Văn hóa tín ngưỡng dân tộc Tày

Lịch sử và truyền thống văn hoá của các dân tộc tày nùng ở lạng sơn (thế kỷ XI XIX)

Lịch sử và truyền thống văn hoá của các dân tộc tày  nùng ở lạng sơn (thế kỷ XI  XIX)
... phận dân c Với lí trên, chọn đề tài "Lịch sử truyền thống văn hoá dân tộc Tày - Nùng Lạng Sơn (thế kỷ XI XIX) " để làm luận văn tốt nghiệp cao học Lịch sử nghiên cứu vấn đề Lịch sử dân tộc Tày ... hai dân tộc Tày - Nùng Lạng Sơn trớc kỷ XI - Vai trò nhân dân dân tộc Tày - Nùng Lạng Sơn công bảo vệ độc lập tự chủ đất nớc từ kỷ XI đến kỷ XIX - Những giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Tày ... Bắc Lạng Sơn, ngời Tày - Nùng sớm định c có đặc điểm riêng cần nghiên cứu Với đề tài "Lịch sử truyền thống văn hoá dân tộc Tày - Nùng Lạng Sơn (thế kỷ XI - XIX)" vừa nghiên cứu lịch sử truyền thống...
 • 161
 • 655
 • 1

Nghiên cứu các giá trị văn hóa tín ngưỡng ở phía Tây Hà Nội ( Hà Tây cũ) nhằm phát triển du lịch

Nghiên cứu các giá trị văn hóa tín ngưỡng ở phía Tây Hà Nội ( Hà Tây cũ) nhằm phát triển du lịch
... CÁC HUYỆN PHÍA TÂY HÀ NỘI (TỈNH HÀ TÂY CŨ) 2.1 Tiềm điều kiện phát triển Du lịch Văn hóa tín ngưỡng khu vực phía Tây Nội (Hà Tây cũ) 2.1.1 Tài nguyên, nguồn lực Du lịch văn hóa tín ngưỡng 2.1.2 ... DU LỊCH VĂN HÓA TÍN NGƢỠNG TẠI CÁC HUYỆN PHÍA TÂY HÀ NỘI (TỈNH HÀ TÂY CŨ) TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH 2.1 Tiềm điều kiện phát triển Du lịch Văn hóa tín ngƣỡng khu vực phía Tây Nội (Hà ... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRƢƠNG SỸ TÂM NGHIÊN CỨU CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TÍN NGƢỠNG PHÍA TÂY HÀ NỘI (HÀ TÂY CŨ) NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH Chuyên ngành: Du lịch (Chương...
 • 131
 • 208
 • 0

Nghiên cứu các giá trị văn hóa tín ngưỡng ở phía tây hà nội ( hà tây cũ) nhằm phát triển du lịch

Nghiên cứu các giá trị văn hóa tín ngưỡng ở phía tây hà nội ( hà tây cũ) nhằm phát triển du lịch
... CÁC HUYỆN PHÍA TÂY HÀ NỘI (TỈNH HÀ TÂY CŨ) 2.1 Tiềm điều kiện phát triển Du lịch Văn hóa tín ngưỡng khu vực phía Tây Nội (Hà Tây cũ) 2.1.1 Tài nguyên, nguồn lực Du lịch văn hóa tín ngưỡng 2.1.2 ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRƯƠNG SỸ TÂM NGHIÊN CỨU CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG PHÍA TÂY HÀ NỘI (HÀ TÂY CŨ) NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH Chuyên ngành: Du lịch (Chương ... tin (1 999), Di tích Tây, Sở Văn hóa - Thông tin Tây, Tây 22.Sở Văn hóa - Thông Tin (1 999), Địa chí Tây, Sở Văn hóa Thông Tin, Tây 23.Sở Du lịch Tây (2 003), Báo cáo hội thảo phát...
 • 13
 • 48
 • 0

Ảnh hưởng của văn hóa tín ngưỡng truyền thống đến đời sống đạo của giáo dân h'mông ở giáo xứ sapa (lào cai)

Ảnh hưởng của văn hóa tín ngưỡng truyền thống đến đời sống đạo của giáo dân h'mông ở giáo xứ sapa (lào cai)
... rõ ảnh hưởng văn hóa tín ngưỡng truyền thống dân tộc H‟Mông sinh hoạt tôn giáo nghi lễ vòng đời người giáo dân H‟Mông giáo xứ Sapa - Phạm vi nghiên cứu: Những ảnh hưởng văn hóa tín ngưỡng truyền ... truyền thống đại Đó lý mặt lý luận thực tiễn thúc người viết chọn đề tài Ảnh hưởng văn hóa tín ngưỡng truyền thống đến đời sống đạo giáo dân H’Mông giáo xứ Sapa (Lào Cai) làm đề tài luận văn ... tín ngưỡng truyền thống dân tộc H‟Mông sinh hoạt tôn giáo nghi lễ vòng đời người giáo dân H‟Mông giáo xứ Sapa (Lào Cai) Ý nghĩa luận văn - Ý nghĩa lý luận: Ảnh hưởng văn hóa tín ngưỡng truyền thống...
 • 7
 • 506
 • 5

Ảnh hưởng của văn hóa tín ngưỡng truyền thống đến đời sống đạo của giáo dân H'Mông ở giáo xứ Sapa (Lào Cai

Ảnh hưởng của văn hóa tín ngưỡng truyền thống đến đời sống đạo của giáo dân H'Mông ở giáo xứ Sapa (Lào Cai
... Chương ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG TRUYỀN THỐNG ĐẾN NGHI LỄ VÕNG ĐỜI NGƯỜI CỦA GIÁO DÂN H’MÔNG GIÁO XỨ SAPA (LÀO CAI) 56 3.1 Ảnh hưởng đến sống phôi thai 58 3.2 Từ hài nhi đến ... rõ ảnh hưởng văn hóa tín ngưỡng truyền thống dân tộc H‟Mông sinh hoạt tôn giáo nghi lễ vòng đời người giáo dân H‟Mông giáo xứ Sapa - Phạm vi nghiên cứu: Những ảnh hưởng văn hóa tín ngưỡng truyền ... tín ngưỡng truyền thống dân tộc H‟Mông sinh hoạt tôn giáo nghi lễ vòng đời người giáo dân H‟Mông giáo xứ Sapa (Lào Cai) Ý nghĩa luận văn - Ý nghĩa lý luận: Ảnh hưởng văn hóa tín ngưỡng truyền thống...
 • 102
 • 270
 • 1

tiến trình văn hóa của các dân tộc khmer, chăm, hoa ở vùng tây nam bộ từ năm 1802 đến nay

tiến trình văn hóa của các dân tộc khmer, chăm, hoa ở vùng tây nam bộ từ năm 1802 đến nay
... Việt dân tộc Khmer, Chăm, Hoa làm đa dạng văn hóa vùng Tây Nam Bộ tạo cho nơi sắc riêng độc đáo: Văn hóa Tây Nam Bộ Nghiên cứu Tiến trình văn hóa dân tộc Khmer, Chăm, Hoa vùng Tây Nam Bộ từ 1802 ... kỉ, dân tộc Khmer, Chăm, Hoa Việt xây dựng bảo vệ Tổ quốc vùng Tây Nam Bộ dân chỗ vùng đất 35 Chương VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC KHMER, CHĂM, HOA TÂY NAM BỘ TỪ NĂM 1802 ĐẾN 1975 2.1 Văn hóa dân tộc ... hiểu văn hóa vùng Tây Nam Bộ văn hóa Việt Nam - Về mặt thực tiễn: Nghiên cứu Tiến trình văn hóa dân tộc Khmer, Chăm, Hoa vùng Tây Nam Bộ từ 1802 đến nay tức nghiên cứu mảng lịch sử văn hóa tộc...
 • 162
 • 297
 • 0

Ảnh hưởng (tích cực và hạn chế) của truyền thống bản sắc văn hóa của một dân tộc đến quản lý các Doanh nghiệp

Ảnh hưởng (tích cực và hạn chế) của truyền thống bản sắc văn hóa của một dân tộc đến quản lý các Doanh nghiệp
... đặt lên hàng đầu Chơng II Tính tích cực hạn chế văn hóa dân tộc đến quản doanh nghiệp Tính tích cực sắc văn hóa đến quản kinh doanh Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam bao gồm giá trị bền vững, ... đợc sắc riêng dân tộc Ngời quản phải biết đa vấn đề văn hoá dân tộc vào doanh nghiệp tạo nên môi trờng văn hoá doanh nghiệp Để hiểu rõ văn hoá quản ta có khái niệm sau; Khái niệm quản Quản ... nói tới văn hóa nói tới ngời ngời tạo môi trờng văn hóa Mỗi dân tộc sắc văn hóa riêng Văn hóa dân tộc phát triển Bởi doanh nghiệp muốn phát triển tồn thị trờng hay không vấn đề văn hóa phải...
 • 11
 • 725
 • 2

Vai trò của du lịch trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc

Vai trò của du lịch trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc
... cỏc khu du lch , im du lch , tuyn du lch, ụ th du lch ( Lut Du Lch) Ngay t khỏi nim v ti nguyờn du lch ny ó cho ta thy mt phn vai trũ du lch vic bo tn v phỏt huy bn sc hoỏ dõn tc Vỡ ngnh du lch ... l ti nguyờn du lch õu l im du lch, ti nguyờn du lch l khỏi nim chung ú bao gm c im du lch, nhng im du lch l nhng ti nguyờn du lch ó c a vo khai thỏc v phỏt huy ý ngha ca nú - Tuyn du lch: l l ... t ú cú du lch Chng 2: Thc trng du lch Vit Nam vi vai trũ bo tn v phỏt huy giỏ tr hoỏ truyn thng ca ngi Vit 2.1 Vai trũ ca du lch nn kinh t quc dõn v i sng xó hi 2.1.1 Vai trũ ca nghnh du lch...
 • 74
 • 1,340
 • 7

Vai trò của du lịch trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc

Vai trò của du lịch trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc
... phạt triãøn ngnh du lëch - mäüt ngnh kinh tãú cn khạ måïi m tçnh hçnh måïi ca âáút nỉåïc Trong chiãún lỉåüc phạt triãøn ngnh du lëch lục báúy giåì, ngoi viãûc thnh láûp Täøng củc du lëch, Chênh ... khạch sút thåìi gian du lëch Màût khạc, âáy cng l cạc hoảt âäüng gọp pháưn tàng thu nháûp âạng kãø cho ngnh du lëch Sỉû cáưn thiãút ca hãû thäúng bạo cạo bäü pháûn doanh nghiãûp du lëch: 2.2.1 Khại ... chè âảo viãûc thnh láûp mäüt säú Cäng ty du lëch, âọ cọ Cäng ty du lëch Qung Nam  Nàơng - âåìi vo ngy 30/5/1975 , trỉûc thüc sỉû qun l ca Täøng củc du lëch Ho theo tçnh hçnh chung ca âáút nỉåïc,...
 • 53
 • 584
 • 0

VĂN HOÁ LỄ HỘI DÂN TỘC HMÔNG

VĂN HOÁ LỄ HỘI DÂN TỘC HMÔNG
... trị bật Lễ hội dân tộc thiểu số người Hmông giá trị văn hoá địa nhân dân quản lý khai thác nguồn tài nguyên văn hoá dân tộc Phản ánh mối quan hệ người với người, lại thông qua lễ hội văn hoá, quã ... sống nguồn gốc xuất xứ dân tộc dẫn đến đa sắc văn hoá dân tộc Người Hmông có tên gọi khác nhau: Hmông Đỏ (Hmông trắng) Hmông lềnh (Hmông hoa), Hmông (Hmông đỏ), Hmông súa (Hmông mán) Cơ cấu kinh ... tộc tạo thành cố kết dân tộc bền chặt để bảo tồn dân tộc Sự cố kết lĩnh, sắc người Hmông Mỗi làng Hmông cộng đồng văn hoá có tín ngưỡng thờ cúng chung vị thần làng, có nghi lễ sinh hoạt văn hoá...
 • 9
 • 307
 • 0

Cái đẹp trong văn hóa mặc của dân tộc Việt Qua các thời kỳ lịch sử

Cái đẹp trong văn hóa mặc của dân tộc Việt Qua các thời kỳ lịch sử
... phục, cách điệu tinh tế cho trang phục trở nên đẹp đẽ để phù hợp đời sống xã hội đại Trong tiểu luận này, muốn trình bày sâu vào vấn đề Cái đẹp văn hóa mặc dân tộc Việt qua thời kỳ lịch sử ... Vì trang phục (hay văn hóa mặc) : không vật để che thân mà mang ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa tinh thần dân tộc Đó vẻ đẹp tinh túy dân tộc, bàn tay khéo léo, khối óc tinh tế người Việt xưa việc cố kết ... thường Mũ hoàng thân trang sức vàng, quan văn quan võ trang sức bạc: áo dùng áo tía, hinh kỳ lân: quan văn có hình tiên hạc; quan võ hình sư tử Mệnh phu mặc theo với phẩm trật chồng - người đàn...
 • 15
 • 721
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: văn hóa ẩm thực dân tộc tàynét văn hóa riêng của dân tộc tàynhững nét văn hóa riêng của dân tộc tàytín ngưỡng dân tộc tàybảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng của dân tộcvăn hóa tín ngưỡng tây nguyênvan hoa am thuc dan toc thai o tay baccác địa danh di sản văn hóa tín ngưỡng thể hiện tăm linh vùng ba vì sơn tây m v đức sóc sơn và hai bên sông hồng đoạn qua hà nộivăn hóa tín ngưỡngvăn hóa của các dân tộc việt namgiá trị văn hóa truyền thống dân tộcđặc trưng văn hóa của các dân tộc việt nambản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu sốnền văn hóa của các dân tộc việt namvăn hoá truyền thống dân tộcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây