64351 page 3 modal and associated verbs

63949 all pages modals and associated verbs

63949 all pages modals and associated verbs
... just said Where shall/will we be this time next year? Shall we invite John or not? I shall/will marry John even without your permission We shall overcome What shall we do? Shall we pick you up ... Prediction Prohibition Speculation SHALL Suggestion Decision Future Question Offer He failed the exam He must be disappointed To overcome these difficulties we must all work together John must work ... must all work together John must work harder if he wants to pass this exam (subjective obligation) All expenses must be approved by the manager You mustn’t use this computer (emphatic) You must see...
 • 3
 • 60
 • 0

Drilling and Associated Technologies Part 3 potx

Drilling and Associated Technologies Part 3 potx
... wide range of drilling/ boring operations can be undertaken using indexable insert drills [Courtesy of Seco Tools] Drilling and Associated Technologies Figure 55.  Counterboring and trepanning ... trepanning [Courtesy of Sandvik Coromant] 109 110 Chapter 3. 1.6 Special-Purpose, or Customised Drilling and Multi-Spindle Drilling Most of today’s Special-purpose, or Customised Drills and Multi-spindle ... manufactured in just one operation Drilling and Associated Technologies Figure 56.  Special-purpose multi-functional tooling can be designed and manufactured to machine many part features simultaneously...
 • 10
 • 207
 • 0

Milling Cutters and Associated Technologies Part 3 potx

Milling Cutters and Associated Technologies Part 3 potx
... non-overlapping passes, Milling Cutters and Associated Technologies Figure 88.  Thin-walled machining strategies [Courtesy of Sandvik Coromant] 171 172 Chapter • ‘Step-support milling (Fig 88b – right) ... Christmas tree – hence its name 4 .3 Rotary and FrustumBased Milling Cutters – Design and Operation Rotating Insert Face-Mills One of the novel face -milling cutters which is currently available ... Milling Cutters and Associated Technologies Figure 89.  A strategy for the milling of thin-bases [Courtesy of Sandvik Coromant] 1 73 174 Chapter Figure 90.  A range of rotary milling cutters [Courtesy...
 • 10
 • 134
 • 0

Báo cáo khoa học: "Compared sensitivity of seedlings from 3 woody species (Quercus robur L, Quercus rubra L and Fagus silvatica L) to water-logging and associated root hypoxia: effects on water relations and photosynthesis" ppsx

Báo cáo khoa học:
... maximal photosynthesis, and finally chlorophyll-a fluorescence to monitor photochemical efficiency of PS II MATERIAL AND METHODS Plant material Acorns of Q robur L and Q rubra L were collected ... extraction of chlorophyll from leaf tissue without maceration Can J Bot 57, 133 2- 133 4 (1985) Ethylene and responses of plants to water- logging and submergence Ann Rev Plant Physiol 36 , 145-174 Jackson ... low max A Total chlorophyll contents in the leaf disks were highest in Q robur, lowest in F silvatica A was highest in control Q robur, max and very low and close to A in all other species and...
 • 13
 • 146
 • 0

Prevalence of obesity and associated risk factors in chinese pre school children aged 6 to 72 months old in singapore 3

Prevalence of obesity and associated risk factors in chinese pre school children aged 6 to 72 months old in singapore 3
... (degree and above) 199 (6. 8) 1 032 (35 .4) 869 (29.8) 1 06( 7.0) 5 43( 35 .6) 4 56( 29.9) 93 (6. 7) 489 (35 .1) 4 13( 29 .6) 818(28.0) 419(27.5) 39 9(28 .6) 73( 2.5) 62 2(21 .6) 887 (30 .7) 130 3(45.2) 39 (2 .6) 31 1(20.7) 480 (31 .9) ... 509 33 6. 5 (4 .3- 8 .6) 32 6. 3 (4.2-8.4) 42 8 .3 (5.9-10.7) 10 36 . 0-47.9 571 46 8.1 (5.8-10 .3) 43 7.5 (5.4-9.7) 51 8.9 (6. 6-11 .3) 48.0-59.9 60 1 46 7.7 (5.5-9.8) 39 6. 5 (4.5-8.5) 35 5.8 (4.0-7.7) 60 .0 -72 ... applied to age groups 24 months and above 83 Table Frequency distribution and prevalence of overweight and obesity in Singapore Chinese Preschool children aged to 72 months by gender and age...
 • 60
 • 44
 • 0

IELTS Part 2 and Part 3 Topics and Questions

IELTS Part 2 and Part 3 Topics and Questions
... IELTS Part and Part Topics and Questions Page 29 141 A Magazine 1 42 A Garden 1 43 No Topic 144 A Physical Activity 145 An Interesting Film RETURN TO PART TOPIC INDEX FQ = ... **************** IELTS Part and Part Topics and Questions Page 30 146 A Family 147 Your Work or Study Place 148 A Recent Change (2) 149 A Piece of Equipment 150 An Organization RETURN TO PART TOPIC ... follow-up questions: • What you think was the best part of this film? -Part See also the Part questions for Topic #6, 'A Film' and the Part questions...
 • 242
 • 1,748
 • 13

unit 3: speak and listen

unit 3: speak and listen
... I.Speaking A.Warm up: “Noughts and crosses What….? when… ? Do… ? How far….? How long….? Does…….? Where ….? Who… ? How…….? A, Work with a partner Read the questions.Then play the role of A and ...  hour  Plant rice and vegetables  A river flowing across the village  To the west of the city  15 kilometers from the city  By motorbike  50 minutes  Plant rice and raise cattle  No ... for a living in your village ? They plant rice and raise cattle Does your village have a river? There aren’t any rivers ,but there is a big lake B ,Listen (a) route :(a way from one place to another...
 • 11
 • 625
 • 1

Unit 3 - Listen and Read

Unit 3 - Listen and Read
... buffalo - home village - a bamboo forest - a banyan tree - a shrine - a river bank - entrance to the village - quª h­¬ng, quª nhµ - bôi / luü tre - c©y ®a - ®Òn thê, n¬i thê cóng - bê s«ng - cæng ... cæng lµng - a shrine - cæng lµng - home village - bôi / luü tre - a banyan tree - bê s«ng - a bamboo forest - ®Òn thê, n¬i thê cóng - entrance to the village - c©y ®a - a river bank - quª h­¬ng, ... river bank - quª h­¬ng, quª nhµ C©y ®a …… , giÕng n­íc, s©n ®×nh Ba and his family has a two-day trip to their home village Ba and his family has a day trip to their home village Many people like...
 • 18
 • 857
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ GIAO DỊCH bảo HIỂM xã hội điện tử TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN QUẢN lý NHÀ nước về đất ĐAI TRÊN địa bàn HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý DỊCH vụ THẺ tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾHOÀN THIỆN QUẢN lý rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN á CHÂU CHI NHÁNH HUẾĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG cá NHÂN đối với CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ TIỀN gửi tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾCác thiết kế nghiên cứu định lượng cơ bảnHướng dẫn học sinh lớp 11 trường THPT quan sơn 2 tự học bài axít nitric cà muối nitratKhai thác hình vẽ sách giáo khoa 10, 11 theo nhiều hướng nhằm giúp học sinh giải quyết các bài tập thực nghiệm trong chương trình hóa học THPTLỰA CHỌN VẤN ĐỀ ƯU TIÊN, ViẾT TÊN ĐỀ TÀI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUPhương pháp tìm kiếm tài liêu viết tổng quan và trích dẫn tài liệu tham khảoKinh nghiệm đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh bằng bài tập thực tiễnChuyên đề kế toán quản trị nâng cao Giá chuyển nhượngCâu lạc bộ em yêu tin họcKinh nghiệm phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề đối với bài tập hay và khó về sắt giúp học sinh THPT giải nhanh bài tập trắc nghiệmPHÂN LOẠI và PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập về KIM LOẠIỨng dụng phần mềm crocodile ict 605 vào mô phỏng bài 4 bài toán và thuật toán trong tin học lớp 10 để tạo hứng thú học tập cho học sinh và nâng cao chất lượng học môn tin học ở trường THPT thạChương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9Cách viết thuật toán của một số bài toán cụ thể bằng phương pháp liệt kê hay sơ đồ khốiChương trình giám sát thông tin và dữ liệuĐổi mới phương pháp luyện tập, kiểm tra, đánh giá phần lập trình và ngôn ngữ lập trình môn tin học lớp 11