GT trong trot dai cuong

Giáo trình trồng trọt đại cương

Giáo trình trồng trọt đại cương
... doanh nông nghiệp Để đáp ứng nhu cầu đó, tác giả đăng ký biên soạn giáo trình cho môn học Trồng Trọt Đại Cương Do tính chất đại cương môn học,nên tài liệu giảng dạy đề cập đến lịch sử giai đoạn ... canh tác tổng hợp Trong trình giảng dạy, tuỳ theo chuyên ngành mà chương đào sâu đề cập đến cách tổng quát hay không nói đến có giáo trình đại cương khác trùng lắp Vì giáo trình đầu tay tác giả ... dụng trồng sở quan trọng để phân nhóm.Thí dụ bắp trồng để lấy hạt xếp vào nhóm đồng ruộng, trồng bắp non (baby corn) xếp vào nhóm rau thuộc trồng nghề vườn Sự khác biệt trồng đồng ruộng trồng...
 • 79
 • 2,569
 • 1

Trồng Trọt Đại Cương potx

Trồng Trọt Đại Cương potx
... nghiệp Để đáp ứng nhu cầu đó, tác giả đăng ký biên soạn giáo trình cho môn học Trồng Trọt Đại Cương Do tính chất đại cương môn học,nên tài liệu giảng dạy đề cập đến lịch sử giai đoạn phát triển ... dụng trồng sở quan trọng để phân nhóm.Thí dụ bắp trồng để lấy hạt xếp vào nhóm đồng ruộng, trồng bắp non (baby corn) xếp vào nhóm rau thuộc trồng nghề vườn Sự khác biệt trồng đồng ruộng trồng ... xuất trồng cấu trồng canh tác tổnghợp; chuẩn bị đất canh tác; giống vật liệu trồng; phương pháp gieo trồng & mật độ - khoảng cách; quản lý độ phì đất & bón phân; quản lý nước; chăm sóc bảo vệ trồng; ...
 • 79
 • 640
 • 3

bài báo cáo trồng trọt đại cương

bài báo cáo trồng trọt đại cương
... chín có màu đỏ Cây trồng hạt Nhóm Cây Kh  Sinh trưởng mạnh, chống chịu sâu bệnh tốt, trái dài 18-22cm, màu xanh mỡ, gai nở, trái sai, dễ đậu trái, suất trung bình 30-40 tấn/ha Trồng quanh năm, ... hoai, để che phủ hạt  Mỗi hốc hạt, xử lý côn trùng gây hại Basudin: 1Kg/1.000m2  Trồng dự trù số bầu đất, để trồng dậm không lên, bị sâu bệnh phá hại Nhóm 10 Cây Khổ Qua Cắm trà giăng dây làm ...  Bón lót toàn phân chuồng, Lân  Bón thúc lần 1: 10 ngày sau trồng: 1/3 Urea + 1/3 Kali + 1/3 NPK  Bón thúc lần 2: 25 ngày sau trồng: 1/3 Urea + 1/3 Kali + 1/3 NPK  Bón thúc lần 3: lượng phân...
 • 25
 • 485
 • 2

Giáo trình -Trồng trọt đại cương-chương 3 pptx

Giáo trình -Trồng trọt đại cương-chương 3 pptx
... 800- 133 0 cây/ 24 50-60 hốc 18 400 130 30 0 /hốc 120 30 0 20 -30 /m 55 240 18-22/m 40 400 30 0 /hốc 13. 3 33 -45 /hốc 33 -45 cây/ gram 45 hốc 25020-22 mảnh 30 0g 33 -50 /hốc 250 23- 44 30 0g 27 /hốc 250 gram /hốc ... undatus Piper nigrum Mangifera spp 3. 0 3. 0 6.0 x 3. 0 8.0 3. 0 8.0 8.0 (0.2 x 1.0) 8.0 4.0 8.0 8.0 6.0 10.0 0.5 3. 0 x 3. 5 2.5 10.0 1112 1112 555 157 1112 157 157 33 .33 4 157 825 157 157 278 100 40.000 ... (mưa) 20 20 25 -30 75 50 50 50 50 50 60 100 75-100 75-100 75 100 50-75 75 75 15-25 50 20 25 75 30 30 30 40-50 40 30 -40 50 /hốc 60 cây/hốc 100-125 750 20 -30 /m 100-125 15-18/m 14-16 800- 133 0 cây/ 24...
 • 51
 • 284
 • 0

Giáo trình -Trồng trọt đại cương-chương 2 pdf

Giáo trình -Trồng trọt đại cương-chương 2 pdf
... lượng, thông qua loạt phản ứng hoá học diện enzym thích hợp Phương trình tổng quát sau: C6H12O6 + H2O + 6O2 > CO2 + 12 H2O + E (năng lượng) Hiện tượng hô hấp xảy thực vật động vật, nhằm cung ... Magnesiu vài chục – trăm Kg Mg2+ vài chục – trăm Kg SO 42- vài gram – vài Kg Fe2+ vài gram – vài Kg Mn2+ vài gram – vài Kg Cu2+ vài gram – vài Kg Zn2+ vài gram – vài Kg MoO 42- Boron vài gram – vài Kg ... cần thiết trình sinh trưởng phát triển sinh vật, nói hô hấp trình “phá huỷ” có ích cần thiết Các yếu tố ảnh hưởng đến trình hô hấp  Loài/ giống thực vật o Cam: - 20 mg CO2 / Kg / 24 o Cà chua...
 • 13
 • 262
 • 0

Giáo trình -Trồng trọt đại cương-chương 4 ppt

Giáo trình -Trồng trọt đại cương-chương 4 ppt
... 25-30 20-25 23-29 20-30 22-28 28-32 20-25 20-25 30-32 40 % sét Rất dẻo dính ướt Ngoài sa cấu đất phân...
 • 43
 • 329
 • 3

Giáo trình -Trồng trọt đại cương-chương 1 doc

Giáo trình -Trồng trọt đại cương-chương 1 doc
... 714 ,0 257,9 234,9 18 ,9 5,7 8,6 302,9 243,9 12 2,3 24,4 89,5 516 ,7 406,9 24,5 16 3,2 8.368,9 808,7 1. 397,4 5 41, 0 Sản Năn lượng g suất ( nghìn ( tấn/ha) ) 32.55 4,0 1. 929,5 1. 658,2 2.036,2 19 ,1 11, 0 ... 1. 929,5 1. 658,2 2.036,2 19 ,1 11, 0 57,8 15 .246,0 352,9 14 1,9 27,2 76,5 698,2 2 91, 9 37,0 968,0 34.483,5 4,25 2,7 6,43 8,67 1, 01 1,93 6,72 50,33 1, 45 1, 16 1, 11 - nguồn cung cấp nguyên liệu cho ngành ... nghề vườn tùy theo mục đích sử dụng loại trồng, kiểu canh tác, truyền thống tập quán quốc gia Bảng 1. 3 Tóm tắt khác biệt hai nhóm đồng ruộng nghề vườn Tiêu chí Sản phẩm Kiểu Cây trồng đồng ruộng...
 • 8
 • 222
 • 0

TRỒNG TRỌT ĐẠI CƯƠNG

TRỒNG TRỌT ĐẠI CƯƠNG
... Các trồng thông thường lúa, thuốc lá, rau cải, ớt, cà chua, cà tím, lọai hoa… c/ Trồng - Áp dụng cho lâu năm , ăn Cây trồng khỏang 4-6 tháng tuổi, sau ghép đem trồng - Các nhánh chiết đem trồng ... stump trồng cao su - Đối với trồng hố, kích thước hố đào: 60*60*60 cm Hố bón phân chuồng hay phân hữu cơ, trồng âm 10-15 cm để không bị lồi rễ III.2.3 Chăm sóc bảo vệ trồng a/ Chăm sóc trồng: ... hòan tòan * Vùng khí hậu chung thích nghi với tất lọai trồng mà có vùng tiểu khí hậu với vài lọai trồng phát triển tốt Vì việc chọn giống trồng phù hợp với điều kiện ẩm độ mùa khô cần ý 1.5 GIÓ...
 • 77
 • 460
 • 0

Ôn tập trồng trọt đại cương

Ôn tập trồng trọt đại cương
... hiệu suất công tác tưới công tác khác đồng ruộng, không gây ảnh hưởng xấu cho đất đai trồng -Các công trình phục vụ công tác tưới phải dễ quản lý, tốn đất đai không trở ngại cho công tác cới ... Hệ thống trồng: thành phần loại giống trồng bố trí theo không gian hay thời gian sở hay vùng sản xuất nông nghiệp Hệ thống trồng thành phần giống loài bố trí không gian thời gian loại trồng hệ ... lợi dụng ánh sáng cho trồng? Trồng xen, trồng luân canh ( phù hợp trồng) Bố trí hệ thống trồng hợp lý, trồng với loại cây, giống phù hợp với ánh sáng Tăng vụ, tange thời gian trồng sống đồng ruộng...
 • 10
 • 1,185
 • 0

GT VI SINH ĐẠI CƯƠNG

GT VI SINH ĐẠI CƯƠNG
... học (Algology) virus học (Virolory), Vi c phân chia lĩnh vực dựa vào phƣơng hƣớng ứng dụng Do thấy có y sinh vi sinh vật học, vi sinh vật học thú y, vi sinh vật công nghiệp, vi sinh vật học nông ... hiển vi, ngƣời ta gọi chúng vi sinh vật Môn khoa học nghiên cứu hoạt động sống vi sinh vật đƣợc gọi Vi sinh vật học Vi sinh vật học phát triển nhanh dẫn đến vi c hình thành lĩnh vực khác nhau: vi ... 146 SỰ SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT 147 5.1 Sinh trƣởng, sinh sản phát triển vi khuẩn 147 5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu phát triển vi sinh vật 147 5.2.1 Nuôi cấy vi sinh vật...
 • 249
 • 341
 • 0

Đại cương về kỹ thuật trồng trọt

Đại cương về kỹ thuật trồng trọt
... Dựa vào vai trò trồng trọt em xác II Nhiệm vụ trồng trọt định nhiệm vụ nhiệm vụ trồng - Nhiệm vụ 1,2,4,6 trọt HS: Nghiên cứu trả lời GV: Nhận xét rút kết luận nhiệm vụ trồng trọt nhiệm vụ 1,2,4,6 ... gieo trồng, vụ gieo trồng nớc ta - Hiểu đợc mục đích việc kiểm tra, sử lý hạt giống trớc gieo trồng, phơng pháp sử lý hạt giống - Hiểu đợc yêu cầu kỹ thuật việc gieo trồng phơng pháp gieo hạt trồng ... gieo trồng, vụ gieo trồng nớc ta - Hiểu đợc mục đích việc kiểm tra, sử lý hạt giống trớc gieo trồng, phơng pháp sử lý hạt giống - Hiểu đợc yêu cầu kỹ thuật việc gieo trồng phơng pháp gieo hạt trồng...
 • 71
 • 773
 • 4

Công nghệ 7: Đại cương về kỹ thuật trồng trọt docx

Công nghệ 7: Đại cương về kỹ thuật trồng trọt docx
... học : 2011-2012 Công nghệ Nguyễn Thanh Hải MA TRẬN ĐỀ Tỉ trọng câu hỏi/điểm Lĩnh vực nội dung Vai trò nhiệm vụ trồng trọt Tác dụng phân bón trồng trọt Sản xuất bảo quản giống trồng Tổng số câu ... bị trước nhà, trả lời Câu - Vai trò trồng trọt gồm vai trò Câu - Đất trồng: Là lớp bề mặt Trường PTDTBT THCS Nậm Lành 30 Nội dung Câu - Vai trò trồng trọt gồm vai trò + Cung cấp lương thực, ... TL TNKQ TL TNKQ TL Vai trò nhiệm trồng trọt câu câu 2câu 0,25® 2,5đ 2,75 đ Đất trồng câu 1câu câu 3câu 0,5đ 0,25đ 0,25đ 1đ Phân bón 1câu 1câu 0,25đ 0,25đ Giống trồng câu 1câu 1câu 1câu 4câu 0,5đ...
 • 163
 • 1,239
 • 0

Giáo án công nghệ lớp 7 - ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT ppt

Giáo án công nghệ lớp 7 - ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT ppt
... thức - Hiểu vai trị trồng trọt - Biết nhiệm vụ trồng trọt v số biện php thực - Đất trồng l ? - Vai trị đất trồng trồng - Đất trồng gồm thnh phần ? năng: HS cĩ thuật v biện php trồng trọt ... trồng trọt cĩ vai trị no sống ta vo tìm hiểu bi: “Vai trị nhiệm vụ trồng trọt Hoạt động giáo vin v học sinh Nội dung bi học * Hoạt động 2: Tìm hiểu niệm đất I Khái niệm đất trồng trồng Đất trồng ... - Trồng trọt cĩ vai trị gì?(-Cung cấp lương thực, thực phẩm cho người ;Cung cấp nguyn liệu cho công nghiệp ;- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi ;- Cung cấp nông sản để xuất khẩu) - Trồng trọt cĩ nhiệm...
 • 8
 • 286
 • 0

Đại cương về trồng trọt - Phân bón ppt

Đại cương về trồng trọt - Phân bón ppt
... phân đạm ngày tăng đáp ứng lượng đạm nhỏ mà trồng đòi hỏi hàng năm Theo tài liệu phân tích, trường hợp thuận lợi, vi khuẩn nốt sần đồng hóa 10 0-2 50kg N/ha/năm Cỏ Luzern: 300kg, cỏ Stylo: 15 0- ... cho môi tr- ường sinh thái nông nghiệp bền vững Việc trồng xen họ đậu với trồng khác trồng họ đậu cải tạo đất biện pháp canh tác hợp lý, có hiệu cao ứng dụng ngày nhiều nhằm tăng suất trồng, đồng ... trái đất - N thành phần số phytohormone auxin cytokinin Đây chất quan trọng trình phân chia sinh trưởng tế bào - N tham gia vào thành phần ADP, ATP, có vai trò quan trọng trao đổi lượng - N tham...
 • 9
 • 309
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật trồng trọt đại cươngphương pháp trồng trọt đại cươngbí quyết trồng trọt đại cươngđề thi trồng trọt đại cươngđề cương môn học trồng trọt đại cươngđề cương môn trồng trọt đại cươngsách trồng trọt đại cươnggiáo trình môn trồng trọt đại cươngtài liệu trồng trọt đại cươngmôn trồng trọt đại cươnggiáo trình trồng trọt đại cươngbài giảng trồng trọt đại cươnggiáo trình trồng trọt đại cươngchương 1bài báo cáo trồng trọt đại cươngtrồng trọt đại cương htt bình 2002chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấm