de kiem tra 45 phut ve oxit va axit

De kiem tra 45 phut (trac nghiem va tu luan)

De kiem tra 45 phut (trac nghiem va tu luan)
... I Trắc nghiệm Cõu 1: Bit hiu in th UAB = 10V Hi ng thc no sau õy l ỳng A VA = 10V B VA - VB = 10V C VB - VA = 10V D VB = 10V Cõu 2: Cho qu cu kim loi tớch in cụ lp ln lt tớch in l + C, ... suất tiêu thụ R lớn II HT -Trang 2/6 - Mó thi 132 Sở gd & ĐT ninh bình Trờng thpt yên mô a Bài kiểm tra số lớp 11a Môn : Vật lý Thi gian lm bi: 45 phỳt; (10 cõu trc nghim, câu tự luận) ... D tng ln Cõu 3: Bit hiu in th UAB = 10V Hi ng thc no sau õy l ỳng A VB = 10V B VB - VA = 10V C VA = 10V D VA - VB = 10V Cõu 4: Hai bóng đèn có công suất định mức nhau, hiệu điện định mức chúng...
 • 6
 • 819
 • 2

Đề kiểm tra 45 phút chương đại cương hóa hữu cơ hidrocacbon no

Đề kiểm tra 45 phút chương đại cương hóa hữu cơ và hidrocacbon no
... Kiem tra 45 phut- HOA 11 Ban KHTN (§Ị sè 1) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ghi 16C 17B 20A ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Trường THPT Đạ Huoai Nhóm Hóa ... Kiem tra 45 phut- HOA 11 Ban KHTN §Ị sè : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ghi 2B 3B 9A ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Trường THPT Đạ Huoai Nhóm Hóa Họ ... 18 19 20 Ghi 14C 17B 20A ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Trường THPT Đạ Huoai Nhóm Hóa Họ tên: ……………………………………………………………… Lớp : 11A1 II PHẦN TRẮC NGHIỆM: ĐỀ Điểm Hãy khoanh tròn trước...
 • 13
 • 7,631
 • 50

de kiem tra 45 phut vat lý 10 Cb ( có ma tran va dap an)

de kiem tra 45 phut vat lý 10 Cb ( có ma tran va dap an)
... lại Câu 3(1 d): Một chất điểm CĐ thẳng đồ thị hình vẽ Phương trình CĐ chất điểm : A x = 40 - 10. t C x = 20 + 10. t B x = 40 + 10. t D x = 20 – 10. t Câu 4( 0,5d) Một hệ quy chiếu cần tối thiểu ... vị trí vận tốc bao nhiêu? *** SỞ GD&ĐT TUYÊN QUANG TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KỲ I Năm Học 2 010 - 2011 Môn: - lớp 10 Ban Thời gian: 45 phút A Phần Trắc Nghiệm( ... C B 10 A 0,5 0,5 1đ 0,5 0,5 1đ 1đ 0,5 0,5 1đ B Phần Tự Luận (3 đ) Câu a> v0 = 16, ( m / s ) , v = 10 ( m / s ) -Gia tốc vật là: ADCT: v − v02 = 2as ⇒ a = Đáp án v − v0 102 − 16, = ≈ −0,9 ( m /...
 • 4
 • 1,327
 • 25

Gián án Đáp án đề kiểm tra 45 phút sinh học 9

Gián án Đáp án và đề kiểm tra 45 phút sinh học 9
... : 9/ Điểm Nhận xét giáo viên Thứ ngày tháng năm 20 09 Kiểm tra Môn : Sinh học Thời gian: 45 phút Đề : A/ Trắc nghiệm : ( điểm )  Câu : Hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời mà em cho : NÕu sinh ... thuộc vào di truyền cặp tính trạng lại Bài tập: 1đ 1đ F2 Ta có tỉ lệ : vàng = 291 + 101 = xanh 108 + 32 trơn = 291 + 108 =  tỉ lệ : 9: 3:3:1 nhăn 101 + 32 Theo đònh luật menden tính trạng hạt vàng+ ... ……………………………………………………………………………………………………… Đáp án : Đề : 1/ Trắc nghiệm : ( điểm Mỗi câu 0,25 điểm ) Câu 1: a 2:c 3:c Câu : Sai Đúng 3.Đúng 2/ Tự Luận : (8 điểm ) Câu Đáp án Cấu tạo phân tử ADN 4:d 4.Sai...
 • 8
 • 818
 • 0

Tài liệu 30 câu trắc nghiệm phần nhiệt 2 đề kiểm tra 45 phút vật lý docx

Tài liệu 30 câu trắc nghiệm phần nhiệt và 2 đề kiểm tra 45 phút vật lý docx
... T1 =300 0K, T2=2T1 (2) p2 c Vẽ đồ thò biểu diễn trình hệ tọa độ p – V p1 (1) T1 (3) T2 T(0K ) Đề kiểm tra tiết Môn: Vật – Khối 10_CB (2) A .Trắc nghiệm( điểm ) Hãy chọn câu trả lời Câu 1: Ba thông ... Động C Động lượng D Thế Câu 30 Đơn vò sau đơn vò công A KJ B N.m C HP D W.h Đề kiểm tra tietá Môn: Vật – Khối 10_CB (1) A Trắc nghiệm( điểm ) Hãy chọn câu trả lời Câu 1: Trong hệ toạ độ (p, ... quãng đường 20 m Độ lớn lực F là: A 24 N B 26 N C 22 N D 100J Câu 16 Một vật có khối lượng 20 kg chuyển động với vận tốc 40cm/s động lượng vật (kgm/s) là: A 2kgm/s B 8kgm/s C 80kgm/s D 5kgm/s Câu 17 Biểu...
 • 7
 • 456
 • 3

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng anh lớp 11 đáp án năm 2014

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng anh lớp 11 và đáp án năm 2014
... người vào “ Thư viện tư liệu Tiếng Anh 11 tìm file: “THE FIRST 45 MINUTE TEST (ENGLISH 11) .mp3 ” tải dung nhé! Name: Class: 11 THE SECOND 45 MINUTE TEST (ENGLISH 11) Năm học: 2013- 2014 ... Total 10 1 1 9 20 13 36 BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN THE SECOND 45 MINUTE TEST (ENGLISH 11) I (1.5Pt) Mỗi đáp án cho 0.25đ x = 1.5 điểm b d a d d b II (0.5 Pt) Mỗi đáp án cho 0.25đ x = 0.5 điểm a other ... III ( 0.5 Pt) Mỗi đáp án cho 0.25đ x = 0.5 điểm a between 10 d imitate IV ( 2.0 Pt) Mỗi đáp án cho 0.25đ x = 2.0 điểm 11 d 12 a 13 a 14 a 15 b 16 c 17 d 18 d V ( 1.25 Pt) Mỗi đáp án cho 0.25đ x...
 • 21
 • 3,363
 • 10

hai dạng đề kiểm tra 45 phút chương III đại số lớp 9có ma trận đáp án chi tiết

hai dạng đề kiểm tra 45 phút chương III đại số lớp 9có ma trận và đáp án chi tiết
... vuông Họ tên: BàI KIểM TRA 45 PHúT Điểm số: Môn : Đại số Lớp: 9/ A-Trắc nghiệm: (4đ) Hãy khoanh tròn vào ý câu sau (trừ câu 7): - Câu1: Số nghiệm phơng trình bậc có hai ẩn số là: A) Có nghiệm ... TRA 45 PHúT Điểm số: Môn : Đại số Lớp: 9/ A- Trắc nghiệm: (4đ) Hãy khoanh tròn vào ý câu sau (trừ câu 7): - Câu1: Số nghiệm phơng trình bậc có hai ẩn số là: A)Vô nghiệm ; B) Vô số nghiệm ... phơng trình bậc có hai ẩn số ? A) 2x2+y = B) 2x+y2 = C) 2x = y D) Cả hai phơng trình ý A B - Câu 3: Số nghiệm phơng trình bậc có hai ẩn số là: A) Có nghiệm ; B) Vô nghiệm ; C) Vô số nghiệm ; D) Cả...
 • 9
 • 507
 • 2

Đề kiểm tra 45 phút kì I (08-09)

Đề kiểm tra 45 phút kì I (08-09)
... B i kiểm tra 45 phút học I Môn: Địa lí 11 Họ tên: Lớp: Đề chẵn Câu (4đ): Dựa vào kiến thức học hiểu biết nêu nét kh i quát đặc i m kinh tế xã h i nớc phát triển Câu (3đ): ... áp án đề kiểm tra 45 phút lớp 11 Đề Chẵn Câu (4 đ) M i ý 0.5 đ Đặc i m kinh tế xã h i nớc phát triển là: Đặc i m xã h i - Dân số ổn định , tỉ lệ gia tăng dân số thấp - Thu ... bảng số liệu tình hình dân số gi i: Nhóm Tỉ trọng so v i dân số gi i (%) Tốc độ phát triển từ 1950 1990 2025 (dự kiến) 1950 1990 (lần) Thế gi i 100 100 100 2,58 Phát triển 33,3 22,8 15,9 1 ,45 Đang...
 • 4
 • 704
 • 1

Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra 45 phút
... ªê2§>õ…^“Õ¹Þ¶ơŒT†It¦ 3ò—;K!ĐЃkÛ¤†£>bS |ˆÐ8ÈObHõ#È“!0O²f/obþƠºƠDÄi}UBŒçỵƯ-*œ5$ ¢:”i*j]šM 45 Õ`ÛýËê¾×-óÜàšºØ}©ÅVÿ«...
 • 429
 • 860
 • 2

de kiem tra 45 phut sinh 12

de kiem tra 45 phut sinh 12
... 24: Khi cá thể mang kiểu gen AaBbddEE giảm phân bình thường, sinh giao tử A A, a, B,b,d, E B ABdE, abdE, AbdE, aBdE C ABdE, AbdE, AbdE, abde D ABdE, AbdE, Abde, abdE Câu 25: Khi nói đột biến điểm, ... bình thường khả biểu bệnh đứa họ nào? Trang 2/4 - Mã đề thi 132 A 50% trai bị bệnh C 100% trai bị bệnh Câu 20: Cá thể có kiểu gen B 12, 5% trai bị bệnh D 25% trai bị bệnh Ab , tần số hoán vị gen ... thay gây hại D Đột biến điểm thay đổi nhỏ nên có ý nghĩa trình tiến hóa sinh vật Câu 26: Trong phép lai aaBbDdeeFf x AABbDdeeff , gen trội hoàn toàn tỉ lệ kiểu hình lai A-bbD-eeff là: A 16 B 32...
 • 4
 • 496
 • 8

Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra 45 phút
... hình học) là: A B C D M«n Kiem tra 45 phut- HOA 11 Ban KHTN (§Ị sè 1) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ghi 16C 17B 20A ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Trường ... ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : Kiem tra 45 phut- HOA 11 Ban KHTN §Ị sè : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ghi 2B 3B 9A ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Trường ... (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : Kiem tra 45 phut- HOA 11 Ban KHTN §Ị sè : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ghi 14C 17B 20A ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Trường...
 • 13
 • 363
 • 0

Đề kiểm tra 45 phút: Ankin

Đề kiểm tra 45 phút: Ankin
... Câu 1: Ankin C5H8 có số đồng phân là: a.4 b.5 d.2 c.3 Đáp án: C Câu Một ankin A có tỉ khối H2 là:20 Công thức phân tử A là: a.C3H8 c C3H6 b C3H4 d.C4H6 Đáp án: b Câu 3: Trong số đồng phân ankin ... b.But-1-in d Buta-1,3-dien Củng cố: hs đứng chỗ trả lời 1/ Nhắc lại tính chất hoá học ankin? 2/ Các phương pháp điều chế ankin? ... thu 4,48 lít CO2 (đkc) 2,7g nước • *A thuộc dãy đồng đẳng nào? • a.anken • d ankan b ankadien c .ankin e câu b c • *Công thức phân tử A là: • a C4H8 b C4H6 • c C4H10 d.C4H4 • *A tham gia phản...
 • 17
 • 571
 • 10

De kiem tra 45 phut - sat

De kiem tra 45 phut - sat
... 13: Phản ứng cặp oxi hóa - khử Fe 2+/Fe Cu2+/ Cu xảy theo phơng trình sau đây? A Cu2+ + Fe -> Fe2+ + Cu B Fe2+ + Cu2+ -> Cu + Fe C Cu + Fe -> Cu2+ + Fe2+ D Fe2+ + Cu -> Cu2+ + Fe Câu 14: Kim ... 2: Phản ứng cặp oxi hóa- khử Fe 2+/Fe Ag+/ Ag xảy theo phơng trình sau đây? A 2Ag + Fe2+ -> 2Ag+ + Fe B Fe2+ + 2Ag+ -> 2Ag + 2Fe C 2Ag+ + Fe -> Fe + 2Ag D 2Ag+ 2Fe -> Fe2+ + 2Ag+ Câu 3: Trộn ... 12: Câu 13: Câu 14: Câu 15: Câu 16: Câu 17: Câu 18: Câu 19: Câu 20: Hết Kiểm tra 45 phút - môn hoá học Họ tên: Lớp 12: Điểm: đề Câu 1: Có thể điều chế FeSO4 phản ứng...
 • 4
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra 45 phútđề kiểm tra 45 phút môn ngữ vănđề kiểm tra 45 phút vật lý 12đề kiểm tra 45 phút vật lýđề kiểm tra 45 phút lớp 12đề kiểm tra 45 phút sinh học 10đề kiểm tra 45 phút môn vật lý lớp 6đề kiểm tra 45 phút vật lý 6đề kiểm tra 45 phút vật lý lớp 6đề kiểm tra 45 phút môn hóa 12đề kiểm tra 45 phút toán 12đề kiểm tra 45 phút sinhđề kiểm tra 45 phút sửđề kiểm tra 45 phút tiếng anhđề kiểm tra 45 phút môn công nghệtraining 1 question (2)trainning full (1)NHẬN THỨC VỀ KHỔ VÀ GIẢI PHÁP CỨU KHỔ CỦA TRIẾT HỌC VÀ VĂN MINH HIỆN ĐẠiMÔN tài CHÍNH TIỀN tệ 2HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN xây lắp THỪA THIÊN HUẾCác trang trong thể loại “thuật ngữ pháp lý”bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 10 nguyễn thị chi64 tinh huong su pham va cach giai quyetTập đồ tiếng Anh (alphabet)Báo cáo đại hội chi đoànbao cao kiem diem BCH chi đoànDuong loi CM cua DCSVN phan 2Xây dựng mô hình phát triển du lịch làng cổ Đường LâmHOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo NGUỒN NHÂN lực tại KHÁCH sạn HƯƠNG GIANG RESORT SPAĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ lưu TRÚ tại KHÁCH sạn BANYAN TREENÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ CHĂM sóc KHÁCH HÀNG tại VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊPHÁT TRIỂN SINH kế bền VỮNG CHO NGƯỜI dân ở các xã VEN BIỂN HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNHNGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến sự THÀNH CÔNG của các dự án PHẦN mềm PHỤC vụ CHÍNH QUYỀN điện tử tại TỈNH THỪA THIÊN HUẾSỬ DỤNG các kỹ THUẬT CASIO – VINACAL GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN THPT QUỐC GIAHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước TRÊN địa bàn THỊ xã BA đồn, TỈNH QUẢNG BÌNH