Trắc nghiệm đột biến nhân tạo sinh học 12 ngô đức thắng

Trắc nghiệm đột biến nhân tạo

Trắc nghiệm đột biến nhân tạo
... Việc tạo đợc nòi vi khuẩn đột biến có suất tổng hợp lizin cao gấp 300 lần dạng ban đầu kết phơng pháp: A Gây đột biến nhân tạo chọn giống bậc thang C Lai giống chọn giống B Gây đột biến nhân tạo ... sản nớc B Kết hợp lai hữu tính với sử dụng đột biến thực nghiệm để cải tiến giống lúa có C Lai lúa nhà loài hoang dại, có phối hợp đột biến thực nghiệm tạo giống có tính chống chịu cao D Cả A B ... sinh ngẫu nhiên biến dị B Thực sở lý luận di truyền học C Chủ yếu dựa vào phơng pháp gây đột biến nhân tạo D Sử dụng lai phân tích để kiểm tra kiểu gen hệ lai Câu 14: Trong việc nhân giống theo...
 • 2
 • 584
 • 1

Kien thuc chuan-thuong bien-ki thuat di truyen-dot bien nhan tao-on tap 12.doc

Kien thuc chuan-thuong bien-ki thuat di truyen-dot bien nhan tao-on tap 12.doc
... sau ? Kĩ thuật di truyền kĩ thuật thao tác vật liệu di truyền dựa vào hiểu biết cấu trúc hoá học axit nuclêic di truyền vi sinh vật Kĩ thuật di truyền kĩ thuật thao tác vật liệu di truyền dựa ... trứng gà A Loại biến dị khả di truyền cho hệ sau ? Đột biến gen Đột biến NST Thờng biến Biến dị tổ hợp C Biến di tợng ? Biến đổi cấu trúc, số lợng hay xếp vật chất di truyền, xảy cấp độ phân tử ... vào hiểu biết cấu trúc không gian ADN Kĩ thuật di truyền kĩ thuật thao tác thể sinh vật dựa vào hiểu biết đặc điểm phát triển vi sinh Kĩ thuật di truyền kĩ thuật thao tác thể sinh vật dựa vào...
 • 5
 • 187
 • 1

HƯỚNG dẫn kĩ NĂNG GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM PHẦN HOÁN vị GEN – SINH học 12

HƯỚNG dẫn kĩ NĂNG GIẢI NHANH bài tập TRẮC NGHIỆM PHẦN HOÁN vị GEN – SINH học 12
... phân loại hương dẫn phương pháp giải cần thiết Qua việc ôn tập cho em học sinh khối 12 chuyên đề “Phương pháp giải dạng tập hoán vị gen .tôi nhận thấy giải tập hoán vị gen học sinh nâng lên ... việc nhận biết dạng tập, giải tập hoán vị gen 2.Kết nghiên cứu sản phẩm: 10 - Bằng việc tổ chức cho em làm 40 tập trắc nghiệm hoán vị gen vòng 90 phút lớp thu kết sau: Số tập làm ( Tổng 40 40 ... nghiên cứu khả học sinh khối 12 trường THPT Ngô Gia Tự để lựa chọn phương pháp phù hợp nhằm giúp học sinh lĩnh hội nhanh kỹ giải tập HVG NỘI DUNG A Phương pháp giải dạng tập hoán vị gen I Dạng 1:...
 • 11
 • 429
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp sinh học 12

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp sinh học 12
... sinh học 575 Sự phát sinh phát triển sống bao gồm giai đoạn chính: A Tiến hoá học tiến hoá tiền sinh học B Tiến hoá tiền sinh học tiến hoá sinh học C Tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học tiến ... sinh nguyên phân, tế bào sinh dưỡng B đột biến phát sinh giảm phân, tế bào sinh dục C đột biến phát sinh giảm phân, tế bào xôma D đột biến phát sinh lần nguyên phân dầu hơp tử 12 ÔN THI TỐT NGHIỆP ... nghiệm để nuôi cấy tế bào 49 ÔN THI TỐT NGHIỆP D tên loại enzim xuất trái đất 580 Mầm mống thể sống hình thành giai đoạn: A Tiến hoá hoá học B Tiến hoá tiền sinh học C Tiến hoá sinh học D Không...
 • 154
 • 201
 • 0

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO pot

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO pot
... X-G thành c p G-X B Cơ ch gây ñ t bi n c a Etylmêtal sunfonat (EMS) AND: Bi n ñ i c p G-X thành c p A-T ho c X-G Bi n ñ i c p A-T thành c p G-X Bi n ñ i c p G-X thành c p A-T Bi n ñ i c p X-G ... p thông qua tác ñ ng lên phân t protein C Cơ ch gây ñ t bi n c a 5-brôm uraxin (5BU) AND: Bi n ñ i c p G-X thành c p A-T ho c X-G Bi n ñ i c p A-T thành c p G-X Bi n ñ i c p G-X thành c p A-T ... t vào ñ nh sinh trư ng c a thân ho c ch i T t c ñ u ñúng -D S khác bi t quan tr ng vi c gây ñ t bi n b ng tác nhân v t lí tác nhân hoá h c là: Tác nhân hóa h c gây ñ t bi n gen mà không gây ñ...
 • 4
 • 198
 • 0

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO pot

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO pot
... tác nhân hoá học sử dụng để gây đột biến nhân tạo gây : A) Đột biến gen B) Đột biến NST C) Đột biến gen đột biến NST D) Đột biến gen đột biến cấu trúc NST Đáp án C Câu 13 Cơ chế gây đột biến ... biến gen B) Gây đột biến NST C) Gây đột biến gen đột biến NST D) Gây đột biến cấu trúc NST Đáp án C Câu Để gây đột biến lên đỉnh sinh trưởng thân, cành, người ta thường sử dụng tác nhân đột biến: ... vào đỉnh sinh trưởng thân chồi D) Tất Đáp án -D Câu 16 Sự khác biệt quan trọng việc gây đột biến tác nhân vật lí tác nhân hoá học là: A) Tác nhân hóa học gây đột biến gen mà không gây đột biến NST...
 • 4
 • 111
 • 0

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinh - Đột biến nhân tạo pptx

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinh - Đột biến nhân tạo pptx
... X-G thành c p G-X B Cơ ch gây ñ t bi n c a Etylmêtal sunfonat (EMS) AND: Bi n ñ i c p G-X thành c p A-T ho c X-G Bi n ñ i c p A-T thành c p G-X Bi n ñ i c p G-X thành c p A-T Bi n ñ i c p X-G ... p thông qua tác ñ ng lên phân t protein C Cơ ch gây ñ t bi n c a 5-brôm uraxin (5BU) AND: Bi n ñ i c p G-X thành c p A-T ho c X-G Bi n ñ i c p A-T thành c p G-X Bi n ñ i c p G-X thành c p A-T ... t vào ñ nh sinh trư ng c a thân ho c ch i T t c ñ u ñúng -D S khác bi t quan tr ng vi c gây ñ t bi n b ng tác nhân v t lí tác nhân hoá h c là: Tác nhân hóa h c gây ñ t bi n gen mà không gây ñ...
 • 4
 • 112
 • 0

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến nhân tạo (Có đáp án)

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến nhân tạo (Có đáp án)
... T t c đ u Đáp án -D Câu 16 S khác bi t quan tr ng vi c gây đ t bi n b ng tác nhân v t lí tác nhân hoá h c là: A) Tác nhân hóa h c gây đ t bi n gen mà không gây đ t bi n NST B) Tác nhân hoá h ... p G-X Đáp án A Câu 12 Các tác nhân hoá h c đư c s d ng đ gây đ t bi n nhân t o ch gây : A) Đ t bi n gen B) Đ t bi n NST C) Đ t bi n gen đ t bi n NST D) Đ t bi n gen đ t bi n c u trúc NST Đáp án ... gây đ t bi n có tính ch n l c cao C) Tác nhân hóa h c gây đ t bi n NST mà không gây đ t bi n gen D) Tác nhân hóa h c có th s d ng thu n l i v t nuôi Đáp án B Câu 17 Trong ch n gi ng vi sinh v...
 • 4
 • 211
 • 1

trắc nghiệm môn sinh-đột biến nhân tạo pot

trắc nghiệm môn sinh-đột biến nhân tạo pot
... ñ t bi n b ng tác nhân v t lí tác nhân hoá h c là: Tác nhân hóa h c gây ñ t bi n gen mà không gây ñ t bi n NST Tác nhân hoá h c có kh gây ñ t bi n có tính ch n l c cao Tác nhân hóa h c gây ñ ... G-X Bi n ñ i c p G-X thành c p A-T Bi n ñ i c p X-G thành c p G-X A Các tác nhân hoá h c ñư c s d ng ñ gây ñ t bi n nhân t o ch gây : ð t bi n gen ð t bi n NST ð t bi n gen ñ t bi n NST ð t bi ... thân, cành, ngư i ta thư ng s d ng tác nhân ñ t bi n: Chi u tia t ngo i S c nhi t Chi u tia phóng x Ngâm hoá ch t C Khi chi u tia phóng x ñ gây ñ t bi n nhân t o: Tia phóng x nh hư ng tr c ti...
 • 4
 • 165
 • 0

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - dot bien nhan tao(có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - dot bien nhan tao(có Đ/Á)
... chế gây đột biến 5-brôm uraxin (5BU) AND: A) Biến đổi cặp G-X thành cặp A-T X-G B) Biến đổi cặp A-T thành cặp G-X C) Biến đổi cặp G-X thành cặp A-T D) Biến đổi cặp X-G thành cặp G-X Đáp án B Câu ... sunfonat (EMS) AND: A) Biến đổi cặp G-X thành cặp A-T X-G B) Biến đổi cặp A-T thành cặp G-X C) Biến đổi cặp G-X thành cặp A-T D) Biến đổi cặp X-G thành cặp G-X Đáp án A Câu 12 Các tác nhân hoá ... biến gen đột biến cấu trúc NST Đáp án C Câu 13 Cơ chế gây đột biến 5-brôm uraxin (5BU) AND làm biến đổi cặp A-T thành cặp G-X do: A) 5BU có cấu tạo vừa giống T vừa giống X B) 5BU có cấu tạo vừa...
 • 4
 • 275
 • 2

Tài liệu Trắc nghiệm về tạo giống bằng PP gây đột biến nhân tạo (Câu 21 - 35) pdf

Tài liệu Trắc nghiệm về tạo giống bằng PP gây đột biến nhân tạo (Câu 21 - 35) pdf
... phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu vi sinh vật? A Vì vi sinh vật dễ việc xử lí tác nhân gây đột biến B Vì vi sinh vật có tốc độ sinh sản nhanh nên dễ phân lập dòng đột biến C Vì ... mẫn cảm với tác nhân đột biến D Vì việc xử lí vi sinh vật không tốn nhiều thời gian công sức 33 Điều không thuộc quy trình tạo giống phương pháp gây đột biến? A Chọn lọc cá thể đột biến có kiểu ... mẫu vật tác nhân đột biến Quy trình tạo giống phương pháp gây đột biến theo trình tự sau đây? A I > > II > III B III > II -> I C II > III > I D III > I > II 35 Nguyên tắc nhân vô tính...
 • 12
 • 391
 • 1

Tài liệu Trắc nghiệm về tạo giống bằng PP gây đột biến nhân tạo (Câu 1 - 20) doc

Tài liệu Trắc nghiệm về tạo giống bằng PP gây đột biến nhân tạo (Câu 1 - 20) doc
... làm biến đổi thành phần tế bào phôi trước phát triển D làm biến đổi thành phần phôi phát triển 20 Phương pháp chủ động tạo biến dị chọn giống đại: A tạo ưu lai B gây đột biến nhân tạo C lai giống ... tổ hợp C loại tế bào nhân sơ có ADN dạng trần D loại tế bào đa nhân không màng 13 Ý không với vai trò nhân giống vô tính ống nghiệm (vi nhân giống) trồng? A Tạo giống B Tạo số lượng trồng lớn ... dùng phổ biến chọn giống vi sinh vật? A Lai loài hoá loài hoang dại B Lai khác thứ C Lai khác dòng D Gây đột biến tác nhân vật lý, hoá học 4 Phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu...
 • 13
 • 288
 • 1

