70355 the magna carta

Báo cáo khoa học: Molecular mass of macromolecules and subunits and the quaternary structure of hemoglobin from the microcrustacean Daphnia magna ppt

Báo cáo khoa học: Molecular mass of macromolecules and subunits and the quaternary structure of hemoglobin from the microcrustacean Daphnia magna ppt
... annelid and vestimentiferan hemoglobins of about 3600 kDa, which are composed of globin and nonglobin subunits [1] Specifically, the structure and function of the hemoglobin (Hb) of the microcrustacean ... Fig The influence of the buffer system used for gel electrophoresis on the band pattern of pale and red Daphnia magna hemoglobin (Hb) The hemolymph of pale (2.0 lg of Hb) and red (2.0 lg of Hb) ... experiments (Fig 2) resulted in a molecular mass of 583 kDa for the native Hb complex from the hemolymph of red D magna Owing to their small quantity, the molecular mass of slower-sedimenting proteins...
  • 18
  • 221
  • 0

Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc
... quan đến điều Đặng Văn Thi Lớp D2001VT Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng Tổng quan mạng hệ sau khiển mạng truyền tải (ví dụ, chức nh điều khiển việc vào mạng, điều khiển tài nguyên/chính sách mạng, ... NGN phải chứa giao diện mạng tồn là: - Mạng truy nhập - Mạng đờng trục Mạng cung cấp dịch vụ Đặng Văn Thi Lớp D2001VT 15 Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng Tổng quan mạng hệ sau Ngoài để đảm bảo triển ... xuyờn sut cỏc lp cũn li Hình 1.3 thể mô hình cấu trúc mạng hệ sau Đặng Văn Thi Lớp D2001VT 10 Đồ án tốt nghiệp đại học Chơng Tổng quan mạng hệ sau Lớp ứng dụng/dịch vụ (application/service) Lớp...
  • 16
  • 1,809
  • 20

ETSI WIDEBAND CDMA STANDARD FOR THE UTRA FDD AIR INTERFACE.pdf

ETSI WIDEBAND CDMA STANDARD FOR THE UTRA FDD AIR INTERFACE.pdf
... Wideband CDMA Standard for the UTRA FDD Air Interface 19 Figure 14 Average BER Performance with Variable Chip Rate ETSI Wideband CDMA Standard for the UTRA FDD Air Interface 20 5.0 CONCLUSION The framework ... Access ETSI Wideband CDMA Standard for the UTRA FDD Air Interface 2.0 UMTS TERRESTRIAL RADIO ACCESS The ETSI UTRA is based on a wideband, MHz, 4.096 Mcps Direct Sequence (DS) CDMA technology The UTRA ... of W -CDMA ETSI Wideband CDMA Standard for the UTRA FDD Air Interface 2.2 Performance Capabilities Some of the technical benefits of W -CDMA which greatly enhance its performance include the following:...
  • 28
  • 504
  • 0

Xem thêm