trắc nghiệm sinh thái học sinh học 12 ngoc ha

ĐỀ THAM KHẢO TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC 12

ĐỀ THAM KHẢO TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC 12
... muối làm quỳ tím hoá xanh : a) NaHCO3 b) CaCl2 c) Na2CO3, Ba(NO3)2 d) NaHCO3, Na2CO3 Câu 36 : Điện phân muối Clorua kim loại kiềm nóng chảy, người ta thu 0,896l khí (đktc) Anốt 3,12g kim loại Katốt ... Clorua kim loại kiềm nóng chảy, người ta thu 0,896l khí (đktc) Anốt 3,12g kim loại Katốt Công thức hoá học muối điện phân : a) NaCl b) KCl c) LiCl d) RbCl Câu 37 : Cho 10ml dung dịch muối Canxi tác ... khác Câu 39 : Hoà tan 0,54g kim loại M có hoá trị n không đổi 100ml dung dịch H2SO4 0,4M Để trung hoà lượng axit dư cần 200ml dung dịch NaOH 0,1M Xác định hoá trị n kim loại M a) n = 2, Zn b) n...
 • 2
 • 418
 • 1

Trắc nghiệm sinh (Số 12) + đáp án

Trắc nghiệm sinh (Số 12) + đáp án
... t đáp án dư i A Đ ng v t nguyên sinh B Các virut ch a nguyên li u di truy n ARN C Th c v t b c th p D Đ ng v t đa bào Đáp án : (B) Bài : 5642 Quá trình t ng h p ARN x y ch y u Ch n m t đáp án ... c a ADN làm m ch g c Đáp án : (A) Bài : 5647 Trong trình t ng h p ARN không x y hi n tư ng sau đây? Ch n m t đáp án dư i A G m ch g B X m ch g C A m ch g D T m ch g Đáp án : (C) c liên k c liên ... B, C đ u sai Đáp án : (D) Bài : 5645 Enzim sau xúc tác trình t ng h p ARN? Ch n m t đáp án dư i A ADN – pôlimeraza B ADN – đêhiđrôgenaza C ARN – pôlimeraza D ARN - đêhiđrôgenaza Đáp án : (C) Bài...
 • 15
 • 182
 • 0

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học 12 (dùng ôn thi tốt nghiệp) trường THPT lộc hưng

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học 12 (dùng ôn thi tốt nghiệp)  trường THPT lộc hưng
... liệu ơn tập TNTHPT-2010 TRƯỜNG THPT LỘC HƯNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MƠN HĨA HỌC 12 (DÙNG ƠN THI TỐT NGHIỆP) NĂM HỌC 2009 – 2010 GV: Lê Kim Trâm Trang Tài liệu ơn tập TNTHPT-2010 TRƯỜNG THPT LỘC HƯNG ... Rubidi Câu 19: Tính chất hóa học đặc trưng kim loại A tính bazơ B tính oxi hóa C tính axit D tính khử GV: Lê Kim Trâm Trang 16 Tài liệu ơn tập TNTHPT-2010 TRƯỜNG THPT LỘC HƯNG Câu 20: Hai kim loại ... màu trắng xanh GV: Lê Kim Trâm Trang 50 Tài liệu ơn tập TNTHPT-2010 TRƯỜNG THPT LỘC HƯNG - HẾT ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ II-MƠN HỐ HỌC KHỐI 12 Câu 1: Cơng thức oxit chung kim loại kiềm là?...
 • 53
 • 2,127
 • 7

Đề thi thử trắc nghiệm sinh lớp 12 Trường Hai Bà Trưng (có đáp án)

Đề thi thử trắc nghiệm sinh lớp 12 Trường Hai Bà Trưng (có đáp án)
... 25% Câu 20 Lai tế bào thực giữa: A Hai tế bào sinh dục loài B Hai tế bào sinh dục hai loài khác C Tế bào sinh dưỡng loài với tế bào sinh dục loài khác D Hai tế bào sinh dưỡng hai loài khác Câu ... hình: A 90cm B 80cm C 85cm D 75cm Câu - 10 11- 20 21- 30 31- 40 B A D A ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN SINH 12 D B B A C D A A C A C D C B D A C A C B C B B D D D D C A C B A B D ... khác biệt cấp độ D Tế bào, mô Câu 28 Sự kiện quan trọng phát triển sinh giới đại Cổ sinh là: A Sự phát triển sinh vật đa bào B Sự xuất nhiều dạng sinh vật biển C Sự chuyển cư sinh vật từ biển lên...
 • 6
 • 537
 • 4

ĐỀ THAM KHẢO TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC 12 pptx

ĐỀ THAM KHẢO TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC 12 pptx
... phân muối Clorua kim loại kiềm nóng chảy, người ta thu 0,896l khí (đktc) Anốt 3,12g kim loại Katốt Công thức hoá học muối điện phân : a) NaCl b) KCl c) LiCl d) RbCl Câu 37 : Cho 10ml dung dịch ... oxi hoá Trong mục đích trên, chọn mục đích : a) Mục đích b) Mục đích 1, c) Mục đích 2, d) Mục đích 1, 2, Câu 35 : Cho dung dịch muối : NaHCO3, NaCl, Na2CO3, CaCl2, Ba(NO3)2 Dung d làm quỳ tím hoá ... khác Câu 39 : Hoà tan 0,54g kim loại M có hoá trị n không đổi 100ml dung dịch H2SO4 0,4M Để trung hoà lượng axit dư cần 200ml dung dịch NaOH 0,1M Xác định hoá trị n kim lo a) n = 2, Zn b) n = 2,...
 • 6
 • 212
 • 1

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC 12 - Mã đề thi 536 doc

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC 12 - Mã đề thi 536 doc
... 29: Rượu bị oxi hoá cho sản phẩm anđehit là: Trang 2/3 – đề thi 136 A CH3-CH2-CH2-CH(CH3 )- OH B CH 3- CH(CH3 )- CH2-OH C CH 3- CH(OH )- CH3 D (CH3)3C– OH Câu 30: Glucozơ là: A Hợp chất hữu đa ... 72,05% Câu 20: A có tên gọi axit 2-metyl butanoic;Vậy công thức cấu tạo A là: A CH3 – CH2 – CH(CH3)-CH2OH B CH3-CH2-CH(CH3)-CHO C CH3-CH2-CH(CH3)-COOH D (CH3)2CH-CH2-COOH Câu 21: Axit acrylic không ... gam B 65 gam C 75 gam D 60 gam Câu 25: Ba ống nghiệm nhãn đựng riêng biệt dung dịch : CH3 – COOH , H2N - CH2 – COOH , H2N - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH Chọn chất chất sau để nhận biết dung dịch...
 • 3
 • 204
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC 12 - Mã đề thi 298 docx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC 12 - Mã đề thi 298 docx
... axit 2-metyl butanoic;Vậy công thức cấu tạo A là: A CH3-CH2-CH(CH3)-COOH B CH3 – CH2 – CH(CH3)-CH2OH C CH3-CH2-CH(CH3)-CHO D (CH3)2CH-CH2-COOH Câu 16: Cho 0,92 gam hỗn hợp gồm C2H2 CH3CHO tác ... –metylbuten –1 Câu 19: Rượu bị oxi hoá cho sản phẩm anđehit là: A CH 3- CH(OH )- CH3 B CH3-CH2-CH2-CH(CH3 )- OH C (CH3)3C– OH D CH 3- CH(CH3 )- CH2-OH Câu 20: Hợp chất X đơn chức có công thức phân tử C3 H6 ... - CH2 – COOH , H2N - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH Chọn chất chất sau để nhận biết dung dịch trên: A Dung dịch HCl B Giấy quỳ tím C Dung dịch phênolphtalein D Na2CO3 Câu 15: A có tên gọi axit 2-metyl...
 • 3
 • 193
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC 12 - Mã đề thi 366 potx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC 12 - Mã đề thi 366 potx
... gọi axit 2-metyl butanoic;Vậy công thức cấu tạo A là: A CH3 – CH2 – CH(CH3)-CH2OH B CH3-CH2-CH(CH3)-CHO Trang 2/3 – đề 360 C CH3-CH2-CH(CH3)-COOH D (CH3)2CH-CH2-COOH  CH  A  CH3-CH2OH A ... gam B 60 gam C 70 gam D 75 gam Câu 29: Ba ống nghiệm nhãn đựng riêng biệt dung dịch : CH3 – COOH , H2N - CH2 – COOH , H2N - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH Chọn chất chất sau để nhận biết dung dịch ... –metylbuten –1 B –metylbuten –2 C 2–metylbuten–1 D –metylbuten– - - HẾT Trang 3/3 – đề 360 ...
 • 3
 • 146
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC 12 - Mã đề thi 182 doc

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC 12 - Mã đề thi 182 doc
... HCOOH Câu 22: A có tên gọi axit 2-metyl butanoic;Vậy công thức cấu tạo A là: A (CH3)2CH-CH2-COOH B CH3 – CH2 – CH(CH3)-CH2OH C CH3-CH2-CH(CH3)-CHO D CH3-CH2-CH(CH3)-COOH Câu 23: Chất sau có công ... Câu 26: Rượu bị oxi hoá cho sản phẩm anđehit là: A CH 3- CH(CH3 )- CH2-OH B CH 3- CH(OH )- CH3 C CH3-CH2-CH2-CH(CH3 )- OH D (CH3)3C– OH Câu 27: Cho 12 gam hỗn hợp gồm axit axêtic etanal tác dụng với ... A Có tính axit B Có tính chất lưỡng tính C Có tính oxi hóa khử D Có tính bazơ - - HẾT Trang 3/3 – đề 482 ...
 • 3
 • 202
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Hoá học 12 - Kiểm tra đầu năm học - Mã đề thi 356 potx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Hoá học 12 - Kiểm tra đầu năm học - Mã đề thi 356 potx
... Hiđrat hoá hỗn hợp anken sau thu hỗn hợp gồm ancol? A propen but-2-en B propen but-1-en C but-1-en but-2-en D eten but-2-en - - HẾT Phương án trả lời: 10 11 12 13 ... HCHO Trang 2/4 - đề thi 356 Câu 28: Cho dẫn xuất: ankyl halogenua (I); anlyl halogenua (II); vinyl halogenua (III); phenyl halogenua (IV) Dẫn xuất dễ phản ứng nguyên tử halogen nhóm -OH là: ... HCl, Cl2, NH3 C N2, CO2, Cl2, H2 D N2O, CO2, Cl2, H2 Câu 43: Phát biểu sau không đúng? Trang 3/4 - đề thi 356 A Kim cương dạng thù hình cacbon, thuộc loại tinh thể nguyên tử B Liên kết nguyên...
 • 4
 • 184
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC 12 doc

ĐỀ THAM KHẢO TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC 12 doc
... muối làm quỳ tím hoá xanh : a) NaHCO3 b) CaCl2 c) Na2CO3, Ba(NO3)2 d) NaHCO3, Na2CO3 Câu 36 : Điện phân muối Clorua kim loại kiềm nóng chảy, người ta thu 0,896l khí (đktc) Anốt 3,12g kim loại Katốt ... Clorua kim loại kiềm nóng chảy, người ta thu 0,896l khí (đktc) Anốt 3,12g kim loại Katốt Công thức hoá học muối điện phân : a) NaCl b) KCl c) LiCl d) RbCl Câu 37 : Cho 10ml dung dịch muối Canxi tác ... khác Câu 39 : Hoà tan 0,54g kim loại M có hoá trị n không đổi 100ml dung dịch H2SO4 0,4M Để trung hoà lượng axit dư cần 200ml dung dịch NaOH 0,1M Xác định hoá trị n kim loại M a) n = 2, Zn b) n...
 • 7
 • 67
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: Hoá học 12 - Mã đề thi 758 pptx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: Hoá học 12 - Mã đề thi 758 pptx
... 0.2 M cho muối có khối lượng 2.22 gam Xác định CTCT X A H2N-CH2-CH(NH2)-COOH B CH3-CH2-CH(NH2)-COOH C CH3-CH(NH2)-COOH D HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH Câu 15: Hợp chất A chất bột màu trắng không tan nước ... tác dụng với HCl xác định CTCT X? A 19 gam HOOC-CH(NH2 )-( CH2)2-NH2 B 19.4 gam HOOC-(NH2)2-CH3 C 19.2 gam HOOC-(CH2)3-NH2 D 18.4 gam HOOC-CH(NH2)-CH2-NH2 Câu 14: Một aminoaxit trung tính X pư vừa ... C3H7O2N tác dụng với NaOH, H2SO4 làm màu nước brom CTCT hợp lí A CH3-CH(NH2)-COOH B H2N-CH2-CH2-COOH C CH3-COONHCH3 D CH2=CH-COONH4 Câu 20: Glucozo thuộc loại hợp chất A polime B đa chức C đơn...
 • 2
 • 109
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC 12 NC Mă đề thi 142 pps

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC 12 NC Mă đề thi 142 pps
... kiện chuẩn a Viết phương trình phản ứng xảy b Tính m c Tính CM chất A - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 142 ... B a + b = c + d C 2a + 2b = c + d D Kết khác 3+ 2+ Câu 15: Để nhận biết Al có mặt Zn , ta dùng hoá chất sau đây: A Dung dịch Na3PO4 B Dung dịch NaOH; C Dung dịch CuSO4 D Dung dịch NH3; ... A Mg B Fe C Pb D Zn Câu 12: Cho 0,3mol Ca(OH)2 tác dụng với 0,2mol CO2, muối tạo thành A Muỗi CaCO3; B Muối Ca(HCO3)2; C...
 • 2
 • 233
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC 12 - Mã đề thi 467 pdf

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC 12 - Mã đề thi 467 pdf
... HCOOH Câu 22: A có tên gọi axit 2-metyl butanoic;Vậy công thức cấu tạo A là: A (CH3)2CH-CH2-COOH B CH3 – CH2 – CH(CH3)-CH2OH C CH3-CH2-CH(CH3)-CHO D CH3-CH2-CH(CH3)-COOH Câu 23: Chất sau có công ... Câu 26: Rượu bị oxi hoá cho sản phẩm anđehit là: A CH 3- CH(CH3 )- CH2-OH B CH 3- CH(OH )- CH3 C CH3-CH2-CH2-CH(CH3 )- OH D (CH3)3C– OH Câu 27: Cho 12 gam hỗn hợp gồm axit axêtic etanal tác dụng với ... A Có tính axit B Có tính chất lưỡng tính C Có tính oxi hóa khử D Có tính bazơ - - HẾT Trang 3/3 – đề 482 ...
 • 3
 • 96
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trac nghiem sinh lop 12 chuong 1 co dap antrắc nghiệm sinh lớp 12 có đáp ántrắc nghiệm sinh lớp 12đề trắc nghiệm môn hóa học 12 chương 3 4 có đáp ánđề trắc nghiệm môn hóa học 12 có đáp ántrac nghiem sinh lop 12 chuong 6trắc nghiệm mon tin học 12trac nghiem sinh lop 12 chuong 5trac nghiem sinh hk2 12bai tap trac nghiem mon tin hoc 12trắc nghiệm sinh lý bệnh hô hấpngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tin học công chức hành chính năm 2014 có đáp ántrắc nghiệm sinh học 12 phần 7 sinh thái họcbài tập trắc nghiệm sinh thái học 12trắc nghiệm sinh học 12 phần sinh thái họcTuần 5. Từ đồng âmTuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩaTuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩaTuần 7. Từ nhiều nghĩaTẬP TÀI LIỆU GIẢNG DẠY THỐNG KÊBồi dưỡng Nông nghiệp :PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN BỀN VỮNGCờ tướng cho người mới bắt đầuChương II. Bài 4. Trau chuốt hình vẽBài 6. Bảo vệ thông tin máy tínhGiáo án tổng hợpLòng thành tri ânĐề kiểm tra môn Lịch sử lớp 5 - Cuối HK 2 - Năm học 2017-2018 (có ma trận)_Sưu tầm - CopyĐề thi lớp 4đề ktra giữa kì 1đề kiểm tra giữa kỳ 1 môn tiếng anh lớp 3 năm học 2017-2018ĐỀ KIỂM TRA LOP 3 CUOI NĂM MA TRẬN 2016-2017ĐỀ TOÁN GIỮA KÌ I 17-18 CÓ MA TRẬNCác dạng bài tập toán 6KT 45 p . tiet 18. chuan KTKNUNIT 5: ARE THEY YOUR FRIENDS?