CHUYÊN đề bồi DƯỠNG DHCĐ HSG môn SINH học sinh học 12 kiều thảo phương

Chuyên đề bồi dưỡng HS giỏi môn sinh lớp 12

Chuyên đề bồi dưỡng HS giỏi môn sinh lớp 12
... Chng 4: SINH SINH SN THC VT Cể HOA Sinh sn l quỏ trỡnh sinh lý tỏi sn xut c th mi Cỏc hỡnh thc sinh sn thc vt cú hoa: + Sinh sn sinh dng + Sinh sn hu tớnh: cú c quan c bit l hoa Sinh lý ... cht phỏt sinh hỡnh thỏi c bit, ngun cung cp cỏc cht y trc ht l mụ phõn sinh 4.5 Sinh sinh trng ca cỏc c quan sinh dng - Thc t cú c quan sinh trng gii hn: lỏ, hoa, qu - Cú c quan sinh trng ... hoa l du hiu chuyn giai on sinh trng - phỏt trin t sinh trng phỏt trin sinh dng sang giai on sinh trng phỏt trin sinh thc Theo qian im hin i, cú c ch chuyn giai on sinh trng- phỏt trin: + c ch...
 • 104
 • 459
 • 0

Chương trình chuyên sâu bồi dưỡng HS giỏi môn Tin học khối 12 tỉnh Quảng Nam

Chương trình chuyên sâu bồi dưỡng HS giỏi môn Tin học khối 12 tỉnh Quảng Nam
... Thống phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học nội dung dạy học môn Tin học cho trường THPT chuyên - Thống phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học cấp THPT Mục tiêu: Về kiến thức: ... trình Tin học 12 THPT, có 35 tiết dành cho chuyên sâu III NỘI DUNG DẠY HỌC 3.1 Nội dung chung : Nội dung dạy học bao gồm 02 phần: - Nội dung SGK Tin học 12 THPT; - Các chuyên đề chuyên sâu 3.2 ... Kế hoạch dạy học - Triển khai dạy học lớp 12 mặt đảm bảo hoàn thành chương trình SGK tin học 12 THPT, mặt khác cần kế thừa, phát triển nâng cao cách hệ thống chuyên đề chuyên sâu học lớp 10, lớp...
 • 19
 • 384
 • 3

Chương trình chuyên sâu bồi dưỡng HS giỏi môn Tin học khối 11 tỉnh Quảng Nam

Chương trình chuyên sâu bồi dưỡng HS giỏi môn Tin học khối 11 tỉnh Quảng Nam
... trình Tin học 11 THPT, có 35 tiết dành cho chuyên sâu III NỘI DUNG DẠY HỌC 3.1 Cấu trúc nội dung dạy học - Nội dung môn Tin học cho trường THPT, qui định chương trình môn Tin học, lớp 11, ban ... dung chuyên sâu: gồm chuyên đề chuyên sâu 3.2 Nội dung chuyên sâu Nội dung chuyên sâu bao gồm chuyên đề chuyên sâu sau: Chuyên đề Thuật toán Quy hoạch động Chuyên đề Lý thuyết trò chơi Chuyên ... Thống phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học nội dung dạy học môn Tin học cho trường THPT chuyên - Thống phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học cấp THPT Mục tiêu: Về kiến thức:...
 • 19
 • 1,167
 • 11

Chương trình chuyên sâu bồi dưỡng HS giỏi môn Tin học khối 10 tỉnh Quảng Nam

Chương trình chuyên sâu bồi dưỡng HS giỏi môn Tin học khối 10 tỉnh Quảng Nam
... thu học sinh Tài liệu thống nội dung dạy học định hướng việc xây dựng chương trình cụ thể cho lớp chuyên tin học trường THPT chuyên, lớp chuyên tin học khối phổ thông chuyên thuộc trường đại học ... dạy học 2) Nội dung dạy học tin học chuyên định hướng cho kì thi tuyển chọn học sinh giỏi tin học địa phương quốc gia 7 3) Việc đánh giá kết học tập học sinh chuyên phải vào mục tiêu dạy học ... việc tổ chức chương trình viết chương trình- chia để trị • Biết phân loại chương trình con: thủ tục Chương trình hàm • Biết cấu trúc chương trình • Biết gọi thủ tục, hàm Kĩ Viết chương trình phức...
 • 7
 • 380
 • 3

Tổng hợp các Chuyên Đề Bồi Dưỡng HSG môn Toán 9 - Huyện Yên Thành

Tổng hợp các Chuyên Đề Bồi Dưỡng HSG môn Toán 9 - Huyện Yên Thành
... abcd 99 99 10 y 21 y phơng y = 16 abcd = 4 096 Bài : Tìm số phơng gồm chữ số cho chữ số cuối số nguyên tố, bậc hai số có tổng chữ số số phơng Gọi số phải tìm abcd với a, b, c, d nguyên a 9; ... b = so Chứng minh ab + số tự nhiên 2010 20 09 1000 05 = 1000 + = 99 9 + = 9a + Giải: b = so 20 09 2010 so 2010 so ab + = a(9a + 6) + = 9a2 + 6a + = (3a + 1)2 ab +1 = (3a +1) = 3a +1 ... b= = 37 Chuyên đề 2: phơng trình nghiệm nguyên Tìm nghiệm nguyên Phơng trình hệ phơng trình bậc hai ẩn Tuỳ cụ thể mà làm cách khác VD1: Tìm nghiệm nguyên phơng trình: 2x + 3y = 11 (1) Cách 1:...
 • 42
 • 836
 • 19

CHuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 môn toán học

CHuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 môn toán học
... 763 2 345 + 42 57 - 345 5238 - 47 6 + 347 6 1987 - 538 - 46 2 42 76 + 2357 + 57 24 + 7 643 3 145 + 249 6 + 5 347 + 75 04 + 46 53 2376 + 342 5 - 376 - 42 5 3 145 - 246 + 2 347 - 145 + 42 46 - 347 46 38 - 243 7 + ... nữ.(2 cách) - Lớp 4B có 12 học sinh nữ Số học sinh nữ 2/3 số học sinh nam Hỏi lớp 4A có học sinh (2 cách) - Lớp 4B có 15 học sinh nam Số học sinh nam 5 /4 số học sinh nữ Hỏi lớp 4B có học sinh? (2 ... Kết học kì I, lớp 4A có 1 /4 số học sinh đạt Học sinh Giỏi, 3/8 số học sinh đạt Học sinh Tiên tiến Hỏi số học sinh không khen chiếm so với lớp? - Lớp 4B có 18 học sinh nam Số học sinh nữ 2/3 số học...
 • 29
 • 10,130
 • 96

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học cấp thpt 1 - KHẢO SÁT MỘT SỐ PHẢN ỨNG TRONG DUNG DỊCH

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học cấp thpt 1 - KHẢO SÁT MỘT SỐ PHẢN ỨNG TRONG DUNG DỊCH
... 0,025.0,06 1, 5 .10 -3 5 .10 -4 Sau phản ứng 5 .10 -4 Sau phản ứng ta thu 5 .10 -4 mol Na3AsO4 hay Na3AsO4 có nồng độ là: 5 .10 -4 /0,085 = 5,88 .10 -3 M AsO4 3- + H2O HAsO4 2- + OH- Trang 11 Kb1 = 10 -2 ,5 TÀI LIỆU BỒI ... BỒI DƯỠNG, HÈ 2 012 HAsO4 2- + H2O H2AsO 4- + OH- Kb2 = 10 -7 ,06 H2AsO 4- + H2O H3AsO4 + OH- Kb3 = 10 -1 1 , 81 H2 O H+ + OH- Vì Kb1 >> Kb2 >> Kb3 , Cb >> nên dung dịch phản ứng sau chủ yếu: AsO4 3- + ... C 5,88 .10 -3 – x Kb1 = 10 -2 ,5 5,88 .10 -3 [] HAsO4 2- + OH- H2O x x Ta có: Kb1 = x2 / ( 5,88 .10 -3 - x) = 10 -2 ,5 Giải phương trình ta x = 3, 01. 1 0-3 → pOH = 2,52 hay pH = 11 ,48 Bài 4: Tính số gam...
 • 16
 • 3,152
 • 24

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học cấp thpt 2

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học cấp thpt 2
... C2O 42- K S (CaC2O4 ) = 2. 10 −9 = 4,5.10-5 M Độ tan CaC2O4 dung dịch (NH4)2C2O4 0,1M (NH4)2C2O4 → 2NH4+ + C2O42CaC2O4 Ca2+ + C2O 42- Gọi độ tan CaC2O4 dung dịch (NH4)2C2O4 0,1M S: [Ca2+] = S ; [C2O 42- ] ... + H2O CrO 42- + H3O+ 2H+ + 2CrO 42- Cr2O 72- + H2O pK1 = 6,50 pK2 = -14,36 Tích số ion nước K H 2O = 1,0.10-14 Tính số cân phản ứng sau: a CrO 42- + H2O HCrO4- + OH- b Cr2O 72- + 2OH- 2CrO 42- + H2O ... [Ca2+] = 3S; [PO43-] = 2S Vậy: = [Ca2+]3[PO43- ]2 = (3S)3(2S )2 = 33 .22 .S5 Do đó: S = K S (Ca3 ( PO4 ) 10− 32, 5 = 33 .22 33 .22 lgS = ( - 32, 5 – 3lg3- 2lg2)/5 = -6,9 → S = 10-6,9 = 1,3.10-7M Bài 2: ...
 • 8
 • 5,437
 • 84

Một số chuyên đề bồi dưỡng HSG môn toán

Một số chuyên đề bồi dưỡng HSG môn toán
... học phẳng Nội dung chuyên đề ny gồm phần sau : Khái niệm vềTứ giác Ton Phần Một số bổ đề sở Một số bi tập áp dụng Một số kết đạt đợc Chính suy nghĩ nh nên trình by chuyên đề ny ,góp phần đồng ... vọng chuyên đề ny giúp cho em học sinh giỏi có hứng thú, say mê việc giải bi toán hình học phẳng Trong chuyên đề ny, đa số bi toán nhỏ ,mặc dù bi toán cha phong phú v đa dạng , nhng thời lợng chuyên ... theo chuyên đề cho học sinh l quan trọng Trong bi viết ny xin trình by chuyên đề Tứ giác Ton Phần nội,ngoại tiếp,đây l phơng pháp để giúp học sinh có cách nhìn khái quát , nhằm giải số bi toán...
 • 108
 • 520
 • 2

chuyên đề bồi dưỡng hsg lớp 8 môn toán

chuyên đề bồi dưỡng hsg lớp 8 môn toán
... 4: Cho dóy s 49; 4 489 ; 44 488 9; 444 488 89; Dóy s trờn c xõy dng bng cỏch thờm s 48 vo gia s ng trc nú Chng minh rng tt c cỏc s ca dóy trờn u l s chớnh phng Ta cú 44 488 89 = 44 488 + = 444 10n + ... 10 20 08 Cỏch 1: Ta cú a = 111 = ; b = 10005 = 1000 + = 1020 08 + 20 08 ch s ab+1 = ab = (10 20 08 1)(10 2007 ch s 20 08 5) +1= (10 20 08 ) 4.10 20 08 ch s 20 08 59 10 20 08 = 10 20 08 10 ... giỏ tr sau: 1 588 ; 316; 43; 28 Bi 2: Tỡm a cỏc s sau l nhng s chớnh phng: a a2 + a + 43 b a2 + 81 c a2 + 31a + 1 984 Kt qu: a 2; 42; 13 b 0; 12; 40 c 12; 33; 48; 97; 176; 332; 565; 17 28 Bi 3: Tỡm...
 • 31
 • 492
 • 2

Xem thêm