Sinh học 9 - Tiết 36: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống ppt

Sinh học 9 - Tiết 36: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống ppt
... nào? Tại - Chọn cá thể đột biến có hoạt tính cao, sao? sinh trưởng mạnh H?: Tại sử dụng đột biến - thể đột biến giảm cheo vacxin chọn giống vật nuôi b) Trong chọn giống trồng - Chọn đột biến có ... đột biến nhân tạo chọn giống GV yêu cầu HS trả lời: - HS nghiên cứu SGK trang 97 ,98  H?: Người ta sử dụng thể đột thảo luận thống trả lời biến chọn giống vi sinh vật a) Trong chọn giống vi sinh ... tự - Gây tượng đa bội độ môi trường đột bảo vệ cân số trồng (cây họ ngột - Tổn thương thoi cà) phân bào rối loạn - đột biến số lượng NST * Hoạt động 2: Gây đột biến nhân tạo tác nhân hoá học -...
 • 4
 • 410
 • 0

Tài liệu Sinh học 9 - GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG pptx

Tài liệu Sinh học 9 - GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG pptx
... vi sinh vật Giống Chọn giống trồng Sử dụng thể đột biến để chọn giống - Chọn thể đột biến - Chọn thể đột biến từ giống tốt nhân tạo có hoạt tính gieo trồng nhân lên tạo giống - Dùng thể đột biến ... thể đột biến chọn ? Người ta sử dụng thể đột biến giống vi sinh vật trồng theo hướng: chọn giống vi sinh vật - Đối với sinh vật: chọn thể đột biến nhân tạo trồng theo hướng có hoạt tính cao, sinh ... điểm mặt cao - Chọn thể đột biến lai giống với nhau, tạo giống sinh trưởng mạnh để - Sử dụng thể đa bội tạo giống trồng có tăng sinh khối(vi khuẩn, suất tốt Khác nấm men) - Chọn thể đột biến giảm...
 • 6
 • 1,491
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: gây đột biến nhân tạo trong chọn giống sinh 9gây đột biến nhân tạogây đột biến nhân tạo trong chọn giốngtrắc nghiệm kiểm tra 15 phút sinh học 10đột biến nhân tạoôn tập đột biến nhân tạocâu hỏi trắc nghiệm đột biến đa bội thểgây đột biến nhân tạo ở đậu tươngphương pháp gây đột biến nhân tạocác phương pháp gây đột biến nhân tạobài giảng gây đột biến nhân tạo trong chọn giốnggây đột biến nhân tạo ở thực vậtgây đột biến nhân tạo trong chọn giống violetgây đột biến nhân tạo ở lúabài tập trắc nghiệm đột biếnThông tư ban hành kỹ thuật quốc gia về hương liệu thực phẩmChương I. §13. Ước và bộiNăng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh (tt)Thông tư 27 2015 TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dượcThông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư 150 2012 TT-BTCThông tư hướng dẫn về hợp đồng, kỷ luật lao động của Nghị định 05.De thi trac nghiem phan cung may tinhThông tư hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển KHCN năm 2020Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 152 2011 TT-BTCThông tư ban hành các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quanThông tư 31 2015 TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sảnThông tư ban hành chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xétThông tư 32 2015 TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt NamĐồ án nền móng cọc tham khảoHướng dẫn làm bài tập lớn cơ học đấtThông tư 34 2015 TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinhThông tư quy định cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000Tuần 7. Người thầy cũThông tư 20 2015 TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá.Thông tư 34 2015 TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam