TỔNG QUAN ĐỀ THI QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Tổng hợp đề thi mônquản trị tài chính đại học thương mại

Tổng hợp đề thi mônquản trị tài chính đại học thương mại
... chọn không hợp tài sản lưu động doanh nghiệp A Luân chuyển giá trị chu kỳ kinh doanh B Trích khấu hao tài sản C Được sử dụng cho mục đích ngắn hạn D Được sử dụng cho mục đích thương mại Câu 10: ... số phục vụ cho quản trị tài doanh nghiệp, tỷ số không trực tiếp phản ánh khả sinh lợi doanh nghiệp A Thu nhập/ Tổng tài sản B Thu nhập/ vốn chủ sở hữu C Thu nhập sau thuế/ Tài sản cố định D Số ... sở hữu Câu 19 : Doanh nghiệp có tổng tài sản 254.000 triệu đồng, nợ ngắn hạn 58.000 triệu đồng, nợ dài hạn 23.000 triệu đồng, hệ số (tỷ lệ) vốn chủ sở hữu tổng tài sản : A 58.00% B 68.11% C 96.15%...
 • 5
 • 379
 • 3

TỔNG HỢP ĐỀ THI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

TỔNG HỢP ĐỀ THI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
... thuế, kết chuyển vào tài khoản liên quan, thuế suất thuế TNDN 25% Đề DN biếu tặng tài sản từ đối tác kinh doanh Kế toán DN ghi nhận tổng giá trị tài sản tăng vốn KD Nhận xét việc hoạch toán công ... 10.000 g, Tài khoản 511: 100.000 Tài khoản 632: 50.000 Kết chuyển doanh thu, chi phí => xác định kết kinh doanh trước thuế Thuế TNDN 25%, Biết: Nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng ... khoản Nêu phương pháp kế toán vay dài hạn DN a Phát hành 1000 trái phiếu, kỳ hạn năm, 1000đ/TP Giá 950/1 TF, lãi suất 9,8%/năm, lãi trả sau toán TF, DN nhận tiền + chuyển vài tài khoản 112 b Tái...
 • 5
 • 272
 • 2

Đề thi quản trị tài chính tổng hợp ppt

Đề thi quản trị tài chính tổng hợp ppt
... Ngành quản trị tài – Khoa quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế Đà Nẵng 21 Đề thi quản trị tài tổng hợp c Chính sách ôn hòa, Chính sách thả lỏng, Chính sách hạn chế d Chính sách hạn chế, Chính ... a A C B Ngành quản trị tài – Khoa quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế Đà Nẵng Đề thi quản trị tài tổng hợp €£¥ Sưu tầm: Huỳnh Công Danh_35K16.1 b C B A c Tổng tài sản c C A B d Tài sản lưu động ... sau công ty áp dụng sách tài trợ công so với sách tài trợ bảo thủ trước Ngành quản trị tài – Khoa quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế Đà Nẵng 18 Đề thi quản trị tài tổng hợp a Công ty thấy lợi...
 • 25
 • 287
 • 1

Tổng hợp đề thi môn Quản trị tài chính (trắc nghiệm)

Tổng hợp đề thi môn Quản trị tài chính (trắc nghiệm)
... tỷ số phục vụ cho quản trị tài doanh nghiệp, tỷ số không trực tiếp phản ánh khả sinh lợi doanh nghiệp A Thu nhập/ Tổng tài sản B Thu nhập/ vốn chủ sở hữu C Thu nhập sau thuế/ Tài sản cố định D ... vốn tài trợ 100% vốn cổ phần thường DFL luôn bằng… A B C D Không xác định Câu 9: Lựa chọn không hợp tài sản lưu động doanh nghiệp A Luân chuyển giá trị chu kỳ kinh doanh B Trích khấu hao tài ... dự định thực đầu tư vào dự án có tổng vốn đầu tư 250 triệu đồng, 200 triệu đồng đầu tư cho tài sản cố định 50 triệu đồng đầu tư cho tài sản lưu động Thời gian thi công năm vốn đầu tư tương ứng...
 • 9
 • 266
 • 4

tồng hợp đề thi môn quản trị tài chính (trắc nghiệm) đại học thương mại

tồng hợp đề thi môn quản trị tài chính (trắc nghiệm) đại học thương mại
... vốn tài trợ 100% vốn cổ phần thường DFL luôn bằng… A B C D Không xác định Câu 9: Lựa chọn không hợp tài sản lưu động doanh nghiệp A Luân chuyển giá trị chu kỳ kinh doanh B Trích khấu hao tài ... tỷ số phục vụ cho quản trị tài doanh nghiệp, tỷ số không trực tiếp phản ánh khả sinh lợi doanh nghiệp A Thu nhập/ Tổng tài sản B Thu nhập/ vốn chủ sở hữu C Thu nhập sau thuế/ Tài sản cố định D ... không thuộc vay trung dài hạn A Tín dụng thấu chi B Vay hợp vốn C Vay trả góp D Vay thực dự án đầu tư Câu 25: Công ty Phúc Anh tìm nguồn tài trợ trị giá 700 triệu đồng, kỳ hạn tháng để bổ sung cho...
 • 5
 • 1,879
 • 7

Đề thi trắc nghiệm quản trị tài chính chương 3

Đề thi trắc nghiệm quản trị tài chính chương 3
... tự quản trị cấu trúc vốn, quản trị vốn luân chuyển yêu cầu nhà quản trị tài chỉnh phải định không đề cập đến vấn đề nhiều tháng b Tài sản lưu động công ty sản xuất chế tạo chiếm nửa tổng tài ... dài hạn nguồn tài trợ bên chủ yếu b Tài sản lưu động công ty sản xuất chế tạo chiếm nửa tổng tài sản c Tương tự quản trị cấu trúc vốn, quản trị vốn luân chuyển yêu cầu nhà quản trị tài chỉnh phải ... a Chính sách thả lỏng, Chính sách hạn chế, Chính sách ôn hòa, b Chính sách hạn chế, Chính sách ôn hòa, Chính sách thả lỏng c Chính sách ôn hòa, Chính sách thả lỏng, Chính sách hạn chế d Chính...
 • 23
 • 1,334
 • 6

Đề thi trắc nghiệm quản trị tài chính

Đề thi trắc nghiệm quản trị tài chính
... tổng tài sản c Tương tự quản trị cấu trúc vốn, quản trị vốn luân chuyển yêu cầu nhà quản trị tài chỉnh phải định không đề cập đến vấn đề nhiều tháng d Đối với công ty nhỏ, nợ dài hạn nguồn tài ... a Chính sách thả lỏng, Chính sách hạn chế, Chính sách ôn hòa, b Chính sách hạn chế, Chính sách thả lỏng, Chính sách ôn hòa c Chính sách hạn chế, Chính sách ôn hòa, Chính sách thả lỏng d Chính ... để tài trợ tài sản Chọn câu trả lời a Tất tài sản tài trợ 50% vốn chủ 50% nợ dài hạn b Vốn luân chuyển thường xuyên tài trợ nợ dài hạn c Các tài sản lưu động tạm thời tài trợ nợ dài hạn d Tài...
 • 34
 • 1,843
 • 6

De thi trac nghiem va bai giai quan tri tai chinh

De thi trac nghiem va bai giai quan tri tai chinh
... sang 200 trđ, Công ty muốn trì mức tiền mặt tối thi u 100 tri u đồng Việc vay vốn kỳ số bội số 10 Với thông tin tổng mức vốn cần bổ sung (từ vay) tối thi u ba tháng là: a 1100 Trđ b 1345,5 Trđ c ... sang 200 trđ, Công ty muốn trì mức tiền mặt tối thi u 100 tri u đồng Việc vay vốn kỳ số bội số 10 Với thông tin tổng mức vốn cần bổ sung (từ vay) tối thi u ba tháng là: a 1110 Trđ b 1340 Trđ c 1220 ... tức cổ phiếu ưu đãi 15%, Mệnh giá cổ phiếu 10 tri u đồng Vậy cổ tức chi trả hàng năm tối đa là: a tri u đồng b 1,5 tri u đồng c 1,75 tri u đồng d 1,85 tri u đồng 47- Nhà đầu tư nắm giữ hai loại...
 • 37
 • 1,014
 • 4

Đề đáp án cách giải trắc nghiệm quản trị tài chính chương 1, 2, 3, 4, 5 thi trên elearning - Đh kinh tế Đà nẵng

Đề đáp án cách giải trắc nghiệm quản trị tài chính chương 1, 2, 3, 4, 5 thi trên elearning - Đh kinh tế Đà nẵng
... cao - Tỷ suất sh lợi cao tài trợ cho tài sản b Rủi ro thấp- Tỷ suất sh lợi thấp tài trợ cho tài sản c Cách tiếp cận tự tài trợ d Rủi ro trung bình- Tỷ suất sh lợi trung bình tài trợ cho tài sản ... khoản tín dụng thương mại 3/10 net 45 biết công ty toán vào ngày 20 song nhận chiết khấu Chọn câu trả lời a 45. 15% , 56 .00 % b 37 39%, 45. 15% c 32. 25 %, 45. 15% d 32. 25 %, 37 39% Không Điểm: 0/1 Question ... a Cách tiếp cận tự tài trợ b Rủi ro cao - Tỷ suất sinh lợi cao tài trợ cho tài sản c Rủi ro thấp- Tỷ suất sinh lợi thấp tài trợ cho tài sản d Rủi ro trung bình- Tỷ suất sinh lợi trung bình tài...
 • 334
 • 1,659
 • 17

43 tuyen tap de thi dai hoc thuong mai ebook VCU bo de quan tri tai chinh 1 3

43 tuyen tap de thi dai hoc thuong mai ebook VCU bo de quan tri tai chinh 1 3
... thúc dự án thi thu hết Lý thuyết thầy nói tập chung chương 4-Hình thức Tài trợ vốn Nhưng mà thi thấy vào tuốt chương khác Ebook. VCU Ebook. VCU – www.ebookvcu.com Tuyển tập đề thi Đây đề thi môn quản ... bài tâ ̣p và đáp án ta ̣i www.ebookvcu.com Đề thi quản trị tài 1. 3 Ebook. VCU Ebook. VCU – www.ebookvcu.com Tuyển tập đề thi Đề 16 : Câu : Trình bày phương pháp khấu hao theo tỉ lệ giảm dần Cho ... phương pháp tính khác nhau, bạn lên cẩn thận số 18 Đề 11 Câu giống 11 cần thay số Câu 3, giống số 24 chúc bạn thi tốt Đề thi Quản trị Tài câu 1: Định nghĩa phương pháp khấu hao tỉ lệ giảm dần...
 • 4
 • 578
 • 9

Đề thi + giải quản trị tài chính

Đề thi + giải quản trị tài chính
... Câu 1: Tính IRR CH1 n NPV = NCF0 + NCF ∑ (1 + k ) − t = Dựa vào phương pháp chuỗi đều: t =1 n ⇒ ∑ (1 + k ) −t = − t =1 NCF0 NCF Với NCF = (9 0+8 0+7 0+6 0+5 0)/5 = 70 ² - NCF0/NCF = 200/70 =2.8571 ... NCFt ( 1+0 .23)^-t ( 1+0 .26)^-t -200 1 90 0.813 0.7937 80 0.6610 0.6299 70 0.5374 0.4999 60 0.4369 0.3968 50 0.3552 0.3149 NPV1= 7.642 NPV2=- 3.629 IRR = k1 + (k2 - k1)NPV1/(NPV 1+ |NPV2|) = 0.23 + (0.26 ... P5 = D5(1+g6)/(k-g6) = 19664x1.07/(k-0.07) P5 = 21040/(k-0.07) Khi k1 = 20% « X = ∑ t =1 Dt P5 + − P =-8998 t (1 + k ) (1 + k )5 Ta thấy k tỉ lệ nghịch với X, nên k = 20% mà X mang giá trị âm để...
 • 4
 • 1,689
 • 21

Đề thi và phần giải môn quản trị tài chính

Đề thi và phần giải môn quản trị tài chính
... 0/1 Question Điểm : Tài trợ tài sản dài hạn nguồn vốn ngắn hạn ví dụ kết hợp Chọn câu trả lời a Cách tiếp cận tự tài trợ b Rủi ro thấp- Tỷ suất sinh lợi thấp tài trợ cho tài sản c Rủi ro trung ... khả nhượng nhằm đảm bảo mục đích chưa phân bổ gọi phần _ Chọn câu trả lời a Tài khoản dự phòng b Tài khoản giao dịch c Tài khoản sẵn có d tài khoản đầu Không ... không đổi thì, lượng lớn dòng ngân quỹ giải phóng đầu tư thêm vào tồn kho, thực tế: Chọn câu trả lời a $60,000 đầu tư thêm b $160,000 giải phóng c $60,000 giải phóng d $100,000 đầu tư thêm Không...
 • 9
 • 1,180
 • 12

ĐỀ CƯƠNG VÀ BÀI GIẢNG ÔN TẬP THI TN MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

ĐỀ CƯƠNG VÀ BÀI GIẢNG ÔN TẬP THI TN MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
... Trị Tài Chính Hệ Từ Xa (Nếu có) MƠ TẢ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP Hình thức thi: Đề thi hình thức tự luận, tham khảo tài liệu Thời gian làm bài: 120 - 150 phút (khơng kể thời gian phát đề) Kết cấu đề thi ... TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH Sách Quản Trị Tài Chính TS Nguyễn Văn Thuận, Nhà xuất Thống Kê Sách “ Câu hỏi tập QT Tài Chính TS Nguyễn Văn Thuận, NXB T.Kê Đĩa hình : Ơn tập thi tốt nghiệp mơn Quản ... tín dụng (C/S bán chịu) Câu hỏi tập ơn • Câu hỏi thảo luận số : 41, 43 • Bài tập : Từ 42 đến 52 TĨM TẮT NỘI DUNG QUẢN TRỊ TIỀN MẶT VÀ CHỨNG KHỐN Công ty "A" công ty có quy mô trung bình chuyên...
 • 50
 • 1,314
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm quản trị tài chính 2đề thi môn quản trị tài chính 2đề thi quản trị tài chính 2đề thi quản trị tài chính đại học thương mạiđề thi quản trị tài chính 1 duy tânđề thi quản trị tài chính ftuđề thi quản trị tài chính k34đề thi quản trị tài chính uehđề thi quản trị tài chính có đáp ánđề thi quản trị tài chính doanh nghiệpđề thi quản trị tài chính 1đề thi môn quản trị tài chínhđề thi môn quản trị tài chính doanh nghiệp 1các đề thi môn quản trị tài chínhđề thi trắc nghiệm môn quản trị tài chínhĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây