Cây atiso tại sơn la

Đánh giá hiệu lực của chế phẩm vi sinh có định đạm đối với cây đậu tương tại Sơn La pdf

Đánh giá hiệu lực của chế phẩm vi sinh có định đạm đối với cây đậu tương tại Sơn La pdf
... dụng chế phN cố định đạm cho m đậu tương Sơn La Đánh giá hi u qu kinh t Đánh giá hiệu kinh tế vi c sử dụng chế phN (CĐĐ) cho thấy: Tại xã Cò Nòi m - Mai Sơn, sử dụng chế phN làm tăng lãi so với đối ... thức không nhiễm chế phNm (CT1 CT2) đậu tương khả hình thành nốt sần hữu hiệu, điều phù hợp với kết phát Rhizobium đất thí nghiệm trước trồng Nốt sần hiệu cộng sinh đậu tương vi khuN nốt sần ... hưởng chế ph m cố định đạm đến trọng lượng nốt sần đậu tương thời kỳ tắt hoa, tích lũy sinh khối khô giai đoạn chín sinh lý suất giống đậu tương ĐT84 (xã Mường Chùm, huyện Mường La, Sơn La) S...
 • 6
 • 312
 • 0

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển cây Mắc khén (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC) tại Sơn La (tóm tắt)

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển cây Mắc khén (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC) tại Sơn La (tóm tắt)
... cứu giá trị sử dụng Mắc khén - Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống Mắc khén - Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng phát triển Mắc khén - Nghiên cứu thị trường biện pháp sơ chế sản phẩm từ hạt Mắc ... trưởng, kỹ thuật gây trồng theo phương thức khác nhau,… Xuất phát từ yêu cầu đề tài: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng phát triển Mắc khén (Zanthoxylum shetsa (Roxb.) DC)) Sơn La cần thiết ... 4.7 Các biện pháp kỹ thuật gây trồng, phát triển Mắc khén bền vững tỉnh Sơn La - Xác định rõ cụ thể lập địa nơi trồng rừng (vi mô) phù hợp với loài Mắc khén mục tiêu sản phẩm Vùng trồng Mắc khén...
 • 27
 • 1,440
 • 3

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển cây Mắc khén (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC) tại Sơn La

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển cây Mắc khén (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC) tại Sơn La
... LM NGHIP CAO èNH SN NGHIấN CU CC BIN PHP K THUT GY TRNG V PHT TRIN CY MC KHẫN (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC)) TI SN LA Chuyờn ngnh: Lõm sinh Mó s: 62.62.02.05 LUN N TIN S LM NGHIP NGI HNG DN KHOA ... lý trờn, ti Nghiờn cu cỏc bin phỏp k thut gõy trng v phỏt trin cõy Mc khộn (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC)) ti Sn La l rt cn thit va cú ý ngha khoa hc va cú ý ngha thc tin í ngha khoa hc v thc ... yờu cu ú ti: Nghiờn cu cỏc bin phỏp k thut gõy trng v phỏt trin cõy Mc khộn (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC)) ti Sn La l rt cn thit v cú ý ngha khoa hc v thc tin 27 Chng 2: NI DUNG V PHNG PHP...
 • 220
 • 570
 • 1

Nghiên cứu tác động của việc sử dụng phân bón đến cây và đất trong trồng ngô trên đất dốc tại sơn la

Nghiên cứu tác động của việc sử dụng phân bón đến cây và đất trong trồng ngô trên đất dốc tại sơn la
... Sơn La - Tình hình sản xuất lương thực ngô Sơn La - Hiện trạng sử dụng phân bón trồng ngô Sơn La 3.2.2 Đánh giá tác động việc sử dụng phân bón trồng ngô - Tác động phân bón đến ngô trình trồng ... - Tác động việc sử dụng phân bón tới khả che phủ bảo vệ đất ngô - Tác động việc sử dụng phân bón trồng ngô tới sức sản xuất đất - Hiệu lượng việc bón phân - Đánh giá tác động việc sử dụng phân ... ngô 46 4.2.1 Tác động phân bón đến đến ngô trình trồng trọt 46 4.2.2 Tác động việc sử dụng phân bón tới khả che phủ bảo vệ đất ngô 49 4.2.3 Tác động việc bón phân trồng ngô tới sức sản xuất đất...
 • 86
 • 424
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e. Coli trong hội chứng tiêu chảy ở bê nghé tại sơn la và thử nghiệm phác đồ điều trị

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e. Coli trong hội chứng tiêu chảy ở bê nghé tại sơn la và thử nghiệm phác đồ điều trị
... VĂN TRƢỜNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, YẾU TỐ GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN E COLI TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY BÊ, NGHÉ TẠI SƠN LA VÀ THỬ NGHIỆM PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ Chuyên ngành: THÚ Y Mã số: 60.62.50 ... E coli phân lập 2.4.6 Thử nghiệm số phác đồ điều trị bệnh tiêu chảy bê, nghé 52 vi khuẩn E coli gây Sơn La Chƣơng 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 53 3.1 Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy bê, ... tiêu chảy bê, nghé Sơn La thử nghiệm phác đồ điều trị" Mục tiêu đề tài - Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy bê, nghé - Phân lập, giám định đặc tính, vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli...
 • 110
 • 1,014
 • 9

Luận văn nghiên cứu thành phần rệp hại cà phê, chè, một số đặc điểm sinh học, sinh thái của loài có vai trò gây hại chủ yếu (planococus SP ) và biện pháp phòng trừ chúng tại sơn la

Luận văn nghiên cứu thành phần rệp hại cà phê, chè, một số đặc điểm sinh học, sinh thái của loài có vai trò gây hại chủ yếu (planococus SP ) và biện pháp phòng trừ chúng tại sơn la
... vùng sinh thái Tây B c, ti n hành th c hi n ñ tài: "Nghiên c u thành ph n r p sáp h i phê chè, m t s ñ c ñi m sinh h c, sinh thái c a loài vai trò gây h i ch y u (Planococcus sp. ) bi n pháp ... xác ñ nh loài vai trò gây h i quan tr ng phê chè t i Sơn La ði u tra thu th p thành ph n r p sáp vùng nghiên c u, xác ñ nh ñư c nh ng loài vai trò gây h i quan tr ng phê 2.2.2 Nghiên ... sáp Planococcus citri Risso Planococcus minor Maskell phê chè t i Sơn La th nói loài r p h i phê t i Sơn La loài Planococcus citri Risso Planococcus minor Maskell hai loài m c ñ gây...
 • 114
 • 712
 • 3

Luận văn xác định độ tiêu hoá của một số nguyên liệu sử dụng làm thức ăn cho cá trắm cỏ (ctenopharyngodon idella) tại sơn la

Luận văn xác định độ tiêu hoá của một số nguyên liệu sử dụng làm thức ăn cho cá trắm cỏ (ctenopharyngodon idella) tại sơn la
... kh tiêu hóa th c ăn c a ñ ng v t th y s n 2.2.6 Lư ng th c ăn t n s cho ăn Lư ng th c ăn t n s cho ăn có nh hư ng l n ñ n ñ tiêu hoá th c ăn Khi kh i lư ng th c ăn l n t c ñ tiêu hoá th c ăn ... th c ăn cho Tr m c (Ctenopharyngodon idella) t i Sơn La 1.2 M c ñích c a ñ tài Xác ñ nh ñ tiêu hoá c a tr m c ñ i v i m t s nguyên li u (ngô, s n cám g o) có ngu n g c t i Sơn La 1.3 N i ... tăng lên có khuynh hư ng tăng s ti t enzyme tiêu hoá tăng ho t tính c a enzyme ð ng th i tăng nhi t ñ d n ñ n tăng lư ng th c ăn ăn, trình trao ñ i ch t v n t c th c ăn ñi qua ng tiêu hoá...
 • 71
 • 408
 • 1

Luận văn nghiên cứu thành phần sâu hại cà phê chè; đặc điểm hình thái, sinh vật học, biến động số lượng của mọt đục quả (stephanoderes hampei ferriére ) và biện pháp phòng trừ chúng tại sơn la

Luận văn nghiên cứu thành phần sâu hại cà phê chè; đặc điểm hình thái, sinh vật học, biến động số lượng của mọt đục quả (stephanoderes hampei ferriére ) và biện pháp phòng trừ chúng tại sơn la
... cứu đề tài: "Nghiên cứu thành phần sâu hại phê chè; đặc điểm hình thái, sinh vật học, biến động số lợng mọt đục (Stephanoderes hampei Ferriére) biện pháp phòng trừ chúng Sơn La " 1.2 mục đích, ... định thành phần sâu hại phê chè tỉnh Sơn La - Tìm hiểu tình hình gây hại, biến động số lợng mọt đục (Stephanoderes hampei Ferr) - Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh học mọt đục phê (Stephanoderes ... định thành phần sâu hại phê chè tỉnh Sơn La, đồng thời tìm hiểu gây hại, diễn biến số lợng đặc điểm hình thái, sinh học mọt đục (Stephanoderes hampei Ferr) nhằm đề xuất biện pháp phòng trừ chúng...
 • 94
 • 742
 • 6

Tài liệu Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm kích thích ra hoa đậu quả tăng năng suất cho cây điều tại Đắk Lắk doc

Tài liệu Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm kích thích ra hoa đậu quả tăng năng suất cho cây điều tại Đắk Lắk doc
... EaKar cho thấy suất điều năm 2008 không cao phun chế phNm ĐQĐ diện rộng khả tăng suất cao so với không phun Mức tăng suất phun chế phNm góp phần tăng suất đáng kể Bảng Ảnh hưởng chế ph m lên suất ... thức ĐQĐ2 cho suất kg hạt /cây cao (3,6 kg) thấp đối chứng (2,8 kg) Kết cho thấy, sử dụng chế phNm phun cho điều thời kỳ hoa cho suất cao công thức không phun chế phNm, công thức ĐQĐ2 cho hiệu ... 0,05 theo trắc nghiệm Duncan Kết bảng cho thấy: Năng suất có khác biệt công thức: Tại Buôn Ma Thuột suất có khác biệt có ý nghĩa công thức, công thức ĐQĐ2 cho suất cao (1,6 kg hạt /cây suất thấp công...
 • 7
 • 243
 • 0

Sinh trưởng và năng suất của giống cà phê chè TN2 ghép trên 3 loại gốc ghép khác nhau tại Sơn La pdf

Sinh trưởng và năng suất của giống cà phê chè TN2 ghép trên 3 loại gốc ghép khác nhau tại Sơn La pdf
... loại gốc ghép gốc phê chè, phê vối phê mít để nhân giống TN2 Ghép gốc ghép phê vối phê chè TN2 có chiều cao dài lóng cành dài so với ghép gốc phê chè phê mít Không có sai khác ... cao hẳn so với ghép gốc ghép gốc phê chè phê mít Ghép gốc phê vối sau 36 tháng trồng phê chè TN2 có chiều cao 151,1 cm ghép gốc phê chè ghép đạt 135 ,4 cm ghép gốc phê mít đạt chiều ... 36 tháng trồng phê chè TN2 ghép gốc phê vối có đường kính gốc thân 34 ,8 mm cao hẳn so với ghép gốc ghép phê chè gốc ghép phê mít (tương ứng gốc ghép phê chè TN2 có đường kính gốc...
 • 5
 • 332
 • 1

Liều lượng phân bón cho giống cà phê chè TN1 kinh doanh trồng tại Sơn La ppt

Liều lượng phân bón cho giống cà phê chè TN1 kinh doanh trồng tại Sơn La ppt
... đáng kể công thức bón phân tiêu số đốt cành số đốt Bảng Tỷ lệ cành mang quả, số đốt số đốt giống T mức phân bón khác Mai Sơn, Sơn La Công th c T l cành mang qu (%) S đ t qu /cành c p (đ t) S qu ... Bảng Ảnh hưởng liều lượng phân -P-K đến số tiêu sinh trưởng giống T trồng Mai Sơn, Sơn La Công th c Đư ng kính (mm) S c p cành c p (c p) S đ t /cành c p (đ t) Dài cành C1 (cm) CT1 41,9 ... cho thấy, phạm vi thí nghiệm, mức phân bón cao giống TN1 có xu hướng có khối lượng 100 nhân, tỷ lệ hạt sàng số 18 cao tỷ lệ hạt tròn thấp IV KẾT LUẬN Thí nghiệm công thức phân bón, mức phân bón...
 • 4
 • 267
 • 1

Một số kết quả nghiên cứu về hiệu lực phòng chống bệnh của chế phẩm nấm sinh học Ketomium trong sản xuất cà phê tại sơn la ppt

Một số kết quả nghiên cứu về hiệu lực phòng chống bệnh của chế phẩm nấm sinh học Ketomium trong sản xuất cà phê tại sơn la ppt
... Kết nghiên cứu khoa học tác, cần phải đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất phê theo hướng phê sinh học, phê nhằm giảm thiểu sử dụng hoá chất sản xuất, nâng cao phẩm chất hạt phê đồng ... Vs/BT02 thực thử hiệu lực chế phẩm nấm sinh học Ketomium nhằm phũng chống số bệnh nấm gây hại phê Sơn La II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Vật liệu Để đánh giá hoạt tính kháng bệnh Ketomium chỳng tụi ... lý với chế phẩm bệnh Ketomium cần phủ gốc giữ ẩm phổ biến , xuất 50-70% cõy III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN bệnh Kết thử hiệu lực chế phẩm Rất phổ biến , xuất >75% Ketomium bệnh chết rạp cõy bệnh -...
 • 8
 • 453
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: chi trả dịch vụ môi trường rừng tại sơn lacây đậu tương sơn lađánh gia khả năng thích ứng của một số giống rau ăn củ tại sơn laliều lượng phân bón cho giống cà phê chè tn1 kinh doanh trồng tại sơn la pptnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e coli trong hội chứng tiêu chảy ở bê nghé tại sơn la và thử nghiệm phác đồ điều trịtông quan nghiên cứu sương muối tại sơn lamột số kết quả nghiên cứu sâu bệnh hại ngô và áp dụng quản lý cây ngô tổng hợp tại xã chiềng pằn huyện yên châu tỉnh sơn lacây thuốc được bán tại tỉnh lạng sơncây sơn lá quỳthuế tài nguyên tỉnh sơn latái định cư dự án thủy điện sơn lachưong trình tái định cư dân cư dự án thủy điện sơn lahoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp sơn ladự án di dân tái định cư thuỷ điện sơn ladự án di dân tái định cư thủy điện sơn lachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại