Đề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Lịch sử lớp 9

Đề kiểm tra địnhlần 1 Môn TV lớp 5

Đề kiểm tra định kì lần 1 Môn TV lớp 5
... ÁN CHẤM MÔN : TOÁN - LỚP NĂM HỌC : 2008-2009 Câu : (1 iểm) Viết ý 0, 25 điểm a/ 18 10 0 b/ 45 10 00 c/ 10 d/ 50 02,06 Câu : (1 iểm) Làm ý 0, 25 điểm a/ 76 ,5 > 76,49 b/ 15 ,5 = 15 ,50 0 c/ 8, 6 15 < 8,62 ... 10 5, 6 25 (m2) (0, 75 ) Đáp số : 10 5, 6 25 m2 (0, 25 ) Câu : (1 iểm) Bài giải : 50 00 đồng gấp 250 0 số lần : 50 00 : 250 0 = (lần) (0 ,5 ) Số mua với giá 250 0 đồng : 15 x = 30 (quyển) Đáp số : 30 (0, 25 ) ... 68 ,1 Câu : (1 điểm) Điền ý 0, 25 điểm a/ 962 cm = 96,2 dm b/ 14 cm26mm2 = 14 ,06 cm2 c/ 55 62 kg = 56 2 kg d/ 317 cm = 3m 17 cm Câu : Đặt tính tính câu 0 ,5 điểm a/ 364, 91 b/ 16 4,79 c/ 28,3 05 d/ 32,5...
  • 8
  • 1,701
  • 11

Tài liệu DE KIEM TRA DINH KY LAN 1 NAM 10-11

Tài liệu DE KIEM TRA DINH KY LAN 1 NAM 10-11
... Trường tiểu học Quế Xn Họ tên học sinh: Lớp I KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 1- Năm học 2 010 - 2 011 MƠN: TIẾNG VIỆT ( Lớp 3) Thời gian 40 phút ( Khơng kể thời gian giao đề) Đọc ... (5 điểm) Dựa vào nội dung đọc “NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM” đánh dấu X vào ô trống trước ý câu trả lời 1- Thầy giáo mong đợi học sinh điều gì? a  Thầy giáo chờ mong học sinh lớp luôn học giỏi b  Thầy...
  • 2
  • 256
  • 0

Bài giảng DE KIEM TRA DINH KY LAN 1 NAM 10-11

Bài giảng DE KIEM TRA DINH KY LAN 1 NAM 10-11
... Trường tiểu học Quế Xn Họ tên học sinh: Lớp KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 1- Năm học 2 010 - 2 011 MƠN: TIẾNG VIỆT ( Lớp 3) Thời gian 40 phút ( Khơng kể thời gian giao đề) I Đọc ... (5 điểm) Dựa vào nội dung đọc “NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM” đánh dấu X vào ô trống trước ý câu trả lời 1- Thầy giáo mong đợi học sinh điều gì? a  Thầy giáo chờ mong học sinh lớp luôn học giỏi b  Thầy ... Thái Sơn b  Tình cha ấm áp vầng Thái Dương c  Bố người thợ rèn giỏi lò II/ Chính tả: ( điểm) Bài viết: …………………………………………………… ...
  • 2
  • 200
  • 0

Xem thêm