Bài Giảng Cấu Trúc Hạt Nhân

Bài giảng cấu trúc hạt nhân ppsx

Bài giảng cấu trúc hạt nhân ppsx
... biết khoa học nguyên tắc hạt nhân thích hợp cho vấn đề như: cấu trúc hạt nhân, lượng hạt nhân, tính bền hạt nhân, phóng xạ hạt nhân, phản ứng hạt nhân 1.1 Cấu trúc hạt nhân 1.1.1 Nguyên tử Là ... proton Hạt nhân Heli bền, chất phóng xạ phân rã hạt nhân nặng Các yếu tố diễn phát xạ hạt alpha, hạt nhân 4He, để lại hạt nhân với hai proton khối lượng hạt nhân nhẹ khoảng lần Các hạt nhân lại ... phóng xạ đặc biệt với hạt nhân xảy phản ứng hạt nhân Cho lượng hạt đạn phân rã ( ...
 • 37
 • 316
 • 1

Bài Giảng Cấu Trúc Hạt Nhân

Bài Giảng Cấu Trúc Hạt Nhân
... phụ thuộc vào chất hạt nhân Trong hạt nhân thường gặp loại phân rã sau đây: Phân rã alpha α: tượng hạt nhân tự tách hạt alpha Đó hạt nhân hêli gồm nơtron hai proton Một số hạt nhân nặng (thuộc ... trị J gọi lượng tử spin hạt nhân hay gọi tắt Spin hạt nhân Nếu A chẵn spin số nguyên 1, 2, Nếu A lẻ spin bán nguyên 1/2, 3/2, 5/2 2.5 Lực hạt nhân Hạt nhân tồn lực hạt nhân liên kết nuclon miền ... hạt nhân U235, U238, Th232 Np237 có chu kỳ bán rã lớn tận hạt nhân bền Pb206, Pb207, Pb298 Bi209 Ngoài người ta tạo hàng nghìn đồng vị phóng xạ phản ứng hạt nhân 2.4 Spin hạt nhân Spin hạt nhân...
 • 45
 • 465
 • 0

bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật - chương 10 cây nhiều nhánh

bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật - chương 10 cây nhiều nhánh
... vẽ Giáo trình Cấu trúc liệu Giải thuật 264 Chương 10 Cây nhiều nhánh Hình 10. 14 – Loại phần tử khỏi B-tree Giáo trình Cấu trúc liệu Giải thuật 265 Chương 10 Cây nhiều nhánh 10. 3.6.3 Hiện ... thêm vào Do đó, nhiều lần thêm lập lại có chiều hướng cải thiện cân cho cây, không phụ thuộc vào thứ tự khóa thêm vào Giáo trình Cấu trúc liệu Giải thuật 252 Chương 10 Cây nhiều nhánh Hình 10. 10 ... trước theo nhiều cách khác Các nhò phân có từ có thứ tự tương ứng, cách phân biệt nhánh trái phải Giáo trình Cấu trúc liệu Giải thuật 238 Chương 10 Cây nhiều nhánh 10. 1.2 Cây có thứ tự 10. 1.2.1...
 • 46
 • 136
 • 0

Bài giảng cấu trúc dữ liệu

Bài giảng cấu trúc dữ liệu
... thực hành: 30% • Bài thực hành hàng tuần: Kết không tính vào điểm tổng kết, nhiên không thực tốt bị trừ 10% nội dung thi thực hành Tài liệu tham khảo • Nhập môn Cấu Trúc Dữ Liệu Thuật Toán, ... Đức – ThS Trần Hạnh Nhi • Slide giảng giảng viên • Data Structures and Algorithm Analysis in C, Mark Allen Weiss, Addison Wesley Logman Inc - 1997 • Cấu Trúc Dữ Liệu + Thuật Toán = Chương Trình, ... thức liên quan đến giải thuật liên quan đến liệu • Hiểu tầm quan trọng giải thuật cách tổ chức liệu • Nắm phương pháp tổ chức thao tác sở cấu trúc liệu • Hình thành phát triển tư thuật toán Đề...
 • 4
 • 609
 • 8

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu
... dụng thông tin có phép so sánh bước i-1 • Giải thuật Heap Sort khắc phục nhược điểm cách chọn cấu trúc liệu cho phép tích lũy thông tin so sánh giá trò phần tử trình xếp 80 S p x p - Heap sort • ... phần tử theo thứ tự loại bỏ có dãy xếp • Để cài đặt thuật toán hiệu quả, cần phải tổ chức cấu trúc lưu trữ liệu có khả thể quan hệ phần tử với n ô nhớ thay 2n-1 ví dụ • Khái niệm heap phương pháp ... tìm kiếm xếp liệu hệ thống thông tin • Các giải thuật tìm kiếm nội • Các giải thuật xếp nội Tìm ki m • Tìm tu n t • Tìm nh phân Các giải thuật tìm kiếm nội Các giải thuật tìm kiếm nội Bài toán:...
 • 95
 • 683
 • 22

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật
... buộc SV phải có) [2] Bài giảng & Bài thực hành CTDL - Trường ĐHCN [3] Giáo trình Cấu trúc liệu 1, Trần Hạnh Nhi – Dương Anh Đức, Trường DHKHTN – DHQG TP.HCM [4] Cấu trúc liệu, Nguyễn Trung Trực, ... cách giải vấn đề máy tính số (giải thuật mã giả)  Sau đó: ngôn ngữ lập trình cụ thể Học:  Nhớ giải thuật (mã giả)  Dùng NNLT cụ thể để minh chứng Giới thiệu môn học Cấu trúc môn học   Cấu trúc: ... Giới thiệu    Môn học giới thiệu  Các cấu trúc liệu  Các giải thuật điển hình cấu trúc liệu Dùng phương pháp hướng thủ tục Ngôn ngữ lập trình minh hoạ  Mã giả...
 • 13
 • 4,147
 • 52

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật.pdf

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật.pdf
... dựng cấu trúc liệu tách rời bước tìm kiếm thuật toán giải vấn đề Các tiêu chuẩn lựa chọn cấu trúc liệu Cấu trúc liệu trước hết phải biểu diễn đầy đủ thông tin nhập xuất toán • Cấu trúc liệu ... 100 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Cấu trúc liệu Giải thuật CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THUẬT TOÁN VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU I CÁC BƯỚC CƠ BẢN KHI GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TIN HỌC I.1 Xác định toán Việc xác ... 4 Cấu trúc liệu Giải thuật MỤC LỤC MỤC LỤC TỔNG QUAN VỀ THUẬT TOÁN VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU I CÁC BƯỚC CƠ BẢN KHI GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TIN HỌC ...
 • 98
 • 2,222
 • 30

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và kỹ thuật tìm kiếm

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và kỹ thuật tìm kiếm
... Khái quát tìm kiếm 2.2 Các giải thuật tìm kiếm nội (Tìm kiếm mảng)  Tìm tuyến tính (Linear Search)  Tìm nhị phân (Binary Search) 2.3 Các giải thuật tìm kiếm ngoại (Tìm kiếm tập tin)  Tìm tuyến ... giải thuật tìm kiếm nội đưa cách tìm kiếm Tìm kiếm hay (Sequential Search) gọi tìm kiếm tuyến tính (Linear Search)  Tìm kiếm nhị phân (Binary Search) 2.2 Các giải thuật tìm kiếm nội (tt) Tìm ... dựng giải thuật tìm kiếm nhanh có ý nghĩa quan trọng Nếu tìm kiếm hệ thống tổ chức việc tìm kiếm dễ dàng Các giải thuật tìm kiếm xây dựng nhằm mục tiêu hỗ trợ ứng dụng có hiệu Các giải thuật phụ...
 • 29
 • 972
 • 8

Bài giảng cấu trúc máy tính Debug

Bài giảng cấu trúc máy tính Debug
... chữ số 09/19/12 Chuong Debug Tập lệnh Debug A : cho phép viết từ bàn phím lệnh mã máy dạng gợi nhớ A [ ] Ex : - A 100 dòch đòa CS:100h -A dòch đòa (Debug lấy đòa đoạn CS) ... Chú ý quan sát phần mã máy Tìm xem toán hạng tức thời đòa xuất đâu phần mã máy lệnh Phần mã máy câu lệnh cuối có khác nhaukhi dùng toán tử WORD PTR BYTE PTR 09/19/12 Chuong Debug 29 Summary Dùng ... Chuong Debug 14 Le ä nh U (Una s s e mble ) công dụng : in 32 bytes mã máy chương trình nhớ hình lệnh gợi nhớ cú pháp : U [address] U [range] Ex : U 100 119 In ma øn hình c ác CS:1 lệnh mã máy tư...
 • 30
 • 988
 • 7

Bài giảng Cấu trúc DK & Loops

Bài giảng Cấu trúc DK & Loops
... nhảy với điều kiện ngược lại đến nhãn, bỏ qua phát biểu cấu trúc Logic Chuong : Cau truc DK va Vong lap 37 Cấu trúc WHILE VÒNG LẶP WHILE Cấu trúc logic DO WHILE (OP1OP1) OR (A1>=OP2) OR (A1=OP3) OR...
 • 52
 • 660
 • 0

Bài giảng cấu trúc máy tính - Lập trình hợp ngữ

Bài giảng cấu trúc máy tính - Lập trình hợp ngữ
... Ythayu – Charles Marut Giáo trình Cấu trúc máy tính - Tống Văn On Lập trình Hợp ngữ - Nguyễn Ngọc Tấn -Vũ Thanh Hiền Cấu trúc Máy tính - Đại học Bách khoa 09/19/12 Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT ... MỤC TIÊU : Cấu trúc Máy tính & Lập trình Assembly Khám phá bí mật bên máy tính 2.Trang bị kiến thức cấu trúc tổng quát máy tính thành phần cấu tạo nên máy tính Nắm cách hoạt động,cách ... THỐNG MÁY TÍNH 09/19/12 Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT Mục tiêu : Nắm tổng quan cấu trúc máy tính Hiểu Máy Turing & Ngun lý Von Neumann Biết sơ đồ khối chi tiết máy tính Nắm ngun lý hoạt động máy...
 • 28
 • 2,029
 • 7

Bài giảng cấu trúc lệnh điều khiển

Bài giảng cấu trúc lệnh điều khiển
... I Cấu trúc chọn If Then Cấu trúc dòng lệnh: If Then Cấu trúc nhiều dòng lệnh: If Then End If iều kiện biểu thức ... If Loop Kiểu 2: Vòng lặp có lần thi hành khối lệnh Do Loop While Kiểu 3: Lặp điều kiện False Do Until [Exit Do ] Loop í dụ: Trong ví dụ ta dùng ... lần vào đầu cấu trúc Sau VB so sánh với Case, thực khối lệnh Case Mỗi danh sách biểu thức chứa nhiều giá trị Các giá trị cách nhờ dấu phy Mỗi khối lệnh không chứa chứa hay nhiều dòng lệnh Nếu có...
 • 21
 • 545
 • 3

Bài giảng cấu trúc chương trình Tubor Pascal

Bài giảng cấu trúc chương trình Tubor Pascal
... viết chương trình (lập trình) ,cũng có cấu trúc riêng Trong lập trình cấu trúc quan trọng, thiếu không hiểu chương trình chương trình bị lỗi Để hiểu rõ, cô trò tìm hiểu rõ cấu trúc chương trình ... báo tên chương trình   Phần có không Với Pascal, có, phần khai báo bắt từ khóa program, tiếp đến tên chương trình Program < tên chương trình >; Trong tên chương trình tên người lập trình đặt ... sinh nắm :      Cấu trúc chương trình Turbo Pascal Các kiến thức kiểu liệu, phép toán, biểu thức, câu lệnh gán, tổ chức vào/ra đơn giản; Cách thực chương trình môi trường pascal Học sinh biết...
 • 34
 • 1,072
 • 5

Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh
... thì… hợp trời mưa A không - Cấu trúc dùng để mô đề cập đến Ta nói cách tả mệnh đề có cách diễn đạt dạng thuộc dạng thiếu Câu nói gọi cấu trúc rẽ B lại có đề cập đến nhánh thiếu đủ trường hợp trời ... Thuyết trình: (Sau học sinh thông báo “phương trình viết chương trình xong nhận xét vô nghiệm” chữa bài) Program GPTB2; Uses crt; Var a, b, c, d, x1, x2: real; Begin Clrscr; Writeln (‘Nhap cac he ... nhà: (3’) - Hôm nay, tìm hiểu câu lệnh if – then câu lệnh ghép Các em học làm cho thầy tập sau: Bài : Viết chương trình giải toán cho máy nhận vào ba số bất kì, xét xem ba số có lập thành ba số...
 • 5
 • 7,093
 • 40

Giáo án bài giảng cấu trúc chương trình

Giáo án bài giảng cấu trúc chương trình
... trình) ,cũng có cấu trúc riêng Trong lập trình cấu trúc quan trọng, thiếu không hiểu chương trình chương trình bị lỗi Để hiểu rõ, cô trò I Cấu trúc chung Cấu trúc chương trình mô tả sau: [< phần khai báo ... lập trình bậc cao quan trọng Vậy hình dung nhỉ? Trước hết phải biết cấu trúc nào, ý nghĩa thành phần cấu trúc nào? Để hiểu rõ điều hôm cô tò tìm hiểu cấu trúc chương trình III Nội dung giảng ... lần chương trình d Khai báo biến 5’ Tất biến dùng chương trình phải đặt tên khai báo để chương trình dịch biết để lưu trữ xử lý - thời điểm thực chương trình, Hỏi: biến nhận giá trị - Trong chương...
 • 8
 • 1,543
 • 9

Xem thêm