VÒNG 5 + 6 lớp 4 2015

VÒNG 5 + 6 lớp 4 2015

VÒNG 5 + 6 lớp 4 2015
... dài m Hai lớp 4A 4B có 84 hs, số HS lớp 4A nhiều số HS lớp 4B 2em Lớp 4B có hs Tìm hai STN, biết tổng hiệu chúng 200 48 SB , SL Tổng hai số 4 25 Nếu thêm vào số đơn vị hai số có hiệu 15 đơn vị ... chúng 1 56 , hiệu chúng 46 Tìm hai STN có tổng 3 45 9 Nếu tăng số thứ thêm 36 đơn vị, giảm số thứ hai 85 đơn vị số thứ số thứ hai 262 đơn vị TBC hai số 64 82 Tìm hai số biết tăng số thứ thêm 2 46 đơn ... VÒNG LỚP 20 15- 20 16 Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ: a Có góc nhọn: a b 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Có góc vuông: Có cặp đthẳng vuông góc Hai sợi dây dài 15m4dm Sợi ngắn sợi 2m...
 • 4
 • 293
 • 0

Giao an tuan 4+5+6 lop 4

Giao an tuan 4+5+6 lop 4
... ngoan , v vang cha m nõng g- anh em nh th tay chõn rỏch lnh ựm bc , d hay n Bi : Cõu a : Tun l anh ca Lan / Tun l ngi anh bit nhng nhn em / Tun l ngi anh bit thng yờu em gỏi / Tun l a ngoan ... Cho HS quan sát tranh + Tranh : GT đờng quốc lộ + Tranh : GT đờng phố + Tranh : GT đờng tỉnh (huyện) + Tranh : GT đờng xã ( đờng làng) - Cho số HS nhận xét đờng + Đặc điểm, lợng xe cộ tranh + Đặc ... trang 29 sau lần lợt cho HS chữa bài, nhận xét - Cho nhiều HS đọc thuộc lòng bảng chia Nhận xét học GDNGLL An toàn giao thông Giao thông đờng Bài I- Mục tiêu Kiến thức - HS nhận biết hệ thống giao...
 • 72
 • 212
 • 0

Giao an du tuan 5-6 lop 4

Giao an du tuan 5-6 lop 4
... vµo tranh minh ho¹ kĨ l¹i cèt trun Ba lìi r×u Bµi Gäi HS ®äc yªu cÇu HS ®äc - GV lµm mÉu tranh - Yªu cÇu HS quan s¸t tranh, ®äc thÇm ý díi bøc tranh vµ TLCH + Anh chµng tiỊu phu lµm g×? Quan s¸t ... cđa trß Giíi thiƯu bµi Néi dung giê häc * Ho¹t ®éng 1: Vïng ®åi víi ®Ønh trßn, sên tho¶i - GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh ¶nh Sgk, TLCH: HS quan s¸t vµ TLCH + Vïng trung du lµ vïng nói, vïng ®åi ... ch¬i DiƠn t¶ - GV chia líp thµnh nhãm, giao cho mçi nhãm bøc tranh, yªu cÇu C¸c nhãm tiÕn hµnh th¶o ln tõng HS nhãm quan s¸t bøc tranh vµ nªu nhËn xÐt vỊ bøc tranh ®ã HS nªu ý kiÕn - Yªu cÇu HS th¶o...
 • 35
 • 176
 • 0

Bài soạn BT ôn unit 4,5,6 lớp 11

Bài soạn BT ôn unit 4,5,6 lớp 11
... with us? They invited 10 “Please don’t tell anybody what happened.” He asked 11 “If you don’t give me a pay rise I’ll resign.” She threatened 12 “I’ll finish the work ... 62.The man ran out of the house He was shouting for help 11 ...
 • 11
 • 623
 • 22

VÒNG 7 VIOLYMPIC TOÁN lớp 4 2015 2016

VÒNG 7 VIOLYMPIC TOÁN lớp 4 2015  2016
... a n x 46 291 n = b 28 67 x n n = c 38109 x m + n x 3 672 m=2,n=8 12 Tính: a = b c d = e = g 13 Tìm x, biết: a x : 8 348 = b x : 19832 – = : a c x : 285 84 + 172 9 = 173 5 d x 172 x a x 252 = 172 x x ... 45 x 43 35 x 5 64 = 5 64 x x 43 35 x a x e 14 Tích số lẻ lớn có chữ số khác là: 15 Tích số bé có chữ số khác 16 Khi thừa số thứ giảm lần tích hai số 2 145 61 Tích hai số lúc đầu 17 Tích hai STN 94 170 ... hai số lúc đầu 17 Tích hai STN 94 170 Nếu gấp thừa số thứ hai lên lần tích 18 Sau giảm số thứ hai lần tích hai số 139 248 Tích hai số lúc đầu 19 Cho tích 48 37 x a Nếu tăng a thêm đơn vị tích...
 • 3
 • 300
 • 0

Tuần 6 Lớp 4

Tuần 6 Lớp 4
... động thầy I Kiểm tra cũ YC Học sinh thực hiện: 48 2357 + 2 361 41 7 64 25 + 568 9 II Bài Giới thiệu Củng cố cách thực phép cộng GV Nêu phép trừ: 865 279 - 45 0237=? Yêu cầu học sinh đặt tínhvà thực Yêu ... Tập hợp lớp theo đội hình chơi Nêu tên trò chơi GV làm mẫu, phổ biến luật chơi, giải thích Quan sát cách chơi Chơi thử Cho lớp chơi thử Chơi thức Cho lớp chơi thức III Phần kết thúc ( 4- 6' ) Thực ... chơi : Kết bạn GV làm mẫu, phổ biến luật chơi, giải thích cách chơi Cho lớp chơi thử Cho lớp chơi thức III Phần kết thúc ( 4- 6' ) Mai Văn Tập theo tổ Thi tổ Quan sát Chơi thử Chơi thức Thực động...
 • 24
 • 254
 • 0

TUAN 5- 6 LOP 1

TUAN 5- 6 LOP 1
... 10 , Sau số 10 -> -Trong dãy số -> 10 Mở sách làm tập H: Số 10 đứng liền sau số mấy? Viết dòng số 10 Vận dụng thực hành *Hoạt động 3: Nghe hớng dẫn -Hớng dẫn học sinh mở sách Bài 1: 10 10 10 10 ... Điền số Ô 1: chấm tròn Ô 2: chấm tròn Có tất cả: 10 chấm tròn 10 gồm 9, gồm 10 gồm 8, gồm 10 gồm 7, gồm 10 gồm 6, gồm 10 gồm em đổi chấm Học sinh làm, đọc lại 10 Nhận xét khoanh số 10 -Chơi trò ... tròn Là 10 H: Các nhóm có số lợng mấy? -Giới thiệu 10 in, 10 viết Gắn chữ số 10 Đọc: Mời: Cá nhân, đồng -Yêu cầu học sinh gắn chữ số 10 Gắn 67 10 Đọc 10 0Đọc -Nhận biết thứ tự dãy số: -> 10 -Yêu...
 • 33
 • 169
 • 0

TUAN 5-6 LOP 5

TUAN 5-6 LOP 5
... 5 1’ - Học sinh đọc ghi nhớ - Bắt đầu từ 19 05, chấm dứt năm 1908 - Phan Bội Châu khởi xướng lãnh đạo - Cử người sang Nhật học tập nhằm đào tạo nhân tài cứu nước - Phong trào diễn nào? - 19 05: ... đoạn - Điểm tuần … - Nêu ý đoạn - Số đimể từ đến 5- 6: 1 7-8:3 -10 : - Giáo viên nêu bảng mẫu thống kê - Dựa vào bảng thống kê nói rõ số -19- 14’ 5 1’ Viết sẵn bảng, yêu cầu học sinh lập điểm tuần ... chiến tranh xâm lược Mỹ? nhân đạo, máy bay B52 - ném bom napan - độc - giết hại - đốt phá - tàn phá  Giáo viên chốt hình ảnh - Học sinh giảng từ: B52 - napan - nhân đế quốc Mỹ danh - Giôn-xơn...
 • 79
 • 209
 • 0

GIAO AN TUAN 5-6 LOP 3

GIAO AN TUAN 5-6 LOP 3
... vải là: 35 x = 70 ( m ) Đáp số: 70 m -HS nhận xét HS thi giải nhanh, giải X : = 12 x : = 23 X = 12 x x = 23 x X = 72 x = 92 -2 HS đọc đề, HS nêu yêu cầu Trong thời gian 3 HS giải vào nhanh 4/ ... lên bảng làm Bài giải Cửa hàng bán số m vải xanh la:ø 40 : = ( m ) Đáp số:8 m vải + em nêu lại làm 32 4/Củng cố, dặn dò:- Nắm cách tìm phần số TUAN 33 Thu Toán: Tiết 26 Luyện tập I Mục tiêu: - ... 1,2 ,3, SGK vào Gọi em lên bảng chữa Bài3: Bài giải ïNăm hàng có số học sinh là: X = 35 ( HS) Đáp số: 35 học sinh Bài :Điền số: 12 X GV lớp nhận xét, bổ sung 4 Bài 5: Tìm x X : = 28 X 7 X 3 ...
 • 60
 • 227
 • 0

GiAO AN TUAN 5-6 LOP 2

GiAO AN TUAN 5-6  LOP 2
... 25 - Cần ý đặt tính,tính dạng 38 - HS nêu, nhận xét ,bổ sung + 25 ? B Luyện tập: GV chép lên bảng cho HS làm Bài tập 1: Đặt tính tính 48 68 38 58 44 27 78 68 25 26 19 37 18 42 12 17 Bài tập 2: ... làm bảng con, nhận xét , bổ sung trang 27 - 28 ) Yêu cầu nêu rõ cách đặt 17 37 47 57 25 47 57 27 67 tính, cách tính 27 18 15 29 - GV giúp đỡ HS yếu cách tính Bài 2: Em hiểu cách làm nh nào? - HS ... bút + Bức tranh 2: - Lan khóc - Chuyện xảy với Lan? - Nửa muốn cho bạn mợn, nửa không - Khi biết quên bút bạn Lan làm - HS quan sát tranh- Trả lời câu hỏi gì? - Mai đa bút cho Lan mợn - Lúc thái...
 • 83
 • 255
 • 0

GIÁO ÁN TUẦN 6 LỚP 4 ( CKTKN) CHỈ IN.

GIÁO ÁN TUẦN 6 LỚP 4 ( CKTKN) CHỈ IN.
... bảng làm , lớp làm vào 987 8 64 969 6 96 8390 84 62 845 0 783251 65 6 565 2 46 9 37 35813 20 46 1 3 313131 592 147 59 263 7 -Làm nêu kết a) 4 860 0 - 945 5 = 39 145 b) 80000 - 48 765 = 31235 -1 HS đọc, lớp đọc thầm ... kết - Tính -2 học sinh lên bảng làm – Lớp làm vào - Gv theo dõi giúp đỡ HS yếu nháp 46 8 5 + 2 347 = 7032 60 94 + 8 566 =1 46 6 0 - GV nhận xét sủa sai 5 769 6 + 8 14 =58510 Bài : - Yc HS đọc đề -1 học ... làm vào nháp -GV viết lên bảng hai phép tính trừ 865 279 – 865 279 64 7253 45 0237 64 7253 – 285 749 , - YC HS đặt 45 0237 285 749 tính tính 41 5 042 361 5 04 - HS nêu -YC HS nêu lại cách đặt tính thực phép...
 • 34
 • 250
 • 1

tuần 5+6 lớp 2.dọc

tuần 5+6 lớp 2.dọc
... trờng lớp ? + Không vẽ, viết bậy lên tờng, bàn * HĐ2 (Cả lớp) : + Em tham gia làm đẹp trờng lớp - HS liên hệ thân: cha? + Nhặt giấy, rác lớp - Cho HS nêu việc thờng xuyên làm + Sắp xếp đồ đạc lớp ... HĐ1: Làm đẹp trờng lớp Hỏi: - HS nêu nối tiếp + Em nêu hoạt động làm + HS 1: Quét dọn trờng lớp HS 2: Giữ VS chung, nhặt giấy, rác đẹp trờng lớp ? + Em tham gia làm đẹp trờng lớp + Trồng, chăm ... - Gọi HS nêu yêu cầu hỏi: - Lắng nghe - HS đọc to Lớp đọc thầm + Em + Ai học sinh lớp hai? - HS làm nêu kết Lớp bổ sung b, Ai học sinh giỏi lớp ? c, Em yêu thích môn học nào? - HS nêu, đọc câu...
 • 55
 • 147
 • 0

Xem thêm