Bức xạ Mặt Trời

Tính toán thông gió: Thu nhiệt do bức xạ mặt trời

Tính toán thông gió: Thu nhiệt do bức xạ mặt trời
... mặt trời chênh lệch nhiệt độ, (kcal/h) + A Qbxτ : xạ mặt trời dao động nhiệt, (kcal/h) II.1 Bức xạ mặt trời chênh lệch nhiệt độ ∆ Qbxt : Dưới tác dụng xạ mặt trời, nhiệt độ bề mặt kết cấu bao che ... Aτ II.2 Bức xạ mặt trời dao động nhiệt độ Qbx Để xác định biên độ dao động nhiệt độ tổng ta phải xem xét biên đọ nhiệt độ tương đương xạ gây biên độ nhiệt độ không khí trời Với mái xem mặt phẳng ... lượng xạ truyền qua cửa kính là: Qbkxín h = 9191,73 (Kcal/h) II Thu nhiệt xạ mặt trời truyền qua mái Được tính công thức sau: mái ∆ A Qbx = Qbxt + Qbxτ (kcal/h) Trong : + ∆ Qbxt : xạ mặt trời...
 • 6
 • 1,451
 • 28

xây dựng chương trình tính toán bức xạ mặt trời

xây dựng chương trình tính toán bức xạ mặt trời
... sánh chương trình cho thấy chương trình cải tiến có độ xác cao so với chương trình lại, chương trình áp dụng để tính xạ theo Từ kết phân tích, chọn lựa nói trên, chương trình tính toán xạ cho ... tổng xạ tính toán lượng tổng xạ đo đạc: Chạy chương trình mô 20 lần, kết bảng 2: Bảng Thống kê kết sai số tổng xạ 20 lần mô cho Cần Thơ Lần mô Sai số tổng xạ tính toán tổng xạ đo đạc (%) Chương trình ... sở phân tích, cải tiến phương pháp xây dựng mô hình tính toán có, viết trình bày phương pháp phù hợp để xây dựng chương trình tính toán xạ theo từ số liệu xạ trung bình tháng địa phương thuộc...
 • 11
 • 477
 • 1

Chương 4_ Vai trò sinh thái của bức xạ mặt trời

Chương 4_ Vai trò sinh thái của bức xạ mặt trời
... độ cao vào mùa sinh trưởng thường đạt cao Khi tia sáng rơi bề mặt cảm thụ, xạ mặt trời lúc chia phần: hấp thu phản xạ Tỷ lệ (%) xạ phản xạ 79 Chương Vai trò sinh thái xạ mặt trời xạ tổng số gọi ... hưởng đến cường độ xạ 4.3 HIỆU QUẢ SINH THÁI CỦA SỰ BIẾN ĐỘNG VỀ CHẤT LƯỢNG QUANG PHỔ CỦA BỨC XẠ MẶT TRỜI Sự thích nghi sinh vật với xạ mặt trời phản ánh thay đổi quang phổ mặt trời khơng khí trái ... phổ mặt trời đạt tới mặt đất bị suy yếu dần hầu hết bước sóng, trừ bước sóng nhìn thấy Chính thế, vai trò sinh thái xạ mặt trời gắn liền với bước sóng nhìn thấy Tổng xạ mặt trời đạt đến bề mặt...
 • 20
 • 432
 • 1

Tài liệu Chương 4: Vai trò sinh thái của bức xạ mặt trời pdf

Tài liệu Chương 4: Vai trò sinh thái của bức xạ mặt trời pdf
... hưởng đến cường độ xạ 4.3 HIỆU QUẢ SINH THÁI CỦA SỰ BIẾN ĐỘNG VỀ CHẤT LƯỢNG QUANG PHỔ CỦA BỨC XẠ MẶT TRỜI 81 Chương Vai trò sinh thái xạ mặt trời Sự thích nghi sinh vật với xạ mặt trời phản ánh thay ... vĩ độ 79 Chương Vai trò sinh thái xạ mặt trời cao vào mùa sinh trưởng thường đạt cao Khi tia sáng rơi bề mặt cảm thụ, xạ mặt trời lúc chia phần: hấp thu phản xạ Tỷ lệ (%) xạ phản xạ xạ tổng số ... khác lượng xạ mặt trời thu nên điều kiện sinh thái thành phần rừng sườn Photosynthesis Active Radiation 78 Chương Vai trò sinh thái xạ mặt trời dốc khác có khác Vào ngày sáng, xạ mặt trời hướng...
 • 20
 • 499
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN BỨC XẠ MẶT TRỜI THEO GIỜ TỪ SỐ LIỆU BỨC XẠ MẶT TRỜI TRUNG BÌNH THÁNG" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... việc tính toán tổng xạ theo ngày so sánh mô hình Hướng nghiên cứu khả thi tính toán xạ mặt trời qua độ sáng theo ngày bầu trời KT độ sáng theo bầu trời kT, định nghĩa tỷ số lượng xạ đến bề mặt ... toán từ 03 chương trình số kT đo đạc thực tế sở để chọn lựa phương pháp xây dựng chương trình tính toán xạ theo Từ số liệu đo thực tế Cần Thơ năm 2002, tính toán 12 giá trị H tb làm số liệu đầu ... chương trình cho thấy chương trình cải tiến có độ xác cao so với chương trình lại, chương trình áp dụng để tính xạ theo Từ kết phân tích, chọn lựa nói trên, chương trình tính toán xạ cho từ...
 • 11
 • 294
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 10 pptx

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 10 pptx
... Chu trình thuận chiều chu trình mà môi chất nhận nhiệt từ nguồn nóng nhả cho nguồn lạnh biến phần nhiệt thành công, đợc gọi chu trình sinh công Qui ớc: công chu trình thuận chiều l > Đây chu trình ... suốt trình trao đổi nhiệt Môi chất thực trình thuận nghịch liên tiếp nhau: hai trình đẳng nhiệt hai trình đoạn nhiệt tiến hành xen kẽ Sau ta xét hai chu trình Carno thuận nghịch gọi tắt chu trình ... tế mà làm mục tiêu để hoàn thiện chu trình khác mặt hiệu nhiệt, nghĩa ngời ta phấn đấu thực chu trình gần với chu trình Carno hiệu chuyển hoá nhiệt cao Chu trình carno thuận nghịch làm việc với...
 • 5
 • 290
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 9 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 9 ppsx
... lợng gió lợng mặt trời hớng quan trọng kế hoạch phát triển lợng, nớc phát triển mà với nớc phát triển Năng lợng mặt trời (NLMT)- nguồn lợng tiềm tàng - đợc loài ngời thực đặc biệt quan tâm Do việc ... bị sử dụng lợng mặt trời triển khai ứng dụng chúng vào thực tế vấn đề có tính thời Việt Nam nớc có tiềm NLMT, trải dài từ vĩ độ Bắc đến 23 Bắc, nằm khu vực có cờng độ xạ mặt trời tơng đối cao, ... tổng xạ lớn từ 100-175 kcal/cm2.năm (4,2 -7,3GJ/m2.năm) việc sử dụng NLMT nớc ta đem lại hiệu kinh tế lớn Thiết bị sử dụng lợng mặt trời Việt Nam chủ yếu hệ thống cung cấp điện dùng pin mặt trời, ...
 • 5
 • 253
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 8 pot

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 8 pot
... dùng lợng mặt trời để phát điện theo kiểu tháp lợng mặt trời Solar power tower Australia tiến hành dự án xây dựng tháp lợng mặt trời cao Hỗnh 3.3 Tháp lợng Mặt trời 1km với 32 tuốc bin khí có ... điện mặt trời Hệ thống dùng parabol trụ để tập trung tia xạ mặt trời vào ống môi chất đặt dọc theo đờng hội tụ thu, nhiệt độ đạt tới 400oC Hệ thống nhận nhiệt trung tâm cách sử dụng gơng phản xạ ... sấy loại vật liệu nh gỗ Bếp nấu dùng lợng mặt trời Bếp lợng mặt trời đợc ứng dụng rộng rãi nớc nhiều NLMT nh nớc Châu Phi Việt Nam việc bếp lợng mặt trời đợc sử dụng phổ biến Năm 2000, Trung...
 • 5
 • 262
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 7 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 7 ppt
... v ln v1 p1 * Tính số mũ đa biến: (3-69) (3 -70 ) (3 -71 ) (3 -72 ) (3 -73 ) (3 -74 ) (3 -75 ) (3 -76 ) dp p vdp suy ra: n = n= dv pdv v lấy tích phân ta đợc: p ln p1 (3 -77 ) n= v2 ln v1 Hoặc cách khác theo ... l, k Từ quan hệ (3-63) (3- 67) ta có: R [T1 T2 ] l= (3 -78 a) n nk [T2 T1 ] q = Cv (3 -78 b) n 37 Mặt khác ta lại có: R = Cp - Cv = Cv(k - 1), thay giá trị R vào công thức (3 -78 a) để ý (3 -78 b0 ta ... + k (3 -79 ) l * Hệ số biến đổi lợng trình: C v (T2 T1 ) n u = = (3-80) = nk q nk (T2 T1 ) Cv n * Tính tổng quát trình: Quá trình đa biến trình tổng quát với số mũ đa biến n = - ữ +, trình nhiệt...
 • 5
 • 234
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 6 pdf

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 6 pdf
... đổi trình đẳng nhiệt 3.2.4 Quá trình đoạn nhiệt * Định nghĩa: Quá trình đoạn nhiệt trình nhiệt động đợc tiến hành điều kiện không trao đổi nhiệt với môi trờng q = hay dq = (3-34) * Phơng trình trình: ... tích trình đoạn nhiệt theo dạng khác là: k [v11k v12k ] (3-46a) l = p1 v1 k 1 [p1 v1 p v ] (3-46b) l= k R [T1 T2 ] (3-46c) l= k RT1 T2 (3-46d) l= k T1 RT1 v l= k v2 (3-46e) ... tích, đờng biểu diễn trình đoạn nhiệt dốc đờng đẳng nhiệt lkt = kl mà k > 3.3 Quá trình đa biến * Định nghĩa: Quá trình đa biến trình nhiệt động xẩy điều kiện nhiệt dung riêng trình không đổi (3-51)...
 • 5
 • 285
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 5 pot

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 5 pot
... ta khảo sát trình nhiệt động khí lý tởng 3.1.1 Cơ sở lí thuyết để khảo sát trình nhiệt động Khảo sát trình nhiệt động nghiên cứu đặc tính trình, quan hệ thông số trạng thái thay đổi, tính toán ... đợc phơng trình trình Phơng trình trạng thái cho phép xác định quan hệ thông số trạng thái trình, phơng trình định luật nhiệt động I cho phép ta tính toán công nhiệt lợng trao đổi khí lý tởng ... biến thiên u, i s trình 3.1.2 Nội dung khảo sát Định nghĩa trình lập phơng trình biểu diễn trình f(p,v) = 0, Dựa vào phơng trình trạng thái pv = RT phơng trình trình để xác định quan hệ thông số...
 • 5
 • 198
 • 1

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 4 pps

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 4 pps
... 30 40 50 60 70 80 90 Hình 2. 14 Đờng cong (DA)/(DA)n thu có 1,2,3 ,4 lớp kính 2.3.7 Tổng xạ mặt trời hấp thụ đợc thu Năng lợng xạ mặt trời đợc thu hấp thụ gồm thành phần chính: trực xạ, tán xạ, ... 2.5 Đo cờng độ xạ mặt trời Ngoài phơng pháp xác định cờng độ xạ mặt trời điểm dựa vị trí địa lý (độ cao mặt trời trời) nh trên, thực tế ngời ta chế tạo dụng cụ đo cờng độ xạ mặt trời (pyrheliometer, ... (DA)g tích số hệ số truyền qua hệ số hấp thụ tơng ứng trực xạ, tán xạ phản xạ từ mặt đất 2 .4 Cân nhiệt nhiệt độ cân vật thu xạ mặt trời Nhióỷt õọỹ cỏn bũng cuớa vỏỷt thu bổùc xaỷ mỷt trồỡi laỡ...
 • 5
 • 233
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 3 pptx

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 3 pptx
... - 0, 138 8 + 0,0014972 90 85 Góc tới hiệu quả, hq 80 Bức xạ phản xạ từ mặt đất 75 70 65 60 Bức xạ khuếch tán từ bầu trời 55 Hình 2.12 Góc tới hiệu tán xạ đẳng hớng xạ phản xạ từ mặt đất mặt phẳng ... trình truyền 33 tia xạ qua lớp phủ không hấp thụ 2 .3. 3 Tổn thất hấp thụ xạ kính Sự hấp thụ xạ vật liệu không suốt đợc xác định định luật Bougure dựa giả thiết xạ bị hấp thụ tỷ lệ với cờng độ xạ ... kờnh, laỡm nhióỷt õọỹ taỷi õoù tng lón 2 .3. 2 Sự phản xạ xạ mặt trời Đối với bề mặt nhẵn, biểu thức Fresnel độ phản xạ xạ qua môi trờng thứ có độ khúc xạ (chiết suất) n1 đến môi trờng thứ có chiết...
 • 5
 • 264
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 2 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 2 ppsx
... tia mặt trời - Thành phần tán xạ chân trời: phần tán xạ tập trung gần đờng chân trời 28 thành phần tán xạ quanh tia thành phần tán xạ đẳng huớng Tia trực xạ thành phần tán xạ chân trời Hình 2. 6 ... xem xạ tán xạ tổng hợp thành phần (hình 2. 6) - Thành phần tán xạ đẳng hớng: phần tán xạ nhận đợc đồng từ toàn vòm trời - Thành phần tán xạ quanh tia: phần tán xạ bị phát tán xạ mặt trời xung quanh ... bề mặt nằm ngang góc tới góc thiên đỉnh mặt trời z, giá trị phải nằm khoảng 00 900 từ mặt trời mọc đến mặt trời thiên đỉnh ( = 0): cosz = cos.cos.cos + sin.sin 2. 2 .2 Bức xạ mặt trời khí lên mặt...
 • 5
 • 1,022
 • 7

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 1 docx

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 1 docx
... 2,98 .10 -3/T0 = 0,5µm v E0λmax = E0λ(λm,T0) = 8,3 .10 13 W/m3 Cỉåìng âäü bỉïc xả ton pháưn: E0 = σ0.T04 = 6,25 .10 7 W/m2 Cäng sút bỉïc xả ton pháưn ca Màût tråìi: Q0 = E0.F = π.D2.σ0.T04 = 3,8 .10 26W ... ®−êng kinh tun Gãc γ = nÕu bỊ mỈt quay vỊ h−íng chÝnh nam, γ lÊy dÊu (+) nÕu bỊ mỈt quay vỊ phÝa t©y vµ lÊy dÊu (-) nÕu bỊ mỈt quay vỊ phÝa ®«ng -18 00 ≤ γ ≤ 18 00 25 ... tråìi: Q0 = E0.F = π.D2.σ0.T04 = 3,8 .10 26W Cäng sút ny bàòng 4 .10 13 láưn täøng cäng sút âiãûn ton thãú giåïi hiãûn nay, vo khog P = 10 13W 23 2.2 Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n n¨ng l−ỵng bøc x¹ mỈt trêi...
 • 5
 • 244
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo bức xạ mặt trờicường độ bức xạ mặt trờithuyết trình bức xạ mặt trờiảnh hưởng của bức xạ mặt trờiphân phối bức xạ mặt trờinăng lượng bức xạ mặt trờitính bức xạ mặt trờiđo bức xạ mặt trờitổng bức xạ mặt trờiphổ bức xạ mặt trờibức xạ mặt trời tại hà nộibức xạ mặt trời đến trái đấtbức xạ mặt trời là gìbức xạ mặt trời tại việt nambức xạ mặt trời pdfĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm