Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên - môn Vật lý

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA năm 2015 TRƯỜNG đh KHOA học tự NHIÊN môn tiếng anh

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA năm 2015 TRƯỜNG đh KHOA học tự NHIÊN môn tiếng anh
... building this bridge?” -“This bridge…………… for two years.” A has built B has been being built C has been building Question 36: …………… that she burst into tears A.Her anger was so Email: anhdungdevelopment@gmail.com ... (11) x twice Improvement in skis equipment, clothing, and ski areas have made the sport more pleasurable, comfortable and available Warm and light clothing has replaced (12) x of heavy sweaters ... carelessly ( LEADS TO ) Email: anhdungdevelopment@gmail.com →That forests……………………………………………………………………………… Question 67 : There is no way that young man can achieve any success in this test ( BOUND) → The...
 • 11
 • 3,640
 • 26

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên - môn Vật

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên - môn Vật lý
... Mã ĐỀ 007 POO VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 – HƯỚNG ĐẾN BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2017 MÔN: VẬT LÍ Thời gian: 50 phút MÃ ĐỀ: 007.POO - POO ĐỀ THI ... _ Trang 5/5 – Mã ĐỀ 007 POO VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHIẾU ĐÁNH ĐÁP ÁN Phần Trả Lời: - Số thứ tự câu trả lời ứng với số thứ tự câu hỏi đề thi - Đối với câu hỏi, ... _ Trang 5/5 – Mã ĐỀ 007 POO VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHIẾU ĐÁNH ĐÁP ÁN Phần Trả Lời: - Số thứ tự câu trả lời ứng với số thứ tự câu hỏi đề thi - Đối với câu hỏi,...
 • 12
 • 184
 • 0

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 CÓ GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật (1)

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 CÓ GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật lý (1)
... A g = 9,86 m/s2 0,0 45 m/s2 B g = 9,79 m/s2 0, 057 6 m/s2 C g = 9,76 m/s2 0, 056 m/s2 D g = 9,84 m/s2 0,0 45 m/s2 Câu 50 : M t máy a quân ặt ặt ất Đảo S n c tọa ( 150 29’B, 108012’Đ) phát ... giá trị cực ch c i ch U? B R=100 Ω ; U= 75 V Câu 21: M ch iện xoay chi u c cường L= ắc n i tiếp cu n dây i= C R= 150 Ω ; U=75V cos 100πt + φ A ch y qua D R= 150 Ω ; U=200V t cu n dây c tự H Tính công ... hai khe bằng: A 0,714mm B 1mm C 1 ,52 mm D 2mm CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG: (5 CÂU) Câu 38: Chi u chù sáng gồ b n x n sắc 1 = 300nm, 2 = 600nm, 3 = 450 nm, 4 = 50 0n vào t dung dịch th thấy dung...
 • 4
 • 233
 • 1

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 CÓ GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật (2)

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 CÓ GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật lý (2)
... loại giới hạn quang điện o=0,2m: A ánh sáng tần số f=1015Hz B ánh sáng tần số f=1 ,5. 1014Hz C photon lượng =10eV D photon lượng =0 ,5. 10-19J Câu 40: Catốt tế bào quang điện ... xạ 32 15 P lại 2,5g Tính khối lượng ban đầu A.20g B.10g C.5g D.7,5g Câu 46: Cho phản ứng hạt nhân: T + D  He + X +17,6MeV Tính lượng toả từ phản ứng tổng hợp 2g Hêli A 52 ,976.1023 MeV B 5, 2976.1023 ... thời gian để dơi gặp muỗi (kể từ phát sóng) gần với giá trị sau đây? A 1.81 s B 3.12 s C 1.49 s D 3. 65 s ĐÂY LÀ ĐƯỜNG LINK CỦA NHỮNG MÔN MẤY EM THI ĐẠI HỌC! TRONG NÀY CÓ CẢ CHUYÊN ĐỀ + TUYỆT CHI U...
 • 4
 • 316
 • 1

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 CÓ GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật (3)

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 CÓ GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật lý (3)
... quan sát m Chi u sáng hai khe ánh sáng đơn sắc bước sóng λ Trên quan sát thu hình ảnh giao thoa khoảng vân i = 1,2 mm Giá trị λ A 0, 65 μm B 0, 45 μm C 0, 75 μm D 0,60 μm Câu 35: Chi t suất ... sóng 0 ,5 m, số phôtôn đèn phát giây ? Biết h = 6,6 25. 10-34Js, c = 3.108m/s A 2 ,5. 1020 B 2 ,5. 1018 C 2 ,5. 1021 D 2 ,5. 1019 Câu 40: Giới hạn quang điện kim loại 0, 75 μm Biết số Plăng h = 6,6 25. 10-34 ... thí nghiệm bước sóng 0 ,5 μm Vùng giao thoa rộng 26 mm (vân trung tâm giữa) Số vân sáng A 13 B 11 C 17 D 15 Câu 37: Một sóng ánh sáng đơn sắc tần số f1, truyền môi trường chi t suất tuyệt...
 • 4
 • 1,131
 • 2

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 CÓ GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật (4)

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 CÓ GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật lý (4)
... khoảng 0 ,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1 ,5 m Hai khe chi u xạ bước sóng 0,6 μm Trên thu hình ảnh giao thoa Tại điểm M cách vân sáng trung tâm khoảng 5, 4 mm A vân ... vân tối thứ 6,875mm Bước sóng ánh sáng đơn sắc thí nghiệm A 55 0nm B 480nm C 750 nm D 600nm Câu 34: Thực thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát hệ vân giao thoa Nếu thay ... áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp : A 1 25 V B 200 V C 250 V D 300 V Câu 20: Đặt điện áp xoay chi u giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C cường...
 • 4
 • 210
 • 0

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 CÓ GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật (5)

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 CÓ GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật lý (5)
... bước sóng 0,4 45 μm chi t suất nước ánh sáng 1,33 Nếu chi t suất cac bon sun fua ánh sáng 1,63 bước sóng ánh sáng truyền cac bon sun fua A 0,327 μm B 0 ,54 5 μm C 0,363 μm D 0, 450 μm Câu 35 Chi u ... Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm độ tự cảm riêng mạch A 5 .1 05 Hz mH tụ điện điện dung nF Tần số dao động   B 2 ,5. 106 Hz C 5 .106 Hz D 2 ,5. 1 05 Hz CHƯƠNG: SÓNG ÁNH SÁNG ( CÂU) Câu ... 82 Pb) Hạt  sinh động K  5, 768 MeV Lấy khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ số khối Năng lượng mà phân rã toả A 6, 659 MeV B 5, 880 MeV C 4,2 75 MeV D 9, 255 MeV Câu 45: Cho phản ứng hạt...
 • 4
 • 486
 • 2

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên
... Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia thi KHTN 2017 - Đề số Bài C Bài B Bài D Bài C Bài A Bài C Bài B Bài C Bài B Bài 10 A Bài 11 C Bài 12 D Bài 13 D Bài 14 B Bài 15 B Bài 16 D Bài 17 A Bài 18 D Bài 19 ... C Bài 20 A Bài 21 B Bài 22 C Bài 23 B Bài 24 D Bài 25 C Bài 26 A Bài 27 B Bài 28 D Bài 29 C Bài 30 C Bài 31 C Bài 32 C Bài 33 B Bài 34 C Bài 35 B Bài 36 A Bài 37 B Bài 38 B Bài 39 B Bài 40 A Bài ... 41 D Bài 42 B Bài 43 B Bài 44 A Bài 45 C Bài 46 A Bài 47 C Bài 48 B Bài 49 B Bài 50 D Bài 51 A Bài 52 D Bài 53 B Bài 54 D Bài 55 D Bài 56 B Bài 57 D Bài 58 B Bài 59 A Bài 60 C Nguồn: Đề thi đáp...
 • 12
 • 167
 • 0

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN 1 - CHUYÊN KHOA HOC TU NHIEN môn vật

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN 1 - CHUYÊN KHOA HOC TU NHIEN môn vật lý
... 0, 71 Câu 41 Hạt nhân doterri có khối lượng mD = 2, 013 6u; khối lượng nuclon mn  1, 0087u mP  1, 0073u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân te ri là: A 1, 3271MeV/nuclon B 1, 4872MeV/nuclelon C 1, 117 8MeV/nuclon ... kết hợp đồng pha S1 S2 tạo hệ giao thoa sóng mặt nước Xét đường tròn tâm S1 bán kính S1S2 M1 M2 cực đại giao thoa nằm đường tròn, xa S2 gần S2 Biết M1S2  M S2  12 cm S1S2  10 cm Trên mặt nước ... Hoa Hoc Tro 4 Câu 10 Cho phản ứng hạt nhân: Li  H  He  He Biết mLi  7, 014 4 ; mH  1, 0073u; mHe  4,0 015 u Năng lượng tỏa phản ứng là: A 12 ,6MeV B 17 ,25 MeV C 7,26 MeV D 17 ,42 MeV Câu 11 ...
 • 7
 • 169
 • 0

đề thi thử đại học năm 2009- đợt 3 Tr-ờng Đh khoa học tự nhiên Môn: Vật

đề thi thử đại học năm 2009- đợt 3 Tr-ờng Đh khoa học tự nhiên Môn: Vật lý
... 11.A 12.C 13. B 14.B 15.B 16.B 17.A 18.D 19.D 20.D 21.C 22.A 23. B 24.B 25.A 26.C 27.A 28.D 29.A 30 .C 31 .D 32 .B 33 .C 34 .B 35 .B Biên soạn v su tầm: Vũ Phấn (Ho ng Mai- H nội) 36 .D 37 .C 38 .B 39 .C 40.A ... kV Biết e=1,6.10-19C, c =3. 108m/s v h= 6,625.10 -34 J.s Bỏ qua động ban đầu electron Bớc sóng nhỏ tia Rơn ghen ống phát l : D 55, 73 m A 65 ,37 pm B 55, 73 pm C 65 ,37 m Câu30: đoạn mạch điện xoay ... trờng l g gh A B gh C gh D 3gh 7 Câu18: Cho c= 3. 108 m/s v h= 6,625.10 -34 J.s Phôtôn ánh sáng v ng, có bớc sóng =0,58 m, mang lợng B 2,14.10-18J C 3, 43. 10-18J D 3, 43. 10-19J A 2,14.10-19J Câu19:...
 • 5
 • 202
 • 0

Đề thi thử vật lí lần 5 chuyên khoa học tự nhiên môn vật (có đáp án)

Đề thi thử vật lí lần 5 chuyên khoa học tự nhiên môn vật lý (có đáp án)
... 931 ,5 MeV/s A 2,636 MeV Câu 49 B 3, 953 MeV D 6 ,58 8 MeV B 1 25 V 1C1, L2C2 A 100 V Câu 50 T1, T2 (T2 = 3T1 C 5, 271 MeV C 150 V D 1 75 V 1/i2 A 1 ,5 B C 2 ,5 D Trang 8/9 TANGGIAP.VN 1.A 11.C 21.D 31.C ... 84 0 ,5 10 C D s F V uCD 2U0 cos 100 t V C 40 ; H 0,4 H D 40 ; 0 ,5 H Po Pb Po Po = 209,98286 u; mPb = 2 05, 97446 u; m = 4,00 15 u; me = 0,00 054 9 u; 1u = 931 ,5 MeV/s A 2,636 MeV Câu 49 B 3, 953 MeV ... Câu 40 D fmax = 5. 1018 B 2,07 kV A 20,7 kV Câu 41 A C Câu 42 C 4,14 kV D.41,4 kV B D sau A Câu 43 A = 152 ,1 C = 150 Câu 44 = 160 cm = 157 ,9 cm B D = 152 ,1 cm d2 A 26 cm/s Câu 45 B 46 cm/s C 28...
 • 9
 • 185
 • 0

Bộ đề thi thử THPT quốc gia năm 2017 môn tiếng anh- đề số 10

Bộ đề thi thử THPT quốc gia năm 2017 môn tiếng anh- đề số 10
... What are its benefits ? How important is it in your life ? The end Trường THPT Hoà Ninh ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2016 - MÔN TIẾNG ANH Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate ... relaxed and we very much felt confident and proud of our school Trường THPT HOÀ NINH ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2016 - MÔN TIẾNG ANH 19 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... Question 10 My mother suggested …… A being gone to the countryside this weekend C go to the countryside this weekend B to go to the countryside this weekend D going to the countryside this weekend...
 • 44
 • 627
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi đại học khối a mon vat ly năm 2012đề thi đại học khối a môn vật lý năm 2012đề thi đại học khối a môn vật lý năm 2011đề thi đại học khối a môn vật lý năm 2009tổng hợp đề thi đại học cao đẳng môn vật lý các nămđề thi đại học khối a môn vật lý năm 2007đề thi giữa học kì 2 môn vật lý 6đề thi cuối học kì 2 môn vật lý 6đề thi đại học chính thức môn vật lý 2010đề thi đại học khối a môn vật lý 2011đề thi cuối học kì 2 môn vật lý 7đề thi cuối học kì 2 môn vật lý 8đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý 9đề thi cuối học kì 2 môn vật lý 9đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý 8NGHIÊN cứu THUẬT TOÁN điều KHIỂN máy PHÁT điện GIÓ DFIGNGHIÊN cứu vận HÀNH hệ THỐNG điện NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI tại điểm CÔNG SUẤT cực đại47 ThongTinTiengAnh NguyenDucVinh 2011.pdf50 ThongTinTiengAnh NguyenVanTuyen 2012.pdfLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU53 ThongTinTiengAnh VuThiKimNgan 2015.pdfNGHIÊN cứu, THIẾT kế và CHẾ tạo mẫu XE điện CHO NGƯỜI KHIẾM THỊLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNUTài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2015Tìm số chiaTìm số chiaGiảm đi một số lầnLuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNUBài 9. Lịch sự, tế nhịbai tap tuan 3 của trường đại họcbao cao thuong nien 2012 dlgbao cao thuong nien 2011 dlg20150831 20150831 dlg tb ny gd bs 19.932.609 cp