Mẫu quyết định khen thưởng

MAU QUYET DINH KHEN THUONG CONG DOAN

MAU QUYET DINH KHEN THUONG CONG DOAN
... V/v Tặng giấy khen CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TIỂU HỌC NINH THỚI B Căn Điều lệ Công đoàn Việt Nam Căn Luật Thi đua – Khen thưởng ngày 26/11/2003 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua -Khen thưởng ngày ... V/v Tặng giấy khen CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TIỂU HỌC NINH THỚI B Căn Điều lệ Công đoàn Việt Nam Căn Luật Thi đua – Khen thưởng ngày 26/11/2003 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua -Khen thưởng ngày ... V/v Tặng giấy khen CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TIỂU HỌC NINH THỚI B - Căn Điều lệ Công đoàn Việt Nam - Căn Luật Thi đua – Khen thưởng ngày 26/11/2003 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua -Khen thưởng...
 • 10
 • 2,999
 • 16

Mau quyet dinh khen thuong

Mau quyet dinh khen thuong
... Nay, khen thưởng nhân viên có tên sau: 1- Hồng Hạ Uyên – Phòng Kinh doanh 2- Lê Đình Thanh Thúy – Phòng Điều hành Tour 3- Trương Thị Thanh Loan – Phòng Kế toán Hình thức khen thưởng: giấy khen ... khen kèm 3.000.000 đồng/người Lý khen thưởng: đạt thành tích xuất sắc phong trào thi đua cải tiến hoạt động kinh doanh Công ty Điều Quyết định khen thưởng ghi vào sổ khen thưởng Công ty ghi vào hồ ... TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng năm 2005 Số : 654/QĐ-DLB&T QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC Về việc khen thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc GIÁM ĐỐC Căn Quyết định số 544/QĐ-UB ngày...
 • 3
 • 1,137
 • 4

Quyết định khen thưởng

Quyết định khen thưởng
... DANH SÁCH KHEN THƯỞNG (Đính kèm Quyết định khen thưởng số 72/QĐ-ĐTN ngày 20/01/2012 Ban Thường vụ Thành Đoàn) _ STT 10 11 12...
 • 3
 • 4,586
 • 4

Quyết định khen thưởng

Quyết định khen thưởng
... giỏi cấp Điều : Các phận chuyên môn, tài vụ ông (bà) có tên điều chịu trách nhiệm thi hành định Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./ Hiệu trởng Thạch Trị, ngày 03 tháng 03 năm 2005 Hội trởng ... nhà trờng ngân sách CTĐ định Điều : Tặng thởng cho cán bộ, giáo viên, học sinh trờng THCS Văn Trị c ó Đạt danh hiệu : Học sinh giỏi cấp (Có danh sách kèm theo ) Điều : Mức khen thởng : 15.000đ/1học ... hội chu nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Thạch Trị ngày.03.tháng 03 năm 2005 định khen thởng Hiệu trởng Trờng THCS Văn Trị Hội trởng hội chử thập đỏ tr ờng thcs văn trị - Căn...
 • 3
 • 3,801
 • 4

Quyết định khen thưởng đơn vị Tiên tiến Giáo dục thể chất

Quyết định khen thưởng đơn vị Tiên tiến Giáo dục thể chất
... HIỆU “ĐƠN VỊ TIÊN TIẾN GIÁO DỤC THỂ CHẤT” TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2008-2009 (Kèm theo Quyết định số 524/QĐ-SGD&ĐT ngày 01/9/2009 Sở GD&ĐT Khánh Hòa) A Đơn vị Tiên tiến xuất sắc Giáo dục thể chất ... trường, có : - 09 (chín) trường công nhận Đơn vị Xuất sắc Giáo dục thể chất ; - 68 (sáu mươi tám) trường công nhận Đơn vị Tiên tiến Giáo dục thể chất ... B Đơn vị Tiên tiến Giáo dục thể chất năm học 2008-2009 : (68 trường) I Phòng GD&ĐT thành phố Nha Trang : (15 trường) Trường Tiểu học Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang Trường Tiểu học Phước Tiến, ...
 • 3
 • 887
 • 1

BÁO CÁO TK PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

BÁO CÁO TK PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG
... tốt phong trào thể dục-thể thao, văn hoá-văn nghệ, phong trào hội khoẻ phù phong trào khác nhà trường, phát huy dân chủ, thực tốt chủ trương, kế hoạch nhà trường đề II/ Thông qua giao ước thi đua ... Cần có bảng điểm thi đua cụ thể cho lớp chọn, xếp thi đua khối lớp đợt thi đua + học kỳ, khen thưởng tập thể lớp có thành tích kịp thời đợt thi đua - Mỗi phòng môn nên có giáo viên hướng dẫn thực ... cực thi cử bệnh thành tích giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thi n, học sinh tích cực” Các...
 • 5
 • 1,523
 • 1

Tài liệu Quyết định khen thưởng vẽ tranh về môi trường cấp tỉnh năm 2010

Tài liệu Quyết định khen thưởng vẽ tranh về môi trường cấp tỉnh năm 2010
... DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THƯỞNG VẼ TRANH CHỦ ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2010 (Kèm QĐ số: 60/QĐ-SGDĐT.VP ngày 20/12 /2010) TT Họ tên I Cấp THPT Trần Thị Cẩm Huyền Dương Thị Ngọc Hạnh ... Trần Lâm Kim Tươi Kiều Thiên Phi Cơ Trương Minh Toản 10 Nguyễn Trúc Ngân 11 Châu Thành Vinh II Cấp THCS Trần Thị Xuân Tươi Trần Thị Hoài Thu Lê Minh Thi Phạm Duy Tân Lâm Hữu Danh Lê Minh Được ... Nguyễn Thị Yến Nhi 25 Nguyễn Văn Minh Trí 26 Phạm Thị Hồng Thắm 27 Võ Thị Cẩm Hương 28 Bùi Hồng Nho Trường Huyện Giải Ghi THPT Long Khánh A THPT Phan Văn Bảy THPT Thanh Bình THPT Hồng Ngự THPT Thanh...
 • 4
 • 1,931
 • 2

Bài soạn QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG VÀ MỨC TIỀN THƯỞNG ÁP DỤNG TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Bài soạn QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG VÀ MỨC TIỀN THƯỞNG ÁP DỤNG TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
... nghị khen thưởng chi Tổng Liên đoàn chi tiền thưởng kèm theo Bằng Lao động sáng tạo khen thưởng cho tập thể cá nhân khen thưởng tạo hội nghị sơ kết, tổng kết Tổng Liên đoàn tổ chức Mức tiền thưởng ... chương “Vì nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn 1.000.000đ 400.000đ Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc: Bằng khen toàn diện: + Cá nhân: ... Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ: + Cờ toàn diện: 8.000.000đ + Cờ chuyên đề: 6.000.000đ Mức tiền thưởng kèm theo hình thức khen thưởng: ...
 • 5
 • 3,036
 • 2

Tài liệu QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG VÀ MỨC TIỀN THƯỞNG ÁP DỤNG TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Tài liệu QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG VÀ MỨC TIỀN THƯỞNG ÁP DỤNG TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
... nghị khen thưởng chi Tổng Liên đoàn chi tiền thưởng kèm theo Bằng Lao động sáng tạo khen thưởng cho tập thể cá nhân khen thưởng tạo hội nghị sơ kết, tổng kết Tổng Liên đoàn tổ chức Mức tiền thưởng ... chương “Vì nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn 1.000.000đ 400.000đ Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc: Bằng khen toàn diện: + Cá nhân: ... Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ: + Cờ toàn diện: 8.000.000đ + Cờ chuyên đề: 6.000.000đ Mức tiền thưởng kèm theo hình thức khen thưởng: ...
 • 5
 • 1,697
 • 1

Tài liệu MẪU QUI ĐỊNH KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT docx

Tài liệu MẪU QUI ĐỊNH KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT docx
... doanh thu mức thưởng 200.000 – 1000.000 đồng tuỳ theo trường hợp 4.2 Kỷ luật: a> Khái quát chung: - Việc xử lý vi phạm kỷ luật Công ty thực theo qui định pháp luật lao động, theo qui định Công ty ... thiệt hại đến tài sản Công ty, CBCNV công ty giải theo qui định pháp luật dân sự, pháp luật lao động, nội qui lao động lao động, qui định trả lương Trang: d> Biện pháp không xét thưởng: - Trưởng ... kế hoạch khen thưởng trình TGĐ xem xét phê duyệt g> Thưởng đạt chất lượng: - Hàng tháng, Xưởng may tổng kết lựa chọn chuyền đạt chất lượng cao trình Ban Tổng Giám đốc khen thưởng Mức thưởng áp...
 • 4
 • 1,035
 • 12

Quyết định khen thưởng điển hình tiên tiến 5 năm (2005-2010)

Quyết định khen thưởng điển hình tiên tiến 5 năm (2005-2010)
... 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Lê Thị Hằng Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn ... 100000 100000 100000 100000 Ngời nhận 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Lê Thị Hà Đỗ Thị Ninh Hà Thị Hơng Hoàng Thị ... sách cá nhân có nhiều thành tích phong trào thi đua giai đoạn 20 05- 2010 Đợc chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen Kèm theo Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 TT Họ tên Lê Thị Chinh Lê Thị...
 • 4
 • 1,358
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: mẫu quyết định khen thưởng nhân viênmẫu quyết định khen thưởng đảng viênmẫu quyết định khen thưởng của đảngmẫu quyết định khen thưởng công đoànmẫu quyết định khen thưởng của đoàn thanh niênmẫu quyết định khen thưởng đoàn thanh niênmẫu quyết định khen thưởng cá nhânmẫu quyết định khen thưởng học sinhmẫu quyết định khen thưởng của hiệu trưởngmẫu quyết định khen thưởng đoàn viênmẫu quyết định khen thưởng cán bộ nhân viênmẫu quyết định khen thưởng nhân viên trong công tymẫu quyết định khen thưởng nhân viên xuất sắcmẫu quyết định khen thưởng nhân viên công tymẫu quyết định khen thưởng cán bộ công chứcBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 17. Bài luyện tập 3Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 2. ClothingUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018PPCT KHTN6 2017 2018Unit 4. Big or small?Môn công nghệ phần mềm nâng cao