GA SH12 p6 CHƯƠNG 2 PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN sự SỐNG

Tài liệu Chương 15: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất ppt

Tài liệu Chương 15: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất ppt
... tỷ năm: Eukaryote đơn bào phát triển - Cách – 0,5 tỷ năm: sinh vật đa bào hình thành - Tiếp theo phát triển sinh vật bậc cao NGUỒN GỐC SỰ SỐNG 2.1 Sự hình thành trái đất khí Thuyết vũ trụ: -Tất ... trình trái đất nguội dần, sức ép trọng lực với phân hủy phóng xạ tạo nên nhiệt lượng lớn lòng đất  khí thoát (núi lửa)  khí - Quá trình nguội dần trái đất trải qua nhiều giai đoạn, cuối xuất sống ... nhiên, cấu trúc thể thức phát triển coaserva ngày hoàn thiện  Coaserva có dấu hiệu sơ khai đặc tính trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản b Sự hình thành lớp màng - Sự hình thành lớp màng nhằm...
 • 29
 • 512
 • 5

chương 2 phát triển con người trong công cuộc đổi mới ở việt nam

chương 2 phát triển con người trong công cuộc đổi mới ở việt nam
... 54.8 1 521 58.9 155 63.4 1841 66.9 1931 74.1 20 91 79.8 22 58 82. 5 21 71 28 1 .2 9 527 29 2 9783 29 9 .2 10 029 310.3 1 022 9 317.9 10359 323 .4 10383 324 .5 1 024 7 73.8 28 13 79.7 3163 91 3657 104.3 4313 117 .2 4840 ... 799 515 746 528 24 9 3 12 659 T lïå hưå nghêo (%) 35,5 20 ,6 44,0 35,7 47,9 20 ,2 24,4 1998 Sưë hưå T lïå hưå nghêo nghêo (1000 hưå) (%) 571 27 2 500 29 2 1 72 91 489 22 ,4 8,4 24 ,6 17,8 25 ,6 4,8 15,4 ... 2. 12 Sưë àêìu bấo vâ tẩp chđ, 1990-1998 1990 1991 19 92 1993 1994 1995 1998 Sưë túâ bấo 128 126 143 185 20 4 21 0 26 3 Sưë bẫn bấo (nghòn) 22 6 23 2 24 8 29 5 317 406 544 - Sưë bẫn/100000 dên 341 342...
 • 24
 • 1,167
 • 0

Chương 2: Phát triển hệ thống thông tin ppsx

Chương 2: Phát triển hệ thống thông tin ppsx
... đời hệ thống: phân tích vòng đời hệ thống thông tin thành hai giai đoạn, (1) phát triển hệ thống (2) đưa vào hoạt động bảo trì hệ thống Phương pháp luận phát triển hệ thống: quy trình phát triển ... động hóa mà người phát triển hệ thống người quản lý dự án dùng để phát triển cải thiện không ngừng hệ thống thông tin phần mềm Các phương pháp luận phát triển hệ thống Phát triển ứng dụng nhanh ... trình phát triển hệ thống) Nguyên lý 4: Tài liệu hóa suốt quy trình phát triển hệ thống  Là hoạt động liên tiếp để phát điểm mạnh điểm yếu hệ thống suốt quy trình phát triển bảo trì hệ thống...
 • 11
 • 70
 • 0

Chương 2: Phát triển hệ thống thông tin pdf

Chương 2: Phát triển hệ thống thông tin pdf
... đời hệ thống: phân tích vòng đời hệ thống thông tin thành hai giai đoạn, (1) phát triển hệ thống (2) đưa vào hoạt động bảo trì hệ thống Phương pháp luận phát triển hệ thống: quy trình phát triển ... động hóa mà người phát triển hệ thống người quản lý dự án dùng để phát triển cải thiện không ngừng hệ thống thông tin phần mềm Các phương pháp luận phát triển hệ thống Phát triển ứng dụng nhanh ... trình phát triển hệ thống) Nguyên lý 4: Tài liệu hóa suốt quy trình phát triển hệ thống  Là hoạt động liên tiếp để phát điểm mạnh điểm yếu hệ thống suốt quy trình phát triển bảo trì hệ thống...
 • 11
 • 144
 • 0

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 CHƯƠNG VII. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT ppt

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 CHƯƠNG VII. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT ppt
... VII SINH THÁI HỌC CHƯƠNG I CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG 576.Môi trường sống nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố sinh thái A vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật B vô sinh ... trình sinh lí, hoạt động sống B hoạt động kiếm ăn, hình thái, trình sinh lí A sinh sản, hình thái, trình sinh lí B sinh thái, sinh sản, hình thái, trình sinh lí 607 .Sinh vật biến nhiệt sinh vật ... loài sống thuận lợi 584.Khoảng thuận lợi khoảng nhân tố sinh thái A sinh vật sinh sản tốt B mức phù hợp để sinh vật thực chức sống tốt C giúp sinh vật chống chịu tốt với môi trường D sinh vật sinh...
 • 22
 • 777
 • 6

bài giảng phát triển vận hành và bảo trì phần mềm - chương 2 phát triển phần mềm

bài giảng phát triển vận hành và bảo trì phần mềm - chương 2 phát triển phần mềm
... NỘI DUNG 2. 1 Các hoạt động phát triển p /mềm 2. 1.1 Thiết kế phần mềm 2. 1 .2 Sinh mã – thực, triển khai 2. 1.3 Kiểm thử phần mềm 2. 2 Nghệ thuật gỡ rối 2. 2.1 Brute-force (ép buộc) 2. 2 .2 Loại trừ ... nguyên nhân 2. 2.3 Theo vết 2. 1 Các hoạt động phát triển p /mềm • Các giai đoạn p /triển gồm: 2. 1.1 2. 1 .2 2.1.3 Thiết kế phần mềm (software design); Sinh mã (code generation); Kiểm thử phần mềm (software ... vực tương đối mẻ phát triển với nhiều phương pháp khác 2. 1.1 Thiết kế phần mềm 2. 1.1.1 2. 1 .2. 2 2. 1 .2. 3 2. 1 .2. 3 2. 1 .2. 4 Cơ sở thiết kế p /mềm Phân chia module hiệu Các hoạt động thiết kế Phương...
 • 139
 • 100
 • 0

Phân tích nội dung, xây dựng tư liệu, thiết kế bài giảng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học chương 3 phần VI sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất SGK sinh học 12 nâng cao

Phân tích nội dung, xây dựng tư liệu, thiết kế bài giảng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học chương 3 phần VI sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất  SGK sinh học 12 nâng cao
... khăn nâng cao chất lượng dạy học môn sinh học lớp 12 nâng cao tiến hành nghiên cứu đề tài: Phân tích nội dung, xây dựng liệu, thiết kế học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học chương III Sự phát ... cứu bàn luận 3. 1 Phân tích nội dung, xây dựng liệu chương: Sự phát sinh sống Trái Đất Bài 43 Sự phát sinh sống Trái Đất Mục tiêu học Liệt kê giai đoạn phát sinh sống Trái Đất Nêu trình diễn ... Trái Đất phần: VI Tiến hóa SGK sinh học 12 nâng cao Xây dựng hệ thống liệu làm sáng tỏ nội dung kiến thức liệu phục vụ cho vi c dạy học chương III: Sự phát sinh phát triển sống Trái Đất...
 • 67
 • 330
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 2 phát triển phần mềm mã nguồn mở giới thiệu tổng quan về wamp server

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 2  phát triển phần mềm mã nguồn mở giới thiệu tổng quan về wamp server
... vi rộng công cụ phần mềm có điểm chung:  Mỗi công cụ cho phép người kĩ sư phần mềm xác định đặc trưng phần mềm mức cao  Công cụ tự động sinh chương trình gốc dựa đặc tả người phát triển  ... trở thành phần quan trọng kĩ nghệ phần mềm Khi đôi với cách tiếp cận dựa cấu phần, mô hình 4GT trở thành cách tiếp cận thống trị cho việc phát triển phần mềm http://www.thayphet.net BÀI TẬP Trình ... bắt đầu, tổ kĩ nghệ phần mềm vòng xoắn ốc theo chiều ngược kim đồng hồ, trung tâm  Mạch quanh xoắn ốc làm phát sinh việc phát triển đặc tả sản phẩm; bước quanh xoắn ốc dùng để phát triển mẫu phiên...
 • 49
 • 205
 • 0

SU phat sinh va phat trien su song

SU phat sinh va phat trien su song
... Đại thái cổ b Đại nguyên sinh c Đại cổ sinh d Đại trung sinh Câu 16 Đại có nhiều biến đổi đòa chất khí hậu nhất? a Đại nguyên sinh b Đại cổ sinh c Đại trung sinh d Đại tân sinh Câu 17 Sự chuyển ... Câu 17 Sự chuyển biến từ đời sống nước lên cạn xảy đại nào? a Đại nguyên sinh b Đại cổ sinh c Đại trung sinh d Đại tân sinh Câu 18 Đại diện động vật có xương sống cá giáp không hàm xuất kỷ nào? ... Điều không hóa thạch? a Có thể suy lòch sử xuất hiện, phát triển, diệt vong loài sinh vật thời đại trước b Là tài liệu giúp nghiên cứu lòch sử vỏ đất c Có thể suy tuổi lớp đất chứa hóa thạch...
 • 6
 • 231
 • 0

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(PHÁT SINH-PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG)

