§11 bản chất của sự sống

§11. Bản chất của sự sống

§11. Bản chất của sự sống
... Sự phát sinh phát triển sống - chơng I: phát sinh sống -Đ11 Bản chất sống - Biên soạn: Lê Thị Kim Khánh I sở vật chất chủ yếu sống - cấp độ nguyên tử vật chất hữu gì? (là nguyên ... thống giới vật chất, chứng nguồn gốc giới hũ từ giới vô Trang 66 Sự phát sinh phát triển sống - chơng I: phát sinh sống -Đ11 Bản chất sống - Biên soạn: Lê Thị Kim Khánh -hợp chất hũ hợp chất cácbon: ... theo:Ca,Mg,Fe,Cl,Cu,Mn,S,Zn (1%) -Các nguyên tố tạo nên loại hợp chất: - hợp chất vô gồm chất gì? + hợp chất vô : nớc, muối khoáng - hợp chất hữu gồm chất gì? + hợp chất hũ : prôtêin ,lipit ,gluxit, axit nuclêic...
 • 6
 • 440
 • 3

tiểu luận cao học bản chất của sự thật trong đời sống báo chí hiện nay

tiểu luận cao học bản chất của sự thật trong đời sống báo chí hiện nay
... cấu tiểu luận Tiểu luận phần mở đầu phần kết luận, tập trung phân tích, làm rõ tìm hiểu chất thật tác phẩm báo chí phục vụ công tác điều hành quản lý quan chức Chương Sự thật sức mạng báo chí ... "Bản chất thật đời sống báo chí nay" (Khảo sát phương tiện thông tin đại chúng 10 năm trở lại đây) Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Với tư cách người trực tiếp tham gia hoạt động đời sống báo chí ... thật – hướng tới hoàn thiện tác phẩm báo chí chân 3.1 Xu hướng cũ đổi 3.2 Bài học từ thực tiễn cá nhân NỘI DUNG Chương Sự thật sức mạnh báo chí cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dặn nhà báo...
 • 29
 • 454
 • 0

Nhà lãnh đạo - bản chất của sự lãnh đạo

Nhà lãnh đạo - bản chất của sự lãnh đạo
... kiến hội lãnh đạo nhận quan hệ lãnh đạo người mà tương tác Có lẽ bạn nên xem bạn người lãnh đạo, bạn biết muốn trở thành nhà lãnh đạo Người lãnh đạo có hình thức tầm cỡ, chí nhiều nhà lãnh đạo làm ... 2009 Các nhà lãnh đạo phần quan trọng trình lãnh đạo, người lãnh đạo người phục tùng Người lãnh đạo tốt phải biết phục tùng, họ phải làm gương cho người khác Điều đáng ý người – nhà lãnh đạo lẫn ... trách nhiệm Có nhà quản trị tất cấp tổ chức ngày mà họ nhà lãnh đạo giỏi, hầu hết người phát triển phẩm chất cần thiết cho nhà lãnh đạo hữu hiệu Bảng: Phân biệt nhà quản trị người lãnh đạo Định hướng...
 • 15
 • 591
 • 3

Tài liệu Bản chất của sự giao tiếp- kỹ năng giao tiếp pptx

Tài liệu Bản chất của sự giao tiếp- kỹ năng giao tiếp pptx
... Bản chất giao tiếp trình truyền thông tin người nhận người gửi Thông điệp truyền người nhận phải hiểu thông tin mang ý nghĩa Lúc gọi giao tiếp thành công Đối với sinh ... viên khối ngành kinh tế, nhân văn, sư phạm thường kỹ giao tiếp họ tốt Bởi họ phải giao tiếp nhiều, nói nhiều Nhưng với sinh viên khối ngành kỹ thuật điều không đơn giản chút Họ thông minh, sáng ... nói, ngôn ngữ viết, ngôn ngữ thể… Ngoài nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến việc giao tiếp bối cảnh, phương tiện giao tiếp, văn hóa… ...
 • 5
 • 407
 • 0

khái niệm và tính chất của sự sống pdf

khái niệm và tính chất của sự sống pdf
... thành phần vật chất nhỏ Những thành phần vật chất tính chất riêng biệt Tuy nhiên tập hợp lại với thành phần tạo tính chất đặc trưng cho vật chất mà chúng cấu tạo nên Những tính chất vốn hình ... tiến hóa Tính hệ thống sinh vật Vật chất cấu tạo cách có hệ thống Một đặc điểm quan trọng vật chất góc nhìn Sinh học môn khoa học khác tính hệ thống Mọi vật chất, sống hay       không sống ... tử nước đem lại tính chất đặc trưng Nước có nhiệt độ sôi cao thể lỏng điều kiện tự nhiên Nước có sức căng bề mặt lớn, dung môi tốt cho nhiều chất tan Những tính chất giúp nước có vài trò quan trọng...
 • 9
 • 241
 • 0

Tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen về nguồn gốc, bản chấtsự vận động của cái đẹp trong đời sống xã hội

Tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen về nguồn gốc, bản chất và sự vận động của cái đẹp trong đời sống xã hội
... Cái đẹp sống Sự vận động đẹp, hình thức phong phú đẹp bắt nguồn từ sống 2.2 T tởng C .Mác Ph. ngghen vận động đẹp hội tiền t C .Mác Ph. ngghen nghiên cứu vận động đẹp từ lao động vận động phơng ... tợng; C .Mác Ph. ngghen nhìn thấy vận động đẹp gắn liền với trình phát triển hội theo ba giai đoạn: hội tiền t bản, hội t hội sau hội t Từ C .Mác Ph. ngghen phát ba tính chất khác đẹp ... trọng C .Mác Ph. ngghen quy luật đẹp vận động lịch sử đẹp đời sống từ hội tiền t đến hội t sau chủ nghĩa t - Vận dụng quan niệm C .Mác Ph. ngghen đẹp, nhận diện phân tích đẹp nh vận động lịch...
 • 27
 • 575
 • 0

Bản chất của cổ phần hóa và sự cần thiết cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam .DOC

Bản chất của cổ phần hóa và sự cần thiết cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam .DOC
... I .Bản chất cổ phần hóa cần thiết cổ phần hóa phận doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam 1 .Bản chất cổ phần hóa Cổ phần hóa trình chuyển đổi doanh nghiệp từ chỗ có chủ sở hữu thành công ty cổ phần ... chủ sở hữu doanh nghiệp Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trình chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần nhà nước giữ tư cách cổ đông tức nhà nước chủ sở hữu phận tài sản doanh nghiệp ... Tiếp theo, Nhà nước cần lựa chọn doanh nghiệp Nhà nước loại hình công ty cổ phần để cổ phần hoá kiên giảm thiểu doanh nghiệp Nhà nước nhà nước cần sở hữu hoàn toàn sở hữu đa số Thứ ba, cần cố...
 • 17
 • 341
 • 0

Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận là gì và lợi nhuận đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường.DOC

Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận là gì và lợi nhuận đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường.DOC
... thuận lợi cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.4 Lợi nhuận thúc đẩy quan hệ kinh tế quốc tế Lợi nhuận phát sinh phát triển kinh tế thị trờng Nó thúc đẩy trình mở cửa kinh tế ... trị thặng d nguồn gốc chất lợi nhuận xuất phát từ giá trị thặng d Do vậy, muốn làm rõ đợc nguồn gốc, chất vai trò lợi nhuận phải từ trình sản xuất giá trị thặng d, quy luật kinh tế CNTB 2.1 Quá ... phải phát triển kinh tế hàng hoá Từ sai lầm phải trở 20 với Lênin để tìm đờng cho kinh tế hiệu quả, kinh tế mang lại ít, chí không mang lại lợi nhuận Thực chất đổi kinh tế nớc ta : mặt phát triển...
 • 24
 • 2,263
 • 10

Bản chất của đất (sự hình thành và các tính chất vật lý của đất)

Bản chất của đất (sự hình thành và các tính chất vật lý của đất)
... xét tính chất vật đất cần phải xem xét thành phần khoáng vật Dựa vào thành phần hạt (kích thước hàm lượng) Quy phạm phân chia đất rời thành loại bảng 1-1 Bảng 1- Bảng phân loại đất rời theo thành ... Chương 1: Bản chất đất 1.4 Những tiêu, tính chất, trạng thái vật phân loại đất 1.4.1 Những tính chất vật đất Trong tự nhiên đất hợp thể phức tạp thể rắn, thể lỏng thể khí Khi lỗ rỗng đất chứa ... quan hệ với lượng chứa nhóm hạt sét đất theo bảng 1-3 1.7 Chương 1: Bản chất đất Bảng 1- Phân loại đất dính Loại đất Chỉ số dẻo >17 ÷ 17 ...
 • 10
 • 1,811
 • 8

Phân tích nguồn gốc và bản chất của ý thức. Cho biết sự giống và khác nhau cơ bản giữa vật chất và ý thức

Phân tích nguồn gốc và bản chất của ý thức. Cho biết sự giống và khác nhau cơ bản giữa vật chất và ý thức
... vật chất ý thức cho phép vận dụng vào mối quan hệ kinh tế trị ,giúp cho công đổi đất nước ngày giàu mạnh Với ý nghĩa em chọn đề tài "Phân tích nguồn gốc chất ý thức Cho biết giống khác vật chất ... tạo .Sự thống thể tính động chủ quan ý thức ,ở qaun hệ nhân tố vật chất nhân tố ý thức hoạt động cải tạo giới quan người II SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC Lênin rằng, đối lập vật chất ... chất ý thức" 2 Tiểu luận triết học NỘI DUNG I NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC Kết cấu ý thức Cũng vật chất có nhiều quan niệm ý thưc theo trường phái khác Theo quan điểm CNDVBC khẳng định ý thức...
 • 11
 • 2,218
 • 1

Xác định bản chất của cách tiếp cận khung logic, quy trình lập kế hoạch và giám sát đánh giá sự thực hiện theo cách tiếp cận khung logic

Xác định bản chất của cách tiếp cận khung logic, quy trình lập kế hoạch và giám sát đánh giá sự thực hiện theo cách tiếp cận khung logic
... cầu, cách tiến hành để đạt mục tiêu nguy tiềm cung cấp sản phẩm tài liệu hóa tiến trình phân tích II Quy trình lập kế hoạch theo cách tiếp cận khung logic Lập kế hoạch theo cách tiếp cận khung logic ... đầu vào cần thiết tài chính, vật tư, thiết bị; đồng thời lập kế hoạch thực theo thời gian, địa điểm, quan, cá nhân, cộng đồng thực III Giám sát đánh giá thực theo khung logic 1 .Giám sát Tiếp cận ... vững=tạo ảnh hưởng tích cực dài lâu theo thời gian, cân lợi ích bên PHẦN 2: VẬN DỤNG QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH VÀ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ SỰ THỰC HIỆN THEO CÁCH TIẾP CẬN KHUNG LOGIC Tên dự án: Phát triển chăn...
 • 14
 • 7,110
 • 35

Mục tiêu và đặc trưng bản chất của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo đinh hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Mục tiêu và đặc trưng bản chất của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo đinh hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
... vậy, kinh tế thị trờng nớc ta kinh tế thị trờng tự do, thả mà kinh tế định hớng mục tiêu hội - hội chủ nghĩa Sự phát triển kinh tế thị trờng đợc xem phơng thức, đờng thực mục tiêu chủ nghĩa ... Trên thị trờng hối đoái đồng tiền Việt Nam lên giá thời gian nổ khủng hoảng kinh tế Mục tiêu đặc trng chất kinh tế thị trờng quản Nhà nớc theo đinh hớng hội chủ nghĩa nớc ta: Kinh tế thị ... thị trờng theo hớng kế hoạch 3.5 Nền kinh tế thị trờng định hớng XHCN kinh tế mở, hội nhập: Nền kinh tế thị trờng nớc ta kinh tế mở, hội nhập với kinh tế giới khu vực, thị trờng nớc gắn với thị...
 • 27
 • 472
 • 1

Tài liệu Lich su ra doi va ban chat cua tien te pdf

Tài liệu Lich su ra doi va ban chat cua tien te pdf
... hàng cho cá nhân vay để mua chứng khoán bất động sản; doanh nghiệp nhà nước; chương trình cho vay xã hội - Tăng lãi su t cho vay hệ thống ngân hàng, phần tác động lên lãi su t cho vay liên ngân ... ngẫu nhiên: Đây hình thái phôi thai giá trị, xuất giai đoạn đầu trao đổi hàng hoá, trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên, người ta trao đổi trực tiếp vật lấy vật khác Ví dụ: 1m vải = 10 kg thóc Ở ... phòng chống bão lụt, hạn chế thấp thiệt hại người tài sản nhân dân, kiểm soát chặt chẽ môi trường, việc đầu tư xây dựng khu công nghiệp Các tài liệu tham khảo: - Giáo trình kinh tế trị Mác- Lênin...
 • 7
 • 494
 • 1

Xem thêm