18744 i spent 10 000 pounds on chocolate

Ôn tập học kì I lớp 10 NC ( của Vân THPT THD - HP)

Ôn tập học kì I lớp 10 NC ( của Vân THPT THD - HP)
... ý¨ỉưR¡Y"uS@ỈJ1Õë i TzJ§ua I ǶjI I -vä‰T7dX®gàG‡êð¹†R¤Þ - 7(| ڸ̘·gZWÇđ¤Õ¸å®VŠr9Úá’Ý=Ï_ÜÃÞ!fiV¼» %ĨŽ):'ï1+Œ±ÁvXf·Š×£¶Ê IJÀàN*õ+‘ỵz pøõ‡â±âÃøĐ Ÿ™L‡8Ûf€‹­w•X죴mªv•â{\ÛÄ%Øãx)NƒIdfw* i wR i$ i VXƠƯURư•Ùgb²2e4±8P3U/År{SÏØ÷· ... ¼ÁbỴºÁ`!²¼9¼>¼½ã ( 6•ƯZR˜û¡±çп.`Þt Á+µS•´œ=U5}±~Dòåž«J)?±Í ÃỴ8Ëïtrs ( ÷ŒMZ/Gdi*ên"&F·¶ÍÅHỉüû™\jåÅ Ơ¯³Þϳ¹ù'þĐþ‘¸•°¬€¦µĨy¡ts›©%LI´®Ị=£¸å¦‡ƯOQỊµ_=H&¾> ~- ÿ:~|óïKỊ‚‰ ‹E- I œ%DÛ£íâÇ ( 1eI¾•P‹”¹Øeh&BµÂ‘hÍw#ê - ƒÍƒZ¡N/áÁŒ=|„ỵ]Úd…qF½Vƒc -I @Ê·8›ơ‹V1ؾÉỉÁ]®"=*bnIv' ... ÚgxUIÙ#3wÛçÀ‡Èxu¥0ùd/·C3?Ï]ïhù¶PỈÉóË;đòå;ËØ›½Êx9WÌø´™SbC...
 • 133
 • 764
 • 2

On tập học kì I lóp 10

On tập học kì I lóp 10
... mu i tạo kim lo i liên kết v i gốc axit B Clorua v i mu i tạo kim lo i liên kết v i hai gốc axit C Clorua v i mu i tạo hai kim lo i liên kết v i gốc axit D Clorua v i khong ph i mu i Câu39 Dung ... thuộc chu sau đợc lặp l i tơng tự nh chu trớc : A lặp l i tính kim lo i nguyên tố chu sau so v i chu trớc B lặp l i tính phi kim nguyên tố chu sau so v i chu trớc C lặp l i cấu ... lo i mạnh liti C phi kim mạnh flo D kim lo i yếu xesi Câu 20 Các dãy sau dãy đợc xếp theo chiều giảm dần độ âm i n A F,O,N,C,B,Be,Li B F, N,C,B,Be,O, Li C C,B,Be, F,O,N,Li D F, ,B,Be,Li ,O,N,C...
 • 6
 • 252
 • 0

Ôn tập học kỳ I Tin 10 (tiết 37)

Ôn tập học kỳ I Tin 10 (tiết 37)
... Ôn tập HK I B i 15: Hãy cho biết ứng dụng tin học trường em? B i 16: Hệ i u hành gì? Phân biệt, chức hệ i u hành? B i 17: Tệp gì? Hãy nêu đặc trưng hệ thống quản lý tệp? B i 18: Hãy ... hệ thống quản lý tệp? B i 18: Hãy đường dẫn đến: (hình 01) - Thư mục Skin - Tệp JCTPlugins.cache Hình 01 IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần TỔ TRƯỞNG CM Ký duyệt , ngày tháng năm 2008 Trang: ...
 • 2
 • 236
 • 0

10 CAU HOI ON TAP HK I

10 CAU HOI ON TAP HK I
... Thăng Long * Ngư i huy t i cao kháng chiến chống Mông Nguyên Câu 6/ N i tên nhà nước v i tên kinh đô tương ứng :(1đ) NHÀ NƯỚC KINH ĐÔ VĂN LANG CỔ LOA ÂU LẠC PHONG CHÂU Đ I VIỆT HOA LƯ Đ I CỒ VIỆT ... 0,5 đ) Lý Thường Kiệt chủ trương : “ Ng i yên đ i giặc không đem quân đánh trước để chặn mạnh giặc ” Câu 9/ Những việc làm chứng tỏ nhà Trần quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp phòng thủ đất ... chữ đặt trước câu trả l i : (0,5đ) Những thành tựu đặc sắc quốc phòng ngư i dân u Lạc ? a/ Giáo mác , m i tên đồng b/ M i tên đồng , cung nỏ c/ Biết làm giáo mác , m i tên đồng , xây dựng thành...
 • 3
 • 325
 • 0

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KỲ I lop 10 so 2

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KỲ I lop 10 so 2
... mt lng oxi bng 40% lng kim loi ó dựng Tỡm M Cõu 27 : nguyờn t cú húa tr cao nht vi oxi gp ln húa tr hp cht khớ vi hiro Gi A l oxit ng vi húa tr cao nht, B l hp cht khớ vi H thỡ MA/MB = 2, 3,53 X ... Cõu 24 : Nờu mi quan h gia v trớ nguyờn t bng HTTH v cu to nguyờn t Cõu 25 : Cation R+ cú cu hỡnh electron nh Ar Cho bit v trớ ca R bng HTTH Cõu 26 : ụxi húa hon ton mt kim loi M thnh oxit phi dựng ... Cõu 28 : Vit cụng thc ca oxit, hp cht vi H ca nguyờn t thuc chu kỡ nhúm VIIA Cõu 29 : Cho hai đơn chất A ,B Chúng nguyên tố thuộc chu kì a) A tác dụng v i hiđro cho khí C có tính bazơ.Khi oxi hóa...
 • 2
 • 359
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ KT HỌC KÌ I TIN 10 - 2009

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ KT HỌC KÌ I TIN 10 - 2009
... NGUYỄN TR I HỌ TÊN: LỚP: 10 KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 200 8-2 009 MÔN: Tin học 10 Th i gian: 45 phút ĐỀ 101 0: PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5đ) Hãy chọn đáp án Câu 1 :Tin học ngành khoa học a)Nghiên cứu ... biểu? Câu 3: (1 đ) Hãy trình bày tính chất thuật toán? HẾT I M ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 10 Năm học 2008 - 2009 1 .Tin học gì? 2.Thông tin liệu: • Kh i niệm Thông tin ? kh i ... tính i n tử b) sinh từ văn minh thông tin c)Sử dụng máy tính i n tử d)Có n i dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng Câu 2:Thông tin là: a)Tất mang l i hiểu biết cho ngư i b)Các tín hiệu...
 • 3
 • 325
 • 2

Hướng dẫn ôn tập Toán kì I lớp 10

Hướng dẫn ôn tập Toán kì I lớp 10
... phẩm máy III làm nhiều tổng số sản phẩm máy I máy II làm 10 sản phẩm Số sản phẩm máy I làm số sản phẩm máy II làm H i giờ, máy sản xuất sản phẩm ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI Môn HH10 1/ Cho i m M, N, ... độ d i vectơ u = BA + BC 8/ Cho tam giác ABC G i I i m thỏa mãn i u kiện IA + IB +3IC =0 a/ Chứng minh rằng: I trọng tâm tam giác BCD, D trung i m cạnh AC b/ Biểu thị vectơ AI theo hai vectơ ... độ d i vectơ u = BD + CA + AB + DC b/ G i G trọng tâm tam giác ABC Chứng minh rằng: GA + GC + GD = BD 7/ Cho tam giác ABC tam giác cạnh a, I trung i m AC a/ Xác định i m M cho AB + IM = IC b/...
 • 4
 • 180
 • 0

Ôn tập chương I (Đại 10 NC- tiết 12)

Ôn tập chương I (Đại 10 NC- tiết 12)
... kiện cần để hai tam giác hai tam giác có đường trung tuyến b) i u kiện cần để tứ giác hình thoi tứ giác có hai đường chéo vuông góc v i B i 53: SGK/Tr 32 B i 53: SGK/Tr 32 a) V i số nguyên dương ... S¬n Gi¸o viªn: D¬ng §øc Cêng B i 52: SGK/Tr 32 Đònh lý : “ P(x) ⇒ Q(x)” “Q(x) i u kiện cần để có P(x)” Gi¸o ¸n ® i 10 n©ng cao N¨m häc 2009 – 2 010 B i 52: SGK/Tr 32 a) i u kiện cần để hai tam ... khoảng r i Vậy 2...
 • 3
 • 215
 • 0

de on tap chuong I DS 10

de on tap chuong I DS 10
... đề chứa biến P(x):” x − 3x > ” v i x số thực Hãy xác định tính -sai mệnh đề sau: (A) P(0) Đúng Sai ; (B) P(-1) Đúng Sai ; (C) P(1) Đúng Sai ; (D) P(2) Đúng Sai ; 23 Cho mệnh đề“ ∀x ∈ R, x − x ... Chọn kết sai kết sau: (A) A∩B = A ⇔ A⊂B; (B) A∪B = A ⇔ B⊂A; (C) A∩B = A∪B ⇔ A = B (D) A\B = A ⇔ A∩B ≠ ∅; B i Tập Tự Luận B i 1: Bằng phương pháp phản chứng a Chứng minh số vô tỉ b Hai phương trình ... 4m-2 = x2- 2x – 14m +8 = có phương trình có nghiệm B i 2: Chứng minh rằng: A ∩ (B ∪ C) = (A ∩B) ∪ (A ∩ C) B i 3: Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm ( x − 4) ≥ x + x +1   m − x ≤ 13  ...
 • 2
 • 167
 • 1

Luyện tập ôn chưong I ( Tiết 10 )

Luyện tập ôn chưong I ( Tiết 10 )
... lý thuyết Kh i đa diện (H) g i kh i đa diện l i đoạn thẳng n i hai i m thuộc (H) nằm trọn (H) Kh i đa diện l i kh i đa diện thỏa mãn hai tính chất: - M i mặt đa giác p cạnh - M i đỉnh đỉnh chung ... Kim tự tháp cổ Ai cập dạng kh i chóp Kh i Rubic dạng kh i lập phương Tinh thể mu i ăn dạng kh i đa diện B i cũ Câu h i 1: Em nhắc l i kh i niệm: Kh i đa diện, kh i chóp, kh i lăng trụ kh i hộp ... 1: M i phép d i hình hai kh i đa diện sai đáp án Câu h i 2: Kh i đa diện chứa trọn đường thẳng kh i đa diện l i sai đáp án Câu h i trắc nghiệm Hãy chọn câu sai cho câu sau Câu h i 3: Hình hộp...
 • 14
 • 179
 • 0

Ôn chương I ( Tiết 10 )

Ôn chương I ( Tiết 10 )
... lý thuyết Kh i đa diện (H) g i kh i đa diện l i đoạn thẳng n i hai i m thuộc (H) nằm trọn (H) Kh i đa diện l i kh i đa diện thỏa mãn hai tính chất: - M i mặt đa giác p cạnh - M i đỉnh đỉnh chung ... Kim tự tháp cổ Ai cập dạng kh i chóp Kh i Rubic dạng kh i lập phương Tinh thể mu i ăn dạng kh i đa diện B i cũ Câu h i 1: Em nhắc l i kh i niệm: Kh i đa diện, kh i chóp, kh i lăng trụ kh i hộp ... 1: M i phép d i hình hai kh i đa diện sai đáp án Câu h i 2: Kh i đa diện chứa trọn đường thẳng kh i đa diện l i sai đáp án Câu h i trắc nghiệm Hãy chọn câu sai cho câu sau Câu h i 3: Hình hộp...
 • 14
 • 184
 • 0

DE CUONG ON THI HK I-NH 10-11-TOAN 11CB

DE CUONG ON THI HK I-NH 10-11-TOAN 11CB
... thẳng song song - Lý thuyết: khái niệm tính chất hai đường thẳng song song, hai đường thẳng chéo Bài Đường thẳng song song với mặt phẳng -Lý thuyết: Khái niệm tính chất đường thẳng song song với ... Chứng minh hai đường thẳng song song +Chứng minh ba đường thẳng đồng qui +Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng +Đường thẳng song song với đường thẳng + Thi t diện hình chóp cắt mặt ... phẳng ( α ) + Chứng minh hai đường thẳng chéo + Chứng minh hai mặt phẳng song song THPT PHƯỚC VĨNH-ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPTOÁN LỚP 11CB -2- ...
 • 2
 • 141
 • 0

Xem thêm