TỔNG và TÍCH

BÀI TOÁN 1 TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG TÍCH CỦA CHÚNG docx

BÀI TOÁN 1 TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG VÀ TÍCH CỦA CHÚNG docx
... hai nghiệm x1, x2 Theo hệ thức Viét ta có x1  x2   m  2 m , x1.x2  m3 m Do 2 2  x  x   x1  x2   x1 x2  2  m  2 m2   m  3 m  m  4m  16 m  16  2m  6m   m2  10 m  16 ... nghiệm phương trình t1  t  28t  27    t2  27 Vậy nghiệm hệ cho (1, 27) (27, 1) III BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ: Bài Giải hệ phương trình: x  y    2 3  x  y x  y  280     Bài Giải hệ phương ... trình mx   m   x   m  3  (2) Tìm giá trị m để nghiệm x1, x2 phương trình thỏa mãn điều kiện x12  x22  Giải: Điều kiện để phương trình (2) có hai nghiệm m  0, '   '   m   ...
 • 4
 • 21,425
 • 22

SKKN hệ thức Vi - ét vận dụng được hệ thức Vi – ét vào tính tổng tích các nghiệm của phương trình bậc hai 1 ẩn số

SKKN hệ thức Vi - ét và vận dụng được hệ thức Vi – ét vào tính tổng và tích các nghiệm của phương trình bậc hai 1 ẩn số
... −2 − 2 .1 2 .1  x1 + x2 = −4 b) ¸p dơng ®inh lÝ Vi Ðt ta cã:  x x =  2 2 Mµ: x13 + x2 = ( x1 + 3x1 x1 + 3x1 x2 + x2 ) − ( 3x1 x1 + 3x1 x2 ) = ( x1 + x2 ) − 3x1 x2 ( x1 + x2 ) = ( ) − 3 .1. 4 = ... x1 x2 - ( x1 + x2 ) 49 − 16 + 14 47 7 49 −4+ = = =   − 2.2 + =  ÷ 4 2   ⇒ u+v = 47 2 3 3 Mµ: u v = ( x1 − x2 ) ( x2 − x1 ) = x12 x22 - ( x1 + x2 ) - x1.x2 = ( x1 x2 ) - ( x1 + x2 ) - x1.x2 ... ph©n biƯt x1 ; x2   x1 + x2 =   x1.x2 =  ¸p dơng ®inh lÝ Vi Ðt ta cã: 2 2 b) Ta cã: x13 + x2 = ( x1 + 3x1 x1 + 3x1 x2 + x2 ) − ( 3x1 x1 + 3x1 x2 ) = ( x1 + x2 ) − 3x1 x2 ( x1 + x2 ) 3...
 • 49
 • 211
 • 0

Tổng tích trực tiếp các môđun nội xạ

Tổng và tích trực tiếp các môđun nội xạ
... §1.1 Tổng tích trực tiếp môđun §1.2 Môđun cốt yếu – tính chất 11 Chương II: TỔNG VÀ TÍCH TRỰC TIẾP CÁC MÔĐUN NỘI XẠ §2.1 Môđun nội xạ 15 §2.2 Định lí Papp and Bass tổng trực ... TỔNG VÀ TÍCH TRỰC TIẾP CÁC MÔĐUN NỘI XẠ Chương phần nội dung luận văn, trình bày khái niệm, số tính chất môđun nội xạ, tìm hiểu trình bày chứng minh phân tích thành tổng trực tiếp tích trực tiếp ... trực tiếp môđun nội xạ nội xạ (Định lí 2.3.1 chương II), hạng tử trực tiếp môđun nội xạ nội xạ (Hệ 2.3.2 chương II), môđun nội xạ vành Noether tổng trực tiếp môđun không phân tích (Định lí 2.2.10...
 • 29
 • 324
 • 0

Phân tích tài chính một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hải Phòng.pdf

Phân tích tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Hải Phòng.pdf
... Chƣơng II: Thực trạng tình hình tài công ty cổ phần tông xây dựng Hải Phòng Chƣơng III: Một số kiến nghị giải pháp nhằm cải thiện tài công ty cổ phần tông xây dựng Hải Phòng Tuy cố gắng ... tình hình hoạt động tài công ty Cổ phần tông xây dựng Hải Phòng 2.2.1 Phân tích tình hình tài công ty CP tông xây dựng Hải Phòng qua báo cáo tài 2.2.1.1 Phân tích tình hình tài qua bảng cân ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG KHÓA...
 • 85
 • 443
 • 5

Phân tích tài chính giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần bê tông xây dựng Hải phòng

Phân tích tài chính và giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần bê tông và xây dựng Hải phòng
... tình hình hoạt động tài công ty Cổ phần tông xây dựng Hải Phòng 2.2.1 Phân tích tình hình tài công ty CP tông xây dựng Hải Phòng qua báo cáo tài 2.2.1.1 Phân tích tình hình tài qua bảng cân ... Chƣơng II: Thực trạng tình hình tài công ty cổ phần tông xây dựng Hải Phòng Chƣơng III: Một số kiến nghị giải pháp nhằm cải thiện tài công ty cổ phần tông xây dựng Hải Phòng Tuy cố gắng nghiên ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG KHÓA...
 • 85
 • 313
 • 0

Chuyên đề: Tổng hiệu của vectơ tích của vectơ với một số

Chuyên đề: Tổng và hiệu của vectơ và tích của vectơ với một số
... cần ghi nhớ Thực phiếu học tập: Số 1, số II.Bài toán chứng minh ba điểm thẳng hàng Phương pháp: Sử dụng khẳng định sau Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng có số k cho AB = k AC (Lưu ý rằng: ... bình hành công cụ hỗ trợ) Các toán: Bài toán1 Cho tam giác ABC Hai điểm P,Q xác định PA + PC = O QA + 3QB + 5QC = O sau Bài toán Cho tam giác ABC trung tuyến AM;I trung điểm AM; K thuộc AC ... BA; v = BC I Phân BK ; BI theo u; v Tìm hệ thức BK Suy (đpcm) B BI M C III Bài toán tìm điểm dựa vào đẳng thức véctơ Phương pháp: Sử dụng khẳng định sau AB = O A B ; AB = AC B C IA + IB = O...
 • 8
 • 847
 • 8

Hoàn thiện công tác lập phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần bê tông phát triển hạ tầng hải phòng

Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần bê tông và phát triển hạ tầng hải phòng
... Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty cổ phần tơng phát triển hạ tầng Hải Phòng CHƢƠNG 2: THỰC TẾ TỔ CHỨC CƠNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ... bảng cân đối kế tốn cơng ty cổ phần tơng phát triển hạ tầng Hải Phòng Chương 2: Thực tế tổ chức cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty cổ phần tơng phát triển hạ tầng Hải Phòng ... BÊ TƠNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HẢI PHÕNG 2.1 Tổng quan cơng ty cổ phần tơng phát triển hạ tầng Hải Phòng 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty cổ phần tơng phát triển hạ tầng Hải Phòng...
 • 99
 • 277
 • 0

Báo cáo " Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp với chủ trương xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường " potx

Báo cáo
... sở giáo viên có nhận thức vấn đề thực chủ trương tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường qua dạy nghề phổ thông cho học sinh Kết luận Thực chủ trương xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích ... động GD NPT trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp Cả nước ta có gần 400 trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp (sau gọi tắt Trung tâm) tiếp nhận hàng triệu học sinh THCS THPT đến học nghề ... tâm thân thiện, học sinh tích cực” Trung tâm có đặc thù giáo dục nghề nghiệp với số lượng học sinh lớn (hàng ngàn học sinh) học sinh hữu, nên công tác quản lý Trung tâm phức tạp Vì vậy, chủ trương...
 • 5
 • 417
 • 0

Luận văn:Hoàn thiện công tác lập phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Bê tông phát triển hạ tầng Hải Phòng pdf

Luận văn:Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Bê tông và phát triển hạ tầng Hải Phòng pdf
... Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty cổ phần tơng phát triển hạ tầng Hải Phòng CHƢƠNG 2: THỰC TẾ TỔ CHỨC CƠNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ... bảng cân đối kế tốn cơng ty cổ phần tơng phát triển hạ tầng Hải Phòng Chương 2: Thực tế tổ chức cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty cổ phần tơng phát triển hạ tầng Hải Phòng ... BÊ TƠNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HẢI PHÕNG 2.1 Tổng quan cơng ty cổ phần tơng phát triển hạ tầng Hải Phòng 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty cổ phần tơng phát triển hạ tầng Hải Phòng...
 • 99
 • 113
 • 0

Một phương pháp giải bài toán suy diễn mờ tổng quát thông qua nội suy mờ tích hợp mờ pot

Một phương pháp giải bài toán suy diễn mờ tổng quát thông qua nội suy mờ và tích hợp mờ pot
... n9i suy va tich hop GIAI BAI TOAN ma, ntu SUY DIEN Me)' TONG chon tham sCSkhb QUAT THONG ma (3 len, Be c6 ktt QUA NQI SUY MO' v): TicH HO'P MO' 29 = N S va Ut lu~n cda lu~t quA chlnh bhg - Ktt quA ... (14).' 0: = 0,e,2e, , ,~ :a: J •• •• '" ~ GIAI BAI TOAN SUY DIEN MO' TONG QUAT THONG QUA NQI SUY MO' VA TICH HQl' MO' Bu:6'c 9: T~p ket qua Bo c6 dinh & II ngtroc lai, = Ul va day 1a dean (lo, ... cho sai s() cua ket qua suy di~n c6 th& 16-n, nhat la gia dO- cu a cac t~p mo All, A21, , Akl khong giao nhau, thl c6 nhirng vung ma ma tr~n quan h~ chira toan so 0, sinh Ht qua khong dang tin...
 • 7
 • 491
 • 11

tong hop so phuc va tich phan thi dai hoc

tong hop so phuc va tich phan thi dai hoc
... c) 1; i; -1; -I d) ±    2 ÷ ÷ 2 2 2 2     Nguyễn Duy Hưng_0932322982 PHẦN III MỘT SỐ ĐỀ THI NĂM TRƯỚC Câu : ( Đề TN 2008, phân ban lần I ) Tính giá trị biểu thức : P = (1 + 3i ) + (1 − ... Câu ( Đề TN 2008, phân ban L2) Giải phương trình sau tập số phức : x − x + = PHẦN IV MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ Câu Tìm mơđun số phức z = + 4i + (1 − i ) 1− i Câu Cho số phức z = Tính giá trị z 2010 ... z.z Câu Thực phép tính sau: a i (3 − i )(3 + i ) b + 3i + (5 + i )(6 − i ) Câu Tìm phần thực va phần ảo của sớ phức sau:(2+i)3- (3-i)3 Câu Giải phương trình sau tập hợp số phức: z + z...
 • 11
 • 295
 • 1

Đồ án thiết kế công trình gồm 10 tầng (1 tầng trệt 9 tầng lầu), mặt bằng chữ nhật (40x27m), tổng diện tích đất xây 1080m2

Đồ án thiết kế công trình gồm 10 tầng (1 tầng trệt và 9 tầng lầu), mặt bằng chữ nhật (40x27m), tổng diện tích đất xây 1080m2
... chuẩn thiết kế TCVN 5574 -2012: Kết cấu bê tơng bê tơng cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 198 - 199 7 : Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bê tơng cốt thép tồn khối TCVN 195 - 199 7 : Nhà cao tầng - Thiết ... 8000 40000 MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TL 1 :100 Hình 1.1.1.1 1.1: Mặt tầng điển hình Cơng trình gồm 10 tầng gồm tầng tầng lầu: Tầng trệt: cao 4.4m bố trí văn phòng cơng ty, cửa hàng bn bán, qn ăn, ... 1.1 1.1 cm cm cm2 cm cm cm2 710 1420 2130 2840 3550 4260 497 0 5681 6 391 7101 7811 70 70 70 80 80 80 80 90 90 90 90 490 0 490 0 490 0 6400 6400 6400 6400 8100 8100 8100 8100 40 40 40 40 40 50 50 50...
 • 290
 • 335
 • 0

Xem thêm