sinh 12 co bản tiet 49 51 sinh học 12 nguyên luong duc

sinh 12 co bản tiet 49-51

sinh 12 co bản tiet 49-51
... sinh v phỏt trin ca s sng trờn trỏi t Tin húa húa hc Tin húa tin sinh hc Tin húa sinh hc B Phn sinh thỏi Chng 1: Cỏ th v qun th sinh vt Ngy son 30/3/2010; Ngy ging: / /2010 Giáo án Sinh học 12 ... khu bo v sinh vt quý him Ti nguyờn a dng sinh hc: Bo v cỏc loi Cng c: Hc sinh hon thin bỏo cỏo Bi v nh: Giáo viên Nguyễn Lơng Đức Ngy son 30/3/2010; Ngy ging: / /2010 Giáo án Sinh học 12 - Trờng ... bn ca qun xó? HS: Chng 2: Qun xó sinh vt Chng 3: H sinh thỏi v sinh quyn Gv: Th no l h sinh thỏi? ng dng bo v mụi trng? Gii thớch bi T 214 SGK Cng c : Bi tp: ụn sinh hc trung hc ph thụng Giáo viên...
 • 6
 • 159
 • 0

Sinh học 10 bản - TIẾT 17: ÔN TẬP HỌC KÌ I doc

Sinh học 10 cơ bản - TIẾT 17: ÔN TẬP HỌC KÌ I doc
... lương: - ATP- đồng tiền lượng tế bào: + Cấu trúc ATP(đặc biệt m i liên kết cào : ) + vai trò ATP: - Chuyển hoá vật chất: Kh i niệm, chất vai trò Enzim vai trò enzim chuyển hoá vật chất: - Enzim: ... Mỡ, phôtpholipit, stêrôit, sắc tố, vitamin  Nắm cấu trúc chức Prôtêin: - Cấu trúc(bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4) - Chức năng: …  Vận dụng Axit nuclêic: - ADN (cấu trúc, chức năng) - ARN (cấu trúc, ... năng) II CẤU TRÚC TẾ BÀO: Tế bào nhân sơ: - Đặc i m chung: - Cấu tạo: + Thành tế bào, màng sinh chất, lông roi + Tế bào chất + Vùng nhân  Nêu chức thành phần cấu tạo vận dụng để tiêu diệt vi khuẩn,...
 • 4
 • 274
 • 2

Sinh học 10 bản - TIẾT 18: KIỂM TRA HỌC KÌ I pdf

Sinh học 10 cơ bản - TIẾT 18: KIỂM TRA HỌC KÌ I pdf
... hợp v i chất vô tạo thành cácbonhiđrat d) Tham gia vận chuyển chất 28) Hai pôlinuclêôtit phân tử ADN liên kết v i nhờ liên kết ? a) Peptit b) Hiđrô photpho c) Photpho đieste d) Hiđrô đieste 29) ... Đường đêôxiribôzơ, axit photphorit bazơ nitơ b) Đường đêôxiribôzơ, axit photphorit c) Đường đêôxiribôzơ bazơ nitơ 10) ADN tế bào nhân thực có dạng : a) Chu i xoắn đơn b) Chu i xoắn c) Vòng d) Mạch ... Ribôxôm có chức ? a) Là n i tổng hợp prôtein b) Trung tâm i u khiển phân bào c) Vai trò quan trọng trao đ i chất tế bào d) Là n i tổng hợp gluxit 22) Trao đ i chất ? a) Là tổng hợp chất m i, ...
 • 7
 • 173
 • 0

Giáo án hóa học lớp 12 bảnTiết 49 : LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA NHÔM pps

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 49 : LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA NHÔM pps
... dịch: NaCl, CaCl2, tính chất hợp chất AlCl3 kim loại nhóm IA, IIA để giải c) Cc chất bột: CaO, MgO, Al2O3 toán Giải a) H2O b) dd Na2CO3 dd NaOH c) H2O Hoạt động 5: Bi 5: Viết phương trình hố học ... án B Bi 4: Chỉ dng thm hố chất hy phn biệt cc chất dy sau v viết phương trình hố học để giải thích Hoạt động 4: HS vận dụng kiến thức đ học nhơm, a) cc kim loại: Al, Mg, Ca, Na cc hợp chất nhơm ... BY DẠY: Ổn định lớp: Cho hỏi, kiểm diện Kiểm tra bi c : Viết PTHH cc phản ứng thực dy chuyển đổi sau: Al (1) AlCl3 (2) Al(OH)3 (3) NaAlO2 (4) Al(OH)3 (5) Al 2O3 (6) Al Bi mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY...
 • 9
 • 415
 • 0

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình bản - Tiết 50 – 51: PHƯƠNG TRÌNNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG. ĐỊNH LUẬT GAY LUY – XÁC (Tiết 2) pdf

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 50 – 51: PHƯƠNG TRÌNNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG. ĐỊNH LUẬT GAY LUY – XÁC (Tiết 2) pdf
... hay V  const (*) T phương trình Trong trình đẳng ntn ? áp lượng khí - Từ phương trình (*) yêu cầu phát biểu định luật Gay định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối Luy- xác Hoạt động : Tìm ... thu - với áp suất khác khối lượng khí, ta có đường V P2 đẳng áp khác P1 - Gợi ý:Xét hai - Các đường đẳng áp điểm thuộc hai ứng với P2 đường đẳng áp, nhỏ P1 biểu diễn trạng - So sánh áp suất thái ... nào? - p < V < - Nếu tiếp tục Không thể xảy giảm nhiệt độ IV Độ không tuyệt K áp suất đối thể tích nào? - Nhiệt giai - Giới thiệu K (- 273 C ) nhiệt giai Ken-vin - K gọi độ 0 không tuyệt đối - Các...
 • 5
 • 737
 • 4

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình bản - Tiết 49 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH, ĐỊNH LUẬT SÁC - LƠ pdf

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 49 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH, ĐỊNH LUẬT SÁC - LƠ pdf
... không đổi trình đẳng tích Hoạt động : Phát biểu vận dụng định luật Sác- Họat động Trợ giúp giáo học sinh viên - Quan sát hình II Đinh luật Sác- 30.2 trình bày Thí nghiệm: phương án thí nghiệm ... nghiệm khảo sát trình đẳng tích Nội dung Đinh luật Sác- Gợi ý : Nếu tỷ số hai đại lượng Trong trình đẳng không đổi quan tích lượng - Xử số liệu bảng 30.1 để rút quan hệ p-T trình đẳng tích hệ ... đẳng tích phương án thí nghiệm khảo sát Họat động Trợ giúp giáo học sinh Nội dung viên - Phát biểu khái - Nhận xét trình I Quá trình đẳng niệm trình bày học sinh đẳng tích tích :Quá trình biến đổi...
 • 6
 • 795
 • 6

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình bản - Tiết 50 – 51: PHƯƠNG TRÌNNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG. ĐỊNH LUẬT GAY LUY – XÁC (Tiết 1) potx

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 50 – 51: PHƯƠNG TRÌNNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG. ĐỊNH LUẬT GAY LUY – XÁC (Tiết 1) potx
... tích trình II Phương thông biến đổi trạng thái trình trạng số trạng thái lượng khí thái khí hai trạng - Hướng dẩn: Xét thêm tưởng thái đầu trạng thái trung gian để có Xét khối cuối chất đẳng trình ... khí xác định: khí - Xây dựng biểu thức quan hệ - trạng thái Từ (1) xác định (p1,V1,T1)sang(2’)(p’2,V1,T2) thông số:( p1,V1,T1) thông số : đẳng tích trạng thái p T1 đẳng trình  p'2 T2 - trạng ... Mariốt tế ) tuân theo gần định luật Sáclơ không? - Nêu phân tích giới hạn áp - Tại áp định luật chất khí dụng định luật - nhiệt độ thấp, dụng định chất khí khác biệt khí luật cho khí thực khí...
 • 6
 • 451
 • 1

Giáo án hóa học lớp 12 bảnTiết 35: ôn tập học kỳ 1 pdf

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 35: ôn tập học kỳ 1 pdf
... sau: Glucozơ CTPT Saccarozơ Tinh bột Xenlulozơ C6H12O6 C12H22O 11 (C6H10O5)n (C6H10O5)n CH2OH[CH C6H11O5-OOH]4CHO CTCT thu Glucozơ gọn [C6H7O2(O C6H11O5 H)3]n (saccarozơ (monoanđehi poliancol, t poliancol) ... - Yêu cầu HS lập bảng tổng kết kiến thức chương hoá học hữu trước lên lớp ôn tập phần hoá học hữu - GV lập bảng tổng kết kiến thức chương vào giấy khổ lớn bảng phụ III PHƯƠNG PHÁP: Nêu ... dính hai mảnh vật liệu rắn khc Nhựa vá săm Keo dn epxi Keo dán ure-fomanđehit V CỦNG CỐ: Trong tiết ơn tập VI DẶN DỊ: TIẾT SAU THI HỌC KÌ ...
 • 8
 • 300
 • 0

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình bản - Tiết 70 : KIỂM TRA HỌC KỲ II pptx

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 70 : KIỂM TRA HỌC KỲ II pptx
... đất B Đáp án I Trắc nghiệm Câu Đáp A C D B A D án Mỗi câu điểm II Tự luận - Ghi giả thiết a - Tính v theo công thức v = 2gh điểm - Tính v theo định luật bảo toàn ( lực cản ) điểm b -  W = AFc ... Câu Một vật có khối lượng 500g di chuyển với vận tốc 10m/s Động vật bằng: A Wđ = 25 J 250J B Wđ = 2,5 J C Wđ = D Wđ = 2500J Câu Một lò xo có độ cứng k = 100 N/m chiều dài tự nhiên l0 = 100 cm ... lấy g = 10 sm a Bỏ qua sức cản không khí, xác định vận tốc vật mặt đất theo cách b Lực cản không khí 0,05 trọng lượng vật Hãy xác định : + Lượng chuyển thành nhiệt chuyển động + Vận tốc vật trước...
 • 5
 • 308
 • 0

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình bản - Tiết 36 : KIỂM TRA HỌC KỲ I pptx

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 36 : KIỂM TRA HỌC KỲ I pptx
... C: giây, Hz D: 0,5 giây, 10 Hz Trong chuyển động r i tự do: A Là chuyển động B Gia tốc r i thay đ i theo độ cao theo vĩ độ mặt đất C Vật nặng gia tốc r i lớn D Trong chân không viên bi sắt r i ... 0,1; g = 10m/s2 a a = ? r v b t = ? r p c s = ? Biểu diễn lực tác dụng lên vật Viết định luật II Niutơn Chiếu biểu thức lên trục Xác định gia tốc vật a = -  g = 1m/s2 l Xác định th i gian vật chuyển ... đầu 36km/h Độ cao cực đ i vật đạt t i (lấy g = 10m/s2 ): A .H = 0,5 m m B H = 15 m C H = 10 D H = m Một vật bắt đầu r i tự từ độ cao h = 80 m Quãng đường vật r i giây cu i (lấy g = 10m/s2 ): A...
 • 5
 • 240
 • 0

Thực hiện các chức năng ngôn ngữ tiếng Anh để dạy tiếng Anh bản trong hệ thống Đại học Thái Nguyên

Thực hiện các chức năng ngôn ngữ tiếng Anh để dạy tiếng Anh cơ bản trong hệ thống Đại học Thái Nguyên
... skills; repeating commands; and chill, relax, be calm, and avoiding stress as well as building a strong rapport with students (busy teacher, org/ 4793-top -8- tips –on- teaching- absolute- beginners ... meet standards or criteria The following are the features of students who exceed standards: a strong comprehension of texts beyond their grade level is demonstrated; word meanings and shades ... receptive and expressive language skills is called language enrichment It provides learners with strong foundational skills that benefit the acquisition of higher level literacy skills (www speech...
 • 171
 • 180
 • 0

Sinh học 10 bản - Tiết 12: THỰC HÀNH - THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH docx

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 12: THỰC HÀNH - THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH docx
... trình tổ chức học: Quan sát tương co phản co nguyên sinh tế bào biểu bì - GV hướng dẫn HS cách tiến hành hướng dẫn SGK - Giải thích thí nghiệm: + Dựa vào kiến thức học, HS giải thích thí nghiệm + ... đầu - Kết luận: Co nguyên sinh tượng quan trọng Dựa vào ta biết tế bào sống hay chết Thí nghiệm co nguyên sinh với việc đóng mở khí khổng - GV hướng dẫn HS cách tiến hành hướng dẫn SGK - Tiến hành ... tương co nguyên sinh dung dịch KNO3 đậm đặc dịch tế bào nên nước chui tế bào qua lớp màng nguyên sinh chất Hiện tượng phản co nguyên sinh nồng độ dịch bào đậm đặc hút nước từ vào làm nguyên sinh...
 • 3
 • 3,675
 • 5

Xem thêm