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(PHÁT SINH-PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG)
... DỤC-KG) động vật Sự thay đổi ảnh hưởng đến số loài thông qua mối quan hệ phức tạp sinh vật với sinh vật hệ sinh thái mà ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều loài khác Vì phát triển sinh giới diễn nhanh ... Tân sinh đại phồn thịnh thực vật hạt kín, sâu bọ, chim thú Lịch sử phát triển sinh vật gắn liền với lịch sử phát triển vỏ đất Sự thay đổi điều kiện địa chất, khí hậu thúc đẩy phát triển sinh ... nên CLTN đảm bảo phát triển ưu thể phức tạp tổ chức, hoàn thiện cách sinh sản Kỉ - Biển tiến vào lục địa, khí hậu ấm Giura - Cây hạt trần tiếp tục phát triển mạnh, nguồn thức ăn phong phú cho...
 • 3
 • 401
 • 9

Đề TN - Sự phát sinh, phát triển sự sống

Đề TN - Sự phát sinh, phát triển sự sống
... ngày nhanh Câu 13: Đặt điểm quan trọng phát triển sinh vật Cổ sinh A Sự sống tập trung nước B Sự sống phát triển phức tạp phồn thịnh C Bò sát phát triển mạnh D Sự di cư lên cạn thực vật động vật ... Ở đại thái cổ , sống xuất B Ở đại nguyên sinh, sống có mặt nguyên thủy C Đại cổ sinh, sống phát triển tương đối, sư phát triển đến giai đoạn so với từ đầu đến D Đại tân sinh sống ngày Câu 52: ... trọng ? A Sự hình thành coaxecva nước biển B Sự hình thành lớp lipo - prôtêin phía coaxecva C Sự xuất ezim coaxecva D Sự xuất chế tự chép Câu 20: Điều không A Sự tổng hợp hợp chất sống từ đường...
 • 5
 • 215
 • 1

Sự phát sinh và phát triển sự sống

Sự phát sinh và phát triển sự sống
... lần tạo núi phun lửa dội Sự có mặt than chì đá vôi chứng tỏ sống phát sinh Gần phát thêm vết tích tạo lục dạng sợi ruột khoang ⇒ Nét đặc trưng đại sống phát sinh phát triển mức từ chưa có cấu ... phát triển mạnh Thú bậc cao bắt đầu xuất Sự phát sinh phát triển sống Trái Đất Trang Sinh học 12 phần Tiến hóa ⇒ Nét đặc trưng đại hưng thịnh hạt trần bò sát Cây hạt kín, chim, thú xuất phát triển ... nguồn gốc thuộc loài loài người Sự phát sinh phát triển sống Trái Đất Trang Sinh học 12 phần Tiến hóa II) Các nhân tố chi phối trính phát sinh loài người 1) Tiến hóa sinh học Có vai trò quan trọng...
 • 7
 • 94
 • 1

SỰ PHÁT SINH và PHÁT TRIỂN sự SỐNG TRÊN TRÁI đất

SỰ PHÁT SINH và PHÁT TRIỂN sự SỐNG TRÊN TRÁI đất
... thạch nhân sơ cổ 4600 Trái Đất hình thành - Chuyên đề phát sinh phát triển sống trái đất ThS Lê Hồng Thái Nét đặc trưng Đại địa chất: * Đại Thái cổ Nét đặc trưng Đại sống phát sinh mức chưa có cấu ... sử phát sinh, phát triển sinh vật B Hóa thạch dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ Trái Đất lịch sử diệt vong sinh vật C Hóa thạch dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ Trái Đất lịch sử phát sinh, ... phục đất liền thực vật động vật D xuất bò sát Chuyên đề phát sinh phát triển sống trái đất ThS Lê Hồng Thái Câu 49: Thực vật có hạt xuất đại A Cổ sinh B Trung sinh C Tân sinh D Nguyên sinh Câu...
 • 10
 • 463
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi lý thuyết sinh học sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đấtsự phát triển sự sốngsự phát triển sự sống trên trái đấtquá trình phát triển sự sống trên trái đấtcâu 10 chọn lọc tự nhiên xuất hiện ở giai đoạn nào sau đây trong quá trình hình thành và phát triển sự sống trên trái đất chọn một đáp án dưới đâytrắc nghiệm sinh lí thực vật chương 9 phát triểnbài 2 phát triển và bổ sung chương trình giảng dạy cho các lớp học đông ngườibài giảng môn học khai phá dữ liệu chương 2 phát hiện tri thức từ dữ liệu§2 hệ sinh thái và sự phát triểnphối hợp lồng ghép công tác giáo dục vệ sinh môi trường vào trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội y tế giáo dục khhgđ của xã 2 phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh thông qua hình thức dạy học dự án trong dạy học hóa học 11 nâng cao3 15 nguyên nhân và hậu quả của chương trình phát triển sinh kế không bền vữngchương trình phát triểnchương trình phát triển nhà ởchương trình phát triển xuất khẩu thủy sảnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả