“Mách nước” học và thi môn Giáo dục công dân trắc nghiệm

“Mách nước” học thi môn Giáo dục công dân trắc nghiệm

“Mách nước” học và thi môn Giáo dục công dân trắc nghiệm
... tuổi “Tôi cho rằng, đề thi trắc nghiệm môn GDCD thuận lợi cho việc tổ chức học tập học sinh Với cấu trúc đề thi này, học sinh không nên lo lắng mà cần học đầy đủ, học kỹ kiến thức lớp làm tập ... này, giáo viên học sinh phải đổi phương pháp dạy - học theo hướng tích cực vận dụng nội dung kiến thức học vào việc giải vấn đề thực tiễn đời sống xã hội phù hợp với lứa tuổi “Tôi cho rằng, đề thi ... lo lắng mà cần học đầy đủ, học kỹ kiến thức lớp làm tập luyện tập củng cố, vận dụng làm làm tốt thi – cô Trang khẳng định ...
 • 2
 • 154
 • 1

Đề thi chọn học sinh giỏi LỚP 9 cấp tỉnh năm học 2011-2012 môn giáo dục công dân

Đề thi chọn học sinh giỏi LỚP 9 cấp tỉnh năm học 2011-2012 môn giáo dục công dân
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GDCD (Đề thức) Lớp THCS Ngày thi: 23 tháng năm 2012 (Hướng dẫn gồm 03trang) ... nhân công dân Việt Nam thuộc dân tộc, tôn giáo, người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, công dân Việt Nam với người nước tôn trọng pháp luật bảo vệ + Vợ chồng có nghĩa vụ thực sách dân ... quản lí sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân (tài sản nhà nước) - Tuyên truyền, giáo dục công dân thực nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng * Khái niệm: Hôn nhân liên kết...
 • 4
 • 1,290
 • 14

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2010-2011 môn giáo dục công dân

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2010-2011 môn giáo dục công dân
... GIO DC V O TO THANH HO Hng dn chm K THI CHN HC SINH GII TNH NM HC 2010-2011 MễN THI: Giỏo dc cụng dõn Lp 12 THPT Hớng dẫn chấm môn GDCD Câu (2.0 điểm): Học sinh cần trình bày đợc ý sau - Khái ... thơng yêu đồng bào, giống nòi, dân tộc + Lòng tự hào dân tộc đáng + Đoàn kết, kiên cờng, bất khuất chống giặc ngoại xâm + Cần cù sáng tạo lao động Câu (2,0 điểm ): Học sinh cần trình bày đợc nét ... nớc Câu (6.0 điểm): Học sinh cần trình bày đợc ý sau: - Bình đẳng hôn nhân gia đình đợc hiểu bình đẳng nghĩa vụ quyền vợ, chồng thành viên gia đình sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng...
 • 4
 • 635
 • 4

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 THPT
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GDCD (Đề thức) Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng năm 2 012 (Hướng dẫn gồm 04 ... công tác thông tin tuyên truyền , giáo dục dân số + Nâng cao hiểu biết người dân + Nhà nước đầu tư dúng mức , tranh thủ nguồn lực nước; thực xã hội hóa công tác dân số * Trách nhiệm công dân: ... công CNXH - Hai là,chức tổ chức xây dựng, bảo đảm thực quyền tự do ,dân chủ lợi ích hợp pháp công dân + Tổ chức xây dựng quản lí kinh tế + Tổ chức xây dựng quản lí văn hóa, giáo dục, khoa học- công...
 • 5
 • 750
 • 13

Đề thi chọn học sinh giỏi LỚP 9 cấp tỉnh năm học 2010-2011 môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Đề thi chọn học sinh giỏi LỚP 9 cấp tỉnh năm học 2010-2011 môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN
... S GIO DC V O TO THANH HO Hng dn chm K THI HC SINH GII TNH NM HC 2010-2011 MễN THI: Giỏo dc cụng dõn Lp THCS Cõu (2.0 im): Hc sinh trỡnh by ỳng cỏc t, cm t sau (Mi t in ỳng cho 0,5 ... xó hi nh trng, a phng t chc ( 0,5 im) Cõu ( 3,0 im) Hc sinh trỡnh by c cỏc ý c bn sau: - Khỏi nim: Quyền sở hữu tài sản công dân quyền công dân tài sản thuộc sở hữu mình, bao gm: quyền chiếm hữu, ... phỏt ng mt phong tro thi ua rng khp cỏc trng hc cú liờn quan n vic bo v di sn húa, ú l phong tro: Xõy dng trng hc thõn thin hc sinh tớch cc ( 0,5 im ) Cõu ( 3,0 im ) Hc sinh nờu c nhng ý c bn...
 • 4
 • 533
 • 6

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 THPT - SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 THPT - SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
... SỞ GD& ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 - 2 012 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - THPT BẢNG A (Hướng dẫn ... nước Khi nghe tin cô giáo chọn An thi học sinh giỏi Tỉnh môn Giáo dục công dân, Hoàng nói với An: “Bạn thi môn Giáo dục công dân làm gì, tớ thấy môn không thi t thực cả” Quan điểm em ý kiến trên? ... số giáo viên học sinh chưa say mê với việc dạy học - Liên hệ thân: Đi thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân không vinh dự mà trách nhiệm học sinh 1,0 0.5 ...
 • 5
 • 596
 • 4

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 THPT - SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 THPT - SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
... thí sinh: Số báo danh: SỞ GD& ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2 012 - 2013 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - THPT ... việc hưởng thụ giáo dục nước nhà, bình đẳng hội học tập Lấy ví dụ Ý nghĩa: Là sở khối đại đoàn kết toàn dân tộc Liên hệ trách nhiệm công dân Sau giáo viên môn công bố danh sách học sinh tham dự ... dự kỳ (3,0đ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12, Linh nói: "Tại bạn tham ) dự không, thật bất bình đẳng" Em có đồng ý với ý kiến Linh không? Vì sao? Không đồng ý Giải thích được: - Đây biểu bất...
 • 5
 • 497
 • 5

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 THPT - SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 THPT - SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
... SỞ GD& ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2 012 - 2013 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - THPT BẢNG B (Hướng dẫn ... việc hưởng thụ giáo dục nước nhà, bình đẳng hội học tập Lấy ví dụ Ý nghĩa: Là sở khối đại đoàn kết toàn dân tộc Liên hệ trách nhiệm công dân Sau giáo viên môn công bố danh sách học sinh tham dự ... (5,5đ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12, Linh nói: "Tại bạn tham ) dự không, thật bất bình đẳng" Em có đồng ý với ý kiến Linh không? Vì sao? Trách nhiệm nhà nước việc bảo đảm quyền bình đẳng công...
 • 4
 • 502
 • 3

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 7 NĂM HCỌ 2010 - 2011

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 7 NĂM HCỌ 2010 - 2011
... i m) - Ví dụ Học sinh nêu từ ví dụ trở lên đợc (2 i m) Câu 2: (4 i m) Học sinh nêu đợc ý sau: - Không tán thành việc làm hai bạn Thuỷ Việt.( i m) - Gi i thích: + Đoàn kết tơng trợ giúp tiến ... lẽ ph i, sống thẳng, thật dám dũng cảm nhận l i mắc khuyết i m B Phần tự luận (7 i m) Câu1: ( i m) Học sinh nêu đợc ý sau: - Yêu thơng ng i quan tâm, giúp đỡ, làm i u tốt đẹp cho ng i khác, ... Đáp án A Phần trắc nghiệm (3 i m) I. Hãy khoanh tròn vào đáp án cho câu trả h i d i đây: M i câu trả l i đợc (0,5 i m) Câu Đáp án A D A II:Hãy i n đợc cụm từ sau vào chỗ trống Trung...
 • 2
 • 775
 • 0

đề thi học kì 1 môn giáo dục công dân 7

đề thi học kì 1 môn giáo dục công dân 7
... vi cỏc bn Tõn lm bi kim tra thiu nghiờm tỳc, hu qu bi s b im kộm (1, 5 im) - Rỳt bi hc: Thiu t tin ngi yu ui, nh bộ, thiu sc mnh, thiu ngh lc, khụng lm nờn s nghip ln (1, 5 im) ... dỏm t quyt nh v hnh ng mt cỏch chc chn, khụng hoang mang dao ng (1 im) - Ngi t tin cng l ngi hnh ng cng quyt, dỏm ngh, dỏm lm (1 im) Câu 4: (3 điểm) Hc sinh trỡnh by theo cỏch ca mỡnh nhng yờu ... đợc biểu biểu sau: - Hay để ý ngời khác nhắc nhở - Nói xấu ngời khác mặt họ - Gian lận kiểm tra, thi cử - Khi làm điều sai trái không thấy xấu hổ, ân hận - Khúm núm nịnh nọt để lấy lòng ngời khác...
 • 2
 • 294
 • 0

Hướng dẫn ôn thi môn Giáo dục Công dân 6 HKI năm học 2010-2011

Hướng dẫn ôn thi môn Giáo dục Công dân 6 HKI năm học 2010-2011
... nhịn Câu 10: Tại học sinh phải nỗ lực học tập? Trả lời Học sinh chủ nhân tương lai đất nước Học sinh phải nỗ lực học tập để trở thành ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, người công dân tốt; trở thành ... phải làm để giữ gìn bảo vệ thi n nhiên? Trả lời Để giữ gìn bảo vệ thi n nhiên học sinh phải biết: -Giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi công cộng -Chăm sóc hoa vườn trường -Giữ gìn cảnh đẹp, khu di tích ... -Lễ phép với ông bà, cha mẹ -Ngày 27/7, em anh Tổng phụ trách thăm gia đình thương binh liệt sĩ Câu 7: Thi n nhiên cần thi t cho sống người Chúng ta phải làm để giữ gìn bảo vệ thi n nhiên? Trả...
 • 2
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề thi học sinh giỏi môn giáo dục công dân 9đề thi học kì 1 môn giáo dục công dânđịnh hướng nghề nghiệp cho học sinh thpt thông qua dạy học ngoại khóa môn giáo dục công dân lớp 12 qua khảo sát ở trường thpt lê hồng phong thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóade thi mon giao duc cong dan lop 6nam hoc 20142015de thi hoc sinh gioi mon giao duc cong dan 8 truong mi ducde thi hoc sinh gioi mon giao duc cong dan 10bộ đề thi học sinh giỏi môn giáo dục công dân thi hoc sinh gioi mon giao duc cong dan lop 8tai eu on thi hoc sinh gioi mon giao duc cong dande thi hoc sinh gioi mon giao duc cong dan lop 8bai thi hoc ki 2 mon giao duc cong dande thi hoc ki ii mon giao duc cong dande thi hoc ki 2 mon giao duc cong danđề thi học kì 2 môn giáo dục công dânđề học kì 1 môn giáo dục công dânma trận đề thi môn giáo dục công dânchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học