ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT KINH DOANH
... kinh doanh thành ngành nghề • Có nhóm ngành nghề chính: lập đăng ký kinh • Ngành nghề cấm kinh doanh hoạt doanh • Ngành nghề hạn chế kinh doanh động • Ngành nghề lại tự kinh doanh doanh Tên doanh ... Giải thể doanh nghiệp việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh đạt mục tiêu mà thương nhân kinh doanh đặt bị giải thể theo quy định pháp luật Phá sản doanh nghiệp 16 Giải thể doanh nghiệp ... khoản nợ vào kinh doanh nghĩa vụ tài thành viên doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp tư CT có tư cách pháp nhân kể từ ngày nhân tư cấp giấy chứng nhận kinh doanh Tư cách cách pháp nhân kể pháp nhân...
 • 22
 • 84
 • 0

đề cương pháp luật kinh tế

đề cương pháp luật kinh tế
... trái pháp luật không làm phát sinh quyền nghĩa vụ bên Điều kiện vô hiệu HĐ - Nội dung hợp đồng kinh tế vi phạm điều cấm pháp luật - Một bên ký kết hợp đồng kinh tế pháp nhân cá nhân có đăng ký kinh ... nợ - Nhờ có pháp luật PS với quan điểm kinh doanh mang lại lợi ích cho xã hội - Kinh doanh hđ gặp nhiều rủi ro -> nhân đạo với người kinh doanh bị phá sản, không đc truy cứu pháp luật họ không ... nghĩa vụ nộp đơn Chủ doanh nghiệp đại diện hợp pháp doanh nghiệp, HTX Câu 17: Vai trò luật phá sản? Pháp luật phá sản bảo vệ lợi ích chủ nợ Pháp luật PS quy định chủ nợ có quyền - Nộp đơn yêu...
 • 29
 • 354
 • 1

đề cương pháp luật kinh tế

đề cương pháp luật kinh tế
... bên đề nghị thì phải bồi thường 2)Chấp nhận đề nghị hợp đồng: Là sự trả lời của bên đề nghị đối với bên đề nghị việc chấp nhận toàn đề nghị Khi bên đề nghị nêu điều kiện sửa đổi đề nghị ... MỤC LỤC BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề cương Pháp luật kinh tế MỤC LỤC Câu :So sánh giống khác giải thể phá sản ... điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội (Đ128 BLDS) Giao dịch dân sự có mục đích nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu Điều cấm của pháp luật những...
 • 38
 • 263
 • 1

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT KINH KẾ

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT KINH KẾ
... : Phương pháp điều chỉnh Luật Kinh tế gì? Cơ chế kinh tế tập trung bao cấp _ Phương pháp mệnh lệnh _ Phương pháp thỏa thuận _ Phương pháp hướng dẫn Cơ chế kinh tế thị trường _ Phương pháp bình ... đồng kinh tế, quan hệ hàng hóa, tiền tệ Cơ chế thị trường: Thông qua luật kinh tế, Nhà nước _ Xác định địa vị pháp lý cho tổ chức, đơn vị kinh tế _ Điều chỉnh hành vi kinh doanh cho đơn vị kinh ... _ Phương pháp quyền uy Câu : Luật kinh doanh luật thương mại nước ta có mối quan hệ ntn? Quá trình tiến tới kinh tế theo định hướng thị trường đòi hỏi phải ban hành luật thương mại kinh doanh...
 • 25
 • 2,266
 • 2

Đề cương pháp luật kinh tế

Đề cương pháp luật kinh tế
... nghề kinh doanh: Nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tự lựa chọn ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm Hiện nay,ngành nghề Việt Nam chia thành nhóm: Nhóm 1: Bị cấm kinh ... doanh nghiệp Hiện pháp luật Việt Nam phân chia mức tài sản thành ngành nghề có vốn pháp định nghành nghề vốn pháp định Phần lớn nghành nghề kinh tế nước ta tuộc ngành nghề vốn pháp định nên chủ doanh ... trái phiếu Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng kí kinh doanh theo quy định pháp luật nhàm thực hoạt động kinh doanh Câu 4: Phân tích đặc điểm...
 • 10
 • 240
 • 0

Đề cương pháp luật kinh tế

Đề cương  pháp luật kinh tế
... văn pháp luật Câu 5: Khái niệm pháp luật: Pháp luật hệ thống quy tắc xử nhà nước đặt thừa nhận đảm bảo Bản chất pháp luật - Bản chất giai cấp: + Bản chất giai cấp pháp luật thể trước hết chỗ, pháp ... Câu 7: Chức pháp luật Chức pháp luật phương diện, mặt tác động chủ yếu pháp luật Về bản, pháp luật có ba chức sau đây: Chức điều chỉnh quan hệ xã hội: Là tác động trực tiếp pháp luật tới quan ... hiến pháp quy định Văn luật có giá trị pháp lý cao nhất, tất văn luật phải có nội dung phù hợp với nội dung văn luật Văn luật gồm: - Hiến pháp: Là đạo luật gốc, đạo luật nhất, có giá trị pháp...
 • 26
 • 44
 • 0

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT KINH tế

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT KINH tế
... vốn E, tư cách pháp nhân: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Câu 3:khái niệm hoạt động trung gian thương mại trình bày chất pháp lý hoạt động ... thiệu với khách hàng hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ Bản chất pháp lý: -Chủ thể :là thương nhân có đăng ký kinh doanh lĩnh vực quảng cáo kiềm lời.với tư cách người kinh doanh thương nhân thực ... thành viên 11 thành viên ban kiểm soát D,tư cách pháp nhân: Doanh nghiệp TNHH thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận kinh doanh E,phân chia lợi nhuận: Công ty phân...
 • 14
 • 40
 • 0

De cuong mon phap luat kinh doanh bao hiem dai hoc luat ha noi

De cuong mon phap luat kinh doanh bao hiem  dai hoc luat ha noi
... 2 Những vấn đề pháp luật kinh doanh bảo hiểm Vấn đề 2: Các chủ thể kinh doanh bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Đại lý bảo hiểm Vấn đề ... bảo hiểm thương mại bảo hiểm xã hội Phân tích tính rủi ro hoạt động kinh doanh bảo hiểm ảnh hưởng đến quy định pháp luật kinh doanh bảo hiểm Làm rõ nội hàm thuật ngữ: người bảo hiểm, người thụ ... Tuyết (2007), Bảo hiểm pháp luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội - Website Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam: avi.org.vn - Diễn đàn Luật Tài chính: luattaichinh.wordpress.com TƯ VẤN,...
 • 5
 • 1,282
 • 5

ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT KINH DOANH docx

ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT KINH DOANH docx
... ng kinh t; a v phỏp lý ca cỏc loi hỡnh ch th kinh doanh; Phng thc thc hin hnh vi kinh doanh; Ch ti v cỏch thc gii quyt tranh chp phỏt sinh hot ng kinh t; Chc nng qun lý Nh nc i vi cỏc hot ng kinh ... hnh vi kinh doanh ca cỏc ch th kinh doanh ( giao kt hp ng ); Đ Qui nh cỏc c quan gii quyt tranh chp v cỏc hỡnh thc gii quyt tranh chp kinh doanh; Đ Qui nh iu kin v th tc phỏ sn ca cỏc doanh nghip ... nhõn Ngi kinh doanh Ngi buụn vt Gii tiu thng Doanh nhõn Doanh nghip September 2010 Nguyn Thỏi Bỡnh 45 PHP LUT V DOANH NGHIP (ch th c bn ca hot ng kinh t) PL v t chc - Cỏc o lut v t chc DN; doanh...
 • 67
 • 381
 • 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT KINH DOANH doc

ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT KINH DOANH doc
... ng kinh t; a v phỏp lý ca cỏc loi hỡnh ch th kinh doanh; Phng thc thc hin hnh vi kinh doanh; Ch ti v cỏch thc gii quyt tranh chp phỏt sinh hot ng kinh t; Chc nng qun lý Nh nc i vi cỏc hot ng kinh ... hnh vi kinh doanh ca cỏc ch th kinh doanh ( giao kt hp ng ); Đ Qui nh cỏc c quan gii quyt tranh chp v cỏc hỡnh thc gii quyt tranh chp kinh doanh; Đ Qui nh iu kin v th tc phỏ sn ca cỏc doanh nghip ... nhõn Ngi kinh doanh Ngi buụn vt Gii tiu thng Doanh nhõn Doanh nghip September 2010 Nguyn Thỏi Bỡnh 45 PHP LUT V DOANH NGHIP (ch th c bn ca hot ng kinh t) PL v t chc - Cỏc o lut v t chc DN; doanh...
 • 67
 • 459
 • 2

Đề án môn học pháp luật kinh doanh

Đề án môn học pháp luật kinh doanh
... chí: nghiên cứu lập pháp Nhà nớc pháp luật Luật học Pháp lý Dân chủ pháp luật Cộng sản 29 đề án môn học pháp luật kinh doanh Mục lục Lời nói đầu I Khái quát chế độ đăng ký kinh doanh Những điều ... điều kiện kinh doanh ngành nghề hiệu lực thi hành 12 đề án môn học pháp luật kinh doanh 2.2.2.Trờng hợp thành lập doanh nghiệp để kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện đăng ký kinh doanh ... đề án môn học pháp luật kinh doanh I Khái quát chế độ đăng ký kinh doanh Những điều kiện để thành lập doanh nghiệp 1.1 Khái niệm doanh nghiệp Trong kinh tế thị trờng, đơn vị kinh doanh...
 • 30
 • 518
 • 0

Chuyên đề 1: Pháp luật kinh tế và luật doanh nghiệp

Chuyên đề 1: Pháp luật kinh tế và luật doanh nghiệp
... ký kinh doanh hp l theo quy nh ca phỏp lut; - Np l phớ ng ký kinh doanh theo quy nh ca phỏp lut Khi ng ký kinh doanh, doanh nghip c ghi tờn vo s ng ký kinh doanh v c cp giy chng nhn ng ký kinh ... ký kinh doanh Sau thi hn ny m c quan ng ký kinh doanh khụng nhn c h s gii th doanh nghip thỡ doanh nghip ú coi nh ó c gii th v c quan ng ký kinh doanh xoỏ tờn doanh nghip s ng ký kinh doanh Trong ... ng ký kinh doanh cp tnh) Ngi thnh lp doanh nghip phi lp v np h s ng ký kinh doanh3 , ng thi phi chu trỏch nhim v tớnh trung thc, chớnh xỏc ca ni dung h s ng ký kinh doanh C quan ng ký kinh doanh...
 • 102
 • 334
 • 1

Tài liệu Đề tài "TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ ĐẤT VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM" ppt

Tài liệu Đề tài
... nhân dân nhà đất (2) Tổ chức, máy chế hoạt động Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam 1.1 Tổ chức máy hoạt động Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam chịu ... lĩnh vực Bất động sản Hội Kinh doanh bất động sản Chi hội Bất động sản sở tổ chức nghề nghiệp tổ chức đơn vị doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Bất động sản .Hiệp hội bất động sản Nhà đất Việt Nam thành ... chức sau: Trong Hiệp hội Hội Bất động sản cấp tỉnh Hội bất động sản sở Trong hội hoạt động hiệp hội có Ban chuyên môn Hiệp hội 1.2 Cơ chế hoạt động Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam Các...
 • 15
 • 261
 • 0

Tài liệu ĐỀ TÀI "THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN VÀ VIỆC HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LUẬT KINH DOANH TẠI VIỆT NAM" ppt

Tài liệu ĐỀ TÀI
... phá sản, góp phần vào việc sửa đổi, bổ sung Luật Phá sản năm 2004 nhằm hoàn thiện môi trường pháp luật kinh doanh thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 4 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN VÀ ... dựng chuyên đề: Thực trạng pháp luật phá sản việc hoàn thiện môi trường pháp luật kinh doanh Việt Nam Nội dung Báo cáo bao gồm Phần sau: Phần thứ nhất: Những vấn đề chung pháp luật phá sản Phần ... vấn đề chung pháp luật phá sản I Đặc điểm thủ tục giải phá sản Phá sản - sản phẩm tất yếu kinh tế thị trường Thủ tục giải phá sản - thủ tục tố tụng tư pháp đặc biệt 10 II Vai trò pháp luật phá sản...
 • 100
 • 331
 • 0

ĐỀ ÁN MÔN HỌC PHÁP LUẬT KINH DOANH VIỆT NAM : ĐỀ TÀI "THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM" doc

ĐỀ ÁN MÔN HỌC PHÁP LUẬT KINH DOANH VIỆT NAM : ĐỀ TÀI
... thủ tục giải yêu cầu tuyên bố phá sản; hồ sơ yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp; thẩm quyền chánh Toà án kinh tế việc giải yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp ; vấn đề đình giải yêu cầu tuyên ... Lớp: Luật Kinh doanh - K42 Đề án môn học PLKDVN Thủ tục phá sản doanh nghiệp Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp Việc nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh ... phá sản pháp luật phá sản Phá sản 2- Pháp luật phá sản II Thủ tục giải yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hành Toà án thụ lý đơn yêu...
 • 32
 • 586
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương pháp luật kinh doanh quốc tếđề cương pháp luật kinh tếđề thi pháp luật kinh doanh bảo hiểmđề thi pháp luật kinh doanh quốc tế ftuđề cương môn luật kinh doanhđề cương môn luật kinh doanh bảo hiểmđề cương pháp luật đại cương kinh tế quốc dânđề thi môn pháp luật kinh doanh quốc tế ftuđề 13 bài tập lớn pháp luật kinh doanh bất động sảnđề thi môn pháp luật kinh doanh quốc tếđề thi môn pháp luật kinh doanh bảo hiểmđề cương pháp luật đại cươngpháp luật kinh doanhđề cương pháp luậtpháp luật kinh doanh chứng khoán89bec diem trung tuyen dai hoc dot 1 nam 2017ecd3c TB 2263 PC dich SXHThông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư phápDanh sach bo nhiem, mien nhiem cong chung vien dot 1 thang 8 nam 2017.docDanh sach bo nhiem, mien nhiem cong chung vien dot 1 thang 9 nam 2017.docThông báo về việc thực hiện khoản 2 Điều 47 của Luật công chứng - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư phápDanh sách bo nhiem, mien nhiem cong chung vien dot 1 thang 7 nam 2017.docKết quả thi tập sự HNCC lần 2.PDFTh c tr ng c nh tranh v n ng cao s c c nh tranh c a c c thi t b tin h c v m y t nh c a C ng ty IT JSCN ng cao n ng l c c nh tranh c a t nh H T y trong thu h t v n u tCV ve viec chuyen doi VPCCDanh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên đợt 2 tháng 10 năm 2016.docDanh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 1 tháng 11 năm 2016.docK to n b n h ng v x c nh k t qu ho t ng kinh doanh C ng ty B o v Th c v tTh c tr ng cung c p d ch v vi n th ng n i chung v d ch v i n tho i di ng n i ri ng Vi t NamTh c tr ng ho t ng k ch th ch ti u th cho nh m s n ph m m ph m c a c ng ty unileverSo sánh công ty hợp danh và công ty cổ phầnL m ph t nguy n nh n v gi i ph pM t s bi n ph p y m nh ho t ng ti u th s n ph m c ng ty Li n H p Th c Ph m H T yM t s bi n ph p nh m y m nh ho t ng ti u th s n ph m C ng ty Xi M ng B t S n