …… Họ tên: - Lớp 1A2 - Trường tiểu học Lương Yên c) 54 + 23 42 + 36 d) 11 10 12 Bài 3: a) Viết số thích hợp vào ... chấm: Bài 2: Tính: + 20 …… 15 + 13 67 – 60 …… 13 – 66 – 55 …… 10 + 24 14 …… 28 18 Bài 3: Hoa có vở, Hoa mẹ cho chục Hỏi Hoa có tất vở? 95 – 75 = …… 50 + 40 = …… 76 – 70 = …… 10 cm + 15 cm =...
 • 12
 • 139
 • 0

Toan kỳ 2 lớp 1

Toan kỳ 2 lớp 1
... Tính nhanh 25 +37 +15 +13 55 +24 -15 -14 37 +16 -17 +24 56+ 12 + 14 +18 18 + 12 + 30 +10 42+ 18 - 12 + 22 ... ………………………………………………………………………………………………… Điền số vào ô trống 45+ = 72 38+ = 62 12 + =76 -23 - 32= 27 -15 =38 15 +46= 81- .+ 32= 59 46+ .= 81 32+ 19 =25 + 72- =34 28 + =53 34 -15 +9+ Hỏi tuần có ngày ………………………………………………………………………………………………… ... trống: 31 29 43 50 38 38 25 30 39 + 46 +14 69 + 75 19 57 + 68 71 + 97 21 10 Bài Viết chữ số thích hợp vào ô trống để phép tính đúng: + + 5 2 1 Bài Tính nhẩm: 60 + 20 + 10 = …… 30 + 30 + 20 = ……...
 • 7
 • 280
 • 0

KH tự chủ dạy học buổi 2 kỳ 2 lớp 1- Toán

KH tự chủ dạy học buổi 2 kỳ 2 lớp 1- Toán
... đọc, viết, đếm số từ 20 đến 50, nhận biết đợc thứ tự số từ 20 đến 50, toán Tiết 25 25 Luyện toán Tiết 26 Luyện toán Tiết 27 Luyện toán Tiết 28 Luyện toán Tiết 29 26 Luyện toán Tiết Các số có hai ... 19 Luyện toán Tiết 20 Luyện toán Tiết 21 24 Luyện toán Tiết 22 Luyện toán Tiết 23 Luyện toán Tiết 24 Luyện - Thực đợc cộng, trừ nhẩm, so Củng cố cách cộng, Bài Cng c sánh số phạm vi 20 , vẽ trừ ... phạm vi 20 , biết giải đến 20 , biết cộng Bài bn 25 toán ( kh ng nhớ) số Bài vbt toán phạm vi 20 , Bài 1 ,2 VBT phỳt, phn biết đặt thẳng nâng cao(T23) nõng cao hàng đơn vị, biết 15 phỳt giải toán đủ...
 • 15
 • 240
 • 0

On tap mon Toan hoc ky 2 Lop 1.doc

On tap mon Toan hoc ky 2 Lop 1.doc
... Bài : Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : ( điểm) a, b, c, d, 39 + 23 = 52 43 – = 48 12 + 23 = 45 26 – = 15 Người soạn: Nguyễn Thị Thanh Thảo www.PNE.edu.vn ...
 • 2
 • 200
 • 0

de kiem tra giua ky 2 lop 1 toan

de kiem tra giua ky 2 lop 1 toan
... C©u ( ®iÓm) : TÝnh + + = …… + - = …… C©u ( 1, 5 ® ) : Sè ? +4 -5 -2 C©u (1, 5 ® ) : XÕp c¸c sè sau ®©y theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ : 9, 10 , 7, 14 , 16 ………………………………………………………………………………… C©u ( ® ) :...
 • 2
 • 166
 • 0

Đề thi toán học kỳ 2 lớp 1

Đề thi toán học kỳ 2 lớp 1
... 67 +2 50 38 78 -11 54+4 38 25 68 -10 71+ 4 30 97 - 21 Bài 3: Viết chữ số thích hợp vào ô trống để phép tính đúng: + + 5 - - 2 1 Bài 4: Tính nhẩm: 60 + 20 + 10 = … 30 + 30 + 20 = …… 50 + 30 +10 = … 10 ... ……… 15 cm - 10 cm + 4cm = …… 40 + - = …… 30cm + 10 cm - 20 cm = …… Bài 4: (2 điểm) Điền dấu ( >, ...
 • 5
 • 1,685
 • 0

đe thi giua ky 2 lop 1

đe thi giua ky 2 lop 1
... 1: Tính 8+ = 20 + 10 = 16 -6 = 9- = 30 +20 = 14 + 2= 10 + = 10 - = 19 - = Bài : Đặt tính 40 + 30 60 -40 90 - 20 50 +10 Bài : ghi Đ, sai ghi S 60 cm -20 cm = 40 cm 30 cm+ 40 cm = 60 cm 70 cm -20 ... TOÁN - LỚP 1- NĂM HỌC 20 07 -20 08 THỜI GIAN: 40 PHÚT Họ tên:…………………… .lớp 1 Đặt tính tính : 2 13 +4 18 -5 40+30 70 -20 Tính :2 40+50= 30cm + 20 cm = 80-40= 70 +10 - 20 = Khoanh vào số lớn 30 ,20 , 80, ... lớn 20 ,30 ,90, 10 , 70 Khoanh vào số bé 80 ,40 ,50 ,20 ,60 Bài Bạn Lan có 20 kẹo ,mẹ cho thêm 10 kẹo Hỏi bạn Lan có tất kẹo ? ĐỀ MÔN : TOÁN Bài 1: Đặt tính 13 + = 19 - 30 + 20 90- 50 Bài :Tính 15 ...
 • 4
 • 726
 • 9

đề thi cuối kỳ 2 - lớp 1

đề thi cuối kỳ 2 - lớp 1
... điểm ĐỀ THI CUỐI KỲ II Môn : Tiếng Việt A.Kiểm tra đọc : i.Phần đọc:( điểm) GV chọn đây, gọi HS đọc trả lời câu hỏi theo nội dung đọc 1. Hồ Gươm/trang 11 8 2. sau mưa/trang 12 4 3.Cây bàng/ trang 12 7 ... 3.Cây bàng/ trang 12 7 Bác đưa thư/ trang 13 6 5.Nói dới hại thân/ trang 13 3 Đi học/ trang 13 0 II Bài tập:(4 điểm):Học sinh đọc thầm : Hồ Gươm (Sách GKTV1 /2 trang 11 8) Hồ Gươm Nhà Hà Nội, cách Hồ Gươm ... xanh um) 2. Điền vào chổ chấm (3 điểm) a Điền c hay k: (2 điểm) qua ….ầu đóng ……ửa thổi ….èn diễn …….ịch b Điền vần oang hay oac: (1 điểm) Cửa sổ mở t……… bố mặc áo kh… Hướng dẫn chấm cuối kỳ A Đọc...
 • 3
 • 684
 • 9

Tuyen chon cac bai toan ky 2 lop 7

Tuyen chon cac bai toan ky 2 lop 7
... xy2 + 1) – 4x ( x2 – 3y2 ) + Tính số trung bình cộng tìm mốt dãy giá trị sau cách lập bảng : 20 18 18 19 17 22 30 18 32 19 20 26 18 21 24 19 26 19 31 26 26 31 24 24 17 18 28 22 21 21 4.Viết đơn ... hiƯn phÐp tÝnh: 27 27 16 + 0,5 − + a) + 23 27 23 b) 1 27 − 51 + 19 5 Bµi 2: Ba líp 7A, 7B, 7C cã 1 17 b¹n ®i trång c©y sè c©y mçi b¹n häc sinh líp 7A, 7B, 7C lÇn lỵt trång ®ỵc lµ 2, 3, c©y vµ sè ... Tháng 123 45 678 9101112Nhiệt độ TB1 820 283031 323 128 25181817Hãy lập bảng tần số Hãy biểu diễn biểu đồ đoạn thẳng Các học sinh thuộc lớp a làm kiểm tra mơn tốn có điểm sau : 78 425 658106 678 5 374 979 924 78 821 068Dấu...
 • 38
 • 836
 • 9

Đề thi cuối học ky 2 lớp 1

Đề thi cuối học ky 2 lớp 1
... ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II Năm học: 20 09- 20 10 Môn : Toán Lớp Thời gian : 40 phút Bài 1: Đặt tính tính: (2 điểm) 36 + 12 83 + 14 90 – 30 63 – Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ... 97; 60; 60 Bài 2: Đ Đ S S Bài 3: a Từ bé đến lớn: 18 , 37, 81, 98 b Từ lớn đến bé: 98, 81, 37, 18 Bài 4: Bài 5: Cả hai bạn gấp tất là: (0,5 điểm) 14 + 12 = 26 (máy bay): điểm Đáp số: 26 máy bay (0,5 ... Viết số: (1 điểm) 82 83 86 90 Bài 5: Thành gấp 14 máy bay, Nam gấp 12 máy bay Hỏi hai bạn gấp tất máy bay? (2 điểm) Bài 6: Vẽ đoạn thẳng có độ dài 10 cm ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CUỐI KỲ II Bài 1: 48; 97;...
 • 3
 • 404
 • 2

Đề thi giữa kỳ học kỳ 2 lớp 1

Đề thi giữa kỳ học kỳ 2 lớp 1
... LUN: điểm Bài 1: t tớnh ri tớnh( điểm) 17 - 20 + 20 15 - 12 + Bài 2: Tính( điểm) 70 - 30 = 13 cm 1cm = 12 + = 17 cm 7cm = Bài 3: (1, điểm) Nhà Lan nuôi 14 gà, mẹ Lan ... 1A MễN: TON - KHI Thi gian: 40 phỳt im I PHN TRC NGHIM (4 điểm): Khoanh vào chữ trớc ý trả lời Bài 1: Kết qu ca phép tính 40 - 10 là: A 60 B 20 C 30 Bài 2: Kết qu ca phép tính 15 + + = l: A 17 ... điểm): Học sinh khoanh vào câu đợc 0,5 điểm Câu 1: C Câu 5: A Câu 2: B Câu 6: A Câu 3: C Câu 7: C Câu 4: B Câu 8: B II PHN T LUN: điểm Câu 1: Học sinh làm phép tính đợc 0,5 điểm Câu 2: Học sinh...
 • 6
 • 150
 • 1

đề thi giữa học kỳ 2 lop 1

đề thi giữa học kỳ 2 lop 1
... TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HKII Họ tên : ……………………… Môn : Tiếng Việt ( Viết) 20 10 - 20 11 Lớp : Thời gian 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Đề * Kiểm tra viết ( 10 điểm ) ... Môn : Tiếng Việt ( Đọc ) 20 10 -20 11 Thời gian 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Đáp án * Kiểm tra đọc ( 10 điểm ) : 1) Đọc “ Cái Bống ” đúng, to, rõ ràng (6 điểm) 2) Tiếng có vần anh: gánh ... Điền vần an hay at (1 điểm) Kéo đàn tát nước - Điền chữ : g hay gh (1 điểm) Nhà ga ghế TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HKII Họ tên : ……………………… Môn : Toán 20 10 -20 11 Lớp : Thời gian 45...
 • 9
 • 237
 • 0

de kiem tra giua ky 2 lop 1

de kiem tra giua ky 2 lop 1
... 2 Bµi tËp ( ®iÓm ) Bµi (1, 5 ® ): §iÒn ©m n hay ©m l ? - Con cß bay ……¶ bay … a - Chim hãt…….Ýu … o - BÐ ngñ … «i Bµi (1, 5 ® ): §iÒn dÊu ? hay ~ ? - quyÓn...
 • 3
 • 105
 • 0

đề thi toán hk 2 lớp 1

đề thi toán hk 2 lớp 1
... sau 67 42 18 Bài : Điền dấu > ,< , = ? 15 + 33 65 25 95 - 15 40 + 81 + 17 95 + 32 + 15 93 - 83 - 40 Bài : Số ? 28 + 10 = 13 43 + - 56 = 12 - 21 + 12 = 82 + 32 - 48 = Bài : Bạn Trinh có 24 viên ... + - 30 = 19 c) d) 48 - + 16 = 56 94 - 43 +15 = 48 - 16 - 22 = - 15 + 32 = 72 Bài : > , < , = ? 28 +10 93 - 33 30 +7 43 - 33 20 -10 50 +11 + 31 99 - 59 Bài : Cho chữ số 2, Hãy viết tất số có chữ ... hợp vào ô trống? (2 điểm) 33 + 12 55 - 10 61 + 85 - 11 87 - 56 91 - 61 55 - 31 64 - 24 - 20 Bài 4: (1 điểm) Đàn vịt có 42 bờ 25 dới ao Hỏi đàn vịt có tất con? Bài giải Bài 5: (1 điểm) Khúc gỗ dài...
 • 11
 • 953
 • 0

Xem thêm