38752 need you now song 2

Một số câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống 2

Một số câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống 2
... come to my birthday party? B: You can count on it 22 I never liked it anyway Tôi chẳng thích thứ Khi bạn bè, đồng nghiệp làm hỏng bạn, dùng câu nói để họ bớt lúng túng hay khó xử: Oh, don't worry ... semester B: Congratulations That's something 14 Brilliant idea! Ý kiến hay! / Thông minh đấy! 15 Do you really mean it? Nói thật à? Michael: Whenever you are short of money, just come to me David: ... behind you 19 I'm broke Tôi không xu dính túi 20 Mind you! Hãy ý! / Nghe nào! (Có thể dùng Mind.) eg: Mind you! He's a very nice fellow though bad-tempered 21 You can count on it Yên tâm / Cứ tin A:...
 • 3
 • 1,655
 • 65

Ý nghĩa cuộc sống 2

Ý nghĩa cuộc sống 2
... xin gûãi vïì: HẨT GIƯËNG TÊM HƯÌN - FIRST NEWS 11H Nguỵn Thõ Minh Khai, Q.1, TP HCM Fax: (08) 822 4560 – Email: firstnews@hcmc.netnam.vn Nhûäng àiïìu bònh dõ Quâ tùång tûâ trấi tim N gûúâi ta ... phông cêëp cûáu tònh trẩng chêën thûúng ty sưëng Chng tưi chó cố thïí lâm mưỵi mưåt viïåc lâ giûä 22 Nhûäng àiïìu bònh dõ ngûúâi cư bêët àưång vâ cưë àõnh xûúng sưëng àng võ trđ Côn lânh bïånh hay ... lẩi Nghe tin Joe hy sinh, cư giấo lúáp bưën nùm xûa àïën nhâ chia bìn Mể Joe tiïëp àốn vâ nối bâ 12 Nhûäng àiïìu bònh dõ mën cho cư xem mưåt mốn àưì phông Joe Khi hổ vâo phông, bâ mể chó cho cư...
 • 137
 • 413
 • 2

Unit 11: What do you eat? (A1-2)

Unit 11: What do you eat? (A1-2)
... packet of tea: gói chà A dozen eggs: tá trứng A kilo of rice: cân gạo English a) Where is Ba? b) What dose he want? c) How much beef dose he want? d) How many eggs dose he want? He is at the ... quetstions: a) Salesgirl: Can I here you? Ba: Yes I’d like some beef, blease Salesgirl: How much you want? Ba: two hundred grams, plese Salesgirl: How many you want? Ba: Yes I need some eggs Salesgirl: ... want? Ba: Yes I need some eggs Salesgirl: Two hundred grams of beef Is there anything else? Ba: A dozen, pease English English New words: A bottle of cooking oil: chai dầu ăn A box of chocolate:...
 • 5
 • 394
 • 1

Nghe thuat song 2

Nghe thuat song 2
... lượng tư tạo nên chất lượng sống 19 20 21 22 23 Tư tổng thể 24 25 Lăng kính 26 Tập trung vào mặt tích cực 27 Không giải thích Không trích Hãy đưa giải pháp! 29 Hướng giải pháp tích cực 30 Muốn ... Vui vẻ đẻ tình Vui vẻ đẻ tiền 11 Một nụ cười mười thang thuốc bổ, rổ penicilin, nghìn viên B1 12 Không biết cười đừng mở tiệm Ngạn ngữ Trung Quốc 13 14 Thà khen đểu chửi thật 15 Miền Nam đắt ... hoa, Đừng có dọn rác 31 Phọt phẹt bọn Nhất bọn phọt phẹt Trung bình bọn & bọn phọt phẹt cách đoạn 32 Đỡ xấu vs Tốt 33 Đỡ ghét vs Yêu 34 Đỡ khổ vs Sướng 35 Đỡ nghèo vs Giàu 36 Đỡ dốt vs Giỏi 37 Bới...
 • 48
 • 113
 • 0

Hóa Học với đời sống-2

Hóa Học với đời sống-2
... Cảnh thiên nhiên đẹp cộng thêm với trí tưởng tượng người, hang động đá vôi mãi nguồn cảm hứng thi ca đời sang đời khác 15/ Tại nước suối vùng đất có chứa FeS bò axit hóa mạnh (pH thấp Hãy viết ... giải thích tượng đó? *Nước suối bò axit hóa mạnh FeS bò khí oxi không khí oxi hóa theo phản ứng : 2FeS2 + 7O2 2H2O  2Fe2+ + 4SO42- + 4H+ Sau phần Fe2+ bò oxi hóa tiếp: Fe2+ + O2 + 10H2O  4Fe(OH)3 ... có tạo thạch nhũ hang động núi đá vôi? *Đá vôi (CaCO3), thành phần tạo nên núi đá vôi, kết hợp với khí cacbonic (CO2) khí nước để tạo thành phản ứng thuận nghòch sau đây: CaCO3 + CO2 +H2O  Canxihrocacbonat...
 • 2
 • 628
 • 15

Vật lí và đời sống 2

Vật lí và đời sống 2
... phần (chu kì tuần trắng =29 . 52 ngày, tháng tiết điểm – chu kì mặt trăng trở lại tiết điểm xác định = 27 ,21 ngày năm tiết điểm 346. 62 ngày), 6585. 32 ngày (hay 18 năm 11, 32 ngày) Trong chu kì có ... thực tế tần suất nhật thực nhiều do: Nhật thực quan sát thấy từ phận nhỏ dân cư sống khu vực bóng Mặt Trăng quét qua, nguyệt thực quan sát thấy toàn dân cư sống bán cầu đêm Nhật thực toàn phần ... Đạo Nếu Hoàng Đạo Bạch Đạo trùng tháng có Nguyệt Thực (và Nhật Thực) song Hoàng Đạo Bạch Đạo lệch góc khoảng độ nên tượng Nguyệt Thực (và Nhật Thực) diễn nhiều Vì Bạch đạo nghiêng so với Hoàng...
 • 5
 • 201
 • 0

