Ôn thi TN các vấn đề cần nhớ về ARN sinh học 12 lê kim tường

Ôn thi TN -Các vấn đề cần nhớ về ARN

Ôn thi TN -Các vấn đề cần nhớ về ARN
... sang mARN +Introns :là phần khồn chép sang mARN -Chính tổng hợp ARN diễn rtheo bước : +Trình tự ADN chép nguyên văn sang ARN tạo thành phân tử ARN chưa có chức tổng hợp prôtêin +Sau introns ARN ... xảy loại ARN không di truyền dùng ADN làm khuôn -Diễn biến đọc kĩ sách giáo khoa lớp 11 -Năm 1977 người ta phát sinh vật có nhân chuẩn mã hóa gen không liên tục mà bị gián đoạn đoạn không bị mã ... exons nối liền với tạo thành mARN hoàn chỉnh có chức tổng hợp prôtêin c)Điều kiện để có tổng hợp ARN : -Gen khởi động không bị ức chế -Có diện số enzim đặc trưng ARN -pholimeraza hoạt động -Có...
 • 2
 • 179
 • 1

Ôn thi TN -Những vấn đề cần nhớ về ADN

Ôn thi TN -Những vấn đề cần nhớ về ADN
... XẢY RA QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ADN LÀ -Phải có diện số enzim đặc trưng loại ADN- polimeraza(I , II ,III ) -Cần có enzim tham gia vào trình mở xoắn ADN helicaz , protein SSB -Cần lượng ATP cung cấp ... TRUYỀN LÀ ARN THÌ ADN ĐƯỢC SAO CHÉP NGƯỢC TỪ KHUÔN CỦA ARN 7) TÍNH KHÔNG ỔN ĐỊNH CỦA ADN : Do tác nhân lí hóa môi truờng cấu trúc gen bền vững biến đổi sinh lí nội bào mà cấu trúc ADN bị thay đổi ... cho phân tử ADN độ bền vững tương đối đồng thời linh hoạt để thực chức sinh học 4) TÍNH ĐẶC TRƯNG CỦA ADN Tính đặc trưng ADN thể : -Số lượng ,thành phần , trình tự xếp nu -Hàm lượng ADN nhân tế...
 • 3
 • 205
 • 1

Tài liệu Những vấn đề cần nhớ về ARN ppt

Tài liệu Những vấn đề cần nhớ về ARN ppt
... TỔNG HỢP ARN : a) Sinh tổng hợp ARN chế tự nhân đôi : -Cơ chế thường gặp virus ( tức loại ARN di truyền )Phân tử ARN tổng hợp theo chế tự dựa mạch khuôn phân tử ARN cũ với xúc tác enzim ARN- replicaz ... sang mARN +Introns :là phần khồn chép sang mARN -Chính tổng hợp ARN diễn rtheo bước : +Trình tự ADN chép nguyên văn sang ARN tạo thành phân tử ARN chưa có chức tổng hợp prôtêin +Sau introns ARN ... - ARN di truyền : ARN mang thông tin di truyền gặp đa số virus thực vật số thực khuẩn thể Dạng ARN dạng mạch đơn hay mạch kép - ARN không di truyền : tổng hợp từ ADN ,gồm loại : +ARN thông...
 • 4
 • 273
 • 0

Những vấn đề cần nhớ về ARN AXIT RIBÔNUCLÊIC( ARN) pptx

Những vấn đề cần nhớ về ARN AXIT RIBÔNUCLÊIC( ARN) pptx
... -3000 ribônu mARN chiếm từ -10% tổng số ARN tế bào + ARN vận chuyển(tARN) : phân tử nhỏ có khoảng từ 73 -90 ribônu có cấu trúc bậc có chiều Mỗi phân tử tARN liên kết tạm thời với loại axit amin ... tạm thời với loại axit amin định Có 60 loại tARN phát tARN có đời sống tương đối dài ( qua nhiều hệ tế bào ) + ARN riboxom(rARN): chiếm tới 80% tổng số ARN tế bào thành phần chủ yếu cấu tạo thành ... sang mARN +Introns :là phần khồn chép sang mARN -Chính tổng hợp ARN diễn rtheo bước : +Trình tự ADN chép nguyên văn sang ARN tạo thành phân tử ARN chưa có chức tổng hợp prôtêin +Sau introns ARN...
 • 6
 • 422
 • 0

Giáo trình tin học : Các vấn đề cần biết về standby và hibernate ppsx

Giáo trình tin học : Các vấn đề cần biết về standby và hibernate ppsx
... cổng USB ++Vào Control Panel>Power Options tuỳ chọn với TAB chức Hibernate đểEnable hibernation theo ý muốn ++Đi vào Mode ACPI : hình ShutDown : + cho S3 : chọnStand By (Suspend)+ cho S4 : dùng phím ... Suspend To RAM hay Hibernate Thình thoảng nên shutdown (tắt máy) cách tự nhiên cho máy khởi động theo cách tự nhiên để làm tươi lại hệ thống nnghiem LBVMVT Chú ý : Khi vào mode Standby mà quạt quay, ... tốc độ đóng máy chậm có nhiều thông tin cần ghi lên đĩa Khi bị đánh thức máy vào phiên làm việc nhanh gần S3 nhanh S3 máy phải chuyển liệu file Hiberfil.sys vào RAM hệ thống đánh thức S3 Bù lại...
 • 9
 • 167
 • 0

Bài giảng bài hóa họccác vấn đề phát triển kinh tế hóa học 12 (2)

Bài giảng bài hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế hóa học 12 (2)
... khoa học – công nghệ phát triển kinh tế - xã hội nhân loại Củng cố  Theo em, vật liệu có vai trò phát triển kinh tế - xã hội?  Hãy cho thí dụ số ngành sản xuất vật liệu  Hóa học làm để giải vấn ... DUNG I Vấn đề lượng nhiên liệu II Vấn đề vật liệu I Vấn đề lượng nhiên liệu Năng lượng nhiên liệu có vai trò quan trọng phát triển kinh tế? * Có nhiều dạng lượng khác nhau: nhiệt năng, hóa năng, ... xăng, dầu C Xăng, dầu D Khí thiên nhiên II Vấn đề vật liệu Vai trò vật liệu phát triển kinh tế Vật liệu sở vật chất sinh tồn phát triển loài người Vấn đề vật liệu đặt cho nhân loại Yêu cầu người...
 • 20
 • 186
 • 0

Bài giảng bài hóa họccác vấn đề phát triển kinh tế hóa học 12 (3)

Bài giảng bài hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế hóa học 12 (3)
... nhiên liệu phát triển kinh tế đưa giải pháp? Tran Dung 3.HOÁ HỌC ĐÃ GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG VÀ NHIÊN LIỆU NHƯ THẾ NÀO TRONG HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI ? • Nhân loại giải vấn đề thiếu lượng ... Dung VẤN ĐỀ VỀ VẬT LIỆU ĐANG ĐẶT RA CHO NHÂN LOẠI LÀ GÌ? Tran Dung Tran Dung II VẤN ĐỀ VẬT LIỆU 1.VAI TRÒ CỦA VẬT LIỆU ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Tran Dung HOÁ HỌC ĐÃ GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ... I – VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG VÀ NHIÊN LIỆU NĂNG LƯỢNG VÀ NHIÊN LIỆU CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ? Các nguồn lượng chính: Mặt trời, thực phẩm, gỗ, Các nguồn lượng...
 • 23
 • 206
 • 0

Bài giảng bài hóa họccác vấn đề phát triển kinh tế hóa học 12 (4)

Bài giảng bài hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế hóa học 12 (4)
... tiêu nâng cao hiệu lĩnh vực lượng nhằm đạt phát triển bền vững , xu phát triển lượng cho tương lai : 2/Những vấn đề đặt lượng nhiên liệu ? Phát thác triểnvànăng lượng hạt liệu nhânít gây ô nhiễm ... nhân II.VẤN ĐỀ VẬT LIỆU + vật liệu quang điện tử: có độ siêu dẫn nhiệt độ cao  Hóa họcTrong góp ngành phầny giải học: quyết làm vấnbộđềphận vật nhân liệu cho tạo tương lai dùng sinh học, y học, ... I/ Vấn đề lượng nhiên liệu Nông nghiệp Vật11/8/2013 liệu xây dựng Ngư nghiệp Công nghiệp Giao thông vận tải I/ Vấn đề lượng nhiên liệu Năng lượng nhiên liệu có vai trò quan trọng phát triển kinh...
 • 12
 • 196
 • 0

Bài giảng bài hóa họccác vấn đề phát triển kinh tế hóa học 12 (7)

Bài giảng bài hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế hóa học 12 (7)
... phát triển ngành kinh tế, nhu cầu lượng nhiên liệu là: I VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG VÀ NHIÊN LIỆU Tran Dung I VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG VÀ NHIÊN LIỆU Tran Dung I VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG VÀ NHIÊN LIỆU Tran Dung I VẤN ĐỀ ... phát triển lượng Tran Dung I VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG VÀ NHIÊN LIỆU Năng lượng nhiên liệu có vai trò quan trọng phát triển kinh tế? Vấn đề lượng nhiên liệu đặt cho nhân loại gì? Tran Dung Cùng với phát ... liệu có vai trò quan trọng phát triển kinh tế? Vấn đề lượng nhiên liệu đặt cho nhân loại gì? Hóa học góp phần giải vấn đề lượng nhiên liệu tương lai? - Nhân loại giải vấn đề thiếu lượng khan nhiên...
 • 34
 • 186
 • 0

Bài giảng bài hóa họccác vấn đề phát triển kinh tế hóa học 12 (9)

Bài giảng bài hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế hóa học 12 (9)
... lịch sử phát triển nhân loại sử dụng nhiều loại vật liệu khác Sự phát triển vật liệu góp phần tạo phát triển cho ngành kinh tế mũi nhọn nhân loại II Vấn đề vật liệu (tiếp theo) 2 .Vấn đề vật liệu ... xây lò phản ứng hạt nhân…  phát triển lượng hạt nhân, loại lượng Năng lượng hạt nhân II Vấn đề vật liệu - - - Vai trò vật liệu phát triển kinh tế: Đồng hành với phát triển nhân loại, vật liệu ... tự nhiên Các dạng nhiên liệu gọi nhiên liệu hóa thạch, có vỏ Trái Đất I Vấn đề lượng nhiên liệu (tiếp theo) Vấn đề lượng nhiên liệu đặt cho nhân loại gì? - - - Cùng với phát triển kinh tế, nhu...
 • 27
 • 158
 • 0

Bài giảng bài hóa họccác vấn đề phát triển kinh tế hóa học 12 (10)

Bài giảng bài hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế hóa học 12 (10)
... VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG VÀ NHIÊN LIỆU • Vai trò lượng & nhiên liệu phát triển kinh tế • Những vấn đề đặt lượng & nhiên liệu • Hóa học góp phần giải vấn đề lượng nhiên liệu VẤN ĐỀ VẬT LIỆU ... phát triển kinh tế Vấn đề vật liệu đặt cho nhâ loại • Hóa học góp phần giải vấn đề vật liệu cho tương lai Mặt trời Dầu mỏ, khí tự nhiên Gió, nước… Có nhiều dạng lượng khác : nhiệt năng, hóa ... lượng Hóa học góp phần giải vấn đề lượng nhiên liệu NĂNG LƯỢNG VÀ NHIÊN LIỆU CÓ NHIỀU ỨNG DỤNG TRONG SINH HOẠT, SẢN XUẤT → Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG,CẠN KIỆT TÀI NGUYÊN →HÓA HỌC GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ...
 • 34
 • 182
 • 0

Bài giảng bài hóa họccác vấn đề phát triển kinh tế hóa học 12

Bài giảng bài hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế hóa học 12
... quan trọng để phát triển kinh tế II Vấn đề vật liệu 2> Vấn đề vật liệu đặt vấn đề cho nhân loại Ngày nay, triển nhà khoa học không ngừng kiếm Theo đà phát khoa học – kĩ thuật,tìm kinh tế -những xã ... ngày caohữu củacơ khoa học – công nghệ phát triển kinh tế - xã hội III Kết luận Hóa học phát triển góp phần to lớn vào việc phát triển lượng vật liệu giúp phát triển kinh tế Trong tình hình lượng ... 1> Vai trò vật liệu phát triển kinh tế II Vấn đề vật liệu 1> Vai trò vật liệu phát triển kinh tế Trong lịch sử phát triển văn minh nhân loại, hóa học ngành nghiên cứu khoa học nghiên cứu tạo loại...
 • 16
 • 180
 • 0

Bộ đề ôn thi TN môn văn THPT 08-09

Bộ đề ôn thi TN môn văn THPT 08-09
... BỘ ĐỀ2:KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2009 Mơn thi: Ngữ văn - Trung học phổ thơng Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể thời gian giao đề Phần I: Chung cho tất ... thị 1: Chữ ký giám thị BỘ ĐỀ3:KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2009 Mơn thi: Ngữ văn - Trung học phổ thơng Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể thời gian giao đề Phần I: Chung cho tất ... thị 1: Chữ ký giám thị BỘ ĐỀ4:KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2009 Mơn thi: Ngữ văn - Trung học phổ thơng Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể thời gian giao đề Phần I: Chung cho tất...
 • 17
 • 332
 • 5

ĐỀ ÔN THI TN MÔN VĂN HAY NĂM 2011

ĐỀ ÔN THI TN MÔN VĂN HAY NĂM 2011
... dòng sông Hương Chủ đề V – Văn học sử tác giả văn học KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX 1.Nêu vài nét vềvề hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá VHVN từ năm ... Mác vấn đề văn hóa Việt Nam (Trường Chinh) + Nhận đường, Mấy vấn đề văn nghệ (Nguyễn Đình Thi) + Quyền sống người “Truyện Kiều” (Hoài Thanh) b Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964: * Chủ đề chính: ... hiểu, chủ đề rõ ràng, hình thức nghệ thuật quen thuộc, ngôn ngữ bình dị, sáng c Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn * Khuynh hướng sử thi: - Đề tài: đề cập tới vấn đề có...
 • 71
 • 136
 • 0

Xem thêm