Ôn thi tốt nghiệp sinh học sinh học 12 nguyễn văn hải

trắc nghiệm sinh học ôn thi tốt nghiệp lớp 12 và ôn thi cao đẳng đại học

trắc nghiệm sinh học ôn thi tốt nghiệp lớp 12 và ôn thi cao đẳng đại học
... 2007 Bộ GD&ĐT tiến hành đổi thi tốt nghiệp THPT thi đại học theo hướng trắc nghiệm khách quan Để giúp em học sinh lớp 12 đỡ gặp khó khăn trình học tập ôn tập lớp 12 môn Sinh học, biên soạn tài liệu ... trội phát sinh giảm phân? a/ Có khả truyền lại cho hệ sau sinh sản hữu tính b/ Được nhân lên thông qua trình tự nhân đôi ADN c/ Có khả truyền lại cho hệ sau sinh sản sinh dưỡng d/ Không biểu thành ... án là: A 1, 4, B 1, 3, C 2, 3, D 2, 4, 125 Đột biến xôma đột biến xảy ở: A hợp tử B tế bào sinh dục C tTế bào sinh dưỡng D tế bào sinh tinh sinh trứng 126 Nếu đột biến làm xuất gen lặn thời kỳ...
 • 182
 • 340
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp, Cao đẳng, Đại học môn Hóa học

Đề cương ôn thi tốt nghiệp, Cao đẳng, Đại học môn Hóa học
... CaCO3, CaO Da vo mi quan hgia cỏc hp cht vụ c, hóy chn dóy bin i no sau õy cú th thc hin c A Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 B CaCO3 Ca(OH)2 Ca CaO Ca CaO Ca(OH)2 C CaCO3 D Ca CaCO3 Ca(OH)2 CaO ... Canxi hiroxit (Ca(OH)2) cũn gi l: A thch cao khan B ỏ vụi C vụi tụi D thch cao sng Cõu 38: Cho dóy cỏc kim loi: Na, Al, W, Fe Kim loi dóy cú nhit núng chy cao nht l A W B Fe C Al D Na Cõu 39: Cu ... dch CuSO4 0,5M Sau mt thi gian ly nhụm cõn nng 51,38 gam Hi lng Cu thoỏt l bao nhiờu? A 0,64gam B 1,28gam C 1,92gam D 2,56gam Cõu 8: Ngõm mt lỏ Fe dung dch CuSO4 Sau mt thi gian phn ng ly lỏ...
 • 51
 • 239
 • 1

Ôn thi tốt nghiệp chính trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Ôn thi tốt nghiệp chính trị tư tưởng Hồ Chí Minh
... khách quan - Vai trò ngôn ngữ việc hình thành YT : ngôn ngữ công cụ, phương tiện để giao tiếp, trao đổi thông tin từ trình lao động sáng tạo Ngôn ngữ vỏ VC thực trực tiếp tưởng * Khái niệm YT ... Đảng nhân dân ta qn triệt tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, sức bồi dưỡng phNm chất đạo đức, vận dụng ngun tắc xây dựng đạo đức mà Người nêu - Học tập tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng Nhà nước tiếp ... phanquangthoai@yh ơn thi trị triết – tưởng HCM ÔN THI CHÍNH TRỊ Triết Câu : Triết học ? Trình bày nội dung chủ yếu vấn đề triết học...
 • 8
 • 346
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp- Đại học mô hóa - Chu Văn An

Đề cương ôn thi tốt nghiệp- Đại học mô hóa - Chu Văn An
... Gly-Ala; Phe-Va; Ala-Phe Cấu tạo sau X A Val-Phe-Gly-Ala B Ala-Val-Phe-Gly C Gly-Ala-Val-Phe D Gly-Ala-Phe – Val 53/ Cho dung dòch sau đây: CH 3NH2; NH2-CH2-COOH; CH3COONH4, lòng trắng trứng ( anbumin) ... là: A H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.B Cl-H3N+-CH2-COOH, Cl-H3N+-CH2-CH2-COOH C Cl-H3N+-CH2-COOH, Cl-H3N+-CH(CH3)-COOH.D H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH 41/ Cho 8,9 gam hợp chất hữu X có cơng thức ... H2N-CH2-COOH3N-CH3 este glyxin (hay glixin) 40/ Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH dung dịch HCl (dư), sau phản ứng kết thúc thu sản phẩm là: A H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.B Cl-H3N+-CH2-COOH,...
 • 23
 • 86
 • 1

Kiến thức hóa học trọng tâm ôn thi tốt nghiệp- ĐH

Kiến thức hóa học trọng tâm ôn thi tốt nghiệp- ĐH
... mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m Ch ñ M cñ c nñ t hóa h c Xác ñ nh công th c phân t theo s li u ñã cho C Câu h i t p RƯ U (ANCOL) Câu Dãy g m công th c c a rư u ñã vi t không ñúng? A CnH2n+1OH; ... Công th c phân t c a X công th c nào? A C3H3O B C6H6O2 C C4H8O2 D C8H10O Câu 28 ð t h t 6,2 gam rư u Y c n 5,6 lít O2(ñktc) ñư c CO2 H2O theo t l VCO2 ; V H 2O = 2:3 Công th c phân t c a Y công ... http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m C.3 AMIN Câu Công th c c a amin ch a 15,05% kh i lư ng nitơ công th c nào? A C2H5NH2 B (CH3)2 NH C C6H5NH2 D (CH3)3 NH Câu Công th c phân t C3H9N ng v...
 • 63
 • 75
 • 0

Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn hàng hải cơ bản (áp dụng từ khóa 50 hệ ĐHCQ)

Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn hàng hải cơ bản (áp dụng từ khóa 50  hệ ĐHCQ)
... phục? 90 Nêu chức ứng dụng chế độ lái máy lái tự động? V Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Hàng hải nghiệp vụ (Áp dụng Khóa 50 - Hệ ĐHCQ) HỌC PHẦN: QUY TẮC QUỐC TẾ VỀ PN ĐÂM VA TRÊN BIỂN ... khái niệm: mọc lặn thật, mọc lặn nhìn thấy, bình minh hoàng hôn dân dụng, bình minh hoàng hôn hàng hải, bình minh hoàng hôn thi n văn? 50 Khái niệm sai số vạch chuẩn “i” Sextant Trình bày cách xác ... trời ? 51 Viết giải thích thành phần công thức tổng quát hiệu chỉnh độ cao thi n thể đo sextant? 52 sở lý thuyết xác định số hiệu chỉnh la bàn phương pháp thi n văn Điều kiện áp dụng phương pháp?...
 • 15
 • 135
 • 0

đề ôn thi tốt nghiệp số 1

đề ôn thi tốt nghiệp số 1
... Với 1, ε2, ε3 lượng phơtơn ứng với xạ màu lơc, xạ tử ngoại xạ mµu chµm : A 1 > ε2 > ε3 B ε2 > 1 > ε3 C ε3 > 1 > ε2 D ε2 > ε3 > 1 210 Đáp án : D 2.C C 11 C 12 C 13 A 21 A 22 B 23 A 31 A 32 ... 3 .10 8 m/s Câu 29: Cho phản ứng hạt nhân 11 H + 19 F → 16 O + X hạt X A He B He C H D Li Câu 30: Khối lượng hạt nhân Li 7, 016 0 (u), khối lượng prôtôn 1, 0073(u), khối lượng nơtron 1, 0087(u), 1u ... sóng λ `1 Khi ánh sáng truyền mơi trường có chiết suất tuyệt đối n (n2 ≠ n1) có vận tốc v2, có bước sóng λ`2 , tần số f2 Hệ thức sau ? A v2 λ2 = v1 1 B n2 λ `1 = n1.λ2 C f2 = f1 D λ`2 = λ `1 A f...
 • 5
 • 174
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp

đề cương ôn thi tốt nghiệp
... hoạt động:(4/5 ý đầu giống với nguyên tắc hoạt động LHQ)  Tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ,  Không can thi p vào công việc nội  Không dùng vũ lực đe dọa vũ lực  Giải tranh chấp hòa bình ... thống máy tự động ♦ Công nghệ sinh học có bước phát triển phi thường công nghệ di truyền, tế bào, vi sinh…cách mạng xanh ♦ Phát minh phương tiện thông tin đại, tạo nên mạng thông tin máy tính toàn ... 11: Nguyên nhân tan rã chế độ XHCN LX nước Đông Âu  Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, ý chí, thực chế tập trung, thi u dân chủ công xã hội  Không bắt kịp bước phát triển KHKT tiên tiến...
 • 10
 • 203
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp- lsvn

đề cương ôn thi tốt nghiệp- lsvn
... dự cam kết tôn trọng quyền dân tộc nước Đông Dương, không can thi p vào công việc nội nước - Các nước không đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí vào Đông Dương; không đặt quân Đông Dương - ... chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947? *Âm mưu Pháp : Thu đông 1947 Pháp công lên Việt Bắc nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh *Chủ trương ta : “Phải phá tan công mùa đông giặc Pháp” *Diễn biến ... chiến tranh đặc biệt Mỹ + Làm dấy lên phong trào thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công 19 - Đông xuân 1964-1965: Ta mở chiến dịch công địch miền Đông Nam với chiến thắng : Bình Giã (Bà Rịa ngày 2/12/1964),...
 • 29
 • 196
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

đề cương ôn thi tốt nghiệp CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
... ro kinh doanh của doanh nghiệp? Cách thức đo lường rủi ro kinh doanh rủi ro tài chính? Cách thức đo lường rủi ro biệt rủi ro danh mục ? Tỷ suất sinh lời cá biệt sinh lời danh mục ? Công ... chính có thi ch hợp không? 16-Công ty Abe có doanh số hiện tại là 4000 triệu đồng Tỷ lệ chi phí biến đổi biên là 86% Công ty hoạt động dưới mức công suất đó sẽ không làm ... tháng đầu năm 2012 công ty tiếp tục kinh doanh mặt hàng cũ với doanh thu dự kiến 200 triệu cho ba tháng đầu tiên, 250 triệu cho tháng 4,5 300 triệu cho tháng Trong đó, 10% doanh thu đối tác thỏa...
 • 11
 • 365
 • 0

đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý lớp 12

đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý lớp 12
... A tốc độ truyền sóng không đổi, bước sóng tăng lần B bước sóng không đổi, tốc độ truyền sóng tăng lần C tốc độ truyền sóng không đổi, bước sóng giảm lần D bước sóng không đổi, tốc độ truyền sóng ... sang môi trường suốt X A bước sóng không đổi, tần số tăng gấp đôi B tần số không đổi, bước sóng giảm nửa C bước sóng không đổi, tần số giảm nửa D tần số không đổi, bước sóng tăng gấp đôi Câu 33: ... thông tin vô tuyến bị tầng điện li mặt đất phản xạ mạnh A sóng dài B sóng trung C sóng ngắn D sóng cực ngắn Câu 18: Một nguồn âm N đẳng hướng phát sóng âm lan truyền không khí Hai điểm A B không...
 • 5
 • 233
 • 0

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Tiếng Anh 12

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Tiếng Anh 12
... impossible to this work right now A It is impossible for this work to be done right now B.It is impossible for to be done this work right now C This work is impossible to right now D This work is ... soon Page 43 47 This book / ought/ read/ on the spot A This book ought be read on the spot B This book ought to been read on the spot C.This book ought to be read on the spot D This book ought ... time/ breakfast/ this morning A I didn’t have time for the breakfast this morning B I didn’t have the time for the breakfast this morning C I didn’t have time for breakfast this morning D I didn’t...
 • 190
 • 358
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tốt nghiệp 12thi tớt nghiệp tiếng anhbài thi tốt nghiệp tiếng anhbộ đề thi tốt nghiệpthi tốt nghiệp quốc giachuyên đề luyện thi tốt nghiệp môn tiếng anh thptluận văn tốt nghiệp khoa hóathi tốt nghiệp tiếng anhtốt nghiệp đại học ôn lớp 12tạo biểu tượng lịch sử cho học sinh dân tộc thiểu số ở sơn la khi dạy bài cách mạng mùa thu và bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập luận văn tốt nghiệpthí sinh truơt tốt nghiệpkhóa luận tốt nghiệp rèn kĩ năng phát âm chuẩn cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1 trường tiểu học sơn bình tam đường lai châuthi thử tốt nghiệp thpt 2015đồ án tốt nghiệp đại họcluận văn tốt nghiệp khoa sinhskkn “Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học”KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP cử NHÂN LUẬT bản sửa đổiKĨ NĂNG CASIO VẬT LÝPhân tích sự cần thiết và vai trò của CFO trong doanh nghiệp hiên nayKH bai day hinh 6 truong hoc moiNghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến mức tưới cho lúa vùng Trung du miền núi phía BắcBài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điệnPhân tích về nhà lãnh đạo chuyên nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nayĐỀ MINH HỌA LẦN 2 MÔN TOÁN THPT QUỐC GIAthực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmTIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNGHướng dẫn sử dụng virtualbox để tạo máy ảo chạy windows 7Tiny talk 2b workbookTiny talk 3a workbookTiny talk 3b student bookpower point tiền tệ và lưu thông tiền tệDe reading ieltsDe nghe ieltsBáo cáo TN đề tài bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại bảo việt hà nội giai đoạn 1998 2001Bài thơ ngồ ngộ kiêu sa