Tài liệu tập huấn giá trị kỹ năng sống (2)

Tài liệu tập huấn giá trị kỹ năng sống (2)
... Giáo dục giá trị có góp phần vào giáo dục kỹ không? Thảo luận: tìm thí dụ từ thực tiễn để chứng minh vai trò giáo dục giá trị giáo dục kỹ sống Thảo luận: Giáo dục giá trị (có thể lấy giá trị đó) ... PHẦN 2.1 GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG NỘI DUNG 4: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỸ NĂNG SỐNG Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm nhóm kỹ Bao gồm công việc sau: Thảo luận kỹ mềm kỹ cứng kỹ sống Đọc tài liệu 4.1 ... vào giá trị nào) thành hành động (làm gì, làm nào) Như vậy, kỹ sống kỹ mềm không hoàn toàn chúng có nhiều phần chung Kỹ mềm phần nội dung kỹ sống 4.2 Giáo dục kỹ sống số thành tựu giáo dục kỹ sống...
 • 112
 • 433
 • 10

Unit 11: What do you eat? (A1-2) p.114-116

Unit 11: What do you eat? (A1-2) p.114-116
... packet of tea: gói chà A dozen eggs: tá trứng A kilo of rice: cân gạo English a) Where is Ba? b) What dose he want? c) How much beef dose he want? d) How many eggs dose he want? He is at the ... questions: a) Salesgirl: Can I here you? Ba: Yes I’d like some beef, blease Salesgirl: How much you want? Ba: two hundred grams, plese Salesgirl: How many you want? Ba: Yes I need some eggs Salesgirl: ... store He want some beef and some eggs He want two hundred grams He want a dozen Home work: Do the exercises a1/P93,94 Prepare unit 11(cont.) A2,3 ...
 • 6
 • 226
 • 0

duong thang va mat phang song song 2

duong thang va mat phang song song 2
... giác A1A2A3 …AN nằm mp (P) điểm S nằm mp (P) S Nối S với Ai (i=1,n) ta tam giác SA1A2 ,SA2A3 … SAnA1 Hình tạo bới tam giác SA1A2 ,SA2A3 … SAnA1 đa giác A1A2A3 …AN gọi hình chóp kí hiệu S A1A2A3 …AN ... A Mặt phẳng (P)=(ABC) B P C 2: từ điểm A đường thăng d A d B P Mặt phẳng (P)=(ABC)= (A,d)=(d,A) C từ hai đường thẳng cắt A C B (P)=(ABC) (P) có chứa d1 d2 không? d2 d1 IV HÌNH CHÓP VÀ HÌNH TỨ ... giác SA1A2 ,SA2A3 … SAnA1 đa giác A1A2A3 …AN gọi hình chóp kí hiệu S A1A2A3 …AN A1 A5 A4 A A2 HÌNH 2. 26 S đỉnh S Cạnh bên Mặt bên Mặt đáy A C D A Cạnh đáy B B C hình có mặt bên, cạnh bên, cạnh...
 • 11
 • 203
 • 0

kỹ năng sông 2 tan

kỹ năng sông 2 tan
... lờn, no cựng ng lờn )2 Cho qu tim kt ni qu tim, cho ngi bit yờu ngi (no cựng v tay, no cựng v tay) Cho qu tim kt ni qu tim, cho ngi bit yờu (No cựng nm tay, no cựng nm tay )2, Cho qu tim kt ni ... cho ngi bit yờu ngi (No cựng lc hụng, no cựng lc hụng )2 Cho qu tim kt ni qu tim, cho ngi bit yờu ngi (No cựng khoỏc vai, no cựng khoỏc vai )2 Cho qu tim kt ni qu tim, cho ngi bit yờu ngi Gii thiu ... DUNG KHểA TP HUN Bi m u: Gii thiu mc tiờu, ni dung, phng phỏp hun Bi 1: Quan nim v k nng sng Bi 2: Mc tiờu, nguyờn tc, ni dung GD KNS cho HS ph thụng Bi 3: Phng phỏp GD KNS cho HS ph thụng Bi...
 • 21
 • 85
 • 0

Hai mặt phẳng song song 2 tiết

Hai mặt phẳng song song 2 tiết
... chung Ta núi (P) song song vi (Q), Kớ hiu (P)//(Q) hoc (Q)//(P) Hóy nờu khỏi nim hai mt phng song song? P Q Đ4 : hai mặt phẳng song song I) Định nghĩa: -Hai mặt phẳng gọi song song với chúng điểm ... A5 A4 A1 hnh A1A2A2A1, A2 A3 P A2A3A3A2, -Mt ỏy: hai a giỏc A A1A2An, A1A2 A A An A A P - Cnh ỏy: l cỏc cnh ca hai a giỏc -ỏy bờn: l cỏc on thng A1A1, A2A2, Cnh - Cỏc nh ca hai ỏy gi l nh ca ... (sgk) - Hai mt i din: L hai mt song song vi ca hỡnh hp C B A D - Hai nh i din: l hai nh khụng cựng nm trờn mt mt no ca hỡnh hp B O A C D - ng chộo: l on thng ni hai nh i din - Hai cnh i din: L hai...
 • 21
 • 132
 • 0

Xem thêm